Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:026:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 26, 2013. gada 26. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.026.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 26

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 26. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2013/C 026/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 9, 12.1.2013.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2013/C 026/02

Lieta C-457/10 P: Tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 6. decembra spriedums — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc/Eiropas Komisija, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Apelācija — Konkurence — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Zāļu kuņģa čūlas ārstēšanai tirgus — Procedūru saistībā ar papildu aizsardzības sertifikātu izsniegšanu zālēm un zāļu tirdzniecības atļaujām ļaunprātīga izmantošana — Maldinoši paziņojumi — Tirdzniecības atļauju atsaukšana — Šķēršļi ģenērisko zāļu laišanai tirgū un paralēlajam importam)

2

2013/C 026/03

Lieta C-552/10 P: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 22. novembra spriedums — Usha Martin Ltd/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija (Apelācija — Dempings — Regula (EK) Nr. 121/2006 — Tērauda trošu un tauvu ar izcelsmi tostarp Indijā imports — Lēmums 2006/38/EK — Regula (EK) Nr. 384/96 — 8. panta 9. punkts — Antidempinga procedūrās piedāvātas saistības)

2

2013/C 026/04

Lieta C-566/10 P: Tiesas (virspalāta) 2012. gada 27. novembra spriedums — Itālijas Republika/Eiropas Komisija, Lietuvas Republika, Grieķijas Republika (Apelācija — Valodu lietojums — Paziņojums par atklātiem konkursiem administratoru un asistentu pieņemšanai darbā — Pilna teksta publikācija trijās oficiālajās valodās — Pārbaudījumu valoda — Otrās valodas izvēle no trim oficiālajām valodām)

3

2013/C 026/05

Lieta C-600/10: Tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 22. novembra spriedums — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Kapitāla brīva aprite — Pensiju fondiem un pensiju kasēm izmaksāto dividenžu un procentu aplikšana ar nodokli — Attieksme pret dibinājumiem nerezidentiem izmaksātajām dividendēm un procentiem — Ekspluatācijas izmaksu, kuras tieši saistītas ar ienākumu gūšanu dividenžu vai procentu formā, atskaitīšana — Pierādīšanas pienākums)

3

2013/C 026/06

Lieta C-89/11 P: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 22. novembra spriedums — E.ON Energie AG/Eiropas Komisija (Apelācija — Prasība atcelt tiesību aktu par Komisijas lēmumu attiecībā uz naudas soda noteikšanu sakarā ar aizzīmogojuma pārplēšanu — Pierādīšanas pienākums — Pierādījumu sagrozīšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Naudas soda apmērs — Neierobežota kompetence — Samērīguma princips)

4

2013/C 026/07

Lieta C-116/11: Tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 22. novembra spriedums (Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU “ADAX”/Ryszard Adamiak/Christianapol sp. z o.o. (Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 1346/2000 — Maksātnespējas procedūras — Jēdziens “procedūras izbeigšana” — Tiesas, kas izskata sekundāro maksātnespējas procedūru, iespēja vērtēt parādnieka maksātnespēju — Iespēja sākt likvidācijas procedūru kā sekundāro maksātnespējas procedūru, ja galvenā procedūra ir aizsardzības procedūra)

4

2013/C 026/08

Apvienotās lietas C-124/11, C-125/11 un C-143/11: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 6. decembra spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Bundesrepublik Deutschland/Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland/Robert Klinke (C-125/11) un Jörg-Detlef Müller/Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) (Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — Valsts tiesiskais regulējums — Ierēdņiem slimības gadījumā maksātais pabalsts — Direktīva 2000/78/EK — 3. pants — Piemērošanas joma — “Darba samaksas” jēdziens)

5

2013/C 026/09

Lieta C-136/11: Tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 22. novembra spriedums (Schienen-Control Kommission (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG (Transports — Dzelzceļa pārvadājumi — Dzelzceļa pārvadājumu infrastruktūras pārvaldītāja pienākums dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem reālā laikā sniegt informāciju par vilcienu satiksmi un īpaši par savienojumu pakalpojumus nodrošinošo vilcienu iespējamo kavēšanos)

5

2013/C 026/10

Lieta C-139/11: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 22. novembra spriedums (Audiencia Provincial de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Gaisa transports — Kompensācija un atbalsts pasažieriem — Iekāpšanas atteikums, lidojumu atcelšana vai ilga kavēšanās — Termiņš prasības celšanai)

6

2013/C 026/11

Lieta C-152/11: Tiesas (otrā palāta) 2012. gada 6. decembra spriedums (Arbeitsgericht München (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH (Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — Direktīva 2000/78/EK — Jebkādas diskriminācijas aizliegums vecuma un invaliditātes dēļ — Atlaišanas pabalsts — Sociālais plāns, kurā ir paredzēts samazināt atlaišanas pabalsta apmēru, kas tiek izmaksāts darbiniekiem ar invaliditāti)

