Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:220:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 220, 2011. gada 26. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.220.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 220

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 26. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2011/C 220/01

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 89/666/EEK, 2005/56/EK un 2009/101/EK par centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 220/02

Komisijas Regulas (ES) Nr. 1031/2010 par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem (“Izsoļu regulas”) 35., 36., 43., 55. un 64. panta īstenošana dalībvalstīs un saistība ar izsoles platformu iecelšanu saskaņā ar minētās regulas 26. pantu – Pārredzamības pasākumi saistībā ar dokumentiem, kas attiecas uz uzaicinājumu uz konkursu, kā minēts Finanšu regulas, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 92. pantā un tās Īstenošanas noteikumu 130. panta 1. punktā, un ar ko savstarpēji apmainās Komisija un dalībvalstis, ieceļot vienoto izsoles uzraugu atbilstīgi Izsoļu regulas 24. pantam un ieceļot izsoles platformas atbilstīgi minētās regulas 26. pantam

12


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 220/03

Euro maiņas kurss

16


 

Labojumi

2011/C 220/04

Labojums uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 2011. gada daudzgadu darba programmas piešķīrumiem Eiropas transporta tīkla (TEN-T) jomā 2007.–2013. gadam (OV C 187, 28.6.2011.)

17


LV

 

Top