Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:221:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 221, 2010. gada 14. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.221.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 221

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 14. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2010/C 221/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 209, 31.7.2010.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2010/C 221/02

Lieta C-105/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 17. jūnija spriedums — Eiropas Komisija/Portugāles Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Pakalpojumu sniegšanas brīvība un kapitāla brīva aprite — EKL 49. un 56. pants, kā arī EEZ līguma 36. un 40. pants — Tiešie nodokļi — Saņemto procentu aplikšana ar nodokli — Nelabvēlīga attieksme pret nerezidentiem — Pierādīšanas pienākums)

2

2010/C 221/03

Lieta C-211/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 15. jūnija spriedums — Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 49. pants — Sociālais nodrošinājums — Pagaidu uzturēšanās citā dalībvalstī laikā nepieciešamie stacionārās veselības aprūpes pakalpojumi — Tiesību uz kompetentās iestādes iesaistīšanos, papildinot uzturēšanās dalībvalsts iestādes iesaistīšanos, neesamība)

2

2010/C 221/04

Lieta C-262/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 10. jūnija spriedums (Østre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — CopyGene A/S/Skatteministeriet (Sestā PVN direktīva — Atbrīvojumi no nodokļa — 13. panta A daļas 1. punkta b) apakšpunkts — Slimnīcas un medicīniskā aprūpe — Cieši saistītas darbības — Pienācīgā kārtā atzītas, slimnīcām, medicīniskās aprūpes un diagnostikas centriem līdzīgas iestādes — Privātas cilmes šūnu bankas — Jaundzimušo nabassaites asiņu ieguves, pārvadāšanas, analīzes un uzglabāšanas pakalpojumi — Iespējamā cilmes šūnu autotransplantācija vai homotransplantācija)

3

2010/C 221/05

Apvienotās lietas C-338/08 un C-339/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 24. jūnija spriedums (Commissione Tributaria Regionale di Torino (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — P. Ferrero E C. SPA/Agenzia delle Entrate — Ufficio Alba (C-338/08) un General Beverage Europe BV/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 90/435/EEK — Jēdziens “nodokļa ieturējums ienākumu gūšanas vietā” — Maksājuma 5 % apmērā piemērošana, Itālijas meitas sabiedrībai izmaksājot dividendes un “atmaksājot nodokļa palielinājumu atbilstoši galīgajam aprēķinam” savai mātes sabiedrībai, kas dibināta Nīderlandē, atbilstoši divpusējam nolīgumam)

4

2010/C 221/06

Lieta C-375/08: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 24. jūnija spriedums (Tribunale di Treviso (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Sinergie sas di Rech & C., Impresa individuale Forato Giovanni, Forato srl, Giglio srl, Impresa individuale Rech Emanuele, Ivo Colomberotto, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura — AVEPA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Agrirocca di Rech Emanuele, Asolat di Rech Emanuele & C. (Lauksaimniecība — Tirgu kopīgā organizācija — Liellopu gaļa — Regula (EK) Nr. 1254/1999 — Kopienu finanšu palīdzība attiecībā uz īpašām piemaksām, kuras veiktas par vīriešu dzimuma liellopiem, un ekstensifikācijas maksājumiem — Piešķiršanas nosacījumi — Saimniecībā turēto dzīvnieku ganāmpulka blīvuma aprēķināšana — Jēdziens “pieejamā lopbarības platība” — Regulas (EEK) Nr. 3887/92 un (EK) Nr. 2419/2001 — Integrētās administrācijas un kontroles sistēma konkrētām Kopienas atbalsta shēmām — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru Kopienas finanšu palīdzība tiek piešķirta tikai tad, ja ir iesniegts spēkā esošs juridisks akts par izmantoto lopbarības platību lietošanu)

5

2010/C 221/07

Lieta C-413/08 P: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 17. jūnija spriedums — Lafarge SA/Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Padome (Apelācija — Aizliegta vienošanās — Ģipša plāksnes — Pierādījumu sagrozīšana — Pierādīšanas pienākums — Pamatojuma nenorādīšana — Regula Nr. 17 — 15. panta 2. punkts — Sods — Recidīvs — Stadija, kurā ņem vērā naudas soda preventīvo iedarbību)

5

2010/C 221/08

Lieta C-423/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 17. jūnija spriedums — Eiropas Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Pašu resursi — Ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļu iekasēšanas procedūras — Pašu resursu ierakstīšanas termiņa neievērošana — Pašu resursu, kas saistīti ar šiem nodokļiem, novēlots pārskaitījums)