6

2013/C 026/12

Apvienotās lietas C-182/11 un C-183/11: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 29. novembra spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Econord Spa/Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Direktīva 2004/18/EK — Līgumslēdzējas iestāde, kas no tās juridiski neatkarīgu līguma slēgšanas tiesību saņēmēju kontrolē tāpat kā savus dienestus — Pienākuma rīkot konkursa procedūru atbilstoši Savienības tiesību normām neesamība (tā sauktā “in house” līguma slēgšanas tiesību piešķiršana) — Līguma slēgšanas tiesību saņēmējs, kuru kopīgi kontrolē vairākas reģionālās un vietējās pašvaldības — Nosacījumi “in house” līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas piemērošanai)

7

2013/C 026/13

Lieta C-219/11: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 22. novembra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Brain Products GmbH/BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Medicīnas ierīces — Direktīva 93/42/EEK — Piemērošanas joma — Jēdziena “medicīnas ierīce” interpretācija — Nemedicīniskai lietošanai paredzēts produkts — Fizioloģiska procesa izpēte — Preču brīva aprite)

7

2013/C 026/14

Lieta C-257/11: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 29. novembra spriedums (Curtea de Apel București (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — SC Gran Via Moinești Srl/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (Direktīva 2006/112/EK — Pievienotās vērtības nodoklis — 167., 168. un 185. pants — Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu — Atskaitījumu koriģēšana — Zemes gabala un uz tā uzbūvētu ēku iegāde, lai nojauktu šīs ēkas un īstenotu nekustamā īpašuma projektu uz šī zemes gabala)

8

2013/C 026/15

Lieta C-262/11: Tiesas (otrā palāta) 2012. gada 29. novembra spriedums (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kremikovtzi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Bulgārijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai — EK un Bulgārijas Asociācijas nolīgums — Tēraudrūpniecības nozare — Pirms pievienošanās piešķirts pārstrukturēšanas valsts atbalsts — Nosacījumi — Saņēmēju dzīvotspēja pārstrukturēšanas perioda beigās — Saņēmēja atzīšana par maksātnespējīgu pēc pievienošanās — Valsts iestāžu un Eiropas Komisijas attiecīgās pilnvaras — Valsts lēmums, ar kuru konstatē valsts prasījuma esamību attiecībā uz atbalstu, kas kļuvis nelikumīgs — ES un Bulgārijas Lēmums Nr. 3/2006 — Pievienošanās akta V pielikums — Pēc pievienošanās īstenojams atbalsts — Regula (EK) Nr. 659/1999 — Pastāvošs atbalsts)

8

2013/C 026/16

Lieta C-277/11: Tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 22. novembra spriedums (High Court of Ireland (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Īrija un Attorney General (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējā Eiropas patvēruma sistēma — Direktīva 2004/83/EK — Bēgļa statusa vai alternatīvā aizsardzības statusa piešķiršanas nosacījumu obligātie standarti — 4. panta 1. punkta otrais teikums — Dalībvalsts sadarbība ar pieteikuma iesniedzēju viņa pieteikuma atbilstošo elementu novērtēšanā — Piemērojamība — Pēc lūguma piešķirt bēgļa statusu noraidīšanas īstenotās valsts procedūras alternatīvās aizsardzības pieteikuma izskatīšanai likumība — Pamattiesību ievērošana — Tiesības tikt uzklausītam)

9

2013/C 026/17

Lieta C-285/11: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 6. decembra spriedums (Administrativen sad — Varna (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — BONIK (EOOD)/Direktor na Direktsia “Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (PVN — Direktīva 2006/112/EK — Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu — Atteikums)

10

2013/C 026/18

Apvienotās lietas C-320/11, C-330/11, C-382/11 un C-383/11: Tiesas (sestā palāta) 2012. gada 22. novembra spriedums (Administrativen sad — Varna (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — DIGITALNET OOD (C-320/11 un C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna (Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Aparatūra, kas var uztvert televīzijas signālus vai kalpot kā modems, lai dotu iespēju piekļūt internetam, tādējādi nodrošinot interaktīvas informācijas apmaiņas funkciju)

10

2013/C 026/19

Apvienotās lietas C-356/11 un C-357/11: Tiesas (otrā palāta) 2012. gada 6. decembra spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — O. S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), un Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11) (Eiropas Savienības pilsonība — LESD 20. pants — Direktīva 2003/86/EK — Tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos — Mazgadīgi Savienības pilsoņi, kuri kopā ar savām mātēm, trešo valstu pilsonēm, dzīvo šo bērnu pilsonības dalībvalsts teritorijā — Pastāvīgās uzturēšanās tiesības šajā dalībvalstī mātēm, kurām ir piešķirtas pilnīgas aizgādības tiesības pār šiem Savienības pilsoņiem — Jaunu ģimeņu izveidošana pēc māšu došanās jaunā laulībā ar trešo valstu pilsoņiem un pēc bērnu, arī trešo valstu pilsoņu, dzimšanas šajās laulībās — Pieteikumi par ģimenes atkalapvienošanos Savienības pilsoņu izcelsmes dalībvalstī — Uzturēšanās tiesību atteikums jaunajiem laulātajiem nepietiekamu līdzekļu dēļ — Tiesības uz ģimenes dzīves neaizskaramību — Bērnu interešu prioritātes ņemšana vērā)

