Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:080:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 80, 2012. gada 17. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.080.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 80

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 17. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2012/C 080/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 73, 10.3.2012.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2012/C 080/02

Lieta C-545/09: Tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 2. februāra spriedums — Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (Konvencija, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus — 12. panta 4. punkta a) apakšpunkta un 25. panta 1. punkta interpretācija — Norīkoto pedagogu piekļuves tiesības tādai pašai karjeras izaugsmei un algas pieaugumam kā attiecīgās dalībvalsts pedagogiem — Aizliegums dažiem no Apvienotās Karalistes darbā Eiropas skolās norīkotiem pedagogiem piekļūt izdevīgākām algu skalām un citiem papildu maksājumiem, kas tiek piešķirti dalībvalstī nodarbinātiem pedagogiem — Nesaderīgums ar 12. panta 4. punkta a) apakšpunktu un 25. panta 1. punktu)

2

2012/C 080/03

Lieta C-210/10: Tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 9. februāra spriedums (Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Márton Urbán/Vám-és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (Autotransports — Tahogrāfa lietošanas noteikumu pārkāpumi — Dalībvalstu pienākums noteikt samērīgus sodus — Fiksēts naudas sods — Soda samērīgums)

2

2012/C 080/04

Lieta C-249/10 P: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 2. februāra spriedums — Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija un Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC) (Apelācija — Dempings — Regula (EK) Nr. 1472/2006 — Tādu konkrētu Ķīnas un Vjetnamas izcelsmes apavu imports, kuriem ir ādas virsa — Regula (EK) Nr. 384/96 — 2. panta 7. punkts, 9. panta 5. punkts un 17. panta 3. punkts — Uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statuss — Individuāla pieeja — Atlase)

3

2012/C 080/05

Lieta C-277/10: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 9. februāra spriedums (Handelsgericht Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Martin Luksan/Petrus van der Let (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesību aktu tuvināšana — Intelektuālais īpašums — Autortiesības un blakustiesības — Direktīvas 93/83/EEK, 2001/29/EK, 2006/115/EK un 2006/116/EK — Līgumā paredzēta kinematogrāfiska darba izmantošanas tiesību sadalīšana starp darba galveno režisoru un producentu — Valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru šīs tiesības ekskluzīvi tiek piešķirtas filmas producentam — Iespēja atkāpties no šīs normas ar līguma noslēgšanu starp pusēm — Secīgas tiesības uz atlīdzību)

4

2012/C 080/06

Lieta C-553/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 2. novembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) — Bernhard Rintisch/Klaus Eder

5

2012/C 080/07

Lieta C-601/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2011. gada 9. septembra spriedumu lietā T-257/07 Francija/Komisija 2011. gada 28. novembrī iesniedza Francijas Republika

5

2012/C 080/08

Lieta C-609/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2011. gada 15. septembra spriedumu lietā T-427/09 centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2011. gada 29. novembrī iesniedza Centrotherm Systemtechnik GmbH

6

2012/C 080/09

Lieta C-610/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2011. gada 15. septembra spriedumu lietā T-434/09 Centrotherm Systemtechnik GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2011. gada 29. novembrī iesniedza Centrotherm Systemtechnik GmbH

7

2012/C 080/10

Lieta C-614/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 30. novembrī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer/Anneliese Kuso

8

2012/C 080/11

Lieta C-628/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 7. decembrī iesniedza Oberlandesgericht Braunschweig (Vācija) — Bußgeldsache/International Jet Management GmbH

9

2012/C 080/12

Lieta C-642/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 15. decembrī iesniedza Administrativen Sad-Varna (Bulgārija) — EOOD Stroy Trans/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”-Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite

9

2012/C 080/13

Lieta C-643/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 15. decembrī iesniedza Administrativen Sad-Varna (Bulgārija) — LVK-56 EOOD/Direktor na DirektsiaObzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

10

2012/C 080/14

Lieta C-645/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 16. decembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir u.c.