6

2010/C 221/09

Lieta C-492/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 17. jūnija spriedums — Eiropas Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2006/112/EK — Pievienotās vērtības nodoklis — Samazināta likme — 96. pants un 98. panta 2. punkts — III pielikuma 15. punkts — Juridiskā palīdzība — Advokātu pakalpojumi — Pilnīga vai daļēja atlīdzība no valsts)

6

2010/C 221/10

Lieta C-550/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 17. jūnija spriedums (Finanzgericht München — (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — British American Tabocco (Vācija) GmbH/Hauptzollamt Schweinfurt (Direktīva 92/12/EEK — Ar akcīzes nodokli apliekamas preces — Ar akcīzes nodokli neapliekamas jēltabakas imports atbilstoši procedūrai ievešana pārstrādei — Pārstrāde par griezto tabaku — Pārvadāšana starp dalībvalstīm — Pavaddokuments)

7

2010/C 221/11

Lieta C-571/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 24. jūnija spriedums — Eiropas Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 95/59/EK — Nodokļi, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu — 9. panta 1. punkts — Preču mazumtirdzniecības maksimālā cena, ko brīvi nosaka ražotāji un importētāji — Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēta cigarešu mazumtirdzniecības minimālā cena — Pamatojums — Sabiedrības veselības aizsardzība)

7

2010/C 221/12

Lieta C-2/09: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 3. jūnija spriedums (Varhoven administrativen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv/Petar Dimitrov Kalinchev (Akcīzes nodoklis — Lietotu transportlīdzekļu aplikšana ar nodokli — Ievestu lietotu transportlīdzekļu aplikšana ar nodokli, kas ir lielāks par nodokli, kuru piemēro transportlīdzekļiem, kas jau ir reģistrēti valsts teritorijā — Aplikšana ar nodokli atkarībā no transportlīdzekļu ražošanas gada un nobraukuma — Jēdziens “līdzīgi vietējie ražojumi”)

8

2010/C 221/13

Lieta C-31/09: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 17. jūnija spriedums (Fővárosi Bíróság (Ungārijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Direktīva 2004/83/EK — Obligātie standarti, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus — Palestīniešu izcelsmes bezvalstnieks, kas nav lūdzis Apvienoto Nāciju Organizācijas Palestīnas bēgļu atbrīvošanas un darba aģentūras Tuvajos Austrumos (UNRWA) aizsardzību vai palīdzību — Lūgums piešķirt bēgļa statusu — Noraidīšana, pamatojoties uz Konvencijas par bēgļa statusu, kas parakstīta 1951. gada 28. jūlijā Ženēvā, 1.A pantā paredzēto nosacījumu neizpildi — Šī bezvalstnieka tiesības uz bēgļa statusa atzīšanu, pamatojoties uz Direktīvas 2004/83 12. panta 1. punkta a) apakšpunkta otro teikumu)

9

2010/C 221/14

Lieta C-37/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 10. jūnija spriedums — Eiropas Komisija/Portugāles Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Nelikumīgi apglabātu atkritumu apsaimniekošana — Direktīva 2006/12/EK — Direktīva 80/68/EEK)

9

2010/C 221/15

Lieta C-51/09 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 24. jūnija spriedums — Barbara Becker/Harman International Industries Inc., Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vārdiska preču zīme “Barbara Becker” — Kopienas vārdisku preču zīmju “BECKER” un “BECKER ONLINE PRO” īpašnieka iebildumi — Sajaukšanas iespējas izvērtēšana — Apzīmējumu līdzības novērtēšana no konceptuālā viedokļa)

10

2010/C 221/16

Lieta C-58/09: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 10. jūnija spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Leo-Libera GmbH/Finanzamt Buchholz in der Nordheide (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — 135. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Derību, loteriju un citu azartspēļu atbrīvojums no nodokļa — Nosacījumi un ierobežojumi — Dalībvalstu rīcības brīvība)

10

2010/C 221/17

Lieta C-75/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 17. jūnija spriedums (Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Agra Srl/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria (Regula (EEK) Nr. 2913/92 — Kopienas Muitas kodekss — 221. panta 3. un 4. punkts — Muitas parāda vēlāka piedziņa — Noilgums — Darbība, kas var būtu par pamatu kriminālvajāšanai)

