Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:215:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 215, 2011. gada 21. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.215.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 215

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 21. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Padome

2011/C 215/01

Padomes Ieteikums (2011. gada 12. jūlijs) par Īrijas 2011. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par atjaunināto Īrijas stabilitātes programmu 2011.–2015. gadam

1

2011/C 215/02

Padomes Ieteikums (2011. gada 12. jūlijs) par Itālijas 2011. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par atjaunināto Itālijas stabilitātes programmu 2011.–2014. gadam

4

2011/C 215/03

Padomes Ieteikums (2011. gada 12. jūlijs) par Latvijas 2011. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Latvijas atjaunināto konverģences programmu 2011.–2014. gadam

8

2011/C 215/04

Padomes Ieteikums (2011. gada 12. jūlijs) par Maltas 2011. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par atjaunināto Maltas stabilitātes programmu 2011.–2014. gadam

10

 

ATZINUMI

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2011/C 215/05

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības gada budžetam

13


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 215/06

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

19

2011/C 215/07

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (2)

21

2011/C 215/08

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6274 – Bridgepoint/Eurazeo/Foncia Groupe) (2)

25

2011/C 215/09

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6265 – CSN/AG Cementos Balboa/Corrugados Azpeitia/Corrugados Lasao/Stahlwerk Thüringen) (2)

25


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 215/10

Euro maiņas kurss

26

2011/C 215/11

Komisijas paziņojums par protokoliem, ar kuriem izklāsta noteikumus par izcelsmes diagonālo kumulāciju starp Eiropas Savienību, Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Horvātiju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Melnkalni, Serbiju un Turciju, piemērošanas datumu

27

2011/C 215/12

Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar direktīvu)  (2)

29


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

EBTA Tiesa

2011/C 215/13

Héraðsdómur Reykjavíkur2011. gada 25. marta lūgums padomdevēja atzinuma saņemšanai no EBTA Tiesas lietā Grund, elli- og hjúkrunarheimili pret Lyfjastofnun (Islandes Zāļu kontroles aģentūru) (Lieta E-7/11)

31

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2011/C 215/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6295 – CVC/Ande/Delachaux) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (2)

32

2011/C 215/15

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6309 – Macquarie Group/Airwave Solutions) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (2)

33


 

Labojumi

2011/C 215/16

Labojums grozījumu pieteikuma publikācijā saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (OV C 87, 16.4.2009.)

34


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot Līguma I pielikumā minētos produktus

 

(2)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top