Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:089:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 89, 2011. gada 19. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.089.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 89

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 19. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2011/C 089/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 80, 12.3.2011.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2011/C 089/02

Lieta C-449/09: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 28. oktobra rīkojums (Sofiyski gradski sad, Bulgārija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Canon Kabushiki Kaisha/IPN Buulgaria OOD (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Preču zīmes — Direktīva 89/104/EEK — Preču zīmes īpašnieka tiesības iebilst pret preču, ko aptver šī preču zīme, pirmo laišanu tirgū EEZ bez viņa piekrišanas)

2

2011/C 089/03

Lieta C-73/10: Tiesas 2010. gada 16. novembra rīkojums — Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG/Eiropas Komisija (Apelācija — Konkurence — Komisijas lēmums par EKL 81. pantā paredzētās procedūras piemērošanu — Prasība atcelt tiesību aktu — Termiņš — Novēloti iesniegta prasība — Iemesli, kas var pamatot atkāpes no prasības celšanas termiņa — Tiesības celt prasību tiesā — Tiesiskuma un samērīguma principi — Acīmredzami nepamatota apelācija)

2

2011/C 089/04

Lieta C-156/10 P: Tiesas 2010. gada 15. decembra rīkojums — Karen Goncharov/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), DSB (Apelācija — Kopienas preču zīme — Preču zīmes, ko veido akronīmi — Agrāka preču zīme “DSB” — Vārdisks apzīmējums “DSBW” — Iebildumu process — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas pārbaude — Vizuālā līdzība — Fonētiskā līdzība — Nepieņemamība — Faktu vērtējums)

3

2011/C 089/05

Lieta C-204/10 P: Tiesas 2010. gada 23. novembra rīkojums — Enercorn GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Hasbro, Inc. (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vārdiska preču zīme “ENERCON” — Vārdiskas preču zīmes “TRANSFORMERS ENERGON” īpašnieka iebildumi — Reģistrācijas atteikums — Sajaukšanas iespēja)

3

2011/C 089/06

Lieta C-216/10 P: Tiesas (astotā palāta) 2010. gada 25. novembra rīkojums — Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Applus Servicios Tecnológicos SL (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5., 73., 74. un 79. pants — Grafiska preču zīme “A+” — Kopienas vārdiskas preču zīmes “AirPlus International” īpašnieka iebildumi — Iebildumu noraidījums)

4

2011/C 089/07

Lieta C-352/10: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 15. decembra rīkojums (Audiencia Provincal de Oviedo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nepieņemamība)

4

2011/C 089/08

Lieta C-583/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 13. decembrī iesniedza Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)— The United States of America/Christine Nolan

4

2011/C 089/09

Lieta C-586/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. decembrī iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) — Bianca Kücük/Land Nordrhein-Westfalen

5

2011/C 089/10

Lieta C-588/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 14. decembrī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) — Minister Finansów/Kraft Foods Polska S.A.

5

2011/C 089/11

Lieta C-589/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 14. decembrī iesniedza Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Polijas Republika) — Janina Wencel/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

5

2011/C 089/12

Lieta C-591/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 14. decembrī iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) — Littlewoods Retail Ltd un citi/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

6

2011/C 089/13

Lieta C-602/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 21. decembrī iesniedza Judecătoria Călărași (Rumānija) — SC Volksbank România S.A./Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași

7

2011/C 089/14

Lieta C-604/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 21. decembrī iesniedza Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Football Dataco Limited, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Limited, Scottish Football League, PA Sport UK Limited/Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC, Enetpulse APS

7

2011/C 089/15

Lieta C-607/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. decembrī — Eiropas Komisija/Zviedrijas Karaliste

8

2011/C 089/16

Lieta C-609/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2010. gada 23. decembra spriedumu lietā T-474/08 C. Umbach/Eiropas Komisija 2010. gada 21. oktobrī iesniedza Dieter C. Umbach

8

2011/C 089/17

Lieta C-616/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 29. decembrī iesniedza Rechtbank’s-Gravenhage (Nīderlande) — Solvay SA/Honeywell Fluorine Products Europe BV u. c.