11

2010/C 221/18

Lieta C-86/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 10. jūnija spriedums (VAT and Duties Tribunal, Manchester (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Future Health Technologies Ltd/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — Atbrīvojumi no nodokļa — 132. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts — Slimnīcas un medicīniskā aprūpe, kā arī ar tām cieši saistītas darbības — Medicīniskās aprūpes sniegšana, darbojoties medicīniskās vai paramedicīniskās profesijās — Nabassaites asiņu ieguve, analīze un apstrāde — Cilmes šūnu uzglabāšana — Iespējama medicīniska izmantošana nākotnē — Darījumi, ko veido virkne elementu un darbību)

11

2010/C 221/19

Lieta C-98/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 24. jūnija spriedums (Tribunale di Trani (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Francesca Sorge/Poste Italiane SpA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — Pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku — 8. klauzula — Informācija, kas jāiekļauj darba līgumā, kurš uz noteiktu laiku noslēgts, lai aizvietotu prombūtnē esošu darba ņēmēju — Darba ņēmēju vispārējā aizsardzības līmeņa pazemināšana — Atbilstīga interpretācija)

12

2010/C 221/20

Lieta C-105/09 un C-110/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 17. jūnija spriedums (Conseil d'État (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)/Région wallonne (Direktīva 2001/42/EK — Noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējums — Direktīva 91/676/EEK — Ūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti — Rīcības programmas attiecībā uz īpaši jūtīgām zonām)

13

2010/C 221/21

Lieta C-169/09: Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 25. marta spriedums — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

13

2010/C 221/22

Lieta C-478/09: Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 24. jūnija spriedums — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika (Akciju sabiedrību apvienošana vai sadalīšana — Prasība par neatkarīga eksperta ziņojumu — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

14

2010/C 221/23

Apvienotās lietas C-188/10 un C-189/10: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 22. jūnija spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 267. pants — Valsts likuma atbilstības pārbaude gan Savienības tiesībām, gan valsts Konstitūcijai — Valsts tiesiskais regulējums, kurā procesam, ar kuru tiek uzsākta atbilstības konstitūcijai pārbaude, tiek piešķirts prioritārs raksturs — LESD 67. pants — Personu brīva pārvietošanās — Kontroles atcelšana pie iekšējām robežām — Regula (EK) Nr. 562/2006 — 20. un 21. pants — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru ir atļautas identitātes pārbaudes teritorijā starp Francijas sauszemes robežu ar līgumslēdzējām valstīm konvencijai, ar kuru īsteno Šengenas nolīgumu, un līniju, kura atrodas 20 kilometru attālumā no šīs robežas)

14

2010/C 221/24

Lieta C-507/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas 2009. gada 16. novembra spriedumu lietā T-354/09 2009. gada 7. decembrī iesniedza Goldman Management AD

15

2010/C 221/25

Lieta C-218/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 6. maijā iesniedza Finanzgericht Hamburg (Vācija) — ADV Allround Vermittlungs AG in Liquidation/Finanzamt Hamburg-Bergedorf

16

2010/C 221/26

Lieta C-224/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 10. maijā iesniedza Landgericht Baden-Baden (Vācija) — kriminālprocess pret Leo Apelt

16

2010/C 221/27

Lieta C-225/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 10. maijā iesniedza Sozialgericht Nürnberg (Vācija) — Juan Perez Garcia, Jose Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa kā Jose Bernal Fernandez tiesību pārņēmēja/Familienkasse Nürnberg

17

2010/C 221/28

Lieta C-234/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 12. maijā iesniedza Tribunal de grande instance de Nanterre (Francija) — Société Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

17

2010/C 221/29

Lieta C-240/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 14. maijā iesniedza Finanzgericht Baden-Württemberg (Vācija) — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz/Finanzamt Stuttgart III

18

2010/C 221/30

Lieta C-241/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 17. maijā iesniedza Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austrija) — Harald Jung un Gerald Hellweger/Magistrat der Stadt Salzburg, cita lietas dalībniece: Finanzamt Salzburg-Stadt

18

2010/C 221/31

Lieta C-252/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2010. gada 2. marta spriedumu lietā T-70/05 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) 2010. gada 18. maijā iesniedza Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

19

2010/C 221/32

Lieta C-256/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 25. maijā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spānija) — David Barcenilla Fernández/Gerardo García S.L.

