Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:204:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 204, 2011. gada 9. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.204.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 204

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 9. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2011/C 204/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 194, 2.7.2011.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2011/C 204/02

Lieta C-47/08: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 24. maija spriedums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 43. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Notāri — Pilsonības nosacījums — EKL 45. pants — Dalība valsts varas īstenošanā — Direktīva 89/48/EEK)

2

2011/C 204/03

Lieta C-50/08: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 24. maija spriedums — Eiropas Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 43. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Notāri — Pilsonības nosacījums — EKL 45. pants — Dalība valsts varas īstenošanā)

2

2011/C 204/04

Lieta C-51/08: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 24. maija spriedums — Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 43. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Notāri — Pilsonības nosacījums — EKL 45. pants — Dalība valsts varas īstenošanā — Direktīva 89/48/EEK)

3

2011/C 204/05

Lieta C-52/08: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 24. maija spriedums — Eiropas Komisija/Portugāles Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Notāri — Direktīva 2005/36/EK)

3

2011/C 204/06

Lieta C-53/08: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 24. maija spriedums — Eiropas Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 43. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Notāri — Pilsonības nosacījums — EKL 45. pants — Dalība valsts varas īstenošanā — Direktīva 89/48/EEK un Direktīva 2005/36/EK)

4

2011/C 204/07

Lieta C-54/08: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 24. maija spriedums — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 43. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Notāri — Pilsonības nosacījums — EKL 45. pants — Dalība valsts varas īstenošanā — Direktīva 89/48/EEK un Direktīva 2005/36/EK)

4

2011/C 204/08

Lieta C-61/08: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 24. maija spriedums — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 43. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Notāri — Pilsonības nosacījums — EKL 45. pants — Dalība valsts varas īstenošanā — Direktīva 89/48/EEK)

5

2011/C 204/09

Lieta C-83/09 P: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 24. maija spriedums — Eiropas Komisija/Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, République fédérale d'Allemagne, Land Sachsen-Anhalt (Apelācija — Valsts atbalsts — EKL 88. panta 2. un 3. punkts — Regula (EK) Nr. 659/1999 — Lēmums necelt iebildumus — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieņemamības nosacījumi — Atcelšanas pamati, uz kuriem nevar atsaukties — “Ieinteresētās personas” jēdziens — Konkurences saikne — Skaršana — Piegādes tirgus)

5

2011/C 204/10

Lieta C-115/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V./Bezirksregierung Arnsberg (Direktīva 85/337/EEK — Ietekmes uz vidi novērtējums — Orhūsas konvencija — Direktīva 2003/35/EK — Iespēja vērsties tiesā — Nevalstiskās vides aizsardzības organizācijas)

6

2011/C 204/11

Lieta C-176/09: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums — Luksemburgas Lielhercogiste/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Direktīva 2009/12/EK — Lidostas maksas — Piemērošanas joma — Lidostas, kuru gada apgrozījums pārsniedz 5 miljonus pasažieru gadā, un lidostas, kam ir lielākais pasažieru skaits gadā katrā dalībvalstī — Spēkā esamība — Vienlīdzīgas attieksmes, samērīguma un subsidiaritātes princips)

6

2011/C 204/12

Lieta C-376/09: Tiesas (desmitā palāta) 2011. gada 19. maija spriedums — Eiropas Komisija/Maltas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Regula (EK) Nr. 2037/2000 — 4. panta 4. punkta v) apakšpunkts un 16. pants — Pienākums izbeigt halonus saturošu ugunsdrošības iekārtu un ugunsdzēšamo aparātu izmantošanu uz kuģiem nekritiskām vajadzībām — Izņēmumi — Halonu 1301 un 2402 izmantošana kritiskām vajadzībām)

7

2011/C 204/13

Lieta C-410/09: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums (Sąd Najwyższy (Polijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Akts par pievienošanās Eiropas Savienībai nosacījumiem — 58. pants — Direktīva 2002/21/EK — Komisijas pamatnostādnes — Nepublicēšana Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī dalībvalsts valodā — Izdevība atsaukties)

7

2011/C 204/14

Lieta C-441/09: Tiesas (septītā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums — Eiropas Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — Samazinātas likmes piemērošana — Dzīvi dzīvnieki, kas parasti ir paredzēti cilvēku un dzīvnieku patēriņam domātās pārtikas sagatavošanai — Noteiktu dzīvu dzīvnieku, it īpaši zirgu piegāde, imports un iegāde)

8

2011/C 204/15

Lieta C-452/09: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 19. maija spriedums (Corte di Appello di Firenze (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa (Direktīva 82/76/EEK — Brīvība veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība — Ārsti — Speciālista profesionālās kvalifikācijas iegūšana — Atalgojums apmācību laikā — Piecu gadu noilgums tiesībām uz periodisku darba samaksu)

