EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:155:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 155, 2012. gada 1. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.155.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 155

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 1. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2012/C 155/01

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas noteikti Padomes Lēmumā 2012/285/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 377/2012, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 458/2012 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām, kuras apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Gvinejas-Bisavas Republikā

1

 

Eiropas Komisija

2012/C 155/02

Euro maiņas kurss

2

2012/C 155/03

Komisijas paziņojums par pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm 27 dalībvalstīm, ko piemēro no 2012. gada 1. jūnija(Publicēts saskaņā ar 10. pantu Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 794/2008 (OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.))

3

2012/C 155/04

Paziņojums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 885/2006 13. panta 2. punktu attiecībā uz Saskaņošanas struktūras, kas izveidota saistībā ar ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanu, locekļa aizvietotāja iecelšanu

4

2012/C 155/05

Komisijas paziņojums par iestādi, kura pilnvarota izdot izcelsmes sertifikātus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009

4

 

Revīzijas palāta

2012/C 155/06

Īpašais ziņojums Nr. 8/2012 “Atbalsta mērķtiecīga virzīšana lauku saimniecību modernizēšanai”

5

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2012/C 155/07

Dānijas valdības paziņojums par aicinājumu iesniegt pieteikumus ogļūdeņražu izpētes un ieguves atļauju saņemšanai Ziemeļjūras teritorijā (1)

6

2012/C 155/08

Sanācijas pasākums – Lēmums, ar ko apstiprina sabiedrības “Omniasig Vienna Insurance Group SA” (pārvedošā sabiedrība) apdrošināšanas portfeļa nodošanu sabiedrībai “BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA” (pārņemošā sabiedrība) un sabiedrības “BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA” (iegūstošā sabiedrība) un sabiedrības “Omniasig Vienna Insurance Group SA” (mērķsabiedrība) noslēgto līgumu par apvienošanu ar iegūšanu (Publikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīvas 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu 6. pantu)

8


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2012/C 155/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6546 – Ericsson/Technicolor Broadcasting Services) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

9

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2012/C 155/10

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

11


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top