Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:063:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 63, 2011. gada 26. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.063.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 63

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 26. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2011/C 063/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 55, 19.2.2011.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2011/C 063/02

Lieta C-120/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Bavaria NV/Bayerischer Brauerbund eV (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EEK) Nr. 2081/92 un Regula (EK) Nr. 510/2006 — Piemērošana laikā — 14. pants — Reģistrācija atbilstoši vienkāršotajai procedūrai — Sakarības starp preču zīmēm un aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm)

2

2011/C 063/03

Lieta C-507/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Slovākijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Valsts atbalsts — Uzņēmuma nodokļu parāda daļēja dzēšana izlīguma procedūrā — Komisijas lēmums, kurā konstatēta šā atbalsta nesaderība ar kopējo tirgu un uzdots to atgūt — Neizpilde)

2

2011/C 063/04

Lieta C-77/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda/Ministero della Salute (Augu aizsardzības līdzekļi — Direktīva 2006/134/EK — Spēkā esamība — Fenarimola kā aktīvās vielas lietošanas ierobežojumi)

3

2011/C 063/05

Lieta C-118/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — tiesvedībā, ko uzsācis Robert Koller (“Valsts tiesas” jēdziens EKL 234. panta izpratnē — Diplomu atzīšana — Direktīva 89/48/EEK — Advokāts — Iekļaušana profesionālajā reģistrā dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā diploms ir ticis atzīts par līdzvērtīgu)

3

2011/C 063/06

Lieta C-208/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien (Eiropas Savienības pilsonība — Brīva pārvietošanās un uzturēšanās dalībvalstīs — Dalībvalsts konstitucionālais likums par aristokrātijas atcelšanu šajā valstī — Pilngadīgas personas, kas ir minētās valsts pilsone, patronīms uzvārds, ko tā ieguvusi adopcijas rezultātā citā dalībvalstī, kurā ir tās dzīvesvieta — Aristokrātisks tituls un dižciltības partikula, kas ir daļa no patronīma uzvārda — Iekļaušana civilstāvokļa aktu reģistrā, ko veikušas pirmās minētās dalībvalsts iestādes — Ieraksta labojums ex officio — Aristokrātiskā titula un dižciltības partikulas atcelšana)

4

2011/C 063/07

Lieta C-215/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Markkinaoikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, agrākais nosaukums — Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Direktīva 2004/18/EK — Jaukts līgums — Līgums, kas ir noslēgts starp līgumslēdzēju iestādi un no tās neatkarīgu privātu sabiedrību — Kopuzņēmuma, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, izveidošana, tajā piedaloties vienādās daļās — Partneru saistības četru gadu pārejas posma laikā iegādāties no kopuzņēmuma veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiem ir jānodrošina saviem darbiniekiem)

4

2011/C 063/08

Lieta C-245/09: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Arbeidshof te Brussel (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Pakalpojumu sniegšanas brīvība — EKL 49. pants — Uzņēmējs, kas dibināts kādā dalībvalstī — Tajā pašā dalībvalstī dibinātu darījuma partneru pieaicināšana — Pilnībā iekšēja situācija — Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu nepieņemamība)

5

2011/C 063/09

Lieta C-273/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Rechtbank Haarlem (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid (Regula (EK) Nr. 729/2004 — “Krāģa rolatora” klasifikācija Kombinētajā nomenklatūrā — Pozīcija 9021 — Pozīcija 8716 — Labojums — Spēkā esamība)

5

2011/C 063/10

Lieta C-277/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Court of Session (Scotland), Edinburgh (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH (Sestā PVN direktīva — Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu — Transportlīdzekļu iegūšana un izmantošana izpirkuma nomas darījumos — Divu dalībvalstu nodokļu sistēmu atšķirības — Ļaunprātīgas rīcības aizliegums)

6

2011/C 063/11

Lieta C-304/09: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Valsts atbalsts — Atbalsts Biržas sarakstā jauniekļauto uzņēmējsabiedrību labā — Atgūšana)

6

2011/C 063/12

Lieta C-338/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann von Wien (Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Konkurences noteikumi — Kabotāžas pārvadājumi — Valsts mēroga pārvadāšanas pakalpojumi, izmantojot autobusa līniju — Pieteikums izmantot līniju — Koncesija — Atļauja — Nosacījumi — Juridiskās adreses vai pastāvīga uzņēmuma esamība valsts teritorijā — Ienākumu samazināšanās, kas apdraud jau piešķirtas līnijas izmantošanas rentabilitāti)