11

2013/C 026/20

Lieta C-385/11: Tiesas (astotā palāta) 2012. gada 22. novembra spriedums (Juzgado de lo Social de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (LESD 157. pants — Direktīva 79/7/EEK — Direktīva 97/81/EK — Pamatnolīgums par nepilna darba laika darbu — Direktīva 2006/54/EK — Atbilstoši iemaksām uzkrāta vecuma pensija — Vienlīdzīga attieksme pret vīriešu un sieviešu dzimuma darba ņēmējiem — Netieša diskriminācija dzimuma dēļ)

12

2013/C 026/21

Lieta C-410/11: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 22. novembra spriedums (Audiencia Provincial de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo/Iberia Líneas Aéreas de España SA (Gaisa pārvadājumi — Monreālas konvencija — 22. panta 2. punkts — Pārvadātāju atbildība par bagāžu — Ierobežojumi bagāžas iznīcināšanas, pazaudēšanas, sabojāšanas vai aizkavēšanas gadījumā — Vairākiem pasažieriem kopīga bagāža — Bagāžas reģistrēšana tikai viena pasažiera vārdā)

12

2013/C 026/22

Lieta C-416/11 P: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 29. novembra spriedums — Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/Eiropas Komisija (Apelācija — Direktīva 92/43/EEK — Dabisko dzīvotņu aizsardzība — Kopienas nozīmes teritoriju saraksts Vidusjūras bioģeogrāfiskajam reģionam — Spānijas Karalistes piedāvātās teritorijas iekļaušana sarastā — Teritorija, kas ietverot Gibraltāra Lielbritānijas teritoriālos ūdeņus un atklāto jūru — Prasība atcelt tiesību aktu — Apstiprinošs akts)

13

2013/C 026/23

Lieta C-430/11: Tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 6. decembra spriedums (Tribunale di Rovigo (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Md Sagor (Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Direktīva 2008/115/EK — Kopīgi standarti un procedūras attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas uzturas nelikumīgi — Valsts tiesiskais regulējums, kas paredz, ka naudas sods var tikt aizstāts ar izraidīšanu vai mājas arestu)

13

2013/C 026/24

Lieta C-441/11 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 6. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Verhuizingen Coppens NV (Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — EKL 81. pants un EEZ līguma 53. pants — Starptautisko pārcelšanās pakalpojumu tirgus Beļģijā — Aizliegta vienošanās, kurā ietilpst trīs atsevišķas vienošanās — Vienots un turpināts pārkāpums — Nepietiekami pierādījumi par to, ka vienas atsevišķas vienošanās dalībniekam būtu bijušas zināmas pārējās atsevišķās vienošanās — Komisijas lēmuma daļēja vai pilnīga atcelšana — LESD 263. un 264. pants)

14

2013/C 026/25

Lieta C-562/11: Tiesas (piektā palāta) 2012. gada 6. decembra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Lauksaimniecība — Regula (EEK) Nr. 3665/87 — 11. pants — Eksporta kompensācijas — Eksporta kompensācijas pieteikums attiecībā uz eksportu, kas nedod tiesības uz kompensāciju — Administratīvais sods)

14

2013/C 026/26

Lieta C-119/12: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 22. novembra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Josef Probst/mr.nexnet GmbH (Elektroniskās komunikācijas — Direktīva 2002/58/EK — 6. panta 2. un 5. punkts — Personas datu apstrāde — Informācija par datu plūsmu, kas nepieciešama rēķinu sagatavošanai un iekasēšanai — Parāda atgūšana, ko veic trešā sabiedrība — Personas, kas darbojas ar pilnvaru no publisko komunikāciju tīklu un publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem)

15

2013/C 026/27

Lieta C-370/12: Tiesas (plēnums) 2012. gada 27. novembra spriedums (Supreme Court (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland, The Attorney General (Stabilizācijas mehānisms dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro — Lēmums 2011/199/ES — LESD 136. panta grozījums — Spēkā esamība — LES 48. panta 6. punkts — Vienkāršotā pārskatīšanas procedūra — ESM līgums — Ekonomikas un monetārā politika — Dalībvalstu kompetence)

15

2013/C 026/28

Lieta C-446/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 3. oktobrī iesniedza Raad van State (Nīderlande) — W. P. Willems, otrs lietas dalībnieks: Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Lieta C-447/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 5. oktobrī iesniedza Raad van State — H. J. Kooistra, otrs lietas dalībnieks: Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Lieta C-448/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 8. oktobrī iesniedza Raad van State (Nīderlande) — M. Roest, otrs lietas dalībnieks: Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Lieta C-449/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 8. oktobrī iesniedza Raad van State (Nīderlande) — L.J.A. van Luijk, otrs lietas dalībnieks: Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Lieta C-452/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 9. oktobrī iesniedza Landgericht Krefeld (Vācija) — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Lieta C-456/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 10. oktobrī iesniedza Raad van State (Nīderlande) — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel en O, otrs lietas dalībnieks: B

