EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:347:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 347, 2011. gada 26. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2011.347.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 347

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 26. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2011/C 347/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 340, 19.11.2011.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2011/C 347/02

Apvienotās lietas C-403/08 un C-429/08: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 4. oktobra spriedums (High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — (Apvienotā Karaliste) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisur Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy/Media Protection Services Ltd (C-429/08) (Satelītapraide — Futbola spēļu pārraidīšana — Apraides uztveršana ar satelītu dekoderkaršu palīdzību — Satelīta dekoderkartes, kas likumīgi laistas tirgū vienā dalībvalstī un izmantotas citā dalībvalstī — Aizliegums pārdot un izmantot dalībvalstī — Raidījumu rādīšana, neievērojot piešķirtās ekskluzīvās tiesības — Autortiesības — Televīzijas pārraidīšanas tiesības — Ekskluzīvas licences apraidei tikai vienas dalībvalsts teritorijā — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — LESD 56. pants — Konkurence — LESD 101. pants — Mērķis ierobežot konkurenci — Ierobežotas piekļuves pakalpojumu aizsardzība — Nelegāla iekārta — Direktīva 98/84/EK — Direktīva 2001/29/EK — Darbu reproducēšana satelīta dekoderu atmiņā un televizora ekrānā — Izņēmums no reproducēšanas tiesībām — Darbu izziņošana sabiedrībai kafejnīcās–restorānos — Direktīva 93/83/EEK)

2

2011/C 347/03

Lieta C-302/09: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 6. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts uzņēmumiem, kas ir nodibināti Venēcijas un Kiodžas teritorijās — Sociālā nodrošinājuma maksājumu samazinājumi — Atgūšana)

3

2011/C 347/04

Lieta C-493/09: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 6. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Portugāles Republika (Valsts pienākumu neizpilde — LESD 63. pants un EEZ līguma 40. pants — Kapitāla brīva aprite — Ārvalstu un vietējie pensiju fondi — Sabiedrību ienākuma nodoklis — Dividendes — Atbrīvojums no nodokļa — Atšķirīga attieksme)

4

2011/C 347/05

Lieta C-381/10: Tiesas (astotā palāta) 2011. gada 6. oktobra spriedums (Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Astrid Preissl KEG/Landeshauptmann von Wien (Industriālā politika — Pārtikas produktu higiēna — Regula (EK) Nr. 852/2004 — Izlietnes ierīkošana pārtikas produktus tirgojoša uzņēmuma tualetēs)

4

2011/C 347/06

Lieta C-382/10: Tiesas (astotā palāta) 2011. gada 6. oktobra spriedums (Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda un Stefan Toth/Landeshauptmann von Wien (Industriālā politika — Pārtikas produktu higiēna — Regula (EK) Nr. 852/2004 — Maizes un konditorejas izstrādājumu pārdošana pašapkalpošanās stendos)

5

2011/C 347/07

Lieta C-421/10: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 6. oktobra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Finanzamt Deggendorf/Markus Stoppelkamp, kurš rīkojas kā Harald Raab īpašuma administrators (PVN — Sestā direktīva — 21. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Nodokļu piesaistes vietas noteikšana — Pakalpojumi, ko sniedzis pakalpojumu sniedzējs, kurš dzīvo vienā valstī ar pakalpojumu saņēmēju, bet kura saimnieciskās darbības vieta ir citā valstī — Jēdziens “ārvalstīs reģistrēts nodokļu maksātājs”)

5

2011/C 347/08

Lieta C-443/10: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 6. oktobra spriedums (Tribunal administratif de Limoges (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Philippe Bonnarde/Agence de Services et de Paiement (Preču brīva aprite — Kvantitatīvie ierobežojumi — Pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību — Dalībvalstī ievests rezidenta transportlīdzeklis, kas citā dalībvalstī jau ir reģistrēts — Ekoloģijas prēmija — Nosacījumi — Reģistrācijas apliecība, kas apliecina izmēģinājumu transportlīdzekļa statusu)