20

2010/C 221/33

Lieta C-258/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 25. maijā iesniedza Tribunalul Dâmbovița (Rumānija) — Nicușor Grigore/Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București

20

2010/C 221/34

Lieta C-261/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 25. maijā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spānija) — Pedro Antonio Macedo Lozano/Gerardo García S.L.

21

2010/C 221/35

Lieta C-265/10: Prasība, kas celta 2010. gada 28. maijā — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

21

2010/C 221/36

Lieta C-267/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 28. maijā iesniedza Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) — André Rossius/État belge — SPF Finances

22

2010/C 221/37

Lieta C-268/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 28. maijā iesniedza Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) — Marc Collard/État belge — SPF Finances

23

2010/C 221/38

Lieta C-269/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 28. maijā iesniedza Tribunal administratif de Montreuil (Francija) — Société Accor Services France/Le Chèque Déjeuner CCR, Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard

24

2010/C 221/39

Lieta C-270/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 31. maijā iesniedza Korkein Hallinto-oikeus (Somija) — Lotta Gistö

25

2010/C 221/40

Lieta C-272/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 31. maijā iesniedza Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grieķija) — Susana Berkizi-Nikolakaki/Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (ASEP) un Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)

25

2010/C 221/41

Lieta C-273/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 1. jūnijā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spānija) — David Montoya Medina/Fondo de Garantia Salarial un Universidad de Alicante

26

2010/C 221/42

Lieta C-274/10: Prasība, kas celta 2010. gada 1. jūnijā — Eiropas Komisija/Ungārijas Republika

26

2010/C 221/43

Lieta C-286/10: Prasība, kas celta 2010. gada 9. jūnijā — Eiropas Komisija/Portugāles Republika

27

2010/C 221/44

Lieta C-287/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 10. jūnijā iesniedza Tribunal administratif (Luksemburga) — Tankreederei I SA/Directeur de l'administration des Contributions directes

28

2010/C 221/45

Lieta C-291/10: Prasība, kas celta 2010. gada 11. jūnijā — Eiropas Komisija/Itālijas Republika

28

2010/C 221/46

Lieta C-294/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. jūnijā iesniedza Augstākās tiesas Senāts (Latvijas Republika) — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

29

2010/C 221/47

Lieta C-295/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. jūnijā iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuvas Republika) — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, sabiedriskā organizācija “Lietuvas zaļā kustība”, Petras Girinskis un Laurynas Arimantas Lašas/Pakruojas apgabala Municipālā padome, Šiauliai Sabiedrības veselības centrs un Šiauliai Vides aizsardzības reģionālais departaments

29

2010/C 221/48

Lieta C-296/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 16. jūnijā iesniedza Amtsgericht Stuttgart (Vācija) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

30

2010/C 221/49

Lieta C-302/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 18. jūnijā iesniedza Højesteret (Dānija) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening

31

2010/C 221/50

Lieta C-306/10: Prasība, kas celta 2010. gada 25. jūnijā — Eiropas Komisija/Igaunijas Republika

32

 

Vispārējā tiesa

2010/C 221/51

Lieta T-66/01: Vispārējās tiesas 2010. gada 25. jūnija spriedums — Imperial Chemical Industries/Komisija (Konkurence — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Sodas tirgus Apvienotajā Karalistē — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 82. panta pārkāpums — Komisijas pilnvaru uzlikt naudas sodu vai sankcijas noilgums — Saprātīgs termiņš — Būtiskas formas prasības — Res judicata spēks — Dominējoša stāvokļa pastāvēšana — Ļaunprātīga dominējošā stāvokļa izmantošana — Tirdzniecības starp dalībvalstīm ietekmēšana — Naudas sods — Pārkāpuma smagums un ilgums — Atbildību mīkstinoši apstākļi)

33

2010/C 221/52

Lieta T-321/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 1. jūlija spriedums — AstraZeneca/Komisija (Konkurence — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Zāļu kuņģa čūlas ārstēšanai tirgus — Lēmums, ar ko tiek konstatēts EKL 82. panta pārkāpums — Tirgus noteikšana — Būtiski konkurences ierobežojumi — Papildu aizsardzības sertifikāta izsniegšanas zālēm procedūru un zāļu laišanas tirgū procedūru ļaunprātīga izmantošana — Maldinoši paziņojumi — Tirgū laišanas atļauju atsaukšana — Šķēršļi ģenērisko zāļu laišanai tirgū un paralēlajam importam — Naudas sodi)