11

2012/C 080/15

Lieta C-664/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 30. decembrī iesniedza Juzgado Mercantil de Barcelona (Spānija) — Serveis en Impressió i Retolació Vargas, S.L./Banco Mare Nostrum, S.A.

11

2012/C 080/16

Lieta C-665/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 30. decembrī iesniedza Juzgado Mercantil de Barcelona (Spānija) — Alfonso Carlos Amselem Almor/NCG Banco, S.A.

12

2012/C 080/17

Lieta C-4/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 2. janvārī iesniedza Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Itālija) — Danilo Tola/Ministero della Difesa

12

2012/C 080/18

Lieta C-23/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 17. janvārī iesniedza Augstākās tiesas Senāts (Latvija) — Mohamad Zakaria

12

2012/C 080/19

Lieta C-48/12: Prasība, kas celta 2012. gada 31. janvārī — Eiropas Komisija/Polijas Republika

13

2012/C 080/20

Lieta C-50/12 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 16. novembra spriedumu lietā T-54/06 Kendrion/Komisija 2012. gada 1. februārī iesniedza Kendrion NV

14

 

Vispārējā tiesa

2012/C 080/21

Lieta T-76/08: Vispārējās tiesas 2012. gada 2. februāra spriedums — EI du Pont de Nemour u.c./Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Hloroprēnkaučuka tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Cenu noteikšana — Tirgus sadale — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Kopuzņēmums — Pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Sadarbība)

15

2012/C 080/22

Lieta T-77/08: Vispārējās tiesas 2012. gada 2. februāra spriedums — Dow Chemical/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Hloroprēnkaučuka tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Cenu noteikšana — Tirgus sadale — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Kopuzņēmums — Pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Sadarbība)

15

2012/C 080/23

Lieta T-83/08: Vispārējās tiesas 2012. gada 2. februāra spriedums — Denki Kagaku Kogyo un Denka Chemicals/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Hloroprēnkaučuka tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Cenu noteikšana — Tirgus sadale — Pierādījums par līdzdalību aizliegtā vienošanās — Pierādījums par norobežošanos no aizliegtās vienošanās — Pārkāpuma ilgums — Tiesības uz aizstāvību — Piekļuve lietas materiāliem — Pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai — Atpakaļejoša spēka aizliegums — Tiesiskās paļāvības aizsardzība — Samērīguma princips — Atbildību mīkstinoši apstākļi)

16

2012/C 080/24

Lieta T-321/09: Vispārējās tiesas 2012. gada 2. februāra spriedums — skytron energy/ITSB (“arraybox”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “arraybox” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts)

16

2012/C 080/25

Lieta T-469/09: Vispārējās tiesas 2012. gada 2. februāra spriedums — Grieķija/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — Izdevumi, kas ir izslēgti no Kopienas finansējuma — Tomātu pārstrādes un rīsu uzglabāšanas nozares — Galvenās pārbaudes — Integrētā administrācijas un kontroles sistēma konkrētām Kopienas atbalsta shēmām — Samērīguma princips)

16

2012/C 080/26

Lieta T-305/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 7. februāra spriedums — Hartmann-Lamboy/ITSB — Diptyque (“DYNIQUE”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “DYNIQUE” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “DIPTYQUE” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

17

2012/C 080/27

Lieta T-387/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 2. februāra spriedums — Goutier/ITSB — Euro Data (“ARANTAX”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “ARANTAX” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “ANTAX” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts)

17

2012/C 080/28

Lieta T-424/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 7. februāra spriedums — Dosenbach-Ochsner/ITSB — Sisma (Ziloņu attēlojums taisnstūrī) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiska preču zīme, kurā attēloti ziloņi taisnstūrī — Starptautiska un valsts agrākas grafiskas preču zīmes, kurās attēlots zilonis, un valsts agrāka vārdiska preču zīme “elefanten” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrāko preču zīmju atšķirtspēja)