6

2011/C 347/09

Lieta C-506/10: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 6. oktobra spriedums (Amtsgericht Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Rico Graf, Rudolf Enge/Landratsamt Waldshut — Landwirtschaftsamt (Nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos — Vienlīdzīga attieksme — Pašnodarbinātās personas, kas šķērso robežu — Līgums par lauku zemes nomu — Lauksaimniecības struktūra — Dalībvalsts tiesiskais regulējums, kas ļauj iebilst pret līgumu, ja produkti, kurus valsts teritorijā saražojuši Šveices pārrobežu lauksaimnieki, ir paredzēti eksportam bez muitas nodokļa uz Šveici)

6

2011/C 347/10

Lieta C-364/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 11. jūlijā iesniedza Fővárosi Bíróság (Ungārijas Republika) — Mostafa Abed El Karem El Kott u.c./Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Apvienoto Nāciju Organizācijas augstais komisārs bēgļu lietās

7

2011/C 347/11

Lieta C-409/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 1. augustā iesniedza Fővárosi Bíróság (Ungārija) — Gábor Csonka u.c./Ungārijas valsts

7

2011/C 347/12

Lieta C-438/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 26. augustā iesniedza Finanzgericht Hamburg (Vācija) — Lagura Vermögensverwaltung GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

8

2011/C 347/13

Lieta C-439/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2011. gada 16. jūnija spriedumu lietā T-199/08 Ziegler/Komisija 2011. gada 25. augustā iesniedza Ziegler SA

8

2011/C 347/14

Lieta C-444/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2011. gada 16. jūnija spriedumu apvienotajās lietās T-204/08 un T-212/08 Team Relocations NV u.c./Komisija 2011. gada 30. augustā iesniedza Team Relocations NV u.c.

9

2011/C 347/15

Lieta C-451/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 1. septembrī iesniedza Verwaltungsgericht Gießen (Vācija) — Natthaya Dülger/Wetteraukreis

10

2011/C 347/16

Lieta C-455/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta paplašinātā sastāvā) 2011. gada 16. jūnija spriedumu lietā T-186/06 Solvay SA/Eiropas Komisija 2011. gada 2. septembrī iesniedza Solvay SA

11

2011/C 347/17

Lieta C-466/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 9. septembrī iesniedza Tribunale ordinario di Brescia (Itālija) — Gennaro Currà u.c./Vācijas Federatīvā Republika

12

2011/C 347/18

Lieta C-467/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2011. gada 6. jūlija spriedumu lietā T-318/09 Audi AG, Volkswagen AG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) 2011. gada 9. septembrī iesniedza Audi AG un Volkswagen AG

12

2011/C 347/19

Lieta C-473/11: Prasība, kas celta 2011. gada 16. septembrī — Eiropas Komisija/Nīderlandes Karaliste

13

2011/C 347/20

Lieta C-477/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 4. jūlija rīkojumu lietā T-275/09 Sepracor Pharmaceuticals (Īrija) Ltd/Eiropas Komisija 2011. gada 19. septembrī iesniedza Sepracor Pharmaceuticals (Īrija) Ltd

13

2011/C 347/21

Lieta C-483/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 20. septembrī iesniedza Tribunalul Argeș (Rumānija) — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu/Rumānijas Valsts, ko pārstāv Ministerul Finanțelor Publice

14

2011/C 347/22

Lieta C-484/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 20. septembrī iesniedza Tribunalul Argeș (Rumānija) — Mariana Budan/Rumānijas Valsts — Ministerul Finanțelor Publice, ko pārstāv Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș

15

2011/C 347/23

Lieta C-487/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 22. septembrī iesniedza Administratīvā rajona tiesa (Latvijas Republika) — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests

15

2011/C 347/24

Lieta C-489/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2011. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-133/07 Mitsubishi Electric Corp./Eiropas Komisija 2011. gada 23. septembrī iesniedza Mitsubishi Electric Corp.

15

2011/C 347/25

Lieta C-492/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 26. septembrī iesniedza Giudice di Pace di Mercato San Severino (Itālija) — Ciro Di Donna/Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA)

16

2011/C 347/26

Lieta C-493/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2011. gada 13. jūlija spriedumu lietā T-141/07 United Technologies Corp./Eiropas Komisija 2011. gada 23. septembrī iesniedza United Technologies Corp.

