Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:299:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 299, 2012. gada 4. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.299.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 299

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 4. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

482. plenārā sesija 2012. gada 11. un 12. jūlijā

2012/C 299/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Stiprināt līdzdalības procesu un uzlabot vietējo pašvaldību, NVO un sociālo partneru iesaisti stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanā” (izpētes atzinums)

1

2012/C 299/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kādas izmaiņas gaidāmas Eiropas banku sektorā līdz ar jaunajiem finanšu noteikumiem?” (pašiniciatīvas atzinums)

6

2012/C 299/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas Tehnoloģiju platformas (ETP) un pārmaiņas rūpniecībā” (pašiniciatīvas atzinums)

12

2012/C 299/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas aizsardzības nozares nepieciešamība: rūpnieciskie, jauninājumu un sociālie aspekti” (pašiniciatīvas atzinums)

17

2012/C 299/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sieviešu uzņēmējdarbība – īpaši politikas pasākumi izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai ES” (pašiniciatīvas atzinums)

24

2012/C 299/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sieviešu kā attīstības un inovāciju modeļa veicinātāju loma lauksaimniecībā un lauku rajonos” (pašiniciatīvas atzinums)

29

2012/C 299/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES un Moldovas attiecības: organizētas pilsoniskās sabiedrības loma”

34

2012/C 299/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības loma ES, Kolumbijas un Peru daudzpusējā tirdzniecības nolīgumā (DTN)”

39

2012/C 299/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kooperatīvi un lauksaimniecības pārtikas nozares attīstība” (pašiniciatīvas atzinums)

45

2012/C 299/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES 1994. un 2005. gada pamatnostādņu par aviāciju un lidostām pārskatīšana” (atzinuma papildinājums)

49


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

482. plenārā sesija 2012. gada 11. un 12. jūlijā

2012/C 299/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pārstrukturēšanās un pārmaiņu prognozēšana – kāda ir jaunākā pieredze?” (Zaļā grāmata) COM(2012) 7 final

54

2012/C 299/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata par stabilitātes obligāciju ieviešanas iespējamību”COM(2011) 818 final

60

2012/C 299/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES) un tās darbībām (no 2014. gada)”COM(2011) 831 final

72

2012/C 299/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CVD) un grozījumiem Direktīvā 98/26/EK”COM(2012) 73 final – 2012/0029 (COD)

76

2012/C 299/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to pasākumu pārredzamību, ar kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, un par to iekļaušanu publisko veselības apdrošināšanas sistēmu tvērumā”COM(2012) 84 final – 2012/0035 (COD)

81

2012/C 299/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vienkāršo citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanu vienotajā tirgū”COM(2012) 164 final – 2012/0082 (COD)

89

2012/C 299/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par stiprinātu ES iekšējo solidaritāti patvēruma jomā – ES programma labākai atbildības sadalei un savstarpējās uzticēšanās vairošanai”COM(2011) 835 final

92

2012/C 299/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Jaunatnes iespēju iniciatīva” ”COM(2011) 933 final

97

2012/C 299/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesiskums” laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam”COM(2011) 759 final – 2011/0369 (COD)

103

2012/C 299/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par šādiem priekšlikumiem: “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām”COM(2011) 750 final – 2011/0365 (COD);“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Patvēruma un migrācijas fondu”COM(2011) 751 final – 2011/0366 (COD);“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma un migrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai”COM(2011) 752 final – 2011/0367 (COD);“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai”COM(2011) 753 final – 2011/0368 (COD)

108

2012/C 299/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Baltā grāmata “Atbilstīgu, drošu un noturīgu pensiju programma””COM(2012) 55 final

115

2012/C 299/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam izveido programmu “Eiropa pilsoņiem””COM(2011) 884 final – 2011/0436 (APP)

122

2012/C 299/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā”COM(2012) 85 final – 2012/0036 (COD)

128

2012/C 299/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu [ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006, Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulu Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu politiku]”COM(2011) 804 final – 2011/0380 (COD)

133

2012/C 299/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Veicināšanas un informācijas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības ražojumiem – stratēģija ar augstu Eiropas pievienoto vērtību Eiropas garšu popularizēšanai” ”COM(2012) 148 final

141

2012/C 299/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 2007. gada 18. septembra Regulu (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto”COM(2012) 155 final – 2012/0077 (COD)

145

2012/C 299/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – augstas veiktspējas skaitļošana. Eiropas pozīcija pasaules mēroga sacensībā”COM(2012) 45 final

148

2012/C 299/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK par ostas valsts kontroli”COM(2012) 129 final – 2012/62 (COD) un par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par karoga valsts atbildību attiecībā uz Padomes Direktīvas 2009/13/EK, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza Direktīvu 1999/63/EK, izpildi”COM(2012) 134 final – 2012/65 (COD)

153

2012/C 299/29

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kuģu pārstrādi”COM(2012) 118 final – 2012/0055 (COD)

158

2012/C 299/30

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Svarīgākie pasākumi ceļā uz Vienotā tirgus aktu II” (izpētes atzinums)

165

2012/C 299/31

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Transporta politikas Baltā grāmata: ceļā uz pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu un līdzdalību” (izpētes atzinums)

170


LV

 

Top