Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:265E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 265, 2010. gada 30. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.CE2010.265.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 265E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 30. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments
2009.–2010. GADA SESIJA
2009. gada 20. un 22. oktobrī plenārsēdes
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 54 E, 4.3.2010.
PIEŅEMTIE TEKSTI

 

Ceturtdiena, 2009. gada 22. oktobra

2010/C 265E/01

SIS II un VIS ieviešanas gaitaEiropas Parlamenta 2009. gada 22. oktobra rezolūcija par Šengenas Informācijas sistēmas II un Vīzu informācijas sistēmas ieviešanas gaitu

1

2010/C 265E/02

Atbalsts demokrātiskai pārvaldībai ārējo attiecību jomāEiropas Parlamenta 2009. gada 22. oktobra rezolūcija par demokrātijas veidošanu ES ārējo attiecību jomā

3

2010/C 265E/03

Eiropas Ārējās darbības dienesta izveides institucionālie aspektiEiropas Parlamenta 2009. gada 22. oktobra rezolūcija par Eiropas Ārējās darbības dienesta izveides institucionālajiem aspektiem (2009/2133(INI))

9

2010/C 265E/04

Transatlantiskās ekonomikas padomes sanāksmes un ES / ASV augstākā līmeņa sanāksmes sagatavošana (2009. gada 2. un3. novembris)Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. oktobra rezolūcija par nākamo ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmi un Transatlantiskās ekonomikas padomes sanāksmi

15

2010/C 265E/05

Stāvoklis GvinejāEiropas Parlamenta 2009. gada 22. oktobra rezolūcija par stāvokli Gvinejā

23

2010/C 265E/06

IrānaEiropas Parlamenta 2009. gada 22. oktobra rezolūcija par Irānu

26

2010/C 265E/07

ŠrilankaEiropas Parlamenta 2009. gada 22. oktobra rezolūcija par Šrilanku

29


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2009. gada 20. oktobra

2010/C 265E/08

Pieprasījums atcelt Marek Siwiec deputāta imunitātiEiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra lēmums par pieprasījumu atcelt Marek Siwiec deputāta imunitāti (2009/2067(IMM))

31


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2009. gada 20. oktobra

2010/C 265E/09

Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūti *Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobris normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas pievienošanos Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūtiem un par tās tiesību un pienākumu īstenošanu (COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS))

33

2010/C 265E/10

Novecojoši Padomes tiesību akti kopējās lauksaimniecības politikas jomā *Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobris normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko atceļ dažus novecojušus Padomes tiesību aktus kopējās lauksaimniecības politikas jomā (COM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))

33

2010/C 265E/11

Laboratorijas testēšanas uzdevumu deleģēšana *Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobris normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/29/EK attiecībā uz laboratorijas testēšanas uzdevumu deleģēšanu (COM(2009)0424 – C7-0160/2009 – 2009/0117(CNS))

34

2010/C 265E/12

Akcīzes nodokļa likmes samazināšana Madeirā un Azoru salās *Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobris normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma un patēriņa rumam un liķieriem Madeiras autonomajā apgabalā un vietējā ražojuma un patēriņa liķieriem un degvīnam Azoru salu autonomajā apgabalā (COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

35

2010/C 265E/13

Savvaļas putnu aizsardzība ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par savvaļas putnu aizsardzību (kodificēta versija) (COM(2009)0129 – C6-0102/2009 – 2009/0043(COD))

35

2010/C 265E/14

Iekārtas, kurās izmanto gāzveida kurināmo ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo (kodificēta versija) (COM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD))

36

2010/C 265E/15

Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanas noteikumi ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanas noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva) (kodificēta versija) (COM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

37

2010/C 265E/16

Darba ņēmēju aizsardzība pret azbesta iedarbību ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra normatīvā rezolūcija par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (kodificētā versija) (COM(2009)0071 – C7-0206/2009 – 2006/0222(COD))

38

2010/C 265E/17

Tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšana, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm *Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm (kodificēta versija) (COM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

39

2010/C 265E/18

Grāmatvedības datu savākšanas tīkls par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā *Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā (kodificēta versija) (COM(2009)0125 – C7-0005/2009 – 2009/0040(CNS))

40

2010/C 265E/19

Dzīvnieku veselības nosacījumi, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm *Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (kodificēta versija) (COM(2009)0227 – C7-0048/2009 – 2009/0067(CNS))

41

2010/C 265E/20

Liellopu sugu tīršķirnes vaislinieki *Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra normatīvā rezolūcija par grozīto priekšlikumu Padomes direktīvai par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem (kodificēta versija) (COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))

42

2010/C 265E/21

Eiropas Kopienas un Maurīcijas Republikas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Maurīcijas Republikas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu (COM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS))

43

2010/C 265E/22

Eiropas Kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu (COM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS))

43

2010/C 265E/23

Eiropas Kopienas un Barbadosas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Barbadosas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu (COM(2009)0050 – C7-0017/2009 – 2009/0014(CNS))

44

2010/C 265E/24

Eiropas Kopienas un Sentkitsas un Nevisas Federācijas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Sentkitsas un Nevisas Federācijas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu (COM(2009)0053 – C7-0013/2009 – 2009/0017(CNS))

45

2010/C 265E/25

Eiropas Kopienas un Antigvas un Barbudas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Antigvas un Barbudas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu (COM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS))

45

2010/C 265E/26

Eiropas Kopienas un Bahamu Salu Sadraudzības nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu *Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Bahamu Salu Sadraudzības nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu (COM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS))

46

2010/C 265E/27

Budžeta grozījuma Nr. 9/2009 projekts: zemestrīce ItālijāEiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra rezolūcija par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 9/2009 projektu, zemestrīce Itālijā, III iedaļa — Komisija (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

47

2010/C 265E/28

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana (Vācija)Budžeta komiteja PE428.043 Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2009)0423 – C7-0113/2009 – 2009/2078(BUD))

48

PIELIKUMS

50

 

Ceturtdiena, 2009. gada 22. oktobra

2010/C 265E/29

2010. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (III iedaļa)Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. oktobra rezolūcija par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, III iedaļa – Komisija (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) un grozījumu vēstuli Nr. 1/2010 (SEC(2009)1133) attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

52

I. PIELIKUMS

57

II. PIELIKUMS

59

2010/C 265E/30

2010. finanšu gada vispārējā budžeta projekts ( I , II , IV , V , VI , VII , VIII un IX iedaļa)Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. oktobra rezolūcija par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, I iedaļa – Eiropas Parlaments, II iedaļa – Padome, IV iedaļa – Tiesa, V iedaļa – Revīzijas palāta, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa – Reģionu komiteja, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds un IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

60

2010/C 265E/31

Eiropola darbinieku pamatalgu un pabalstu koriģēšana *Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par Čehijas Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus (10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

68

2010/C 265E/32

Lauksaimniecības tirgu kopīgā organizācija un īpaši noteikumi dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) *Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007 par lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un īpašiem noteikumiem dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula).(COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

69


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Politiski grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▐.

Dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts parastā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ║.

LV

 

Top