17

2011/C 347/27

Lieta C-494/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas 2011. gada 13. jūlija spriedumu lietā T-141/07 Otis Luxembourg Sàrl, agrāk General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company, Otis GmbH & Co. OHG/Eiropas Komisija 2011. gada 23. septembrī iesniedza Otis Luxembourg Sàrl, agrāk General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company un Otis GmbH & Co. OHG

18

2011/C 347/28

Lieta C-498/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2011. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-113/07 Toshiba Corp./Eiropas Komisija 2011. gada 27. septembrī iesniedza Toshiba Corp.

18

2011/C 347/29

Lieta C-501/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2011. gada 13. jūlija spriedumu lietā T-138/07 Schinder Holding Ltd u.c./Eiropas Komisija, ko atbalsta Eiropas Savienības Padome, 2011. gada 28. septembrī iesniedza Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV un Schindler Deutschland Holding GmbH

19

2011/C 347/30

Lieta C-502/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 30. septembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss/Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

20

2011/C 347/31

Lieta C-503/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2011. gada 13. jūlija spriedumu apvienotajās lietās T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 un T-154/07 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs u.c./Eiropas Komisija 2011. gada 30. septembrī iesniedza ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, agrākā ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, un ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH

21

2011/C 347/32

Lieta C-504/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2011. gada 13. jūlija spriedumu apvienotajās lietās T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 un T-154/07 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs u.c./Eiropas Komisija 2011. gada 30. septembrī iesniedza ThyssenKrupp Ascenseurs Luxemburg Sàrl

22

2011/C 347/33

Lieta C-505/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2011. gada 13. jūlija spriedumu apvienotajās lietās T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 un T-154/07 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs u.c./Komisija 2011. gada 30. septembrī iesniedza ThyssenKrupp Elevator AG

23

2011/C 347/34

Lieta C-506/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2011. gada 13. jūlija spriedumu apvienotajās lietās T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 un T-154/07 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs u.c./Komisija 2011. gada 30. septembrī iesniedza ThyssenKrupp AG

24

2011/C 347/35

Lieta C-512/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 3. oktobrī iesniedza Työtuomioistuin (Somija) — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry/Terveyspalvelualan Liitto ry un Mehiläinen Oy

25

2011/C 347/36

Lieta C-513/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 3. oktobrī iesniedza Työtuomioistuin (Somija) — Yleimmät Toimihenkilöt YTN ry/Teknologiateollisuus ry un Nokia Siemens Networks Oy

25

 

Vispārējā tiesa

2011/C 347/37

Lieta T-38/05: Vispārējās tiesas 2011. gada 12. oktobra spriedums — Agroexpansión/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Jēltabakas iepirkuma un pirmapstrādes Spānijas tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Cenu noteikšana un tirgus sadale — Naudas sodi — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Maksimālā robeža 10 % apmērā no apgrozījuma — Preventīva iedarbība — Vienlīdzīga attieksme — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Sadarbība)

26

2011/C 347/38

Lieta T-41/05: Vispārējās tiesas 2011. gada 12. oktobra spriedums — Alliance One International/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Jēltabakas iepirkuma un pirmapstrādes Spānijas tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Cenu noteikšana un tirgus sadale — Naudas sodi — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Maksimālā robeža 10 % apmērā no apgrozījuma — Preventīva iedarbība — Atbildību mīkstinoši apstākļi)

26

2011/C 347/39

Lieta T-139/06: Vispārējās tiesas 2011. gada 19. oktobra spriedums — Francija/Komisija (Tiesas sprieduma, kurā ir konstatēta valsts pienākumu neizpilde, neizpilde — Kavējuma nauda — Dalībvalsts veikti noteikti pasākumi — Samaksas pieprasījums — Komisijas kompetence — Vispārējās tiesas kompetence)