7

2011/C 063/13

Lieta C-351/09: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Maltas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Direktīva 2000/60/EK — 8. un 15. pants — Iekšējo virszemes ūdeņu stāvoklis — Monitoringa programmu izveidošana un īstenošana — Bezdarbība — Kopsavilkuma ziņojumu par šīm monitoringa programmām iesniegšana — Bezdarbība)

7

2011/C 063/14

Lieta C-393/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany/Ministerstvo kultury (Intelektuālais īpašums — Direktīva 91/250/EEK — Datorprogrammu tiesiskā aizsardzība — “Datorprogrammas visu izteiksmes formu” jēdziens — Programmas grafiskās lietotāja saskarnes iekļaušana vai neiekļaušana — Autortiesības — Direktīva 2001/29/EK — Autortiesības un blakustiesības informācijas sabiedrībā — Grafiskās lietotāja saskarnes pārraidīšana televīzijā — Darba izziņošana sabiedrībai)

8

2011/C 063/15

Lieta C-438/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Sestā PVN direktīva — Tiesības uz PVN priekšnodokļa atskaitīšanu — Sniegtie pakalpojumi — PVN maksātāju reģistrā nereģistrēts nodokļu maksātājs — Obligātas norādes PVN rēķinā — Valsts nodokļu tiesiskais regulējums — Izņēmumi no tiesībām uz nodokļa atskaitīšanu atbilstoši Sestās PVN direktīvas 17. panta 6. punktam)

8

2011/C 063/16

Lieta C-488/09: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)/Administración General del Estado (TIR konvencija — Kopienas Muitas kodekss — Pārvadājumi, kas veikti, izmantojot TIR karneti — Galvotāja apvienība — Nelikumīga izkraušana — Pārkāpuma izdarīšanas vietas noteikšana — Ievedmuitas nodokļu piedziņa)

9

2011/C 063/17

Lieta C-517/09: Tiesas (sestā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — tiesvedībā, kas saistīta ar RTL Belgium SA, agrāk — TVi SA (Direktīva 89/552/EEK — Televīzijas apraides pakalpojumi — Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Valsts tiesas jēdziens LESD 267. panta izpratnē — Tiesas kompetences neesamība)

9

2011/C 063/18

Lieta C-524/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Tribunal administratif de Paris (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Orhūsas konvencija — Direktīva 2003/4/EK — Vides informācijas pieejamība sabiedrībai — Direktīva 2003/87/EK — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma — Regula (EK) Nr. 2216/2004 — Standartizēta un droša reģistru sistēma — Piekļuve informācijai par darījumiem ar siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotām — Atteikums izpaust informāciju — Centrālais administrators — Valstu reģistru administratori — Reģistros iekļautās informācijas konfidenciālais raksturs — Atkāpes)

10

2011/C 063/19

Lieta C-12/10: Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Lecson Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund (Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — XVII iedaļa — Transportlīdzekļi — 87. nodaļa — Automobiļi, traktori, divriteņi un citi zemes transportlīdzekļi, to daļas un piederumi — Pozīcijas 8703 un 8713 — Ar atsevišķu un regulējamu stūres statni aprīkoti elektriskie automobiļi uz trīs vai četriem riteņiem, kas paredzēti vienas personas pārvadāšanai un kuru maksimālais ātrums ir no 6 līdz 15 km/h, saukti par “elektromobiļiem”)

11

2011/C 063/20

Lieta C-116/10: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburga) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Luksemburgas Lielhercogiste, Administration de l'enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (Bacino Charter Company SA maksātnespējas procesa administrators), Bacino Charter Company SA (Sestā PVN direktīva — Atbrīvojumi no nodokļa — 15. panta 4. punkta a) apakšpunkts un 5. punkts — Jūras kuģu nomas atbrīvojums no nodokļa — Piemērošanas joma)

11

2011/C 063/21

Lieta C-276/10: Tiesas (astotā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Čehijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Direktīva 2006/118/EK — Gruntsūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu un pasliktināšanos — Netransponēšana paredzētajā termiņā)

12

2011/C 063/22

Lieta C-287/10: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Tribunal administratif (Luksemburga) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Tankreederei I SA/Directeur de l'administration des contributions directes (Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Kapitāla brīva aprite — Nodokļu atlaide par ieguldījumiem — Piešķiršana ar nosacījumu, ka ieguldījumi tiek fiziski īstenoti valsts teritorijā — Citās dalībvalstīs lietoto kuģu iekšzemes ūdensceļu navigācijai izmantošana)

