EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:103:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 103, 2011. gada 2. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.103.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 103

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 2. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2011/C 103/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 95, 26.3.2011.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2011/C 103/02

Apvienotās lietas C-436/08 un C-437/08: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 10. februāra spriedums (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08)/Finanzamt Linz (Kapitāla brīva aprite — Uzņēmumu ienākuma nodoklis — Valsts izcelsmes dividenžu atbrīvojums no nodokļa — Atsevišķu nosacījumu piemērošana ārvalsts izcelsmes dividenžu atbrīvošanai no nodokļa — Atskaitīšanas sistēmas piemērošana ārvalsts izcelsmes dividendēm, kas nav atbrīvotas no nodokļa — Pierādījumi par atskaitāmo ārvalstī samaksāto nodokli)

2

2011/C 103/03

Lieta C-52/09: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 17. februāra spriedums (Stockholms tingsrätt (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Konkurrensverket/TeliaSonera AB (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 102. pants — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Telekomunikāciju operatora piemērotās cenas — ADSL starppakalpojumi — Platjoslas savienojumu pakalpojumi galapatērētājiem — Nepietiekama konkurentu cenu starpība jeb “tarifu šķēru efekts”)

3

2011/C 103/04

Lieta C-251/09: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 17. februāra spriedums — Eiropas Komisija/Kipras Republika (Piegāžu un būvdarbu publiskā iepirkuma līgumi — Ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozares — Direktīva 93/38/EEK — Paziņojums par paredzamo publisko iepirkumu — Piešķiršanas kritēriji — Vienlīdzīga attieksme pret pretendentiem — Pārskatāmības princips — Direktīva 92/13/EEK — Pārsūdzības process — Pienākums pamatot lēmumu noraidīt pretendentu)

4

2011/C 103/05

Lieta C-260/09 P: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 10. februāra spriedums — Activision Blizzard Germany GmbH (agrāk — CD-Contact Data GmbH)/Eiropas Komisija (Apelācija — EKL 81. pants un EEZ līguma 53. pants — Ar “Nintendo” preču zīmi ražotu videospēļu pulšu un spēļu kasetņu tirgus — Paralēlā eksporta ierobežojums šajā tirgū — Nolīgums starp ražotāju un ekskluzīvo izplatītāju — Izplatīšanas līgums, ar ko ir atļauta pasīva tirdzniecība — Vienotas gribas pierādīšana, nepastāvot tiešiem dokumentāriem pierādījumiem par šīs tirdzniecības ierobežojumu — Pierādījumu apjoms, kas vajadzīgs vertikāla nolīguma esamības pierādīšanai)

4

2011/C 103/06

Lieta C-283/09: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 17. februāra spriedums (Sąd Rejonowy Warszawa (Polijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Artur Weryński/Mediatel 4B Spółka z o.o. (Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Pierādījumu iegūšana — Liecinieka nopratināšana pieprasījumu saņēmušajā tiesā, pamatojoties uz pieprasījumu iesniegušās tiesas lūgumu — Liecinieku atlīdzība)

5

2011/C 103/07

Apvienotās lietas no C-307/09 līdz C-309/09: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 10. februāra spriedums (Raad van State (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (C-309/09)/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Darba ņēmēju norīkošana darbā — 2003. gada Pievienošanās akts — Pārejas pasākumi — Polijas pilsoņu pieeja to valstu darba tirgum, kuras Polijas Republikas pievienošanās laikā jau bija Savienības dalībvalstis — Prasība saņemt darba atļauju darbaspēka nodrošināšanai — Direktīva 96/71/EK — 1. panta 3. punkts)

5

2011/C 103/08

Lieta C-359/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 3. februāra spriedums (Fővárosi Ítélőtábla (Ungārijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara (Advokāti — Direktīva 89/48/EEK — Tādu augstākās izglītības diplomu atzīšana, ko piešķir par vismaz trīs gadu profesionālo izglītību — Direktīva 98/5/EK — Pastāvīga praktizēšana advokāta profesijā dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija — Profesionālā nosaukuma izmantošana uzņemošajā dalībvalstī — Nosacījumi — Iekļaušana uzņemošās dalībvalsts advokātu profesionālajā kolēģijā)

6

2011/C 103/09

Lieta C-494/09: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 17. februāra spriedums (Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pieņemamība — Muitas nodoklis — Tarifu kvota — Muitas kodekss — 239. pants — Regula (EEK) Nr. 2454/93 — 308.a, 308.b un 905. pants — Regula (EK) Nr. 975/2003 — Tunzivs — Kvotas izsmelšana — Atklāšanas datums — Svētdiena)

6

2011/C 103/10

Lieta C-11/10: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 17. februāra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Staatssecretaris van Financiën/Marishipping and Transport BV (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EEK) Nr. 2658/87 — Kopējais muitas tarifs — Muitas nodokļi — Atbrīvojums — Farmaceitiskas vielas — Sastāvs — Ierobežojumi)

