EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:024:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 24, 2012. gada 28. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.024.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 24

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 28. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

475. plenārā sesija 2011. gada 26. un 27. oktobrī

2012/C 024/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sociālā uzņēmējdarbība un sociālais uzņēmums” (izpētes atzinums)

1

2012/C 024/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Krīzes ietekme uz Eiropas uzņēmumu spēju veikt ieguldījumus klimata aizsardzībā” (izpētes atzinums)

7

2012/C 024/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Rūpniecisko un kalnrūpniecības atkritumu pārstrāde un izmantošana Eiropas Savienībā ekonomiskiem un ekoloģiskiem mērķiem” (pašiniciatīvas atzinums)

11

2012/C 024/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Centieni uzlabot Eiropas kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozares konkurētspēju – iespējas un problēmas” (pašiniciatīvas atzinums)

18

2012/C 024/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Stabilas nodarbinātības perspektīvas dzelzceļa nozarē un ritošā sastāva un infrastruktūras jomā: paredzamā rūpniecības pārmaiņu ietekme uz nodarbinātību un prasmju bāzi Eiropā” (pašiniciatīvas atzinums)

24

2012/C 024/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES kohēzijas un sociālās politikas koordinēšanas stiprināšana atbilstīgi LESD 9. panta jaunajai horizontālajai sociālajai klauzulai” (pašiniciatīvas atzinums)

29

2012/C 024/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Bezpajumtnieku problēma” (pašiniciatīvas atzinums)

35

2012/C 024/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Mākoņdatošana (cloud computing) Eiropā” (pašiniciatīvas atzinums)

40

2012/C 024/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zivju krājumu pārvaldības un zvejas kontroles reģionālo zonu attīstība” (pašiniciatīvas atzinums)

48

2012/C 024/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības loma saistībā ar ES un Indijas brīvās tirdzniecības nolīgumu” (pašiniciatīvas atzinums)

51

2012/C 024/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES jaunā ārpolitika un drošības politika un pilsoniskās sabiedrības loma” (pašiniciatīvas atzinums)

56


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

475. plenārā sesija 2011. gada 26. un 27. oktobrī

2012/C 024/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB)”COM(2011) 121 galīgā redakcija – 2011/0058 (CNS)

63

2012/C 024/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai”COM(2011) 169 galīgā redakcija – 2011/0092 (CNS) un par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Racionālāki enerģijas nodokļi ES: priekšlikums pārskatīt Enerģijas nodokļu direktīvu” ”COM(2011) 168 galīgā redakcija

70

2012/C 024/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz atmaksājamo palīdzību un finansēšanas vadību”COM(2011) 483 galīgā redakcija – 2011/0210 (COD)

78

2012/C 024/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (pārstrādāta redakcija)”COM(2011) 319 galīgā redakcija – 2009/0165 (COD)

79

2012/C 024/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija)”COM(2011) 320 galīgā redakcija – 2008/0244 (COD)

80

2012/C 024/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar šo valstu finanšu stabilitāti”COM(2011) 482 galīgā redakcija – 2011/0211 (COD)

81

2012/C 024/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz dažiem noteikumiem, kas skar finanšu pārvaldību dalībvalstīs, kurām ir vai kuras apdraud lielas grūtības, kas saistītas ar to finansiālo stabilitāti”COM(2011) 481 galīgā redakcija – 2011/0209 (COD)

83

2012/C 024/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību dalībvalstīs, kurām ir vai kuras apdraud lielas grūtības, kas saistītas ar to finansiālo stabilitāti”COM(2011) 484 galīgā redakcija – 2011/0212 (COD)

84

2012/C 024/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata par tiešsaistes azartspēlēm iekšējā tirgū”COM(2011) 128 galīgā redakcija

85

2012/C 024/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata “ES korporatīvās vadības satvars” ”COM(2011) 164 galīgā redakcija

91

2012/C 024/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Akts par vienoto tirgu. Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos. Kopīgiem spēkiem uz jaunu izaugsmi” ”COM(2011) 206 galīgā redakcija.

99

2012/C 024/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Attīstīt Eiropas dimensiju sportā” ”COM(2011) 12 galīgā redakcija

106

2012/C 024/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums “Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls – bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam” ”COM(2011) 244 galīgā redakcija

111

2012/C 024/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 302/2009 par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā”COM(2011) 330 galīgā redakcija – 2011/0144 (COD)

116

2012/C 024/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu diētisko pārtiku”COM(2011) 353 galīgā redakcija – 2011/0156 (COD)

119

2012/C 024/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko nosaka iedzīvotāju veselības aizsardzības prasības attiecībā uz radioaktīvām vielām dzeramajā ūdenī”COM(2011) 385 galīgā redakcija – 2011/0170 (NLE)

122

2012/C 024/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Spēkā esošās aviopasažieru tiesības – to darbība un piemērošana”

125

2012/C 024/29

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta redakcija)”COM(2011) 402 galīgā redakcija – 2011/0187 (COD)

131

2012/C 024/30

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par energoefektivitāti un ar ko atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK”COM(2011) 370 galīgā redakcija – 2011/0172 (COD)

134

2012/C 024/31

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Atklātais internets un tīkla neitralitāte Eiropā” ”COM(2011) 222 galīgā redakcija

139

2012/C 024/32

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Baltā grāmata “Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu – virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” ”COM(2011) 144 galīgā redakcija

146

2012/C 024/33

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Preventīvi pasākumi bērnu aizsardzībai pret seksuālu vardarbību” (atzinuma papildinājums)

154


LV

 

Top