Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:239E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 239, 2013. gada 20. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.CE2013.239.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 239E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 20. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments
2012.–2013. GADA SESIJA
2012. gada 2. februāris sēde
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 114 E, 19.4.2012.
PIEŅEMTIE TEKSTI

 

Ceturtdiena, 2012. gada 2. februāris

2013/C 239E/01

ES ārpolitika attiecībā uz BRICS valstīm un citām jaunām lielvarāmEiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāra rezolūcija par ES ārpolitiku attiecībā uz BRICS valstīm un citām jaunām lielvarām — mērķi un stratēģijas (2011/2111(INI))

1

2013/C 239E/02

Konsekventa politika attiecībā uz režīmiem, pret kuriem ES piemēro ierobežojošus pasākumusEiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāra ieteikums Padomei par konsekventu politiku attiecībā uz režīmiem, pret kuriem ES piemēro ierobežojošus pasākumus, kad to vadītāji īsteno personīgās un komerciālās intereses ES teritorijā (2011/2187(INI))

11

2013/C 239E/03

Uzņēmumu mītnesvietas pārrobežu pārvietošanaEiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par Četrpadsmito uzņēmējdarbības tiesību direktīvu par uzņēmumu mītnesvietas pārrobežu pārvietošanu (2011/2046(INI))

18

PIELIKUMS

21

2013/C 239E/04

ES humānās palīdzības budžeta kontroleEiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāra rezolūcija par Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta (ĢD ECHO) administrētās ES humānās palīdzības budžeta kontroli (2011/2073(INI))

23

2013/C 239E/05

Virzība uz saskaņotu Eiropas pieeju kolektīvai tiesiskajai aizsardzībaiEiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāra rezolūcija par virzību uz saskaņotu Eiropas pieeju kolektīvai tiesiskajai aizsardzībai (2011/2089(INI))

32

2013/C 239E/06

Uzturvērtības norāžu sarakstsEiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāra rezolūcija par projektu Komisijas regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 attiecībā uz uzturvērtības norāžu sarakstu

39

2013/C 239E/07

Eiropadomes 2012. gada 30. janvāra neoficiālās sanāksmes secinājumiEiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāra rezolūcija par Eiropadomes 2012. gada 30. janvāra sanāksmi

41

2013/C 239E/08

Irāna un tās kodolprogrammaEiropas Parlamenta 2012. gad 2. februāra rezolūcija par Irānu un tās kodolprogrammu

43

2013/C 239E/09

Eiropas dimensija sportāEiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāri rezolūcija par Eiropas dimensiju sportā (2011/2087(INI))

46

2013/C 239E/10

Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas piemērošanaEiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāri rezolūcija par lūgumraksta iesniedzēju ierosinātajiem jautājumiem attiecībā uz Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas un ar to saistīto direktīvu piemērošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs (2011/2038(INI))

60

2013/C 239E/11

Programma "Daphne"Eiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāra rezolūcija par programmu Daphne — sasniegumi un nākotnes izredzes (2011/2273(INI))

69

2013/C 239E/12

Sieviešu situācija kara apstākļosEiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāra rezolūcija par sieviešu situāciju kara apstākļos (2011/2198(INI))

74

2013/C 239E/13

ES attīstības sadarbība nolūkā atbalstīt mērķi par vispārējas enerģijas pieejamības nodrošināšanu līdz 2030. gadamEiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāra rezolūcija par ES attīstības sadarbību nolūkā atbalstīt mērķi par vispārējas enerģijas pieejamības nodrošināšanu līdz 2030. gadam (2011/2112(INI))

83

2013/C 239E/14

Gada pārskats nodokļu jomāEiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāra rezolūcija par gada pārskatu nodokļu jomā (2011/2271(INI))

89

2013/C 239E/15

ES konkurences politikaEiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāra rezolūcija par gadskārtējo ziņojumu par ES konkurences politiku (2011/2094(INI))

97


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Politiski grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▐.

Dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts parastā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ║.

LV

 

Top