12

2011/C 063/23

Lieta C-491/10 PPU: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums (Oberlandesgericht Celle (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz (Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — Jurisdikcija, spriedumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību — Vecāku atbildība — Aizgādības tiesības — Bērna nolaupīšana — 42. pants — Kompetentās (Spānijas) tiesas taisīta apliecināta sprieduma, ar kuru ir noteikta bērna atpakaļatdošana, izpilde — Izpildes tiesas (Vācija) kompetence atteikties izpildīt minēto spriedumu smaga bērna tiesību pārkāpuma gadījumā)

12

2011/C 063/24

Lieta C-336/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 14. oktobra rīkojums (Landessozialgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Christel Reinke/AOK Berlin (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

13

2011/C 063/25

Lieta C-334/09: Tiesas (sestā palāta) 2010. gada 2. decembra rīkojums (Verwaltungsgericht Meiningen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Direktīva 91/439/EEK — Vadītāja apliecību savstarpēja atzīšana — Valsts vadītāja apliecības atņemšana pēc tam, kad par dažādiem pārkāpumiem sasniegts maksimālais punktu skaits — Citā dalībvalstī izdota vadītāja apliecība — Negatīvs medicīniski psiholoģiskais atzinums, kas saņemts parastās dzīvesvietas dalībvalstī pēc jaunas vadītāja apliecības saņemšanas citā dalībvalstī — Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana pirmajā minētajā dalībvalstī — Citā dalībvalstī izdotas vadītāja apliecības turētāja parastās dzīvesvietas dalībvalstij sniegtā iespēja minētajai apliecībai piemērot tiesību aktus par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību ierobežošanu, apturēšanu, atņemšanu vai anulēšanu — Nosacījumi — Jēdziena “darbības pēc jaunās vadītāja apliecības iegūšanas” interpretācija)

13

2011/C 063/26

Lieta C-20/10: Tiesas (sestā palāta) 2010. gada 11. novembra rīkojums (Tribunale di Trani (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA (Tiesas Reglamenta 104. panta 3. punkts — Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — Pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku 3. un 8. klauzula — Uz noteiktu laiku noslēgtie darba līgumi publiskajā sektorā — Pirmais vai vienīgais līgums — Pienākums norādīt objektīvus iemeslus — Atcelšana — Vispārējā darba ņēmēju aizsardzības līmeņa pazemināšanās — Nediskriminācijas princips — EKL 82. un 86. pants)

14

2011/C 063/27

Lieta C-22/10 P: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 27. oktobra rīkojums — REWE-Zentral AG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Apelācija — Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Clina” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “CLINAIR” — Reģistrācijas atteikums — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas izvērtējums — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

15

2011/C 063/28

Lieta C-102/10: Tiesas (astotā palāta) 2010. gada 28. oktobra rīkojums (Judecătoria Focșani (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat (Reglaments — 92. panta 1. punkts, 103. panta 1. punkts un 104. panta 3. punkta pirmā un otrā daļa — Tiesību aktu tuvināšana — Transportlīdzekļa īpašnieka obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas režīms — Brīvprātīgās apdrošināšanas līgums — Nepiemērojamība)

15

2011/C 063/29

Lieta C-193/10: Tiesas 2010. gada 9. decembra rīkojums (Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Kopējais muitas tarifs — Kombinētā nomenklatūra — Tarifa klasifikācija — MP3/multimediju atskaņotājs — Pozīcija 8521 — Skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra)

16

2011/C 063/30

Lieta C-199/10: Tiesas 2010. gada 22. novembra rīkojums (Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — EKL 56. un 58. pants — Dividenžu aplikšana ar nodokli — Nodokļa ieturējums ienākumu gūšanas vietā — Valsts nodokļu tiesību akti, kas paredz kapitāla daļu atbrīvošanu no sabiedrību ienākuma nodokļa)

16

2011/C 063/31

Lieta C-377/10: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 6. decembra rīkojums (Tribunalul Dolj (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Saistības ar realitāti vai pamata lietas priekšmetu neesamība — Nepieņemamība)

17

2011/C 063/32

Lieta C-439/10: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 7. decembra rīkojums (Curtea de Apel Bacău (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lietas faktisko apstākļu apraksta neesamība — Nepieņemamība)

17

2011/C 063/33

Lieta C-440/10: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 7. decembra rīkojums (Curtea de Apel Bacău (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lietas faktisko apstākļu apraksta neesamība — Nepieņemamība)

18

2011/C 063/34

Lieta C-441/10: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 7. decembra rīkojums (Curtea de Apel Bacău (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lietas faktisko apstākļu apraksta neesamība — Nepieņemamība)

18

2011/C 063/35

Lieta C-262/88 INT: Pieteikums interpretēt 1990. gada 17. maija spriedumu lietā C-262/88 Barber, kuru 2010. gada 26. maijā iesniedza Manuel Enrique Peinado Guitart