33

2010/C 221/53

Lieta T-44/06: Vispārējās tiesas 2010. gada 7. jūlija spriedums — Komisija/Hellenic Ventures u.c. (Šķīrējtiesas klauzula — Rīcība sākumkapitāla izveidei un attīstībai — Līguma izbeigšana — Pret sabiedrības partneriem vērsta prasība — Nepieņemamība — Avansu atmaksa — Procenti)

34

2010/C 221/54

Lieta T-111/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 7. jūlija spriedums — Agrofert Holding/Komisija (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti, kas attiecas uz procedūru saistībā ar uzņēmumu koncentrāciju — Piekļuves atteikums)

35

2010/C 221/55

Lieta T-342/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 6. jūlija spriedums — Ryanair/Komisija (Konkurence — Koncentrācija — Gaisa transports — Lēmums, ar ko koncentrāciju pasludina par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Koncentrācijas ietekmes uz konkurenci novērtējums — Šķēršļi piekļuvei tirgum — Lielāka efektivitāte — Saistības)

35

2010/C 221/56

Lieta T-411/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 6. jūlija spriedums — Aer Lingus Group/Komisija (Konkurence — Koncentrācija — Lēmums, ar ko koncentrācija ir atzīta par neatbilstošu kopējam tirgum — Koncentrācijas jēdziens — Visu iegūto akciju atsavināšana, lai atjaunotu situāciju, kāda bija pirms koncentrācijas īstenošanas — Atteikums uzdot veikt atbilstošus pasākumus — Komisijas kompetences neesamība)

36

2010/C 221/57

Lieta T-53/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 1. jūlija spriedums — Itālija/Komisija (Valsts atbalsts — Kompensācija par ekspropriāciju sabiedriskās lietderības dēļ — Elektroenerģijas piegādes preferenciālā tarifa pagarināšana — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Jēdziens “priekšrocība” — Sacīkstes princips)

36

2010/C 221/58

Lieta T-62/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 1. jūlija spriedums — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Komisija (Valsts atbalsts — Kompensācija par ekspropriāciju sabiedriskās lietderības dēļ — Elektroenerģijas piegādes preferenciālā tarifa pagarināšana — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt — Jēdziens “priekšrocība” — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips — Atbalsta īstenošana)

37

2010/C 221/59

Lieta T-63/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 1. jūlija spriedums — Cementir Italia/Komisija (Valsts atbalsts — Kompensācija par ekspropriāciju sabiedriskā labuma dēļ — Elektroenerģijas piegādes preferenciālā tarifa pagarināšana — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt — Jēdziens “priekšrocība” — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips — Atbalsta īstenošana)

37

2010/C 221/60

Lieta T-64/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 1. jūlija spriedums — Nuova Terni Industrie Chimiche/Komisija (Valsts atbalsts — Kompensācija par ekspropriāciju sabiedriskā labuma dēļ — Elektroenerģijas piegādes preferenciālā tarifa pagarināšana — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt — Jēdziens “priekšrocība” — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips — Atbalsta īstenošana)

38

2010/C 221/61

Lieta T-266/08 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 2. jūlija spriedums — Kerstens/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Amata maiņa — Civildienesta noteikumu 7. pants — Dienesta intereses — Faktu un pierādījumu sagrozīšana — Civildienesta tiesas pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību)

38

2010/C 221/62

Lieta T-335/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 1. jūlija spriedums — BNP Paribas un BNL/Eiropas Komisija (Valsts atbalsts — Itālijas iestāžu veiktie pasākumi attiecībā uz konkrētām restrukturētām bankām — Aktīvu fiskālo vērtību pielīdzināšanas shēma — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par nesaderīgu ar kopējo tirgu un ar kuru uzlikts pienākums atgūt atbalstu — Prasība atcelt tiesību aktu — Individuāla skaršana — Pieņemamība — Valsts atbalsta jēdziens — Priekšrocība — Selektīvais raksturs — Pienākums norādīt pamatojumu)

39

2010/C 221/63

Lieta T-351/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 30. jūnija spriedums — Matratzen Concord/ITSB — Barranco Schnitzler un Barranco Rodriguez (“MATRATZEN CONCORD”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “MATRATZEN CONCORD” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “MATRATZEN” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Agrākas preču zīmes izmantošanas pierādījums — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas (EK) Nr. 40/94 73. pants (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 75. pants))

