Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:354:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 354, 2010. gada 28. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.354.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 354

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 28. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

461. plenārsesija 2010. gada 17.–18. martā

2010/C 354/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ceļvedis sieviešu un vīriešu līdztiesībā (2006–2010) un turpmākā stratēģija”

1

2010/C 354/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Cilvēki ar invaliditāti: nodarbinātība un pakāpeniska pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti ES. Lisabonas stratēģija pēc 2010. gada” (izpētes atzinums)

8

2010/C 354/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Imigrējušo darba ņēmēju integrācija” (izpētes atzinums)

16

2010/C 354/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas transporta politika saistībā ar Lisabonas stratēģiju laikposmam pēc 2010. gada un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju” (izpētes atzinums)

23

2010/C 354/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Rūpniecības pārmaiņas un divriteņu mehānisko transportlīdzekļu rūpniecības perspektīvas Eiropā” (pašiniciatīvas atzinums)

30

2010/C 354/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kopējās lauksaimniecības politikas reforma 2013. gadā” (pašiniciatīvas atzinums)

35

2010/C 354/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Par jaunu pārvaldību starptautiskajās organizācijās”

43

2010/C 354/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Transporta politika Rietumbalkānos”

50

2010/C 354/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības organizācijas un ES Padomes prezidentūra” (pašiniciatīvas atzinums)

56

2010/C 354/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Lisabonas līguma īstenošana – līdzdalības demokrātija un Eiropas pilsoņu iniciatīva (11. pants)” (pašiniciatīvas atzinums)

59


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

461. plenārsesija 2010. gada 17.–18. martā

2010/C 354/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido ilgtermiņa plānu heka ziemeļu krājumam un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto”COM(2009) 122 galīgā redakcija – 2009/0039 (CNS)

66

2010/C 354/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā”COM(2009) 151 galīgā redakcija – 2009/0051 (CNS)

67

2010/C 354/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu stavridas rietumu krājumam un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto”COM(2009) 189 galīgā redakcija – 2009/0057 (CNS)

68

2010/C 354/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido ilgtermiņa plānu anšovu krājumam Biskajas līcī un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto”COM(2009) 399 galīgā redakcija – 2009/0112 (CNS)

69

2010/C 354/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai ar ko izveido zilo tunzivju Thunnus thynnus nozvejas dokumentēšanas programmu un izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 1984/2003”COM(2009) 406 galīgā redakcija – 2009/0116 (CNS)

70

2010/C 354/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju GFCM (Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas) nolīguma apgabalā”COM(2009) 477 galīgā redakcija – 2009/0129 (CNS)

71

2010/C 354/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem”COM(2009) 510 galīgā redakcija – 2009/0138 (CNS)

72

2010/C 354/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums “Nākamie reglamentējošie noteikumi konkurences tiesību jomā, kas piemērojami mehānisko transportlīdzekļu nozarē””COM(2009) 388 galīgā redakcija

73

2010/C 354/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Kopienas inovāciju politikas pārskatīšana mainīgajā pasaulē”COM(2009) 442 galīgā redakcija

80

2010/C 354/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām”COM(2009) 576 galīgā redakcija – 2009/0161 (COD)

85

2010/C 354/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 708/2007 par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā”COM(2009) 541 galīgā redakcija – 2009/0153 (CNS)

88


LV

 

Top