Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:051:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 51, 2011. gada 17. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.051.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 51

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 17. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

466. plenārsesija 2010. gada 19., 20. un 21. oktobrī

2011/C 051/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Darba ņēmēju finansiālā līdzdalība Eiropā” (pašiniciatīvas atzinums)

1

2011/C 051/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pārmaiņas un perspektīvas metālapstrādes nozarē” (pašiniciatīvas atzinums)

8

2011/C 051/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Valsts parāda krīzes ietekme uz ES pārvaldību” (pašiniciatīvas atzinums)

15

2011/C 051/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Transatlantiskās attiecības un Eiropas sociālā modeļa popularizēšana starptautiskā līmenī” (pašiniciatīvas atzinums)

20

2011/C 051/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kopienas metodes atjaunināšana (vadlīnijas)” (pašiniciatīvas atzinums)

29


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

466. plenārsesija 2010. gada 19., 20. un 21. oktobrī

2011/C 051/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 54. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses”COM(2010) 388 galīgā redakcija – 2008/0173 (COD)

35

2011/C 051/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par akciju sabiedrību apvienošanos”COM(2010) 391 galīgā redakcija – 2008/0009 (COD)

36

2011/C 051/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Eiropas tīru un energoefektīvu transportlīdzekļu stratēģija” ”COM(2010) 186 galīgā redakcija

37

2011/C 051/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata “Kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošana” ”COM(2010) 183 galīgā redakcija

43

2011/C 051/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, ar kuru atceļ Pamatlēmumu 2002/629/TI”COM(2010) 95 galīgā redakcija – 2010/0065 (COD)

50

2011/C 051/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas gadu aktīvām vecumdienām (2012. gads)”COM(2010) 462 galīgā redakcija

55

2011/C 051/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par tematu “Privātā un publiskā sektora ieguldījumu mobilizēšana ekonomikas atveseļošanai un ilgtermiņa strukturālo pārmaiņu nodrošināšanai: publiskā un privātā sektora partnerību veidošana” ”COM(2009) 615 galīgā redakcija

59

2011/C 051/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākuma ilgumu”COM(2010) 331 galīgā redakcija – 2010/0179 (CNS)

67

2011/C 051/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Starptautiskā klimata politika pēc Kopenhāgenas konferences – tūlītēja rīcība, lai dotu jaunu sparu globālai cīņai ar klimata pārmaiņām” ”COM(2010) 86 galīgā redakcija

69

2011/C 051/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Par integrētas ražojumu politikas īstenošanas stāvokli” ”COM(2009) 693 galīgā redakcija

75

2011/C 051/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 708/2007 par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā”COM(2010) 393 galīgā redakcija – 2009/0153 (COD)

80


LV

 

Top