Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:212:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 212, 2011. gada 19. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.212.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 212

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 19. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Padome

2011/C 212/01

Padomes Ieteikums (2011. gada 12. jūlijs) par Spānijas 2011. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par atjaunināto Spānijas stabilitātes programmu 2011.–2014. gadam

1

2011/C 212/02

Padomes Ieteikums (2011. gada 12. jūlijs) par Čehijas Republikas 2011. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par atjaunināto Čehijas Republikas konverģences programmu 2011.–2014. gadam

5

2011/C 212/03

Padomes Ieteikums (2011. gada 12. jūlijs) par Vācijas 2011. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par atjaunināto Vācijas stabilitātes programmu 2011.–2014. gadam

9

2011/C 212/04

Padomes Ieteikums (2011. gada 12. jūlijs) par Nīderlandes 2011. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par atjaunināto Nīderlandes stabilitātes programmu 2011.–2015. gadam

13

 

ATZINUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 212/05

Komisijas atzinums (2011. gada 15. jūlijs) par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas plānu saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu attiecībā uz radioaktīvajiem atkritumiem no Stoneyhill NORM Descaling and Disposal Facility, kas atrodas Aberdīnšīrā, Skotijā, Apvienotajā Karalistē

16


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 212/06

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6175 – Danaher/Beckman Coulter) (1)

18

2011/C 212/07

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6191 – Birla/Columbian Chemicals) (1)

18


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2011/C 212/08

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro Padomes Lēmumā 2010/145/KĀDP un Padomes Regulā (EK) Nr. 1763/2004 paredzētos pasākumus

19

2011/C 212/09

Paziņojums personām, grupām un organizācijām, kas iekļautas sarakstā, kurš minēts 2. panta 3. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (skat. pielikumu Padomes Regulai (ES) Nr. 687/2011)

20

 

Eiropas Komisija

2011/C 212/10

Euro maiņas kurss

21


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2011/C 212/11

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – “Atbalsts informācijas pasākumiem kopējās lauksaimniecības politikas jomā” – Informācijas pasākumu īstenošana atbilstīgi 2012. gada budžeta pozīcijai 05 08 06

22

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2011/C 212/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6299 – KKR/Sorgenia/Sorgenia France) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

36

2011/C 212/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6238 – RREEF/SMAG/OHL – Arenales) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

37


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top