9

2011/C 089/18

Lieta C-629/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 24. decembrī iesniedza High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Co. Ltd, International Air Transport Association, The Queen/Civil Aviation Authority

10

2011/C 089/19

Lieta C-630/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 24. decembrī iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) — University of Queensland, CSL Ltd/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

10

2011/C 089/20

Lieta C-18/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 12. janvārī iesniedza Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Apvienotā Karaliste) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Philips Electronics UK Ltd

11

2011/C 089/21

Lieta C-33/01: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 21. janvārī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) — A Oy

11

2011/C 089/22

Lieta C-36/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 24. janvārī iesniedza Consiglio di Stato — Sezione Seconda (Itālija) — Pioneer Hi-Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

12

2011/C 089/23

Lieta C-349/09: Tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 14. decembra rīkojums — Eiropas Komisija/Polijas Republika

12

2011/C 089/24

Lieta C-486/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 17. novembra rīkojums — Eiropas Komisija/Itālijas Republika

12

2011/C 089/25

Lieta C-80/10: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 12. novembra rīkojums — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

13

2011/C 089/26

Lieta C-251/10 P: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 9. novembra rīkojums — KEK Diavlos/Eiropas Komisija

13

2011/C 089/27

Lieta C-315/10: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 16. novembra rīkojums (Tribunal da Relação do Porto (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Companhia Siderúrgica Nacional, CSN Caymann Ltd/Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepccl (Portugal) SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

13

2011/C 089/28

Lieta C-353/10: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 22. novembra rīkojums — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

13

2011/C 089/29

Lieta C-394/10: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 17. novembra rīkojums — Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

13

2011/C 089/30

Lieta C-398/10: Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 3. janvāra rīkojums — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

13

 

Vispārējā tiesa

2011/C 089/31

Lieta T-33/05: Vispārējās tiesas 2011. gada 3. februāra spriedums — Cetarsa/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Spānijas jēltabakas iegādes un pirmapstrādes tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Cenu noteikšana un tirgus sadale — Naudas sodi — Pārkāpuma smagums un ilgums — Vienlīdzīga attieksme — Samērīguma princips — Maksimālā robeža 10 % apmērā no apgrozījuma — Sadarbība)

14

2011/C 089/32

Lieta T-205/07: Vispārējās tiesas 2011. gada 3. februāra spriedums — Itālija/Komisija (Valodu lietojums — Paziņojuma par uzaicinājumu izteikt interesi, lai izveidotu datubāzi kandidātiem, kurus pieņemt darbā kā līgumdarbiniekus, publicēšana EPSO tīmekļa vietnē — Publikācija trīs oficiālajās valodās — EKL 12. un 290. pants — Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. pants — Regula Nr. 1)

14

2011/C 089/33

Lieta T-157/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 8. februāra spriedums — Paroc/ITSB (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “INSULATE FOR LIFE” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Apstiprinošs lēmums — Daļēja nepieņemamība)

15

2011/C 089/34

Lieta T-584/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 3. februāra spriedums — Cantiere navale De Poli/Komisija (Valsts atbalsts — Pagaidu aizsargpasākumu mehānisms kuģu būves nozarei — Itālijas iestāžu plānotas izmaiņas Komisijas iepriekš apstiprinātā atbalsta shēmā — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par nesaderīgu ar kopējo tirgu)

15

2011/C 089/35

Lieta T-3/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 3. februāra spriedums — Itālijas/Komisija (Valsts atbalsts — Pagaidu aizsargpasākumu mehānisms kuģu būves nozarei — Itālijas iestāžu plānotas izmaiņas Komisijas iepriekš apstiprinātā atbalsta shēmā — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par nesaderīgu ar kopējo tirgu)