27

2011/C 347/40

Lieta T-312/07: Vispārējās tiesas 2011. gada 12. oktobra spriedums — Dimos Peramatos/Komisija (Finanšu atbalsts, kas piešķirts attiecībā uz projektu vides jomā — LIFE — Lēmums par izmaksātās summas daļēju atgūšanu — Pienākumu, kurus atbalsta saņēmējs ir uzņēmies finansētā projekta ietvaros, noteikšana — Tiesiskā paļāvība — Pienākums norādīt pamatojumu)

27

2011/C 347/41

Lieta T-449/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 18. oktobra spriedums — SLV Elektronik/ITSB — Jiménez Muñoz (“LINE”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “LINE” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrākas vārdiskas un grafiskas preču zīmes “Line” — Daļējs reģistrācijas atteikums — Relatīvi atteikuma pamatojumi — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad—Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

27

2011/C 347/42

Lieta T-561/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 18. oktobra spriedums — Gutknecht/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Dzīvnieku veselība — Biocīdie produkti — Tirgū esošo aktīvo vielu inventarizācija — Komisijas, pamatojoties uz Direktīvu 98/8/EK, veikta regulu pieņemšana — Cēloņsakarība)

28

2011/C 347/43

Lieta T-393/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 13. oktobra spriedums — NEC Display Solutions Europe/ITSB — Nokia (“NaViKey”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “NaViKey” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “NAVI” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums — Regulas Nr. 207/2009 75. pants)

28

2011/C 347/44

Lieta T-439/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 18. oktobra spriedums — Purvis/Parlaments (Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām — Papildu pensiju shēma — Atteikums piešķirt brīvprātīgo papildu pensiju daļēji kapitāla formā — Iebilde par prettiesiskumu — Iegūtās tiesības — Tiesiskā paļāvība — Samērīgums)

28

2011/C 347/45

Lieta T-53/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 18. oktobra spriedums — Reisenthel/ITSB — Dynamic Promotion (augļu kastes un grozi) (Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu noraidīšana, ko veikusi Anulēšanas nodaļa — Anulēšanas nodaļas lēmuma paziņošana pa faksu — Apelāciju padomē iesniegta apelācijas sūdzība — Apelācijas motīvu rakstveida izklāsts — Iesniegšanas termiņš — Prasības pieņemamība — Regulas (EK) Nr. 6/2002 57. pants — Lēmuma labošana — Regulas (EK) Nr. 2245/2002 39. pants — Vispārīgs tiesību princips, kas ļauj atcelt prettiesisku lēmumu)

29

2011/C 347/46

Lieta T-87/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 11. oktobra spriedums — Chestnut Medical Technologies/ITSB (“PIPELINE”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “PIPELINE” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants)

29

2011/C 347/47

Lieta T-213/10 P: Vispārējās tiesas 2011. gada 24. oktobra spriedums — P/Parlaments (Apelācija — Civildienests — Pagaidu darbinieki — Atlaišana no darba — Uzticības zaudēšana — Pamatojums — Pierādījumu sagrozīšana)

29

2011/C 347/48

Lieta T-224/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 12. oktobra spriedums — Association belge des consommateurs test-achats/Komisija (Konkurence — Koncentrācija — Beļģijas enerģētikas tirgus — Lēmums, ar kuru koncentrācija atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Saistības pirmajā pārbaudes stadijā — Lēmums, ar kuru noraidīta daļas no lietas par koncentrāciju nodošana izskatīšanai valsts iestādēm — Prasība atcelt tiesību aktu — Patērētāju apvienība — Interese celt prasību — Detalizētas kontroles procedūras neuzsākšana — Procesuālās tiesības — Nepieņemamība)

30

2011/C 347/49

Lieta T-304/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 18. oktobra spriedums — dm-drogerie markt/ITSB — Semtee (“caldea”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “caldea” reģistrācijas pieteikums — Agrāka starptautiska vārdiska preču zīme “BALEA” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

30

2011/C 347/50

Lieta T-277/07: Vispārējās tiesas 2011. gada 6. oktobra rīkojums — Secure Computing/ITSB — Investrónica (“SECUREOS”) (Kopienas preču zīme — Iebildumi — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

31

2011/C 347/51

Lieta T-341/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 30. jūnija rīkojums — Hess Group/ITSB — Coloma Navarro (“COLOMÉ”) (Kopienas preču zīme — Pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu — Pieteikuma par spēka neesamības atzīšanu saskaņošana un atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