8

2011/C 204/16

Lieta C-453/09: Tiesas (septītā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — Samazinātas likmes piemērošana — Dzīvi dzīvnieki, kas parasti ir paredzēti cilvēku un dzīvnieku patēriņam domātās pārtikas sagatavošanai — Noteiktu dzīvu dzīvnieku, it īpaši zirgu piegāde, imports un iegāde)

9

2011/C 204/17

Lieta C-122/10: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums (Marknadsdomstolen (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Konsumentombudsmannen/Ving Sverige AB (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2005/29/EK — 2. panta i) punkts un 7. panta 4. punkts — Laikrakstā publicēts komerciāls paziņojums — Uzaicinājuma veikt pirkumu jēdziens — Sākumcena — Uzaicinājumā veikt pirkumu norādāmā informācija)

9

2011/C 204/18

Lieta C-184/10: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 19. maija spriedums (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Mathilde Grasser/Feistaat Bayer (Direktīva 91/439/EEK — Vadītāja apliecību savstarpēja atzīšana — Vadītāja apliecība, ko dalībvalsts izsniegusi, neievērojot dzīvesvietas nosacījumu — Uzņemošās dalībvalsts atzīšanas atteikums, kas pamatots tikai ar dzīvesvietas nosacījuma pārkāpumu)

10

2011/C 204/19

Apvienotās lietas C-256/10 un C-261/10: Tiesas (septītā palāta) 2011. gada 19. maija spriedums (Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10)/Gerardo García SL (Direktīva 2003/10/EK — Ekspozīcijas līmeņi — Troksnis — Dzirdes aizsardzības līdzeklis — Lietderīgā iedarbība)

11

2011/C 204/20

Lieta C-308/10 P: Tiesas (astotā palāta) 2011. gada 19. maija spriedums — Union Investment Privatfonds GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Unicre-Cartão International De Crédito SA (Apelācija — Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Regula (EK) Nr. 40/94 — 74. panta 2. punkts — Pierādījumu iebildumu pamatojumam neiesniegšana šim nolūkam noteiktajā termiņā — Neņemšana vērā — Apelāciju padomes rīcības brīvība)

11

2011/C 204/21

Lieta C- 423/10: Tiesas (astotā palāta) 2011. gada 18. maija spriedums (Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Delphi Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (Kopējais muitas tarifs — Kombinētā nomenklatūra — Tarifu klasifikācija — Elektriskie savienotājelementi — Apakšpozīcijā 8536 69 — Kontaktdakšas un kontaktligzdas)

12

2011/C 204/22

Lieta C-133/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 18. marts iesniedza Bundesgerichtshofs (Vācija) — Folien Fischer AG un Fofitec AG/RITRAMA SpA

12

2011/C 204/23

Lieta C-151/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 28. martā iesniedza Landgericht Frankfurt am Main (Vācija) — Condor Flugdienst GmbH/Jürgen Dörschel

12

2011/C 204/24

Lieta C-152/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 28. martā iesniedza Arbeitsgericht München (Vācija) — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH

13

2011/C 204/25

Lieta C-160/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 1. aprīlī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) — Bawaria Motors Spółka z o. o./Minister Finansów

13

2011/C 204/26

Lieta C-175/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 13. aprīlī iesniedza High Court of Ireland (Īrija) — HID, BA/Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Īrija, Attorney General

14

2011/C 204/27

Lieta C-190/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 22. aprīlī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) — Daniela Mühlleitneri/Ahmad Yusufi un Wadat Yusuf

14

2011/C 204/28

Lieta C-193/11: Prasība, kas celta 2011. gada 20. aprīlī — Eiropas Komisija/Polijas Republika

15

2011/C 204/29

Lieta C-200/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2011. gada 3. februāra spriedumu lietā T-3/09 Itālijas Republika/Eiropas Komisija 2011. gada 28. aprīlī iesniedza Itālijas Republika

15

2011/C 204/30

Lieta C-201/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2011. gada 17. februāra spriedumu lietā T-55/08 Union of European Football Associations (UEFA)/Eiropas Komisija 2011. gada 27. aprīlī iesniedza Union of European Football Associations (UEFA)

16

2011/C 204/31

Lieta C-231/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2011. gada 3. marta spriedumu apvienotajās lietās no T-122/07 līdz T-124/07 Siemens AG Österreich u.c./Komisija 2011. gada 13. maijā iesniedza Eiropas Komisija

17

2011/C 204/32

Lieta C-232/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2011. gada 3. marta spriedumu apvienotajās lietās no T-122/07 līdz T-124/07 Siemens AG Österreich u.c./Komisija 2011. gada 16. maijā iesniedza Siemens Transmission & Distribution Ltd

18

2011/C 204/33

Lieta C-233/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2011. gada 3. marta spriedumu apvienotajās lietās no T-122/07 līdz T-124/07 Siemens AG Österreich u.c./Komisija 2011. gada 16. maijā iesniedza Siemens Transmission&Distribution SA un Nuova Magrini Galileo SpA

18

 