17

2012/C 080/29

Lieta T-596/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 2. februāra spriedums — Almunia Textil/ITSB — FIBA–Europe (“EuroBasket”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “EuroBasket” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “Basket” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

18

2012/C 080/30

Lieta T-64/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 7. februāra spriedums — Run2Day Franchise/ITSB (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Run2” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas vārdiskas un grafiskas preču zīmes “RUN2DAY” — Agrāka Beniluksa grafiska preču zīme “RUN2DATE” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

18

2012/C 080/31

Lieta T-315/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 20. janvāra rīkojums — Groupe Partouche/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Koncentrācija — Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu — Vispārējās tiesas Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Nepieņemamība)

18

2012/C 080/32

Lieta T-607/11 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2012. gada 23. janvāra rīkojums — Henkel un Henkel France/Komisija (Pagaidu noregulējums — Konkurence — Komisijas lēmums, ar kuru atteikts nosūtīt dokumentus valsts konkurences iestādei — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Intereses celt prasību neesamība — Formas prasību neievērošana — Lūgto pasākumu pagaidu rakstura neesamība — Nepieņemamība)

19

2012/C 080/33

Lieta T-637/11 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2012. gada 25. janvāra rīkojums — Euris Consult/Parlaments (Pagaidu noregulējums — Pakalpojumu publiskais iepirkums — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Tulkošanas uz maltiešu valodu pakalpojumi — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Paziņošanas veidi — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Iespējas zaudēšana — Būtiska un neatgriezeniska kaitējuma neesamība — Steidzamības neesamība)

19

2012/C 080/34

Lieta T-674/11: Prasība, kas celta 2011. gada 30. decembrī — TV2/Danmark/Komisija

19

2012/C 080/35

Lieta T-1/12: Prasība, kas celta 2012. gada 2. janvārī — Francija/Komisija

20

2012/C 080/36

Lieta T-18/12: Prasība, kas celta 2012. gada 9. janvārī — Interbev/Komisija

21

2012/C 080/37

Lieta T-22/12: Prasība, kas celta 2012. gada 16. janvārī — Fomanu/ITSB (“Qualität hat Zukunft”)

22

2012/C 080/38

Lieta T-26/12: Prasība, kas celta 2012. gada 20. janvārī — PT Musim Mas/Padome

22

2012/C 080/39

Lieta T-29/12: Prasība, kas celta 2012. gada 17. janvārī — Bauer/ITSB — BenQ Materials (“Daxon”)

23

2012/C 080/40

Lieta T-33/12: Prasība, kas celta 2012. gada 23. janvārī — Piotrowski/ITSB (“MEDIGYM”)

24

2012/C 080/41

Lieta T-34/12: Prasība, kas celta 2012. gada 25. janvārī — Herbacin cosmetic/ITSB — Laboratoire Garnier (“HERBA SHINE”)

24

2012/C 080/42

Lieta T-36/12: Prasība, kas celta 2012. gada 20. janvārī — Athens Resort Casino/Komisija

25

2012/C 080/43

Lieta T-43/12: Prasība, kas celta 2012. gada 30. janvārī — Hamcho un Hamcho International/Padome

25

2012/C 080/44

Lieta T-337/09: Vispārējās tiesas 2012. gada 6. februāra rīkojums — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia/Komisija

26

2012/C 080/45

Lieta T-298/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 18. janvāra rīkojums — Ghost Brand/ITSB — Procter & Gamble International Operations (“GHOST”)

26

2012/C 080/46

Lieta T-300/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 18. janvāra rīkojums — Otto/ITSB — Nalsani (“TOTTO”)

26

2012/C 080/47

Lieta T-362/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 18. janvāra rīkojums — Stichting Greenpeace Nederland un PAN Europe/Komisija

26

2012/C 080/48

Lieta T-397/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 26. janvāra rīkojums — Symfiliosi/FRA

26


LV

 

Top