19

2013/C 026/34

Lieta C-457/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 10. oktobrī iesniedza Raad van State (Nīderlande) — S en Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, otrs lietas dalībnieks: G

19

2013/C 026/35

Lieta C-469/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 22. oktobrī iesniedza Handelsgericht Wien (Austrija) — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH/Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Lieta C-473/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 22. oktobrī iesniedza Cour constitutionnelle (Beļģija) — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

20

2013/C 026/37

Lieta C-474/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 22. oktobrī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) — Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Lieta C-475/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 22. oktobrī iesniedza Fővárosi Törvényszék (korábbi Fővárosi Bíróság) (Ungārija) — UPC DTH Sárl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Lieta C-477/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 24. oktobrī iesniedza Bundespatentgericht (Vācija) — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Lieta C-478/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 24. oktobrī iesniedza Landesgericht Feldkirch (Austrija) — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH un TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Lieta C-480/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 25. oktobrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) — Minister van Financiën, otra lietas dalībniece: X BV

22

2013/C 026/42

Lieta C-483/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 29. oktobrī iesniedza Grondwettelijk Hof (Beļģija) — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV u.c.

22

2013/C 026/43

Lieta C-484/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 31. oktobrī iesniedza Rechtbank 's-Gravenhage (Nīderlande) — Georgtown University/Octrooicentrum Nederland, kas rīkojas NL Octrooicentrum vārdā

23

2013/C 026/44

Lieta C-485/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 31. oktobrī iesniedza College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Lieta C-486/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 31. oktobrī iesniedza Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Nīderlande) — X, otrs lietas dalībnieks: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

24

2013/C 026/46

Lieta C-487/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 2. novembrī iesniedza Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Spānija) — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Lieta C-492/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 5. novembrī iesniedza Conseil d'État (Francija) — Conseil national de l'ordre des médecins/Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Lieta C-494/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 5. novembrī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) — Dixons Retail Plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Lieta C-497/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 7. novembrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itālija) — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas/Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Lieta C-498/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 7. novembrī iesniedza Tribunale di Tivoli (Itālija) — Antonella Pedone/Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Lieta C-499/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 7. novembrī iesniedza Tribunale di Tivoli (Itālija) — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli u.c.

26

2013/C 026/52

Lieta C-500/12: Prasība, kas celta 2012. gada 6. novembrī — Eiropas Komisija/Polijas Republika

26

2013/C 026/53

Lieta C-501/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 8. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) — Thomas Specht/Land Berlin

27

2013/C 026/54

Lieta C-502/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 8. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) — Jens Schombera/Land Berlin

28

2013/C 026/55

Lieta C-503/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 8. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) — Alexander Wieland/Land Berlin

28

2013/C 026/56

Lieta C-504/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 8. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) — Uwe Schönefeld/Land Berlin

29

2013/C 026/57

Lieta C-505/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 8. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) — Antje Wilke/Land Berlin

30

2013/C 026/58

Lieta C-506/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 8. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) — Gerd Schini/Land Berlin

31

2013/C 026/59

Lieta C-507/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 8. novembrī iesniedza Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) — Jessy Saint Prix/Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

Lieta C-511/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 12. novembrī iesniedza Tribunal Central Administrativo Norte (Portugāle) — Joaquim Fernando Macedo Maia u.c./Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Lieta C-512/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 13. novembrī iesniedza Conseil d'État (Francija) — Octapharma France/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

32

2013/C 026/62

Lieta C-515/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 14. novembrī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) — UAB „4finance“/Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Lieta C-516/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 15. novembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

Lieta C-517/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 15. novembrī iesniedza Consiglio di Stato (Italia) — CTP/Regione Campania

34

2013/C 026/65

Lieta C-518/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 15. novembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Lieta C-520/12 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 13. septembra rīkojumu lietā T-369/11 Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Eiropas Komisija, Eiropas Savienības delegācija Turcijā, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)2012. gada 16. novembrī iesniedza Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE

35

2013/C 026/67

Lieta C-525/12: Prasība, kas celta 2012. gada 19. novembrī — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

35

2013/C 026/68

Lieta C-527/12: Prasība, kas celta 2012. gada 20. novembrī — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

36

2013/C 026/69

Lieta C-530/12 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2012. gada 13. septembra spriedumu lietā T-404/10 National Lottery Commission/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2012. gada 21. novembrī iesniedza Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

36

2013/C 026/70

Lieta C-532/12: Prasība, kas celta 2012. gada 23. novembrī — Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

37

2013/C 026/71

Lieta C-538/12: Prasība, kas celta 2012. gada 26. novembrī — Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika

38

2013/C 026/72

Lieta C-547/12 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2012. gada 10. oktobra spriedumu lietā T-158/09 Grieķija/Komisija 2012. gada 28. novembrī iesniedza Grieķijas Republika

38

 

