EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:341:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 341, 2010. gada 16. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.341.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 341

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 16. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 341/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5995 – VW/Karmann) (1)

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 341/02

Euro maiņas kurss

2

2010/C 341/03

Komisijas paziņojums – Pamatnostādnes par tādu pārtikas produktu marķēšanu, kuru sastāvā ietilpst produkti ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

3

2010/C 341/04

Komisijas paziņojums – ES labākās prakses pamatnostādnes ar lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem saistītām brīvprātīgās sertifikācijas shēmām

5

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2010/C 341/05

Izraksts no lēmuma par Landsbanki Íslands hf. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju

12

2010/C 341/06

Izraksts no lēmuma par VEF banka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju

14

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2010/C 341/07

Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar 3. protokola I daļas 1. panta 2. punktu Nolīgumā starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi par valsts atbalstu saistībā ar Sjóvá apdrošināšanas sabiedrības Īslandē rekapitalizāciju

15

 

EEZ Apvienotā komiteja

2010/C 341/08

EEZ Apvienotās komitejas lēmumi, kam izpildītas konstitucionālās prasības saskaņā ar EEZ līguma 103. pantu

26

2010/C 341/09

Īslandes un Norvēģijas atzīto dabīgo minerālūdeņu saraksts (Anulē un aizstāj OV C 28, 4.2.2010., 24. lpp. un EEZ papildinājumā Nr. 5, 4.2.2010., 1. lpp. publicēto tekstu)

39


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2010/C 341/10

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/41/10, lai īstenotu Erasmus Mundus 20092013 programmu 2011. gadā

40

 

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

2010/C 341/11

Paziņojums par atklātu konkursu

46

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2010/C 341/12

Francijas valdības paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei (Paziņojums par pieteikumu ekskluzīvas atļaujas (tā sauktās “Permis de Dicy”) saņemšanai, lai veiktu šķidro vai gāzveida ogļūdeņražu atradņu izpēti)  (1)

47


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top