15

2011/C 089/36

Lieta T-194/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 8. februāra spriedums — Lan Airlines/ITSB — Air Nostrum (“LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas vārdiskas un grafiskas preču zīmes “LAN” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

16

2011/C 089/37

Lieta T-222/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 9. februāra spriedums — Ineos Healthcare/ITSB Teva Pharmaceutical Industries (“ALPHAREN”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “ALPHAREN” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “ALPHA D3” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas — Regulas Nr. 40/94 74. pants (tagad — Regulas Nr. 207/2009 76. pants))

16

2011/C 089/38

Apvienotās lietas T-299/09 un T-300/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 3. februāra spriedums — Gühring/ITSB (Irbuleņu dzeltenās un sudrabpelēkās krāsas kombinācija un okera dzeltenās un sudrabpelēkās krāsas kombinācija) (Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes, ko veido irbuleņu dzeltenās un sudrabpelēkās krāsas kombinācija, reģistrācijas pieteikums — Kopienas preču zīmes, ko veido okera dzeltenās un sudrabpelēkās krāsas kombinācija, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas — Regulas Nr. 207/2009 76. panta 1. punkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants)

16

2011/C 089/39

Lieta T-136/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 20. janvāra rīkojums — M/EMA (Prasība par zaudējumu atlīdzību — Vispārējās tiesas kompetences neesamība — Lietas nodošana izskatīšanai Civildienesta tiesai)

17

2011/C 089/40

Lieta T-587/10: Prasība, kas celta 2010. gada 29. decembrī — Interspeed/Komisija

17

2011/C 089/41

Lieta T-588/10: Prasība, kas celta 2010. gada 29. decembrī — Grieķijas Republika/Komisija

18

2011/C 089/42

Lieta T-2/11: Prasība, kas celta 2011. gada 4. janvārī — Portugāle/Komisija

20

2011/C 089/43

Lieta T-43/11: Prasība, kas celta 2011. gada 25. janvārī — Singapore Airlines un Singapore Airlines Cargo PTE/Komisija

21

2011/C 089/44

Lieta T-50/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. janvārī — Fraas/ITSB (Rūtiņu raksts tumši pelēkā, gaiši pelēkā, melnā, smilškrāsā, tumši sarkanā un gaiši sarkanā krāsā)

22

2011/C 089/45

Lieta T-56/11: Prasība, kas celta 2011. gada 25. janvārī — SAS Cargo Group u.c./Komisija

23

2011/C 089/46

Lieta T-58/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2010. gada 1. decembra spriedumu lietā F-82/09 Nolin/Komisija 2011. gada 25. janvārī iesniedza Michel Nolin

23

2011/C 089/47

Lieta T-59/11: Prasība, kas celta 2011. gada 31. janvārī — ISOTIS/Komisija

24

2011/C 089/48

Lieta T-61/11: Prasība, kas celta 2011. gada 28. janvārī — Vermop Salmon/ITSB — Leifheit (“Clean Twist”)

25

2011/C 089/49

Lieta T-64/11: Prasība, kas celta 2011. gada 28. janvārī — Run2Day Franchise/ITSB — Runners Point (“Run2”)

25

2011/C 089/50

Lieta T-66/11: Prasība, kas celta 2011. gada 28. janvārī — Present Service Ullrich/ITSB — Punt-Nou (“babilu”)

26

2011/C 089/51

Lieta T-69/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. janvārī — Truvo Belgium/ITSB — AOL (“Truvo”)

26

2011/C 089/52

Lieta T-76/11: Prasība, kas celta 2011. gada 2. februārī — Spānija/Komisija

27

2011/C 089/53

Lieta T-416/06: Vispārējās tiesas 2011. gada 21. janvāra rīkojums — Sumitomo Chemical Agro Europe/Komisija

27

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2011/C 089/54

Lieta F-60/10: Civildienesta tiesas 2011. gada 8. februāra rīkojums — Chiavegato/Komisija

28


LV

 

Top