Vispārējā tiesa

2013/C 026/73

Lieta T-491/07: Vispārējās tiesas 2012. gada 29. novembra spriedums — CB/Komisija (Konkurence — Uzņēmumu apvienības lēmums — Maksājuma karšu izdošanas tirgus Francijā — Lēmums, ar ko tiek konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Tarifu pasākumi, ko piemēro “jaunpienācējiem” — Iestāšanās tiesības un “pircēja funkcijas regulēšanas” un “pasīvo aktivizēšanas” mehānismi — Konkrētais tirgus — Aplūkojamo pasākumu priekšmets — Konkurences ierobežojums pēc priekšmeta — EKL 81. panta 3. punkts — Acīmredzamas kļūdas vērtējumā — Labas pārvaldības princips — Samērīgums — Tiesiskā noteiktība)

39

2013/C 026/74

Lieta T-42/09: Vispārējās tiesas 2012. gada 7. decembra spriedums — A. Loacker/ITSB — Editrice Quadratum (“QUADRATUM”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “QUADRATUM” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “LOACKER QUADRATINI” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Regulas Nr. 40/94 73. pants (tagad — Regulas Nr. 207/2009 75. pants) — Regulas Nr. 40/94 74. pants (tagad — Regulas Nr. 207/2009 76. pants)

39

2013/C 026/75

Lieta T-167/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 6. decembra spriedums — Evropaïki Dynamiki/Komisija (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Lūgumi sniegt piedāvājumu — Piekļuves atteikums — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasības celšanas termiņš — Termiņa sākums — Pieņemamība — Izņēmums saistībā ar Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aizsardzību — Izņēmums saistībā ar trešo personu komerciālo interešu aizsardzību — Izņēmums saistībā ar sabiedrisko interešu aizsardzību sabiedriskās drošības jomā — Pienākums norādīt pamatojumu)

40

2013/C 026/76

Lieta T-390/10 P: Vispārējās tiesas 2012. gada 6. decembra spriedums — Füller-Tomlinson/Parlaments (Apelācija — Civildienests — Pagaidu darbinieki — Sociālais nodrošinājums — Arodslimība — Invaliditātes uz arodslimību attiecināmās pakāpes noteikšana — Eiropas Skalas fiziskās un garīgās integritātes aizskārumu noteikšanai ārstniecības mērķiem piemērošana — Faktu sagrozīšana — Saprātīgs termiņš)

40

2013/C 026/77

Apvienotās lietas T-537/10 un T-538/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 29. novembra spriedums — Adamowski/ITSB — Fagumit (“FAGUMIT”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdisku preču zīmju “Fagumit” un grafiskas preču zīmes “FAGUMIT” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrāka grafiska preču zīme “FAGUMIT” — Relatīvs spēkā neesamības pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 3. punkts un 165. panta 4. punkta b) apakšpunkts)

40

2013/C 026/78

Lieta T-590/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 29. novembra spriedums — Thesing un Bloomberg Finance/ECB (Piekļuve dokumentiem — Lēmums 2004/258/EK — Dokumenti, kuri skar kādas dalībvalsts valsts parādu un budžeta deficītu — Piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar Savienības vai kādas dalībvalsts ekonomisko politiku — Daļējs piekļuves atteikums)

41

2013/C 026/79

Lieta T-15/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 11. decembra spriedums — Sina Bank/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Pret Irānu pieņemtie ierobežojošie pasākumi, lai kavētu kodolieroču izplatīšanu — Naudas līdzekļu iesaldēšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Pienākums norādīt pamatojumu)

41

2013/C 026/80

Lieta T-143/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 5. decembra spriedums — Consorzio vino Chianti Classico/ITSB — FFR (“F.F.R.”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “F.F.R.” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts grafiskas preču zīmes “CHIANTI CLASSICO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)

42

2013/C 026/81

Lieta T-171/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 29. novembra spriedums — Hopf/ITSB (“Clampflex”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Clampflex” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamatojumi — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Atšķirtspējas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants)

42

2013/C 026/82

Lieta T-421/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 5. decembra spriedums — Qualitest/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Pret Irānas Islāma Republiku pieņemtie ierobežojošie pasākumi ar mērķi novērst kodolieroču izplatīšanu — Naudas līdzekļu iesaldēšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

43

2013/C 026/83

Lieta T-630/11 P: Vispārējās tiesas 2012. gada 6. decembra spriedums — Strobl/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pieņemšana darbā — Atklāts konkurss — Kandidāti, kuri piemēroto kandidātu sarakstā ir iekļauti pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā — Paziņojums par vakanci — Iecelšana amatā — Klasificēšana pakāpē, piemērojot mazāk labvēlīgas jaunās normas — Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. pants — Kļūda tiesību piemērošanā — Civildienesta tiesas pienākums norādīt pamatojumu)

43

2013/C 026/84

Lieta T-22/12: Vispārējās tiesas 2012. gada 11. decembra spriedums — Fomanu/ITSB (“Qualität hat Zukunft”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Qualität hat Zukunft” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamatojumi — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

44

2013/C 026/85

Lieta T-29/12: Vispārējās tiesas 2012. gada 28. novembra spriedums — Bauer/ITSB — BenQ Materials (“Daxon”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Daxon” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “DALTON” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

