EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:093:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 93, 2012. gada 30. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.093.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 93

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 30. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2012/C 093/01

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2012. gada 23. marts) Eiropas Savienības Padomei par Banque de France ārējiem revidentiem (ECB/2012/5)

1

 

ATZINUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2012/C 093/02

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2012. gada 10. februāris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un Komisijas Direktīvu 2007/14/EK (CON/2012/10)

2


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 093/03

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

13

2012/C 093/04

Lietas ierosināšana (Lieta COMP/M.6458 – Universal Music Group/EMI Music) (1)

15

2012/C 093/05

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (2)

16


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 093/06

Euro maiņas kurss

18

2012/C 093/07

Komisijas Deklarācija

19

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2012/C 093/08

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

20


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2012/C 093/09

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – Aktuālie periodiskie rādītāji, kas raksturo vispārējo un reģionālo tirdzniecību

21

2012/C 093/10

Sagatavošanas darbība “Kinofilmu izplatīšana digitālajā laikmetā” – Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2012. gadā

30

2012/C 093/11

Aicinājums iesniegt pieteikumus EFRAG uzraudzības padomes locekļu ar pieredzi sabiedriskajā politikā iecelšanai

32

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2012/C 093/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6508 – GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

34

2012/C 093/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6483 – PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

35


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

 

(2)   Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot Līguma I pielikumā minētos produktus

LV

 

Top