31

2011/C 347/52

Lieta T-96/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 28. septembra rīkojums — UCAPT/Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā lauksaimniecības politika — Atbalsta shēmas lauksaimniekiem — Atbalsts tabakas izstrādājumu ražošanai — Regula (EK) Nr. 73/2009 — Individuālas skaršanas neesamība — Nepieņemamība)

31

2011/C 347/53

Lieta T-128/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 3. oktobra rīkojums — Meridiana un Meridiana fly/Komisija (Valsts atbalsts — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasītāju bezdarbība — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

32

2011/C 347/54

Lieta T-297/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 11. oktobra rīkojums — DBV/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Dempings — Noteiktu Ķīnas izcelsmes alumīnija riteņu imports — Tiesības uz aizstāvību — Normālās vērtības aprēķināšana — Samērīgums — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota)

32

2011/C 347/55

Lieta T-149/11: Vispārējās tiesas 2011. gada 12. oktobra rīkojums — GS/Parlaments un Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Regula (ES) Nr. 1210/2010 — Dalībvalstu tiesības atteikties apmainīt apgrozībai nederīgas euro monētas — Tiešas skaršanas neesamība — Nepieņemamība)

32

2011/C 347/56

Lieta T-206/11: Vispārējās tiesas 2011. gada 28. septembra rīkojums — Complex/ITSB — Kajometal (“KX”) (Kopienas preču zīme — Reģistrācijas atteikums — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

33

2011/C 347/57

Lieta T-346/11 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 30. septembra rīkojums — Gollnisch/Parlaments (Pagaidu noregulējums — Imunitātes atņemšana Eiropas Parlamenta deputātam — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība)

33

2011/C 347/58

Lieta T-347/11 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 30. septembra rīkojums — Gollnisch/Parlaments (Pagaidu noregulējums — Pieteikuma aizstāvēt Eiropas Parlamenta locekļa imunitāti noraidīšana — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Nepieņemamība)

33

2011/C 347/59

Lieta T-379/11 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 15. septembra rīkojums — Hüttenwerke Krupp Mannesmann u.c./Komisija (Pagaidu noregulējums — Vide — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu bezmaksas sadale saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK — Produktu līmeņatzīmju, uz kurām attiecas Komisijas lēmums, noteikšana — Pieteikums par pagaidu noregulējumu — Pieņemamība — Steidzamība)

33

2011/C 347/60

Lieta T-381/11 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 15. septembra rīkojums — Eurofer/Komisija (Pagaidu noregulējums — Vide — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu bezmaksas sadale saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK — Produktu līmeņatzīmju, uz kurām attiecas Komisijas lēmums, noteikšana — Pieteikums par pagaidu noregulējumu — Pieņemamība — Steidzamība)

34

2011/C 347/61

Lieta T-384/11 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 28. septembra rīkojums — Safa Nicu Sepahan/Padome (Pagaidu noregulējums — Kopējā ārpolitikas un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret Irānu, lai novērstu kodolieroču izplatīšanu — Naudas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Steidzamības neesamība)

34

2011/C 347/62

Lieta T-395/11 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 30. septembra rīkojums — Elti/Eiropas Savienības delegācija Melnkalnē (Pagaidu noregulējums — Publiskie iepirkumi — Konkursa procedūra — Piedāvājuma noraidījums — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Formas prasību neievērošana — Nepieņemamība)

34

2011/C 347/63

Lieta T-421/11 R: Vispārējās tiesas pagaidu noregulējuma tiesneša 2011. gada 3. oktobra rīkojums — Qualitest FZE/Padome (Pagaidu noregulējums — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas pieņemti pret Irānu, lai novērstu kodolieroču izplatīšanu — Naudas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība)

35

2011/C 347/64

Lieta T-422/11 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 5. oktobra rīkojums — Computer Resources International (Luxembourg)/Komisija (Pagaidu noregulējums — Publiskie iepirkumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Piedāvājuma noraidījums — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Iespējas zaudēšana — Būtiska un neatgriezeniska kaitējuma neesamība — Steidzamības neesamība)

