EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:046:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 46, 2011. gada 12. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.046.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 46

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 12. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2011/C 046/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 38, 5.2.2011.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2011/C 046/02

Lieta C-504/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 21. oktobrī iesniedza Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākijas Republika) — Tanoarch s.r.o./Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

2

2011/C 046/03

Lieta C-539/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2010. gada 9. septembra spriedumu lietā T-348/07 Al-Aqsa/Eiropas Savienības Padome 2010. gada 22. novembrī iesniedza Stichting Al-Aqsa

2

2011/C 046/04

Lieta C-543/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 22. novembrī iesniedza Cour de cassation (Francija) — Refcomp SpA/Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

3

2011/C 046/05

Lieta C-550/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2010. gada 9. septembra spriedumu lietā T-348/07 Stichting Al-Aqsa/Eiropas Savienības Padome 2010. gada 24. novembrī iesniedza Nīderlandes Karaliste

3

2011/C 046/06

Lieta C-551/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (sestā palāta) 2010. gada 13. septembra spriedumu lietā T-279/04 Éditions Jacob/Komisija 2010. gada 25. novembrī iesniedza Éditions Odile Jacob SAS

4

2011/C 046/07

Lieta C-553/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2010. gada 13. septembra spriedumu lietā T-452/04 Éditions Jacob/Eiropas Komisija 2010. gada 25. novembrī iesniedza Eiropas Komisija

5

2011/C 046/08

Lieta C-554/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2010. gada 13. septembra spriedumu lietā T-452/04 Editions Jacob/Eiropas Komisija 2010. gada 26. novembrī iesniedza Lagardère SCA

5

2011/C 046/09

Lieta C-558/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 29. novembrī iesniedza Tribunal de grande instance de Chartres (Francija) — Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, laulībā Bourges-Maunoury/Direction des services fiscaux d'Eure et Loir

6

2011/C 046/10

Lieta C-569/10: Prasība, kas celta 2010. gada 3. decembrī — Eiropas Komisija/Polijas Republika

6

2011/C 046/11

Lieta C-571/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 7. decembrī iesniedza Tribunale di Bolzano (Itālija) — Kamberaj Servet/Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano

7

2011/C 046/12

Lieta C-573/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 8. decembrī iesniedza Curtea de Apel Timișoara (Rumānija) — Sergiu Alexandru Micșa/Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Fondului pentru Mediu

8

 

Vispārējā tiesa

2011/C 046/13

Lieta T-286/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 16. decembra spriedums — Fidelio/ITSB (“Hallux”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Hallux” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts))

9

2011/C 046/14

Lieta T-336/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 17. decembra spriedums — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/ITSB (Šokolādes zaķa ar sarkanu lenti forma) (Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Šokolādes zaķa ar sarkanu lenti forma — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Izmantošanas rezultātā iegūtas atšķirtspējas neesamība — Regulas Nr. 40/94 7. panta 3. punkts (tagad — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts))

9

2011/C 046/15

Lieta T-337/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 17. decembra spriedums — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/ITSB (Šokolādes ziemeļbrieža forma) (Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Šokolādes ziemeļbrieža forma — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

9

2011/C 046/16

Apvienotās lietas T-345/08 un T-357/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 16. decembra spriedums — Rubinstein un L’Oréal/ITSB — Allergan (“BOTOLIST” un “BOTOCYL”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “BOTOLIST” un “BOTOCYL” — Agrākas valsts grafiskas un vārdiskas preču zīmes “BOTOX” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Kaitējums reputācijai — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 5. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts) — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 40/94 73. pants (tagad — Regulas Nr. 207/2009 75. pants))

10

2011/C 046/17

Lieta T-346/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 17. decembra spriedums — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/ITSB (Zvaniņa ar sarkanu lenti attēls) (Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Zvaniņa ar sarkanu lenti forma — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

10

2011/C 046/18

Lieta T-395/10: Vispārējās tiesas 2010. gada 17. decembra spriedums — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/ITSB (Šokolādes zaķa forma) (Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Šokolādes zaķa forma — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Izmantošanas rezultātā iegūtas atšķirtspējas neesamība — Regulas Nr. 40/94 7. panta 3. punkts (tagad — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts))

10

2011/C 046/19

Lieta T-13/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 17. decembra spriedums — Storck/ITSB (Šokolādes peles forma) (Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Šokolādes peles forma — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Tiesības uz aizstāvību)

11

2011/C 046/20

Lieta T-161/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 16. decembra spriedums — Ilink Kommunikationssysteme/ITSB (“ilink”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “ilink” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts))

11

2011/C 046/21

Lieta T-192/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 17. decembrī spriedums — Amen Corner/ITSB — Comercio Electrónico Ojal (“SEVE TROPHY”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “SEVE TROPHY” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “Seve Ballesteros Trophy” un “SEVE TROPHY” — Relatīvi atteikuma pamatojumi — Preču un pakalpojumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Labuma, kas netaisnīgi gūts no agrāku preču zīmju atšķirtspējas vai reputācijas, un tām nodarīta kaitējuma neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 5. punkts (tagad — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts))

11

2011/C 046/22

Lieta T-281/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 16. decembra spriedums — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/ITSB (“CHROMA”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “CHROMA” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

12

2011/C 046/23

Lieta T-363/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 16. decembra spriedums — Longevity Health Products/ITSB — Gruppo Lepetit (“RESVEROL”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “RESVEROL” reģistrācijas pieteikums — Agrāka starptautiska vārdiska preču zīme “LESTEROL” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

12

2011/C 046/24

Lieta T-497/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 16. decembra spriedums — LG Electronics/ITSB (“KOMPRESSOR PLUS”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “KOMPRESSOR PLUS” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

12

2011/C 046/25

Lieta T-513/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 16. decembra spriedums — Baena Grupo/ITSB — Neuman un Galdeano del Sel (Sēdoša persona) (Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo sēdošu personu — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme — Spēkā neesamības pamats — Individuāls raksturs — Atšķirīgs kopējais iespaids — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25.panta 1. punkta b) apakšpunkts)

13

2011/C 046/26

Lieta T-73/10 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 2. decembra rīkojums — Apostolov/Komisija (Apelācijas sūdzība — Civildienests — Pieņemšana darbā — Konkurss — Kandidatūras noraidīšana — Termiņš prasības celšanai — Nokavējums — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

13

2011/C 046/27

Lieta T-549/10: Prasība, kas celta 2010. gada 29. novembrī — Natura Selection/ITSB — Afoi Anezoulaki (“natur”)

13

2011/C 046/28

Lieta T-562/10: Prasība, kas celta 2010. gada 16. decembrī — HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping/Padome

14

2011/C 046/29

Lieta T-569/10: Prasība, kas celta 2010. gada 13. decembrī — Bimbo/ITSB — Panrico (“BIMBO DOUGHNUTS”)

15

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2011/C 046/30

Lieta F-29/10: Civildienesta tiesas 2010. gada 21. decembra rīkojums — Lorenzo/Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

16

2011/C 046/31

Lieta F-35/10: Civildienesta tiesas 2010. gada 16. decembra rīkojums — Adriaansen/Banque européenne d'investissement

16

2011/C 046/32

Lieta F-52/10: Civildienesta tiesas 2010. gada 16. decembra rīkojums — Merhzaoui/Eiropas Savienības Padome

16


LV

 

Top