EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:012:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 12, 2012. gada 14. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.012.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 12

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 14. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 012/01

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 012/02

Euro maiņas kurss

5

 

Administratīvās komisijas sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai

2012/C 012/03

Lēmums Nr. E3 (2011. gada 19. oktobris) par pārejas laiku, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. pantā (2)

6

 

Eiropas Ārējās darbības dienests

2012/C 012/04

Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Lēmums (2011. gada 23. marts), ar ko izveido noteikumus, kurus piemēro valstu ekspertiem, kas norīkoti uz Eiropas Ārējās darbības dienestu

8

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2012/C 012/05

Eiropas Komisijas informācija par Grieķijas Republikas paziņojumu par kompetento iestādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

17

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

Eiropas Komisija

2012/C 012/06

Publikācija saistībā ar Norvēģijas Transporta un sakaru ministrijas nodomu tieši piešķirt valsts pakalpojumu līgumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70

18


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2012/C 012/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) (1)

19

2012/C 012/08

Lēmums par formālās izmeklēšanas procedūras izbeigšanu pēc dalībvalsts atsaukuma – Valsts atbalsts – Polija (Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. līdz 109. pants) – Komisijas paziņojums saskaņā ar LESD 108. panta 2. punktu – paziņojuma atsaukums – Valsts atbalsts SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Polija (1)

21


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

 

(2)   Dokuments attiecas uz EEZ un uz EK un Šveices nolīgumu

LV

 

Top