EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:203:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 203, 2011. gada 9. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.203.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 203

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 9. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 203/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) (1)

1

2011/C 203/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) (1)

1

2011/C 203/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon) (1)

2


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

 

Eiropas Centrālā banka

2011/C 203/04

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2011. gada 19. maijs) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (CON/2011/44)

3


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 203/05

Euro maiņas kurss

11

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2011/C 203/06

Publicēts saskaņā ar 6. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju

12

2011/C 203/07

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 2. panta 8. punktā minēto robežšķērsošanas vietu saraksta atjauninājums (OV C 316, 28.12.2007., 1. lpp.; OV C 134, 31.5.2008., 16. lpp.; OV C 177, 12.7.2008., 9. lpp.; OV C 200, 6.8.2008., 10. lpp.; OV C 331, 31.12.2008., 13. lpp.; OV C 3, 8.1.2009., 10. lpp.; OV C 37, 14.2.2009., 10. lpp.; OV C 64, 19.3.2009., 20. lpp.; OV C 99, 30.4.2009., 7. lpp.; OV C 229, 23.9.2009., 28. lpp.; OV C 263, 5.11.2009., 22. lpp.; OV C 298, 8.12.2009., 17. lpp.; OV C 74, 24.3.2010., 13. lpp.; OV C 326, 3.12.2010., 17. lpp.; OV C 355, 29.12.2010., 34. lpp.; OV C 22, 22.1.2011., 22. lpp.; OV C 37, 5.2.2011., 12. lpp.; OV C 149, 20.5.2011., 8. lpp.; OV C 190, 30.6.2011., 17. lpp.)

14

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

Eiropas Komisija

2011/C 203/08

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 5. panta 3. punktā minēto atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, saraksta atjaunināšana (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 19. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 22. lpp., OV C 182, 4.8.2007., 18. lpp., OV C 57, 1.3.2008., 38. lpp., OV C 134, 31.5.2008., 19. lpp., OV C 37, 14.2.2009., 8. lpp., OV C 35, 12.2.2010., 7. lpp., OV C 304, 10.11.2010., 5. lpp., OV C 24, 26.1.2011., 6. lpp., OV C 157, 27.5.2011., 8. lpp.)

16


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Padome

2011/C 203/09

Atklāts konkurss – Eiropas sadarbība zinātnes un tehnoloģiju jomā (COST)

17

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2011/C 203/10

Čehijas Republikas vides ministra paziņojums atbilstīgi 3. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

19

2011/C 203/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

20

2011/C 203/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

21

2011/C 203/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products) (1)

22


 

Labojumi

2011/C 203/14

Labojums paziņojumā “Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu” (OV C 187, 28.6.2011.)

23


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top