Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:402:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 402, 2012. gada 29. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.402.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 402

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 29. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Padome

2012/C 402/01

ES Narkomānijas apkarošanas stratēģija 2013.–2020. gadam

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 402/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6785 – General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence) (1)

11

2012/C 402/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6793 – AEA/OTPP/Dematic) (1)

11


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 402/04

Euro maiņas kurss

12

2012/C 402/05

Eiropas Savienības Publikāciju biroja Pārvaldības komitejas reglaments

13

2012/C 402/06

Komisijas paziņojums par pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm 27 dalībvalstīm, ko piemēro no 2013. gada 1. janvāra(Publicēts saskaņā ar 10. pantu Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 794/2008 (OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.))

16

2012/C 402/07

Komisijas paziņojums, īstenojot Komisijas Regulu (ES) Nr. 547/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem(Pagaidu mērīšanas metožu nosaukumu un atsauču publikācija Komisijas Regulas (ES) Nr. 547/2012 un jo īpaši tās III un IV pielikuma īstenošanai)  (1)

17

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2012/C 402/08

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 736/2008 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts atbalstam, ko piešķir maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zivsaimniecības produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību

20

2012/C 402/09

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

22


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2012/C 402/10

Lēmums izbeigt oficiālās izmeklēšanas procedūru pēc dalībvalsts atsaukuma – Valsts atbalsts – Grieķija (Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. līdz 109. pants) – Komisijas paziņojums saskaņā ar LESD 108. panta 2. punktu – paziņojuma atsaukums – Valsts atbalsts C 21/09 – (ex N 105/08, N 168/08 un N 169/08) – Grieķija – Publiskais finansējums Pirejas ostas infrastruktūrai un iekārtām – daļa izziņota ar ex N 169/08 (1)

25

2012/C 402/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6784 – SFR/Librairie Fernand Nathan/JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

26


 

2012/C 402/12

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top