Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:164:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 164, 2013. gada 8. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.164.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 164

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 8. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2013/C 164/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 156, 1.6.2013.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2013/C 164/02

Lieta C-625/10: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 18. aprīļa spriedums — Eiropas Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Pārvadājumi — Kopienu dzelzceļa attīstība — Direktīva 91/440/EEK — 6. panta 3. punkts un II pielikums — Direktīva 2001/14/EK — 14. panta 2. punkts — Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja juridiskas neatkarības neesamība — 11. pants — Darbības uzlabošanas sistēmas neesamība — Nepilnīga transponēšana)

2

2013/C 164/03

Lieta C-103/11 P: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 18. aprīļa spriedums — Eiropas Komisija/Systran SA un Systran Luxembourg SA (Apelācija — EKL 225. panta 1. punkts, 235. pants un 288. panta otrā daļa — Pret Eiropas Kopienu celta prasība sakarā ar ārpuslīgumisko atbildību — Strīda ārpuslīgumiskā rakstura novērtēšana — Kopienu tiesu kompetence)

2

2013/C 164/04

Lieta C-202/11: Tiesas (virspalāta) 2013. gada 16. aprīļa spriedums (Arbeidsrechtbank Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Anton Las/PSA Antwerp NV (Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — LESD 45. pants — Sabiedrība, kas reģistrēta Beļģijas Karalistes holandiešu valodas reģionā — Pienākums noformēt darba līgumus holandiešu valodā — Pārrobežu darba līgums — Ierobežojums — Nesamērīgums)

3

2013/C 164/05

Apvienotās lietas C-274/11 un C-295/11: Tiesas (virspalāta) 2013. gada 16. aprīļa spriedums — Spānijas Karaliste un Itālijas Republika/Eiropas Savienības Padome (Vienotais patents — Lēmums, ar kuru atļauta ciešāka sadarbība saskaņā ar LESD 329. panta 1. punktu — Prasība atcelt tiesību aktu sakarā ar kompetences neesamību, pilnvaru nepareizu izmantošanu un Līgumu pārkāpumiem — LES 20. pantā, kā arī LESD 326. un 327. pantā paredzētie nosacījumi — Neekskluzīvā kompetence — Lēmums, kas pieņemts kā “galējais līdzeklis” — Savienības interešu aizsardzība)

3

2013/C 164/06

Lieta C-463/11: Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 18. aprīļa spriedums (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — L/M (Direktīva 2001/42/EK — Noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējums — 3. panta 4. un 5. punkts — Plānu veida, kam var būt būtiska ietekme uz vidi, noteikšana — Atbilstoši valsts tiesiskajam regulējumam no ietekmes uz vidi novērtējuma atbrīvoti “iekšējās attīstības” apbūves plāni — Kvalitatīvā “iekšējās attīstības” nosacījuma kļūdaina novērtēšana, kas neietekmē apbūves plāna spēkā esamību — Ietekmes uz apbūves plānu neesamība — Direktīvas lietderīgās iedarbības apdraudēšana)

4

2013/C 164/07

Lieta C-548/11: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 18. aprīļa spriedums (Arbeidshof te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Edgard Mulders/Rijksdienst voor Pensioenen (Sociālais nodrošinājums — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 1. panta r) punkts — Jēdziens “apdrošināšanas laikposmi” — 46. pants — Vecuma pensijas aprēķins — Vērā ņemamie apdrošināšanas laikposmi — Pārrobežu darba ņēmējs — Darbnespējas laikposms — Divu dalībvalstu izmaksātu līdzīgu pabalstu pārklāšanās — Šī laikposma kā apdrošināšanas laikposma neņemšana vērā — Dzīvesvietas nosacījums — Valsts tiesību noteikumi par pārklāšanās novēršanu)

5

2013/C 164/08

Lieta C-565/11: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 18. aprīļa spriedums (Tribunalul Sibiu (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Mariana Irimie/Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu (Nodokļu, kurus dalībvalsts ir iekasējusi, pārkāpjot Savienības tiesības, kompensācija — Valsts tiesību sistēma, ar kuru tiek ierobežoti procenti, kas minētajai valstij ir jāmaksā par kompensētajiem nodokļiem — Sākot no nākamās dienas pēc pieteikuma par nodokļu kompensāciju iesniegšanas aprēķināti procenti — Neatbilstība Savienības tiesībām — Efektivitātes princips)