39

2010/C 221/64

Lieta T-407/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 25. jūnija spriedums — MIP Metro/ITSB CBT Comunicación Multimedia (“Metromeet”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Metromeet” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “meeting metro” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

40

2010/C 221/65

Lieta T-485/08 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 2. jūlija spriedums — Lafili/Komisija (Apelācijas sūdzība — Civildienests — Ierēdņi — Pieņemamība — Lietas dalībnieka, kam spriedums ir nelabvēlīgs pirmajā instancē, jēdziens — Paaugstināšana amatā — Klasificēšana pakāpē un līmenī — Nodaļas lielāks reizināšanas koeficients — Darba stāža līmenī pārveidošana — Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. pants)

40

2010/C 221/66

Lieta T-557/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 7. jūlija spriedums — mPAY24/ITSBUltra (“M PAY”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “M PAY” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un valsts vārdiskas preču zīmes “MPAY24” — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

41

2010/C 221/67

Apvienotās lietas T-568/08 un T-573/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 1. jūlija spriedums — M6 un TF1/Komisija (Valsts atbalsts — Apraides sabiedriskie pakalpojumi — Atbalsts, ko Francijas Republika paredzējusi piešķirt France Télévisions — EUR 150 miljonu kapitāla dotācija — Lēmums neizteikt iebildumus — Vispārējo ekonomisko interešu pakalpojums — Samērīguma kritērijs — Nopietnu grūtību neesamība)

41

2010/C 221/68

Lieta T-51/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 7. jūlija spriedums — Komisija/Antiche Terre (Šķīrējtiesas klauzula — Programma Eiropas enerģētikas tehnoloģiju veicināšanai (Thermie) — Līgums par elektroenerģijas ražošanas, izmantojot inovatīvu biomasas sadedzināšanas procesu, iekārtas būvniecību Umbertide (Itālija) — Līguma izpildes noteikumu būtiski grozījumi — Līguma izbeigšana — Maksājumu summas atmaksa — Procenti)

42

2010/C 221/69

Lieta T–60/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 7. jūlija spriedums — Herhof/ITSB — Stabilator (“stabilator”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “stabilator” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “STABILAT” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Preču un pakalpojumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

42

2010/C 221/70

Lieta T–124/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 7. jūlija spriedums — Valigeria Roncato/ITSB (“CARLO RONCATO”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “CARLO RONCATO” reģistrācijas pieteikums — Nereģistrēta valsts grafiska preču zīme “RV RONCATO” un agrāka valsts vārdiska preču zīme “RONCATO” — Iespējas netaisnīgi gūt labumu no agrāko preču zīmju atšķirtspējas un reputācijas neesamība — Taisnīga pamata, lai izmantotu reģistrācijai pieteikto preču zīmi, neesamība — Relatīvi atteikuma pamatojumi — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 4. un 5. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. un 5. punkts))

43

2010/C 221/71

Lieta T-293/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. jūnija rīkojums — BASF Plant Science u.c./Komisija (Tiesību aktu tuvināšana — Ģenētiski modificētu organismu apzināta izplatīšana vidē — Tirdzniecības atļaujas izsniegšanas procedūra — Lēmuma nepieņemšana — Prasība sakarā ar bezdarbību — Prāvas priekšmeta izzušana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

43

2010/C 221/72

Lieta T-515/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 29. jūnija rīkojums — Mauerhofer/Komisija (Vairākkārtējs pamatlīgums “Komisija 2007” — Ekspertu pieņemšana darbā darbību saistībā ar atbalsta piešķiršanu trešajām valstīm ietvaros — Ar ekspertīzes veikšanu saistīti pienākumi — Komisijas pasākums attiecībā uz algota darba dienu skaitu — Prasība atcelt tiesību aktu — Apstrīdama tiesību akta neesamība — Nepieņemamība — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Cēloņsakarība — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

44

2010/C 221/73

Lieta T-24/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 16. jūnija rīkojums — Biocaps/Komisija (Konkurence — Administratīvā procedūra — Lēmums, ar kuru tiek uzdots veikt pārbaudi — Regulas (EK) Nr. 1/2003 20. panta 4. punkts — Lēmuma adresāta pastāvēšana — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

44

2010/C 221/74

Lieta T-284/09 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 21. jūnija rīkojums — Meister/ITSB (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Novērtējuma ziņojumu novēlota pieņemšana — Prasības priekšmets pirmajā instancē — Novēlota atbilde uz sūdzībām — Apelācijas sūdzība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota)

