EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:022:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 22, 2011. gada 22. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.022.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 22

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 22. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2011/C 022/01

Padomes secinājumi par Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 4/2010 “Vai Leonardo da Vinci programmas mobilitātes plāna koncepcija un pārvaldība spēs nodrošināt reālus rezultātus?”

1

 

Eiropas Komisija

2011/C 022/02

Euro maiņas kurss

3

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2011/C 022/03

Izraksts no lēmuma par Glitnir banki hf. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju

4

2011/C 022/04

Darbības izbeigšanas procedūra – Lēmums par darbības izbeigšanas procedūras uzsākšanu attiecībā uz sabiedrību ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Paziņojums publicēts saskaņā ar 14. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu)

6

2011/C 022/05

Darbības izbeigšanas procedūra – Lēmums par darbības izbeigšanas procedūras uzsākšanu (brīvprātīga darbības izbeigšana pēc apdrošināšanas sabiedrības Universum Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ārkārtas kopsapulcē pieņemtā lēmuma par apdrošināšanas sabiedrības darbības izbeigšanu) (Lēmums publicēts saskaņā ar 14. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu)

7


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2011/C 022/06

Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām

8

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2011/C 022/07

Valsts atbalsts – Dānija – Valsts atbalsts C 35/10 (ex N 302/10) – Nodevas par azartspēlēm tiešsaistē Dānijas Azartspēļu nodevu aktā – Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 2. punktu (1)

9

2011/C 022/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6073 – Daimler/Beiqi Foton Motor CO/Beijing Foton Daimler Automotive/JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

20

2011/C 022/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses)) (1)

21


 

Labojumi

2011/C 022/10

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 2. panta 8. punktā minēto robežšķērsošanas vietu saraksta atjauninājumā (OV C 316, 28.12.2007., 1. lpp.; OV C 134, 31.5.2008., 16. lpp.; OV C 177, 12.7.2008., 9. lpp.; OV C 200, 6.8.2008., 10. lpp.; OV C 331, 31.12.2008., 13. lpp.; OV C 3, 8.1.2009., 10. lpp.; OV C 37, 14.2.2009., 10. lpp.; OV C 64, 19.3.2009., 20. lpp.; OV C 99, 30.4.2009., 7. lpp.; OV C 229, 23.9.2009., 28. lpp.; OV C 263, 5.11.2009., 22. lpp.; OV C 298, 8.12.2009., 17. lpp.; OV C 74, 24.3.2010., 13. lpp.; OV C 326, 3.12.2010., 17. lpp.) (OV C 355, 29.12.2010.)

22


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top