35

2011/C 347/65

Lieta T-309/10: Prasība, kas celta 2011. gada 15. septembrī — Klein/Komisija

35

2011/C 347/66

Lieta T-489/11: Prasība, kas celta 2011. gada 20. septembrī — Rousse Industry/Komisija

36

2011/C 347/67

Lieta T-495/11: Prasība, kas celta 2011. gada 19. septembrī — Streng/ITSB — Gismondi (“PARAMETRICA”)

37

2011/C 347/68

Lieta T-498/11: Prasība, kas celta 2011. gada 16. septembrī — Evropaïki Dynamiki/Komisija

37

2011/C 347/69

Lieta T-503/11: Prasība, kas celta 2011. gada 27. septembrī — Al-Aqsa/Padome

38

2011/C 347/70

Lieta T-508/11: Prasība, kas celta 2011. gada 27. septembrī — LTTE/Padome

39

2011/C 347/71

Lieta T-512/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. septembrī — Ryanair/Komisija

40

2011/C 347/72

Lieta T-516/11: Prasība, kas celta 2011. gada 22. septembrī — MasterCard un citi/Komisija

40

2011/C 347/73

Lieta T-519/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 20. jūlija spriedumu lietā F-116/10 Gozi/Komisija 2011. gada 29. septembrī iesniedza Sandro Gozi

41

2011/C 347/74

Lieta T-526/11: Prasība, kas celta 2011. gada 3. oktobrī — Igcar Chemicals/Eiropas Ķimikāliju aģentūra (EĶA)

41

2011/C 347/75

Lieta T-538/11: Prasība, kas celta 2011. gada 10. oktobrī — Beļģija/Komisija

42

2011/C 347/76

Lieta T-540/11: Prasība, kas celta 2011. gada 4. oktobrī — Melkveebedrijf Overenk u.c./Komisija

42

2011/C 347/77

Lieta T-234/00: Vispārējās tiesas 2011. gada 6. oktobra rīkojums — Fondazione Opera S. Maria della Carità/Komisija

44

2011/C 347/78

Lieta T-235/00: Vispārējās tiesas 2011. gada 6. oktobra rīkojums — Codess Sociale u.c./Komisija

44

2011/C 347/79

Lieta T-255/00: Vispārējās tiesas 2011. gada 6. oktobra rīkojums — Ciga u.c./Komisija

44

2011/C 347/80

Lieta T-266/00: Vispārējās tiesas 2011. gada 6. oktobra rīkojums — Confartigianato Venezia u.c./Komisija

44

2011/C 347/81

Lieta T-502/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 11. oktobra rīkojums — Inovis/ITSB — Sonaecom (“INOVIS”)

44

2011/C 347/82

Lieta T-23/11: Vispārējās tiesas 2011. gada 11. oktobra rīkojums — El Corte Inglés/ITSB — BA&SH (“ba&sh”)

44

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2011/C 347/83

Lieta F-87/11: Prasība, kas celta 2011. gada 13. septembrī — ZZ/FRONTEX

45

2011/C 347/84

Lieta F-88/11: Prasība, kas celta 2011. gada 16. septembrī — ZZ/Komisija

45

2011/C 347/85

Lieta F-89/11: Prasība, kas celta 2011. gada 18. septembrī — ZZ/Reģionu komiteja

45

2011/C 347/86

Lieta F-92/11: Prasība, kas celta 2011. gada 23. septembrī — ZZ/EESK

46

2011/C 347/87

Lieta F-93/11: Prasība, kas celta 2011. gada 23. septembrī — ZZ/Komisija

46

2011/C 347/88

Lieta F-95/11: Prasība, kas celta 2011. gada 28. septembrī — ZZ/EIB

46

2011/C 347/89

Lieta F-97/11: Prasība, kas celta 2011. gada 3. oktobrī — ZZ/Parlaments

47

2011/C 347/90

Lieta F-98/11: Prasība, kas celta 2011. gada 3. oktobrī — ZZ u.c./Komisija

47


LV

 

Top