Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:349E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 349, 2010. gada 22. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.CE2010.349.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 349E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 22. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments
2010.–2011. GADA SESIJA
2010. gada 9.–11. marts
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 131 E, 20.5.2010.
PIEŅEMTIE TEKSTI

 

Otrdiena, 2010. gada 9. marts

2010/C 349E/01

Patērētāju aizsardzībaEiropas Parlamenta 2010. gada 9. marta rezolūcija par patērētāju aizsardzību (2009/2137(INI))

1

2010/C 349E/02

SOLVIEiropas Parlamenta 2010. gada 9. marta rezolūcija par SOLVIT (2009/2138(INI))

10

2010/C 349E/03

2008. gada ziņojums par konkurences politikuEiropas Parlamenta 2010. gada 9. marta rezolūcija par 2008. gada ziņojumu par konkurences politiku (2009/2173(INI))

16

2010/C 349E/04

Iekšējā tirgus rezultātu apkopojumsEiropas Parlamenta 2010. gada 9. marta rezolūcija par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu (2009/2141(INI))

25

 

Trešdiena, 2010. gada 10. marts

2010/C 349E/05

ES stratēģija 2020. gadam — pasākumi saistībā ar Eiropadomes 2010 m. vasario 11 d. februāra neoficiālo sanāksmiEiropas Parlamenta 2010 m. vasario 10 marta rezolūcija par ES stratēģiju 2020. gadam

30

2010/C 349E/06

R. Goldstone ieteikumu īstenošana attiecībā uz Izraēlu un PalestīnuEiropas Parlamenta 2010. gada 10. marta rezolūcija par R. Goldstone ieteikumu īstenošanu attiecībā uz Izraēlu un Palestīnu

34

2010/C 349E/07

Pilsoniskās sabiedrības un mazākumtautību stāvoklis BaltkrievijāEiropas Parlamenta 2010. gada 10. marta rezolūcija par pilsoniskās sabiedrības un mazākumtautību stāvokli Baltkrievijā

37

2010/C 349E/08

Nodokļu piemērošanu finanšu darījumiem — efektivitātes nodrošināšanaEiropas Parlamenta 2010. gada 10. marta rezolūcija par nodokļu piemērošanu finanšu darījumiem — efektivitātes nodrošināšana

40

2010/C 349E/09

Vienotas euro maksājumu telpas (SEPA) izveidEiropas Parlamenta 2010. gada 10. marta rezolūcija par vienotas euro maksājumu telpas (SEPA) izveidi

43

2010/C 349E/10

Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumsEiropas Parlamenta 2010. gada 10. marta rezolūcija par pārredzamību un stāvokli sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu

46

2010/C 349E/11

Vispārējo tarifa preferenču sistēmaEiropas Parlamenta 2010. gada 10. marta rezolūcija par regulu, ar kuru piemēro vispārējo tarifa preferenču sistēmu

49

2010/C 349E/12

2008. gada ziņojums par KĀDPEiropas Parlamenta 2010. gada 10. marta rezolūcija par Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) galvenajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēli 2008. gadā, kuru Eiropas Parlamentam iesniedza, piemērojot 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma G sadaļas 43. punktu (2009/2057(INI))

51

2010/C 349E/13

Eiropas drošības stratēģijas un Eiropas kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanaEiropas Parlamenta 2010. gada 10. marta rezolūcija par Eiropas drošības stratēģijas un Eiropas kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (2009/2198(INI))

63

2010/C 349E/14

Kodolieroču neizplatīšanas līgumsEiropas Parlamenta 2010. gada 10. marta rezolūcija par Kodolieroču neizplatīšanas līgumu

77

 

Ceturtdiena, 2010. gada 11. marts

2010/C 349E/15

KubaEiropas Parlamenta 2010. gada 11. marta rezolūcija par pārliecības dēļ ieslodzītajiem Kubā

82

2010/C 349E/16

Ieguldījumi zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju attīstībāEiropas Parlamenta 2010. gada 11. marta rezolūcija par ieguldījumiem zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju attīstībā (SET plāns)

84

2010/C 349E/17

Lielā dabas katastrofa Madeiras autonomajā reģionā un vētras “Ksintija” sekas EiropāEiropas Parlamenta 2010. gada 11. marta rezolūcija par lielajām dabas katastrofām Madeiras autonomajā apgabalā un vētras “Ksintija” izraisītajām sekām Eiropā

88

2010/C 349E/18

Gilad Shalit lietaEiropas Parlamenta 2010. gada 11. marta rezolūcija par Gilad Shalit lietu

91

2010/C 349E/19

Vardarbības pastiprināšanās MeksikāEiropas Parlamenta 2010. gada 11. marta rezolūcija par vardarbības saasināšanos Meksikā

92

2010/C 349E/20

Dienvidkoreja - nāvessoda legalizēšanaEiropas Parlamenta 2010. gada 11. marta rezolūcija par nāvessoda legalizēšanu Dienvidkorejā

95


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2010. gada 9. marts

2010/C 349E/21

FISIM iedalīšana NKI noteikšanai *Eiropas Parlamenta 2010. gada 9. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu nacionālā kopienākuma (NKI) noteikšanai Eiropas Savienības budžeta un pašu resursu nolūkos (COM(2009)0238 – C7-0049/2009 – 2009/0068(CNS))

97

2010/C 349E/22

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: Vācija - darbinieku skaita samazināšanaEiropas Parlamenta 2010. gada 9. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))

98

PIELIKUMS

100

2010/C 349E/23

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: darbinieku skaita samazināšanaEiropas Parlamenta 2010. gada 9. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2010)0008 – C7-0012/2010 – 2010/0003(BUD))

101

PIELIKUMS

102

2010/C 349E/24

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: Lietuva - ēku būvniecībaEiropas Parlamenta 2010. gada 9. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2010)0009 – C7-0013/2010 – 2010/0002(BUD))

104

PIELIKUMS

105

2010/C 349E/25

Papildprotokols, kas pievienots Sadarbības nolīgumam par Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu piekrastes un ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu ***Eiropas Parlamenta 2010. gada 9. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par papildprotokola, kas pievienots Sadarbības nolīgumam par Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu piekrastes un ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā (COM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(NLE))

107

2010/C 349E/26

Dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai ***IEiropas Parlamenta 2010. gada 9. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai (COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

107

P7_TC1-COD(2009)0077
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 9. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2010, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai

108

PIELIKUMS

109

2010/C 349E/27

Personu ar ilgtermiņa uzturēšanās vīzām pārvietošanās ***IEiropas Parlamenta 2010. gada 9. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Šengenas Līguma īstenošanas konvenciju un Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz personu ar ilgtermiņa uzturēšanās vīzām pārvietošanos (COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))

109

P7_TC1-COD(2009)0028
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 9. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2010, ar kuru Šengenas līguma Īstenošanas konvenciju un Regulu (EK) Nr. 562/2006 groza attiecībā uz tādu personu pārvietošanos, kurām ir ilgtermiņa uzturēšanās vīzas

110

PIELIKUMS

110

 

Trešdiena, 2010. gada 10. marts

2010/C 349E/28

Noteiktu veidu sabiedrību gada pārskati attiecībā uz vismazākajām uzņēmējdarbības vienībām ***IEiropas Parlamenta 2010. gada 10. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz vismazākajām uzņēmējdarbības vienībām groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK par noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem (COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))

111

P7_TC1-COD(2009)0035
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 10. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/…/ES, ar ko attiecībā uz mikrouzņēmumiem groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK par noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem

112


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Politiski grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▐.

Dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts parastā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ║.

LV

 

Top