EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:159:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 159, 2011. gada 28. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.159.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 159

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 28. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 159/01

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

1

2011/C 159/02

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (2)

5

2011/C 159/03

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (2)

8

2011/C 159/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5047 – REWE/ADEG) (2)

9


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

 

Eiropas Centrālā banka

2011/C 159/05

Eiropas Centrālās Bankas Atzinums (2011. gada 4. maijs) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2003/71/EK un Direktīvā 2009/138/EK attiecībā uz Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām (CON/2011/42)

10


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2011/C 159/06

Padomes Lēmums (2011. gada 20. maijs), ar ko ieceļ un nomaina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdes locekļus

17

 

Eiropas Komisija

2011/C 159/07

Euro maiņas kurss

18

2011/C 159/08

Komisijas paziņojums par nepieprasītajiem daudzumiem, kas jāpieskaita apjomam, kurš noteikts apakšperiodam no 2011. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim saskaņā ar kvotām, kuras Kopiena atvērusi mājputnu gaļas nozares produktiem

19

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2011/C 159/09

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

20

2011/C 159/10

Publicēts saskaņā ar 6. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju

22

2011/C 159/11

Paziņojums atbilstoši LESD 114. panta 4., 5. un 6. punktam – atļauja atstāt spēkā vai ieviest valsts pasākumus, kas ir stingrāki par ES saskaņošanas pasākuma noteikumiem (2)

23


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2011/C 159/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6168 – RBI/EFG Eurobank/JV) (2)

26


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot Līguma I pielikumā minētos produktus

 

(2)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top