EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:355:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 355, 2010. gada 29. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.355.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 355

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 29. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2010/C 355/01

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Ungārijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Rumānijas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par Eiropas aizsardzības rīkojumu un par Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Austrijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās

1

2010/C 355/02

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (TFTP II)

10

2010/C 355/03

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei – “Pārskats par informācijas pārvaldību brīvības, drošības un tiesiskuma jomā”

16


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 355/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5952 – CPPIB/Onex/Tomkins) (1)

24

2010/C 355/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6040 – Europcar/Daimler/car2go Hamburg JV) (1)

24

2010/C 355/06

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6072 – Carlyle/Primondo Operations) (1)

25


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 355/07

Euro maiņas kurss

26

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2010/C 355/08

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

27

2010/C 355/09

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 2. panta 8. punktā minēto robežšķērsošanas vietu saraksta atjauninājums (OV C 316, 28.12.2007., 1. lpp.; OV C 134, 31.5.2008., 16. lpp.; OV C 177, 12.7.2008., 9. lpp.; OV C 200, 6.8.2008., 10. lpp.; OV C 331, 31.12.2008., 13. lpp.; OV C 3, 8.1.2009., 10. lpp.; OV C 37, 14.2.2009., 10. lpp.; OV C 64, 19.3.2009., 20. lpp.; OV C 99, 30.4.2009., 7. lpp.; OV C 229, 23.9.2009., 28. lpp.; OV C 263, 5.11.2009., 22. lpp.; OV C 298, 8.12.2009., 17. lpp.; OV C 74, 24.3.2010., 13. lpp.; OV C 326, 3.12.2010., 17. lpp.)

34


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2010/C 355/10

Paziņojums par konkursu ievedmuitas nodokļa samazinājumam trešo valstu izcelsmes sorgo importam

35

2010/C 355/11

Paziņojums par konkursu ievedmuitas nodokļa samazinājumam trešo valstu izcelsmes kukurūzas importam

37

2010/C 355/12

Paziņojums par konkursu ievedmuitas nodokļa samazinājumam trešo valstu izcelsmes kukurūzas importam

39

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2010/C 355/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6105 – Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

41


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top