18

2011/C 063/36

Lieta C-549/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2010. gada 9. septembra spriedumu lietā T-155/06 Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Eiropas Komisija 2010. gada 22. novembrī iesniedza Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS

18

2011/C 063/37

Lieta C-562/10: Prasība, kas celta 2010. gada 30. novembrī — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

19

2011/C 063/38

Lieta C-566/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2010. gada 13. septembra spriedumu apvienotajās lietās T-166/07 un T-285/07 Itālijas Republika/Eiropas Komisija 2010. gada 2. decembrī iesniedza Itālijas Republika

21

2011/C 063/39

Lieta C-567/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 3. decembrī iesniedza Cour constitutionnelle (Beļģija) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL/Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

22

2011/C 063/40

Lieta C-570/10: Prasība, kas celta 2010. gada 6. decembrī — Eiropas Komisija/Īrija

22

2011/C 063/41

Lieta C-601/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. decembrī — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

22

2011/C 063/42

Lieta C-6/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 5. janvārī iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents

23

2011/C 063/43

Lieta C-16/11: Prasība, kas celta 2011. gada 11. janvārī — Eiropas Komisija/Igaunijas Republika

24

2011/C 063/44

Lieta C-60/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 1. decembra rīkojums (Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Lucio Rubano/Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

24

2011/C 063/45

Lieta C-116/09: Tiesas astotās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 7. decembra rīkojums (Bezirksgericht Ried i.I. (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

24

2011/C 063/46

Lieta C-387/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 30. novembra rīkojums (Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

24

2011/C 063/47

Lieta C-33/10: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 8. decembra rīkojums — Eiropas Komisija/Dānijas Karaliste

25

2011/C 063/48

Lieta C-208/10: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 23. novembra rīkojums — Eiropas Komisija/Portugāles Republika

25

 

Vispārējā tiesa

2011/C 063/49

Lieta T-382/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 18. janvāra spriedums — Advance Magazine Publishers/ITSB — Capela & Irmãos (“VOGUE”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “VOGUE” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “VOGUE Portugal” — Agrākas preču zīmes faktiskas izmantošanas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts))

26

2011/C 063/50

Lieta T-336/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 19. janvāra spriedums — Häfele/ITSB — Topcom Europe (“Topcom”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Topcom” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un Beniluksa vārdiskas preču zīmes “TOPCOM” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Preču līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

26

2011/C 063/51

Lieta T-411/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 12. janvāra rīkojums — Terezakis/Komisija (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Daļējs atteikums piekļuvei — Apstrīdēta akta aizstāšana tiesvedības laikā — Atteikums pielāgot prasījumus — Tiesvedības izbeigšana)

26

2011/C 063/52

Lieta T-563/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2010. gada 30. septembra spriedumu lietā F-20/06 De Luca/Komisija 2010. gada 10. decembrī iesniedza Patrizia De Luca

27

2011/C 063/53

Lieta T-570/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. decembrī — Environmental Manufacturing/ITSB — Wolf (Vilka galvas attēls)

27

2011/C 063/54

Lieta T-571/10: Prasība, kas celta 2010. gada 16. decembrī — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/ITSB — Impexmetal (FŁT-1)

28

2011/C 063/55

Lieta T-580/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. decembrī — Wohlfahrt/ITSB — Ferrero (“Kindertraum”)

29

2011/C 063/56

Lieta T-581/10: Prasība, kas celta 2010. gada 23. decembrī — X Technology Swiss/ITSB — Brawn (“X-Undergear”)

29

2011/C 063/57

Lieta T-585/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. decembrī — Aitic Penteo/ITSB — Atos Worldline (“PENTEO”)

30

2011/C 063/58

Lieta T-7/11: Prasība, kas celta 2011. gada 7. janvārī — Bank Melli Iran/Padome

30

2011/C 063/59

Lieta T-12/11: Prasība, kas celta 2011. gada 7. janvārī — Iran Insurance/Padome

31

2011/C 063/60

Lieta T-13/11: Prasība, kas celta 2011. gada 7. janvārī — Post Bank/Padome

32

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2011/C 063/61

Lieta F-118/10: Prasība, kas celta 2010. gada 15. novembrī — Psarras/ENISA

34

2011/C 063/62

Lieta F-122/10: Prasība, kas celta 2010. gada 19. novembrī — Cocchi un Falcione/Komisija

34

2011/C 063/63

Lieta F-124/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. novembrī — Labiri/EESK

34

2011/C 063/64

Lieta F-128/10: Prasība, kas celta 2010. gada 30. decembrī — Mora Carrasco u.c./Parlaments

35


LV

 

Top