44

2013/C 026/86

Lieta T-17/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 27. novembra rīkojums — Steinberg/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti saistībā ar finansēšanas lēmumiem par dotācijām Izraēlas un Palestīnas nevalstiskajām organizācijām pēdējo trīs gadu laikā saskaņā ar “Partnerības mieram” programmu un “Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu” — Daļējas piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar sabiedrības interešu aizsardzību sabiedriskās drošības jomā — Pienākums norādīt pamatojumu — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota)

44

2013/C 026/87

Lieta T-302/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 23. novembra rīkojums — Crocs/ITSB — Holey Soles Holdings un PHI (apava attēlojums) (Kopienas preču zīme — Pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

45

2013/C 026/88

Lieta T-541/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 27. novembra rīkojums — ADEDY u.c./Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Lēmumi, kas adresēti dalībvalstij, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu — Tiešas ietekmes neesamība — Nepieņemamība)

45

2013/C 026/89

Lieta T-215/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 27. novembra rīkojums — ADEDY u.c./Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Dalībvalstij adresēts lēmums, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu — Tiešas ietekmes neesamība — Nepieņemamība)

45

2013/C 026/90

Lieta T-278/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 13. novembra rīkojums — ClientEarth u.c./Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Netieši izteikts piekļuves atteikums — Termiņš prasības celšanai — Nokavējums — Acīmredzama nepieņemamība)

46

2013/C 026/91

Lieta T-466/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 19. oktobra rīkojums — Ellinika Nafpigeia un Horn/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Kuģu būve — Grieķijas iestāžu piešķirts atbalsts kuģu būvētavai — Komisijas lēmuma, ar kuru konstatēta atbalsta nesaderība un uzdots to atgūt, izpildes pasākumi — Nepieņemamība)

46

2013/C 026/92

Lieta T-491/11 P: Vispārējās tiesas 2012. gada 20. novembra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Daļējas pastāvīgas invaliditātes atzīšanas procedūras ilgums — Prasītājam iespējami nodarīts kaitējums — Izdevumu, no kuriem ir bijis iespējams izvairīties, atlīdzināšana — Pirmajā instancē celtās prasības kā acīmredzami juridiski nepamatotas noraidīšana — Civildienesta tiesas Reglamenta 94. panta a) punkts)

47

2013/C 026/93

Lieta T-548/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 26. novembra rīkojums — MIP Metro/ITSB — Real Seguros (“real,- QUALITY”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Agrāku valsts preču zīmju atcelšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

47

2013/C 026/94

Lieta T-549/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 26. novembra rīkojums — MIP Metro/ITSB — Real Seguros (“real,- BIO”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Agrāku valsts preču zīmju atcelšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

47

2013/C 026/95

Lieta T-616/11 P: Vispārējās tiesas 2012. gada 8. novembra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pirmajā instancē celtās prasības kā acīmredzami juridiski nepamatotas noraidīšana — Kaitējums, kuru, iespējams, ir cietis prasītājs — Izdevumu, no kuriem ir bijis iespējams izvairīties, atlīdzināšana — Civildienesta tiesas Reglamenta 94. panta a) punkts)

48

2013/C 026/96

Lieta T-672/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 27. novembra rīkojums — H-Holding/Parlaments (Prasība sakarā ar bezdarbību — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota)

48

2013/C 026/97

Lieta T-120/12: Vispārējās tiesas 2012. gada 20. novembra rīkojums — Shahid Beheshti University/Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Pret Irānas Islāma Republiku pieņemtie ierobežojošie pasākumi ar mērķi novērst kodolieroču izplatīšanu — Naudas līdzekļu iesaldēšana — Prasības celšanas termiņš — Nokavējums — Nepieņemamība)

48

2013/C 026/98

Lieta T-138/12: Vispārējās tiesas 2012. gada 20. novembra rīkojums — Geipel/ITSB — Reeh (“BEST BODY NUTRITION”) (Kopienas preču zīme — Iebildumi — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

49

2013/C 026/99

Lieta T-164/12 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2012. gada 29. novembra rīkojums — Alstom/Komisija (Pagaidu noregulējums — Konkurence — Komisijas lēmums nosūtīt dokumentus valsts tiesai — Konfidencialitāte — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Fumus boni juris — Steidzamība — Interešu izsvēršana)

49

2013/C 026/00

Lieta T-341/12 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2012. gada 16. novembra rīkojums — Evonik Degussa/Komisija (Pagaidu noregulējums — Konkurence — Tāda lēmuma publicēšana, ar kuru Komisija konstatē noteikumu, kuros paredzēts aizliegto vienošanos aizliegums, pārkāpumu — Lūguma par konfidencialitātes ievērošanu attiecībā uz Komisijai, piemērojot tās paziņojumu par sadarbību, sniegto informāciju noraidījums — Interešu izsvēršana — Steidzamība — Fumus boni juris)

49

2013/C 026/01

Lieta T-343/12: Vispārējās tiesas 2012. gada 21. novembra rīkojums — Grupo T Diffusión/ITSB — ABR Producción Contemporánea (“Lampe”) (Kopienas preču zīme — Pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