Vispārējā tiesa

2011/C 204/34

Apvienotās lietas T-109/05 un T-444/05: Vispārējās tiesas 2011. gada 24. maija spriedums — NLG/Komisija (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti, kas attiecas uz izmaksām saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu pienākumiem valsts atbalsta jomā — Piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar trešās personas komerciālo interešu aizsardzību — Dienesta noslēpums — Pienākums norādīt pamatojumu — Vienlīdzīga attieksme — Dalībvalsts izdoti dokumenti)

20

2011/C 204/35

Lieta T-250/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 24. maija spriedums — Batchelor/Komisija (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti, ar kuriem notikusi apmaiņa, izvērtējot veikto pasākumu saistībā ar televīzijas apraides darbībām atbilstību Kopienu tiesībām — Piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzību — Izņēmums saistībā ar pārbaužu, izmeklēšanas un revīzijas mērķu aizsardzību)

20

2011/C 204/36

Lieta T-397/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 25. maija spriedums — Prinz von Hannover/ITSB (ģerboņa attēls) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes, kurā attēlots ģerbonis, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Valsts simbola imitācija no heraldikas viedokļa — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Parīzes konvencijas 6. ter pants)

21

2011/C 204/37

Lieta T-408/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 24. maija spriedums — ancotel/ITSB — Acotel (“ancotel.”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “ancotel” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “ACOTEL” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Konkrētā sabiedrības daļa)

21

2011/C 204/38

Lieta T-422/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 25. maija spriedums — São Paulo Alpargatas/ITSB — Fischer (“BAHIANAS LAS ORIGINALES”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “BAHIANAS LAS ORIGINALES” reģistrācijas pieteikums — Kopienas agrāka grafiska un valsts agrāka grafiska preču zīme “havaianas” un valsts agrāka vārdiska preču zīme “HAVAIANAS” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

22

2011/C 204/39

Lieta T-144/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 24. maija spriedums — Space Beach Club/ITSB — Flores Gómez (“SpS space of sound”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “SpS space of sound” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts un Kopienas grafiskas preču zīmes “space ibiza”, “space DANCE BARCELONA”, “space DANCE MADRID”, “space DANCE VALENCIA”, “space DANCE MALLORCA”, “space DANCE EIVISSA”, “space SPACE IBIZA WORLD”, “space DANCE” un agrāka valsts vārdiska preču zīme “SPACE VIVA” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

22

2011/C 204/40

Lieta T-161/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 24. maija spriedums — Longevity Health Products/ITSB — Tecnifar (“E-PLEX”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “E-PLEX” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “EPILEX” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

22

2011/C 204/41

Lieta T-392/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 24. maija spriedums — Euro-Information/ITSB (“EURO AUTOMATIC CASH”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “EURO AUTOMATIC CASH” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamatojumi — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

23

2011/C 204/42

Lieta T-210/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 19. maija rīkojums — Formenti Seleco/Komisija (EEK un Turcijas Asociācijas līgums — Krāsu televizoru ievešana no Turcijas — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Noilgums — Nepieņemamība)

23

2011/C 204/43

Lieta T-226/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 23. maija rīkojums — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Pārstāvība ar advokātiem, kuriem nav trešās personas statusa — Nepieņemamība)

23

2011/C 204/44

Lieta T-217/11: Prasība, kas celta 2011. gada 18. aprīlī — Staelen/Ombuds

24

2011/C 204/45

Lieta T-233/11: Prasība, kas celta 2011. gada 28. aprīlī — Grieķijas Republika/Komisija

24

2011/C 204/46

Lieta T-237/11: Prasība, kas celta 2011. gada 4. maijā — Lidl Stiftung/ITSB — Lactimilk (“BELLRAM”)

25

2011/C 204/47

Lieta T-239/11: Prasība, kas celta 2011. gada 3. maijā — Sigma Alimentos Exterior/Komisija

26

2011/C 204/48

Lieta T-240/11: Prasība, kas celta 2011. gada 4. maijā — L'Oréal/ITSB — United Global Media Group (“MyBeauty”)

27

2011/C 204/49

Lieta T-249/11: Prasība, kas celta 2011. gada 10. maijā — Sanco/ITSB — Marsalman (Cāļa attēls)

27

2011/C 204/50

Lieta T-256/11: Prasība, kas celta 2011. gada 20. maijā — Ezz u.c./Padome

28

2011/C 204/51

Lieta T-206/96: Vispārējās tiesas 2011. gada 17. maija rīkojums — Van Bennekom/Padome un Komisija

28

2011/C 204/52

Lieta T-207/96: Vispārējās tiesas 2011. gada 17. maija rīkojums — Van Rossum/Padome un Komisija

29

2011/C 204/53

Lieta T-385/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 19. maija rīkojums — ArcelorMittal Wire France u.c./Komisija

29

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2011/C 204/54

Lieta F-34/11: Prasība, kas celta 2011. gada 4. aprīlī — ZZ/Europol

30

2011/C 204/55

Lieta F-54/11: Prasība, kas celta 2011. gada 4. maijā — ZZ/Eiropas ombuds

30


LV

 

Top