Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:380E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 380, 2012. gada 11. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.CE2012.380.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 380E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 11. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments
2011.–2012. GADA SESIJA
2011. gada 7.–9. jūnijs plenārsēdes
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 240 E, 18.8.2011.
PIEŅEMTIE TEKSTI

 

Otrdiena, 2011. gada 7. jūnijs

2012/C 380E/01

Globālās satelītu navigācijas sistēmas izmantošana transporta jomāEiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūnija rezolūcija par globālās satelītu navigācijas sistēmas transporta lietojumiem — ES īstermiņa un vidējā termiņa politika (2010/2208(INI))

1

2012/C 380E/02

Starptautiskie gaisa transporta nolīgumi, ko noslēdz saskaņā ar Lisabonas līgumuEiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūnija rezolūcija par starptautiskajiem gaisa transporta nolīgumiem, ko noslēdz saskaņā ar Lisabonas līgumu (2010/2207(INI))

5

 

Trešdiena, 2011. gada 8. jūnijs

2012/C 380E/03

Septītā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrēšanas pasākumu pamatprogrammaEiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcija par Eiropas Savienības Septītās pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrēšanas pasākumu pamatprogrammas termiņa vidusposma pārskatu (2011/2043(INI))

9

2012/C 380E/04

ES un Kanādas tirdzniecības attiecībasEiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcija par ES un Kanādas tirdzniecības attiecībām

20

2012/C 380E/05

Kredītreitingu aģentūrasEiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcija par kredītreitingu aģentūrām — nākotnes perspektīvas (2010/2302(INI))

24

2012/C 380E/06

Ietekmes novērtējumu neatkarīguma nodrošināšanaEiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcija par ietekmes novērtējumu neatkarīguma nodrošināšanu (2010/2016(INI))

31

2012/C 380E/07

Sociālās politikas ārējā dimensija, kas veicina darba un sociālos standartus un Eiropas korporatīvo sociālo atbildībuEiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcija par sociālās politikas ārējo dimensiju, kas veicina darba un sociālos standartus un Eiropas korporatīvo sociālo atbildību (2010/2205(INI))

39

2012/C 380E/08

Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomāEiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcija par Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā: gūtā pieredze un nākotnes perspektīvas (2009/2149(INI))

51

2012/C 380E/09

Politikas risinājumi virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiemEiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcija par politikas risinājumiem virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem (2011/2013(INI))

59

2012/C 380E/10

Eiropas sadarbība profesionālās izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju „Eiropa 2020”Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcija par Eiropas sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju „Eiropa 2020” (2010/2234(INI))

67

2012/C 380E/11

IKP un ne tikai — progresa novērtējums mainīgā pasaulēEiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcija par IKP un ne tikai — progresa novērtējums mainīgā pasaulē (2010/2088(INI))

81

2012/C 380E/12

Eiropas satelītu navigācijas programmasEiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcija par Eiropas satelītu navigācijas programmu termiņa vidusposma pārskatīšanu — īstenošanas novērtējums, nākotnes uzdevumi un finansēšanas perspektīvas (2009/2226(INI))

84

2012/C 380E/13

Ieguldīšana nākotnē - jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un integrējošai EiropaiEiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcija par ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai (2010/2211(INI))

89

 

Ceturtdiena, 2011. gada 9. jūnijs

2012/C 380E/14

Sudāna un DienvidsudānaEiropas Parlamenta 2011. gada 9. jūnija rezolūcija par Sudānu un Dienvidsudānu — stāvoklis pēc 2011. gada referenduma

120

2012/C 380E/15

ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmeEiropas Parlamenta 2011. gada 9. jūnija rezolūcija par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi

123

2012/C 380E/16

Maldinoša uzziņu sabiedrību darbībaEiropas Parlamenta 2011. gada 9. jūnija rezolūcija par maldinošām uzņēmumu uzziņu sabiedrībām (Lūgumraksti Nr. 0045/2006, Nr. 1476/2006, Nr. 0079/2003, Nr. 0819/2003, Nr. 1010/2005, Nr. 0052/2007, Nr. 0306/2007, Nr. 0444/2007, Nr. 0562/2007 un citi)

128

2012/C 380E/17

MadagaskaraEiropas Parlamenta 2011. gada 9. jūnija rezolūcija par stāvokli Madagaskarā

129

2012/C 380E/18

Gvantanamo — lēmums par gaidāmo nāves soda izpildiEiropas Parlamenta 2011. gada 9. jūnija rezolūcija par Gvantanamo — gaidāmais lēmums par nāvessoda izpildi

132

2012/C 380E/19

Ukraina — Jūlijas Timošenko un citu bijušo valdības locekļu lietasEiropas Parlamenta 2011. gada 9. jūnija rezolūcija par Ukrainu — Jūlijas Timošenko un citu bijušo valdības locekļu lietas

135

2012/C 380E/20

Korupcijas apkarošana Eiropas sportāEiropas Parlamenta 2011. gada 9. jūnija deklarācija par korupcijas apkarošanu Eiropas sportā

138

2012/C 380E/21

Komitejas Kiprā bezvēsts pazudušo personu jautājumos darbsEiropas Parlamenta 2011. gada 9. jūnija deklarācija par Komitejas Kiprā bezvēsts pazudušo personu jautājumos darbu

138

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Trešdiena, 2011. gada 8. jūnijs

2012/C 380E/22

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 66. sesijaEiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 66. sesiju (2011/2030(INI))

140


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2011. gada 7. jūnijs

2012/C 380E/23

Pieprasījums atcelt deputātes Ágnes Hankiss imunitātiEiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūnija lēmums par pieprasījumu atcelt deputātes Ágnes Hankiss imunitāti (2010/2213(IMM))

152


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS PARLAMENTS

 

Otrdiena, 2011. gada 7. jūnijs

2012/C 380E/24

H.G. Wessberg (SV) iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatāEiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūnija lēmums par priekšlikumu iecelt H. G. Wessberg par Revīzijas palātas locekli (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))

154

2012/C 380E/25

Dažu tekstilpreču izcelsmes apliecinājumi ***IEiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1541/98 par izcelsmes apliecinājumu dažām tekstilprecēm, kas iekļautas kombinētās nomenklatūras XI iedaļā un ir laistas brīvā apgrozībā Kopienā, kā arī par šāda apliecinājuma akceptēšanas nosacījumiem, un groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))

155

P7_TC1-COD(2010)0272
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 7. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2011, ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1541/98 par izcelsmes apliecinājumu dažām tekstilprecēm, kas iekļautas kombinētās nomenklatūras XI iedaļā un ir laistas brīvā apgrozībā Kopienā, kā arī par šāda apliecinājuma akceptēšanas nosacījumiem, un groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm

155

2012/C 380E/26

Horvātijas līdzdalība Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā ***Eiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūnija normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par Horvātijas Republikas līdzdalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))

156

2012/C 380E/27

Maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***IIEiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūnija normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))

156

P7_TC2-COD(2008)0147
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 7. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/…/ES, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem

157

PIELIKUMS

157

2012/C 380E/28

Eiropas vides ekonomiskie konti ***IEiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

158

P7_TC1-COD(2010)0073
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 7. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr …/2011 par Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem

159

 

Trešdiena, 2011. gada 8. jūnijs

2012/C 380E/29

Šengenas acquis piemērošana Bulgārijā un Rumānijā *Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Bulgārijas Republikā un Rumānijā (14142/2010 – C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE))

160


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Politiski grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▐.

Dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts parastā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ║.

LV

 

Top