50

2013/C 026/02

Lieta T-453/12: Prasība, kas celta 2012. gada 12. oktobrī — Zoo Sport/ITSB — K-2 (“ZOOSPORT”)

50

2013/C 026/03

Lieta T-470/12: Prasība, kas celta 2012. gada 22. oktobrī — Sothys Auriac/ITSB — Grand Hotel Primavera (“BEAUTY GARDEN”)

51

2013/C 026/04

Lieta T-473/12: Prasība, kas celta 2012. gada 1. novembrī — Aer Lingus/Komisija

51

2013/C 026/05

Lieta T-480/12: Prasība, kas celta 2012. gada 5. novembrī — Coca-Cola/ITSB — Mitico (“Master”)

52

2013/C 026/06

Lieta T-482/12: Prasība, kas celta 2012. gada 29. oktobrī — Internationaler Hilfsfonds/Komisija

53

2013/C 026/07

Lieta T-483/12: Prasība, kas celta 2012. gada 5. novembrī — Nestlé Unternehmungen Deutschland/ITSB — Lotte (“LOTTE”)

53

2013/C 026/08

Lieta T-484/12: Prasība, kas celta 2012. gada 6. novembrī — CeWe Color/ITSB (“SMILECARD”)

53

2013/C 026/09

Lieta T-485/12: Prasība, kas celta 2012. gada 9. novembrī — Grupo Bimbo/ITSB (“SANISSIMO”)

54

2013/C 026/10

Lieta T-487/12: Prasība, kas celta 2012. gada 9. novembrī — Eckes-Granini/ITSB — Panini (“PANINI”)

54

2013/C 026/11

Lieta T-489/12: Prasība, kas celta 2012. gada 8. novembrī — Planet/Komisija

55

2013/C 026/12

Lieta T-490/12: Prasība, kas celta 2012. gada 6. novembrī — Mondadori Editore/ITSB — Grazia Equity (“GRAZIA”)

55

2013/C 026/13

Lieta T-493/12: Prasība, kas celta 2012. gada 14. novembrī — Sanofi/ITSB — GP Pharm (“GEPRAL”)

56

2013/C 026/14

Lieta T-494/12: Prasība, kas celta 2012. gada 14. novembrī — Biscuits Poult/ITSB — Banketbakkerij Merba (Cepumi)

56

2013/C 026/15

Lieta T-495/12: Prasība, kas celta 2012. gada 16. novembrī — European Drinks/ITSB — Alexandrion Grup Romania (“Dracula Bite”)

57

2013/C 026/16

Lieta T-496/12: Prasība, kas celta 2012. gada 16. novembrī — European Drinks/ITSB — Alexandrion Grup Romania (“DRACULA BITE”)

57

2013/C 026/17

Lieta T-497/12: Prasība, kas celta 2012. gada 16. novembrī — European Drinks/ITSB — Alexandrion Grup Romania (“DRACULA BITE”)

58

2013/C 026/18

Lieta T-498/12: Prasība, kas celta 2012. gada 16. novembrī — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Komisija

58

2013/C 026/19

Lieta T-499/12: Prasība, kas celta 2012. gada 13. novembrī — HSH Investment Holdings Coinvest-C un HSH Investment Holdings FSO/Komisija

59

2013/C 026/20

Lieta T-500/12: Prasība, kas celta 2012. gada 15. novembrī — Ryanair/Komisija

60

2013/C 026/21

Lieta T-501/12: Prasība, kas celta 2012. gada 19. novembrī — Farmaceutisk Laboratorium Ferring/ITSB — Tillotts Pharma (“OCTASA”)

61

2013/C 026/22

Lieta T-502/12: Prasība, kas celta 2012. gada 19. novembrī — Ferring/ITSB — Tillotts Pharma (“OCTASA”)

62

2013/C 026/23

Lieta T-503/12: Prasība, kas celta 2012. gada 16. novembrī — Apvienotā Karaliste/Komisija

62

2013/C 026/24

Lieta T-504/12: Prasība, kas celta 2012. gada 19. novembrī — Murnauer Markenvertrieb/ITSB (“NOTFALL CREME”)

63

2013/C 026/25

Lieta T-505/12: Prasība, kas celta 2012. gada 19. novembrī — Compagnie des montres Longines, Francillon/ITSB — Cheng (“B”)

63

2013/C 026/26

Lieta T-508/12: Prasība, kas celta 2012. gada 19. novembrī — Automobile Association/ITSB — Duncan Petersen Publishing (Aktu vāki)

64

2013/C 026/27

Lieta T-509/12: Prasība, kas celta 2012. gada 16. novembrī — Advance Magazine Publishers/ITSB — Nanso Group (“TEEN VOGUE”)

64

2013/C 026/28

Lieta T-510/12: Prasība, kas celta 2012. gada 21. novembrī — Conrad Electronic/ITSB — Sky IP International (“EuroSky”)

65

2013/C 026/29

Lieta T-513/12: Prasība, kas celta 2012. gada 22. novembrī — NCL/ITSB (“NORWEGIAN GETAWAY”)

