Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:122:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, R 122, 2013. gada 27. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.122.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 122

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 27. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2013/C 122/01

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2013. gada 19. aprīlis) Eiropas Savienības Padomei par Eiropas Centrālās bankas ārējo revidentu (ECB/2013/9)

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 122/02

Komisijas paziņojums saistībā ar Padomes Direktīvu 2003/122/EURATOM par slēgtu augstas radioaktivitātes starojuma avotu un bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu kontroli

2

2013/C 122/03

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

6

2013/C 122/04

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

7

2013/C 122/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6892 – Bridgepoint/Orlando/Bergamotto/Vima Due) (1)

12

2013/C 122/06

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6819 – Ratos/Ferd/Aibel Group) (1)

12

2013/C 122/07

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

13

2013/C 122/08

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6763 – VWFS/Pon Holdings BV/Pon Equipment Rental & Lease) (1)

14


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 122/09

Euro maiņas kurss

15

2013/C 122/10

Komisijas paziņojums par pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm 27 dalībvalstīm, ko piemēro no 2013. gada 1. maija(Publicēts saskaņā ar 10. pantu Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 794/2008 (OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.))

16

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2013/C 122/11

Likvidācijas procedūra – Lēmums uzsākt Hill Insurance Company Limited likvidāciju (Lēmums publicēts saskaņā ar 14. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu )

17

2013/C 122/12

Komisijas paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību atcelšana regulārajiem gaisa pārvadājumiem (1)

18

2013/C 122/13

Komisijas paziņojums saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 16. panta 4. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz regulāro gaisa satiksmi (1)

19

2013/C 122/14

Komisijas paziņojums saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 17. panta 5. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām (1)

20

2013/C 122/15

Lēmuma par darbības izbeigšanu paziņošana un kopīgo likvidatoru iecelšana attiecībā uz De Vert Insurance Company Limited

21

2013/C 122/16

Čehijas Republikas Vides ministrijas paziņojums saskaņā ar 3. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

22


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 122/17

Paziņojums par antisubsidēšanas procedūras sākšanu attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes solārā stikla importu

24

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 122/18

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6914 – Possehl/Cookson European Precious Metals Business) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

34


 

Labojumi

2013/C 122/19

Labojums valsts atbalsta apstiprināšanā saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (OV C 113, 20.4.2013.)

35


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top