5

2013/C 164/09

Lieta C-595/11: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 18. aprīļa spriedums (Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld (Tirdzniecības politika — Regula (EK) Nr. 1470/2001 — Regula (EK) Nr. 1205/2007 — Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Galīgais antidempinga maksājums par kompakto luminiscējošo spuldžu importu — Galīgā antidempinga maksājuma piemērojamība attiecībā uz precēm, kas klasificētas antidempinga regulas tarifu apakšpozīcijā — Attiecīgā prece — Piemērošanas joma)

6

2013/C 164/10

Lieta C-12/12: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 18. aprīļa spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co. (Preču zīmes — Regula (EK) Nr. 40/94 — 15. panta 1. punkts — Jēdziens “faktiska izmantošana” — Preču zīme, kas tiek izmantota tikai kā kombinētas preču zīmes sastāvdaļa vai kopā ar citu preču zīmi)

6

2013/C 164/11

Lieta C-247/12: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 18. aprīļa spriedums (Varhoven administrativen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Meliha Veli Mustafa/Direktor na fondGarantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelitekam Natsionalnia osiguritelen institut (Darbinieku aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā — Direktīva 80/987/EEK — Direktīva 2002/74/EK — Direktīva 2008/94/EK — 2. un 3. pants — Pienākums paredzēt darba ņēmēju prasījumu garantijas — Iespēja paredzēt garantijas tikai attiecībā uz tiem prasījumiem, kas radušies pirms nolēmuma par sanācijas procesa sākšanu reģistrēšanas komercreģistrā — Nolēmums par sanācijas procesa sākšanu — Sekas — Darba devēja darbības turpināšana)

7

2013/C 164/12

Lieta C-74/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 12. februārī iesniedza Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) — GSV Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

7

2013/C 164/13

Lieta C-102/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2012. gada 18. decembra rīkojumu lietā T-205/11 Vācija/Komisija 2013. gada 1. martā iesniedza Vācijas Federatīvā Republika

8

2013/C 164/14

Lieta C-119/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 14. martā iesniedza Amtsgericht Wedding (Vācija) — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy

9

2013/C 164/15

Lieta C-120/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 14. martā iesniedza Amtsgericht Wedding (Vācija) — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H./Tetyana Bonchyk

9

2013/C 164/16

Lieta C-121/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 14. martā iesniedza Amtsgericht Wedding (Vācija) — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

10

2013/C 164/17

Lieta C-126/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 15. janvāra spriedumu lietā T-625/11 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2013. gada 15. martā iesniedza BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

10

2013/C 164/18

Lieta C-132/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 18. martā iesniedza Landgericht Köln (Vācija) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH

11

2013/C 164/19

Lieta C-158/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 28. martā iesniedza Rechtbank Den Haag (Nīderlande) — Hamidullah Rajaby/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2013/C 164/20

Lieta C-166/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 3. aprīlī iesniedza Tribunal administratif de Melun (Francija) — Sophie Mukarubega/Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

11

2013/C 164/21

Lieta C-167/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 27. martā iesniedza Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Beļģija) — Jean Devillers

12

2013/C 164/22

Lieta C-189/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 15. aprīlī iesniedza le Tribunal de grande instance de Bayonne (Francija) — Raquel Gianni Da Silva/Préfet des Pyrénées-Atlantiques

12

2013/C 164/23

Lieta C-203/13: Prasība, kas celta 2013. gada 17. aprīlī — Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

12

 

Vispārējā tiesa

2013/C 164/24

Lieta T-32/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 24. aprīļa spriedums — Evropaïki Dynamiki/Komisija (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Tirgus analīze nolūkā izveidot jaunu pieeju interneta vietnei — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Atlases kritēriji un piešķiršanas kritēriji — Ārpuslīgumiskā atbildība)

