EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:070:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 70, 2013. gada 9. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.070.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 70

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 9. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 070/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6808 – PAI Partners/Industrial Parts Holding) (1)

1


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Centrālā banka

2013/C 070/02

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2012. gada 11. decembris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (CON/2012/103)

2


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 070/03

Euro maiņas kurss

9

2013/C 070/04

Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos savā 2012. gada 19. jūnija sanāksmē par lēmuma projektu lietā COMP/39.966 – Gāzes izolācijas slēgiekārtas (naudas sodi) – Ziņotājs: Īrija

10

2013/C 070/05

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – COMP/39.966 – Gāzes izolācijas slēgiekārtas (atkārtota naudas sodu uzlikšana)

11

2013/C 070/06

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2012. gada 27. jūnijs), ar ko groza 2007. gada 24. janvāra Lēmumu C(2006) 6762, galīgā redakcija, par procedūru saskaņā ar EK līguma 81. pantu (tagad Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pants) un EEZ līguma 53. pantu, ciktāl tas attiecas uz Mitsubishi Electric Corporation un Toshiba Corporation (Lieta COMP/39.966 – Gāzes izolācijas slēgiekārtas – Naudas sodi) (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 4381)  (1)

12

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2013/C 070/07

Portugāles valsts procedūra ierobežotu satiksmes tiesību piešķiršanai

14

2013/C 070/08

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (1)

26

2013/C 070/09

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (1)

27


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Investīciju banka

2013/C 070/10

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EIBI 2. sociālo inovāciju turnīrs

28

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 070/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6865 – Oaktree/Countryside) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

29

2013/C 070/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6796 – Aegean/Olympic II) (1)

30

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2013/C 070/13

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

31


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top