EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:326:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 326, 2010. gada 03. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.326.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 326

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 3. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2010/C 326/01

Padomes secinājumi (2010. gada 19. novembris) par Eiropas un starptautiskām politikas programmām saistībā ar bērniem, jauniešiem un bērnu tiesībām

1

2010/C 326/02

Padomes secinājumi (2010. gada 19. novembris) par jauniešu piekļuvi kultūrai

2

2010/C 326/03

Padomes Lēmums (2010. gada 2. decembris), ar ko ieceļ divus Eiropas Ķimikāliju aģentūras valdes locekļus

4

2010/C 326/04

Padomes secinājumi (2010. gada 18. novembris) par sporta nozīmi kā aktīvas sociālās iekļaušanas avotu un dzinējspēku

5

2010/C 326/05

Padomes secinājumi (2010. gada 19. novembris) par iniciatīvu “Jaunatne kustībā” – integrēta pieeja kā atbilde uz problēmām, ar ko sastopas jaunieši

9

 

Eiropas Komisija

2010/C 326/06

Euro maiņas kurss

12

2010/C 326/07

Komisijas Lēmums (2010. gada 2. novembris), ar ko izveido Eiropas daudzpusēju ieinteresēto personu forumu par elektroniskajiem rēķiniem (e-rēķiniem)

13

 

Revīzijas palāta

2010/C 326/08

Īpašais ziņojums Nr. 8/2010 “Transporta darbības rezultātu uzlabošana Eiropas dzelzceļa pārvadājumu asīs. Vai ieguldījumi ES dzelzceļa infrastruktūrā ir bijuši efektīvi?”

16

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2010/C 326/09

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 2. panta 8. punktā minēto robežšķērsošanas vietu saraksta atjauninājums (OV C 316, 28.12.2007., 1. lpp.; OV C 134, 31.5.2008., 16. lpp.; OV C 177, 12.7.2008., 9. lpp.; OV C 200, 6.8.2008., 10. lpp.; OV C 331, 31.12.2008., 13. lpp.; OV C 3, 8.1.2009., 10. lpp.; OV C 37, 14.2.2009., 10. lpp.; OV C 64, 19.3.2009., 20. lpp.; OV C 99, 30.4.2009., 7. lpp.; OV C 229, 23.9.2009., 28. lpp.; OV C 263, 5.11.2009., 22. lpp.; OV C 298, 8.12.2009., 17. lpp.; OV C 74, 24.3.2010., 13. lpp.)

17


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2010/C 326/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5978 – GDF Suez/International Power) (1)

21


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top