14

2013/C 164/25

Lieta T-526/10: Vispārējās tiesas 2013. gada 25. aprīļa spriedums — Inuit Tapiriit Kanatami u.c./Komisija (Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem — Regula (EK) Nr. 1007/2009 — Piemērošanas noteikumi — Regula (ES) Nr. 737/2010 — Aizliegums laist tirgū minētos izstrādājumus — Izņēmums inuītu kopienu interesēs — Iebilde par prettiesiskumu — Juridiskais pamats — Subsidiaritāte — Samērīgums — Pilnvaru nepareiza izmantošana)

14

2013/C 164/26

Lieta T-119/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 25. aprīļa spriedums — Gbagbo/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Īpaši ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā — Līdzekļu iesaldēšana — Prasījumu pielāgošana — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Tiesības uz aizstāvību — Īpašumtiesības)

15

2013/C 164/27

Lieta T-130/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 25. aprīļa spriedums — Gossio/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Īpaši ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā — Līdzekļu iesaldēšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

15

2013/C 164/28

Lieta T-284/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 25. aprīļa spriedums — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/ITSB — MIP Metro (“METROINVEST”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “METROINVEST” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrāka grafiska preču zīme “METRO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Nediskriminācijas princips — Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu)

16

2013/C 164/29

Lieta T-55/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 25. aprīļa spriedums — Chen/ITSB — AM Denmark (Tīrīšanas iekārta) (Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā ir attēlota tīrīšanas iekārta — Trīsdimensiju Kopienas preču zīme, kurā ir attēlota ar izsmidzinātāju un sūkli aprīkota tīrīšanas iekārta — Atzīšana par spēkā neesošu)

16

2013/C 164/30

Lieta T-145/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 25. aprīļa spriedums — Bayerische Motoren Werke/ITSB (“ECO PRO”) (Kopienas preču zīme — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Kopienu — Vārdiska preču zīme “ECO PRO” — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regula (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

16

2013/C 164/31

Lieta T-474/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa rīkojums — Oster Weinkellerei/ITSB — Viñedos Emiliana (“Igama”) (Kopienas preču zīme — Pretstatītās preču zīmes anulēšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

17

2013/C 164/32

Lieta T-28/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 9. aprīļa rīkojums — PT Ecogreen Oleochemicals u.c./Padome (Dempings — Konkrētu Indijas, Indonēzijas un Malaizijas izcelsmes alifātisko spirtu un to maisījumu imports — Galīgs antidempinga maksājums — Jaunas regulas pieņemšana — Intereses celt prasību zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

17

2013/C 164/33

Lieta T-124/13: Prasība, kas celta 2013. gada 4. martā — Itālija/Komisija

18

2013/C 164/34

Lieta T-174/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2013. gada 15. janvāra spriedumu lietā F-27/11 BO/Komisija 2013. gada 25. martā iesniedza Eiropas Komisija

19

2013/C 164/35

Lieta T-182/13: Prasība, kas celta 2013. gada 28. martā — Moallem Insurance/Padome

19

2013/C 164/36

Lieta T-189/13: Prasība, kas celta 2013. gada 3. aprīlī — PP Nature-Balance Lizenz/Komisija

20

2013/C 164/37

Lieta T-201/13: Prasība, kas celta 2013. gada 12. aprīlī — Rubinum/Komisija

21

2013/C 164/38

Lieta T-208/13: Prasība, kas celta 2013. gada 9. aprīlī — Portugal Telecom/Komisija

22

2013/C 164/39

Lieta T-219/13: Prasība, kas celta 2013. gada 16. aprīlī — Ferracci/Komisija

23

2013/C 164/40

Lieta T-222/13: Prasība, kas celta 2013. gada 15. aprīlī — B&S Europe/Komisija

24

2013/C 164/41

Lieta T-353/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 17. aprīļa rīkojums — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Komisija

24

2013/C 164/42

Lieta T-520/10: Vispārējās tiesas 2013. gada 19. aprīļa rīkojums — Comunidad Autónoma de Galicia/Komisija

25

2013/C 164/43

Lieta T-485/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 17. aprīļa rīkojums — Grupo Bimbo/ITSB (“SANISSIMO”)

25


LV

 

Top