EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:175:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 175, 2012. gada 19. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.175.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 175

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 19. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2012/C 175/01

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par Komisijas priekšlikumiem Direktīvai par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvo uzraudzību un Regulai par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās piesardzības prasībām

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 175/02

Paziņojums saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 5. punkta a) apakšpunktu par dalībvalstu muitas administrāciju informācijas sniegšanu attiecībā uz preču muitas nomenklatūras klasifikāciju

9

2012/C 175/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV) (1)

10

2012/C 175/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera) (1)

10


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Centrālā banka

2012/C 175/05

Eiropas Centrālās bankas Atzinums (2012. gada 25. aprīlis) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas riska kapitāla fondiem un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (CON/2012/32)

11


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 175/06

Euro maiņas kurss

17

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2012/C 175/07

Komisijas paziņojums saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 17. panta 5. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Jauns uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām (1)

18


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2012/C 175/08

Paziņojums par antidempinga pasākumiem par dažu sagatavotu vai konservētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes citrusaugļu (proti, mandarīnu utt.) importu un par antidempinga izmeklēšanas daļēju atsākšanu attiecībā uz dažu sagatavotu vai konservētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes citrusaugļu (proti, mandarīnu utt.) importu

19

2012/C 175/09

Paziņojums par antidempinga pasākumu, kas piemērojami konkrētu Taizemes izcelsmes sagatavotu vai konservētu cukurkukurūzas graudu importam, termiņbeigu pārskatīšanu

22

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2012/C 175/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

31

2012/C 175/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco) (1)

32

2012/C 175/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

33

2012/C 175/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV) (1)

34

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2012/C 175/14

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

35


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top