7

2011/C 103/11

Lieta C-16/10: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 17. februāra spriedums (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — The Number Ltd un Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications un British Telecommunications plc (Tiesību aktu tuvināšana — Telekomunikācijas — Tīkli un pakalpojumi — Direktīva 2002/22/EK — Uzņēmumu izraudzīšanās universālā pakalpojuma sniegšanai — Specifisku pienākumu noteikšana izraudzītajam uzņēmumam — Telefona izziņu dienestu un abonentu sarakstu pakalpojumi)

8

2011/C 103/12

Lieta C-25/10: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 10. februāra spriedums (Tribunal de première instance de Liège (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Missionswerk Werner Heukelbach ev/État belge (Tiešie nodokļi — Kapitāla brīva aprite — Mantojuma nodoklis — Legāti bezpeļņas organizācijām — Atteikums piemērot pazeminātu likmi, ja šo organizāciju darbības vieta atrodas citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā faktiski dzīvojis vai strādājis mantojuma atstājējs — Ierobežojumi — Pamatojums)

8

2011/C 103/13

Lieta C-30/10: Tiesas (astotā palāta) 2011. gada 10. februāra spriedums (Linköpings tingsrätt (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Lotta Andersson/Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 80/987/EEK — 10. panta c) punkts — Valsts tiesību norma — Darba ņēmēju neizpildīto prasījumu samaksas garantija — Tādu personu izslēgšana, kurām pēdējo sešu mēnešu laikā pirms pieteikuma par sabiedrības, kurā tās ir nodarbinātas, maksātnespēju iesniegšanas ir piederējusi būtiska šīs sabiedrības daļa un bijusi ievērojama ietekme tajā)

9

2011/C 103/14

Lieta C-78/10: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 17. februāra spriedums (Cour d'appel de Rouen (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Marc Berel u.c./Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre (Kopienas Muitas kodekss — 213., 233. un 239. pants — Vairāku parādnieku solidāras atbildības pienākums samaksāt vienu un to pašu muitas parādu — Ievedmuitas nodokļu atlaišana — Muitas parāda dzēšana — Iespēja solidāram parādniekam atsaukties uz citam solidāram parādniekam piešķirtu parāda atlaišanu — Neesamība)

9

2011/C 103/15

Lieta C-321/10: Tiesas (septītā palāta) 2011. gada 17. gada februāra spriedums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2007/2/EK — Vides politika — Telpiskās informācijas infrastruktūra Eiropas Kopienā (INSPIRE) — Elektronisko datu apmaiņa un to atjaunināšana — Nepilnīga transponēšana)

10

2011/C 103/16

Lieta C-391/10: Tiesas (sestā palāta) 2011. gada 3. februāra spriedums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2007/36/EK — Biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošana — Pilnīgas transponēšanas noteiktajā termiņā neesamība)

10

2011/C 103/17

Lieta C-395/10: Tiesas (sestā palāta) 2011. gada 3. februāra spriedums — Eiropas Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2007/2/EK — Vides politika — Telpiskās informācijas infrastruktūra — Elektroniska formāta datu apmaiņa un atjaunināšana — Valsts transponēšanas pasākumu nenoteikšana)

11

2011/C 103/18

Lieta C-143/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2009. gada 27. novembra rīkojumu lietā T-348/09 Uznański/Polija 2010. gada 29. janvārī iesniedza Antoni Tomasz Uznański

11

2011/C 103/19

Lieta C-611/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 23. decembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

11

2011/C 103/20

Lieta C-612/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 23. decembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

11

2011/C 103/21

Lieta C-625/10: Prasība, kas celta 2010. gada 29. decembrī — Eiropas Komisija/Francijas Republika

12

2011/C 103/22

Lieta C-626/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedumu lietā T-439/08 Agapiou Joséphidès/Komisija un EACEA2010. gada 28. decembrī iesniedza Kalliope Agapiou Joséphidès

13

2011/C 103/23

Lieta C-627/10: Prasība, kas celta 2010. gada 29. decembrī — Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika

13

2011/C 103/24

Lieta C-5/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 6. janvārī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) — kriminālprocess pret Titus Alexander Jochen Donner

14

2011/C 103/25

Lieta C-25/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 17. janvārī iesniedza Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) — Varzim SolTurismo, Jogo e Animação, SA/Fazenda Pública

14

2011/C 103/26

Lieta C-34/11: Prasība, kas celta 2011. gada 21. janvārī — Eiropas Komisija/Portugāles Republika

15

2011/C 103/27

Lieta C-35/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 21. janvārī iesniedza High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue&Customs

15

2011/C 103/28

Lieta C-42/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 31. janvārī iesniedza Cour d'appel d'Amiens (Francija) — kriminālprocess pret Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

16

2011/C 103/29

Lieta C-46/11: Prasība, kas celta 2011. gada 1. februārī — Eiropas Komisija/Polijas Republika