65

2013/C 026/30

Lieta T-514/12: Prasība, kas celta 2012. gada 22. novembrī — NCL/ITSB (“NORWEGIAN BREAKAWAY”)

66

2013/C 026/31

Lieta T-515/12: Prasība, kas celta 2012. gada 22. novembrī — El Corte Inglés/ITSB — English Cut (“The English Cut”)

66

2013/C 026/32

Lieta T-519/12: Prasība, kas celta 2012. gada 27. novembrī — mobile.international/ITSB — Komisija (“PL mobile.eu”)

67

2013/C 026/33

Lieta T-527/12: Prasība, kas celta 2012. gada 6. decembrī — DeMaCo Holland/Komisija

68

2013/C 026/34

Lieta T-468/09: Vispārējās tiesas 2012. gada 3. decembra rīkojums — JSK International Architekten und Ingenieure/ECB

68

2013/C 026/35

Lieta T-100/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 28. novembra rīkojums — Nordzucker/Komisija

69

2013/C 026/36

Lieta T-364/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 4. decembra rīkojums — Arla Foods/ITSB — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Lieta T-590/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 14. novembra rīkojums —S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/ITSB — Scotch & Soda (“SODA”)

69

2013/C 026/38

Lieta T-77/12: Vispārējās tiesas 2012. gada 4. decembra rīkojums — Wahl/ITSB — Tenacta Group (“bellissima”)

69

2013/C 026/39

Lieta T-200/12: Vispārējās tiesas 2012. gada 12. novembra rīkojums — Shannon Free Airport Development/Komisija

69

2013/C 026/40

Lieta T-230/12: Vispārējās tiesas 2012. gada 21. novembra rīkojums — Axa Belgium/Komisija

69

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2013/C 026/41

Lieta F-103/12: Prasība, kas celta 2012. gada 27. septembrī — ZZ/Eiropols

70

2013/C 026/42

Lieta F-104/12: Prasība, kas celta 2012. gada 27. septembrī — ZZ/Eiropols

70

2013/C 026/43

Lieta F-105/12: Prasība, kas celta 2012. gada 27. septembrī — ZZ/Eiropols

70

2013/C 026/44

Lieta F-113/12: Prasība, kas celta 2012. gada 9. oktobrī — ZZ/Komisija

71

2013/C 026/45

Lieta F-114/12: Prasība, kas celta 2012. gada 10. oktobrī — ZZ/Komisija

71

2013/C 026/46

Lieta F-115/12: Prasība, kas celta 2012. gada 15. oktobrī — ZZ/Komisija

71

2013/C 026/47

Lieta F-122/12: Prasība, kas celta 2012. gada 22. oktobrī — ZZ/Padome

72

2013/C 026/48

Lieta F-124/12: Prasība, kas celta 2012. gada 22. oktobrī — ZZ/ENNUC

72

2013/C 026/49

Lieta F-125/12: Prasība, kas celta 2012. gada 3. novembrī — ZZ/ITSB

72

2013/C 026/50

Lieta F-128/12: Prasība, kas celta 2012. gada 29. oktobrī — ZZ/Parlaments

73

2013/C 026/51

Lieta F-129/12: Prasība, kas celta 2012. gada 31. oktobrī — CH/Parlaments

73

2013/C 026/52

Lieta F-132/12: Prasība, kas celta 2012. gada 7. novembrī — ZZ u.c./Komisija

73

2013/C 026/53

Lieta F-134/12: Prasība, kas celta 2012. gada 9. novembrī — ZZ/Padome

74

2013/C 026/54

Lieta F-135/12: Prasība, kas celta 2012. gada 9. novembrī — ZZ/REA

74

2013/C 026/55

Lieta F-136/12: Prasība, kas celta 2012. gada 9. novembrī — ZZ/Padome

75

2013/C 026/56

Lieta F-137/12: Prasība, kas celta 2012. gada 14. novembrī — ZZ/Komisija

75

2013/C 026/57

Lieta F-138/12: Prasība, kas celta 2012. gada 14. novembrī — ZZ/Komisija

75

2013/C 026/58

Lieta F-139/12: Prasība, kas celta 2012. gada 14. novembrī — ZZ/Komisija

76

2013/C 026/59

Lieta F-140/12: Prasība, kas celta 2012. gada 16. novembrī — ZZ/Komisija

76

2013/C 026/60

Lieta F-141/12: Prasība, kas celta 2012. gada 16. novembrī — ZZ/Komisija

76

2013/C 026/61

Lieta F-142/12: Prasība, kas celta 2012. gada 16. novembrī — ZZ/Komisija

77

2013/C 026/62

Lieta F-143/12: Prasība, kas celta 2012. gada 21. novembrī — ZZ/Komisija

77

2013/C 026/63

Lieta F-144/12: Prasība, kas celta 2012. gada 21. novembrī — ZZ/Komisija

77

2013/C 026/64

Lieta F-146/12: Prasība, kas celta 2012. gada 28. novembrī — ZZ/Komisija

78


LV

 

Top