Help Print this page 

Document C:2012:236:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 236, 2012. gada 7. augusts

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.236.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 236

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 7. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 236/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione) (1)

1

2012/C 236/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark) (1)

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 236/03

Euro maiņas kurss

2


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2012/C 236/04

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

3


 

Labojumi

2012/C 236/05

Labojums EBTA Uzraudzības iestādes informatīvajā paziņojumā, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā 17. panta 5. punktu – Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāru gaisa pārvadājumu nodrošināšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām Norvēģijā (OV C 168, 14.6.2012.)

5


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top