16

2011/C 103/30

Lieta C-48/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 2. februārī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö/A Oy

17

2011/C 103/31

Lieta C-52/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 17. novembra rīkojumu lietā T-61/10 2011. gada 4. februārī iesniedza Fernando Marcelino Victoria Sánchez

17

 

Vispārējā tiesa

2011/C 103/32

Lieta T-118/07: Vispārējās tiesas 2011. gada 18. februāra spriedums — P.P.TV/ITSB — Rentrak (“PPT”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “PPT” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “PPTV” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

19

2011/C 103/33

Lieta T-385/07: Vispārējās tiesas 2011. gada 17. februāra spriedums — FIFA/Komisija (Televīzijas apraide — Direktīvas 89/552/EEK 3.a pants — Beļģijas Karalistes pasākumi saistībā ar Beļģijas sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem — Pasaules kausa izcīņa futbolā — Lēmums atzīt pasākumus par saderīgiem ar Kopienu tiesībām — Pamatojums — EKL 43. un 49. pants — Īpašumtiesības)

19

2011/C 103/34

Lieta T-55/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 17. februāra spriedums — UEFA/Komisija (Televīzijas apraide — Direktīvas 89/552/EEK 3.a pants — Apvienotās Karalistes pasākumi saistībā ar šīs dalībvalsts sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem — Eiropas futbola čempionāts — Lēmums atzīt pasākumus par saderīgiem ar Kopienu tiesībām — Pamatojums — EKL 49. un 86. pants — Īpašumtiesības)

20

2011/C 103/35

Lieta T-68/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 17. februāra spriedums — FIFA/Komisija (Televīzijas apraide — Direktīvas 89/552/EEK 3.a pants — Apvienotās Karalistes pasākumi saistībā ar šīs dalībvalsts sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem — Pasaules kausa izcīņa futbolā — Lēmums atzīt pasākumus par saderīgiem ar Kopienu tiesībām — Pamatojums — EKL 43., 49. un 86. pants — Īpašumtiesības)

20

2011/C 103/36

Lieta T-10/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 17. februāra spriedums — Formula One Licensing/ITSB — Global Sports Media (“F1-LIVE”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “F 1-LIVE” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas grafiska un valsts un starptautiskas vārdiskas preču zīmes “F 1” un “F 1 Formula 1” — Apelāciju padomes veikta iebildumu noraidīšana — Relatīvi atteikuma pamatojumi — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)

21

2011/C 103/37

Lieta T-122/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 17. februāra spriedums — Zhejiang Xinshiji Foods un Hubei Xinshiji Foods/Padome (Dempings — Sagatavotu vai konservētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes citrusaugļu imports — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Labas pārvaldības princips — Regulas (EK) Nr. 384/96 15. panta 2. punkts un 20. panta 4. un 5. punkts (jaunajā redakcijā — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 15. panta 2. punkts un 20. panta 4. un 5. punkts)

21

2011/C 103/38

Lieta T-324/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 17. februāra spriedums — J & F Participações/ITSB — Plusfood Wrexham (“Friboi”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Friboi” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “FRIBO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts)

22

2011/C 103/39

Lieta T-385/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 17. februāra spriedums — Annco/ITSB — Freche et fils (“ANN TAYLOR LOFT”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “ANN TAYLOR LOFT” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrāka vārdiska preču zīme “LOFT” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

22

2011/C 103/40

Lieta T-471/10: Prasība, kas celta 2010. gada 28. septembrī — Gill/Komisija

22

2011/C 103/41

Lieta T-32/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. janvārī — Verenigde Douaneagenten/Komisija

23

2011/C 103/42

Lieta T-60/11: Prasība, kas celta 2011. gada 26. janvārī — Kraft Foods Global Brands/ITSB — Fenaco (“SUISSE PREMIUM”)

24

2011/C 103/43

Lieta T-65/11: Prasība, kas celta 2011. gada 28. janvārī — Recombined Dairy System/Komisija

25

2011/C 103/44

Lieta T-78/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2010. gada 14. decembra spriedumu lietā F-80/09 Lenz/Komisija 2011. gada 7. februārī iesniedza Erika Lenz

25

2011/C 103/45

Lieta T-80/11: Prasība, kas celta 2011. gada 9. februārī — Nath Kalsi/ITSB — American Clothing Associates (“RIDGE WOOD”)

26

2011/C 103/46

Lieta T-85/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2010. gada 23. novembra spriedumu lietā F-65/09 Marcuccio/Komisija 2011. gada 11. februārī iesniedza Luigi Marcuccio

27

2011/C 103/47

Lieta T-88/11: Prasība, kas celta 2011. gada 18. februārī — BIA Separations/Komisija

27

2011/C 103/48

Lieta T-92/11: Prasība, kas celta 2011. gada 18. februārī — Andersen/Komisija

28


LV

 

Top