45

2010/C 221/75

Lieta T-359/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 17. jūnija rīkojums — Jurašinović/Padome (Prasība par lēmuma atcelšanu — Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Eiropas Savienības uz Kninas reģionu (Horvātija) nosūtīto novērotāju ziņojumi — Starppasākums — Nepieņemamība — Netieši izteikts piekļuves atteikums — Interese celt prasību — Tiešs lēmums, kurš pieņemts pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

45

2010/C 221/76

Lieta T-61/10 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 30. jūnija rīkojums — Victoria Sánchez/Parlaments un Komisija (Pagaidu noregulējums — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Formas prasību neievērošana — Nepieņemamība)

46

2010/C 221/77

Lieta T-493/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2009. gada 7. oktobra spriedumu lietā F-29/08 Y/Komisija 2010. gada 21. maijā iesniedza Y

46

2010/C 221/78

Lieta T-242/10: Prasība, kas celta 2010. gada 27. maijā — Danzeisen/Komisija

47

2010/C 221/79

Lieta T-244/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. maijs — Tsakiris-Mallas/ITSB — Seven (“7 Seven Fashion Shoes”)

49

2010/C 221/80

Lieta T-256/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2010. gada 25. marta spriedumu lietā F-102/08 Marcuccio/Komisija 2010. gada 9. jūnijā iesniedza Luigi Marcuccio

49

2010/C 221/81

Lieta T-257/10: Prasība, kas celta 2010. gada 4. jūnijā — Itālija/Komisija

50

2010/C 221/82

Lieta T-262/10: Prasība, kas celta 2010. gada 7. jūnijā — Microban Internationalun Microban (Europe)/Komisija

51

2010/C 221/83

Lieta T-263/10: Prasība, kas celta 2010. gada 16. jūnijā — Spānija/Komisija

52

2010/C 221/84

Lieta T-264/10: Prasība, kas celta 2010. gada 16. jūnijā — Spānija/Komisija

53

2010/C 221/85

Lieta T-265/10: Prasība, kas celta 2010. gada 16. jūnijā — Spānija/Komisija

53

2010/C 221/86

Lieta T-266/10: Prasība, kas celta 2010. gada 16. jūnijā — Spānija/Komisija

54

2010/C 221/87

Lieta T-270/10: Prasība, kas celta 2010. gada 8. jūnijā — Conceria Kara/ITSB — Dima (“KARRA”)

54

2010/C 221/88

Lieta T-271/10: Prasība, kas celta 2010. gada 16. jūnijā — H/Padome un citi

55

2010/C 221/89

Lieta T-273/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. jūnijā — Olive Line International/ITSB — O. International (“O·LIVE”)

56

2010/C 221/90

Lieta T-278/10: Prasība, kas celta 2010. gada 21. jūnijā — Wesergold Getränkeindustrie/ITSB Lidl Stiftung (“WESTERN GOLD”)

56

2010/C 221/91

Lieta T-286/10: Prasība, kas celta 2010. gada 30. jūnijā — Fondation de l'Institut de Recherche Idiap/Komisija

57

2010/C 221/92

Lieta T-452/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 18. jūnija rīkojums — Ecolean Research & Development/ITSB (“CAPS”)

58

2010/C 221/93

Lieta T-96/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 18. jūnija rīkojums — Global Digital Disc/Komisija

59

2010/C 221/94

Lieta T-295/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 16. jūnija rīkojums — CPS Color Group/ITSB — Fema Ferben un Putze (“TEMACOLOR”)

59

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2010/C 221/95

Lieta F-56/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 9. jūnija spriedums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Prasība par kaitējuma atlīdzību — Administrācijas piekļuve ierēdņa dienesta dzīvoklim — Dzīves vietas un privātās dzīves neaizskaramība)

60

2010/C 221/96

Lieta F-45/10: Prasība, kas celta 2010. gada 11. jūnijā — Kaser/Komisija

60

2010/C 221/97

Lieta F-47/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. jūnijā — Hecq/Komisija

61

2010/C 221/98

Lieta F-49/10: Prasība, kas celta 2010. gada 24. jūnijā — De Nicola/EIB

61

2010/C 221/99

Lieta F-52/10: Prasība, kas celta 2010. gada 3. jūlijā — Merhzaoui/Padome

61


LV

 

Top