Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:212E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 212, 2010. gada 05. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.CE2010.212.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 212E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 5. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments
2009.–2010. GADA SESIJA
2009. gada 5.–7. maijā
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 263 E, 5.11.2009.
PIEŅEMTIE TEKSTI

 

Otrdiena, 2009. gada 5. maija

2010/C 212E/01

Ieteikums Komisijai saistībā ar sūdzību Nr. 185/2005/ELBEiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija rezolūcija par Eiropas Parlamentam adresēto Eiropas Ombuda īpašo ziņojumu, kas sagatavots, pamatojoties uz ieteikuma projektu Eiropas Komisijai saistībā ar sūdzību Nr. 185/2005/ELB (2009/2016(INI))

1

 

Trešdiena, 2009. gada 6. maija

2010/C 212E/02

Iestāžu 2006. gada 17. maija nolīguma grozījumsEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija rezolūcija par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību groza attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu (2007–2013) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

3

PIELIKUMS

4

2010/C 212E/03

Televizoru energoefektivitātes marķējumsEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija rezolūcija par projektu Komisijas direktīvai, ar ko attiecībā uz televizoru enerģijas patēriņa marķējumu īsteno un groza Padomes Direktīvu 92/75/EEK

6

2010/C 212E/04

2009. gada rīcības programma nevalstiskajām struktūrām un vietējām varas iestādēm attīstības jomā (II daļa. Mērķprojekti)Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija rezolūcija par priekšlikumu Komisijas lēmumam, ar ko izveido 2009. gada rīcības programmu nevalstiskajām struktūrām un pašvaldībām attīstības procesā (II daļa — Mērķprojekti)

8

2010/C 212E/05

Atjaunināta sociālā programmaEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par atjaunināto sociālo programmu (2008/2330(INI))

11

2010/C 212E/06

Tādu cilvēku aktīva integrācija, kuri ir atstumti no darba tirgusEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija rezolūcija par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti no darba tirgus (2008/2335(INI))

23

 

Ceturtdiena, 2009. gada 7. maija

2010/C 212E/07

Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai ES ārējās attiecībās un miera/valsts nostiprināšanāEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai ES ārējās attiecībās un miera/valsts nostiprināšanā (2008/2198(INI))

32

2010/C 212E/08

Parlamenta jaunā loma un pienākumi saskaņā ar Lisabonas līgumuEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija par Parlamenta jauno lomu un pienākumiem saskaņā ar Lisabonas līgumu (2008/2063(INI))

37

2010/C 212E/09

Lisabonas līguma finansiālie aspektiEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija par Lisabonas līguma finansiālajiem aspektiem (2008/2054(INI))

46

2010/C 212E/10

Stāvoklis Moldovas RepublikāEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija par stāvokli Moldovas Republikā

54

2010/C 212E/11

2008. gada ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politika cilvēktiesību jomāEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija par 2008. gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jautājumā (2008/2336(INI))

60

2010/C 212E/12

Eiropas Savienības iestāžu līdzsvarsEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija par Lisabonas līguma ietekmi uz Eiropas Savienības iestāžu līdzsvara izveidi (2008/2073(INI))

82

2010/C 212E/13

Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu attiecību veicināšana saskaņā ar Lisabonas līgumuEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija par Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu attiecību veicināšanu saskaņā ar Lisabonas līgumu (2008/2120(INI))

94

2010/C 212E/14

Pilsoņu iniciatīvas īstenošanaEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija ar prasību Komisijai iesniegt priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvas īstenošanu (2008/2169(INI))

99

PIELIKUMS

103

2010/C 212E/15

Priekšlikums Komisijas regulai, ar ko groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)Eiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija par Komisijas regulas projektu, ar ko groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

106

2010/C 212E/16

Irāna — Roxana Saberi lietaEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija par Irānu — Roxana Saberi lieta

109

2010/C 212E/17

MadagaskaraEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija par stāvokli Madagaskarā

111

2010/C 212E/18

Manuel Rosales lieta VenecuēlāEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija par Manuel Rosales lietu Venecuēlā

113

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Parlaments

2010/C 212E/19

ES krimināltiesiskuma telpas izveideEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija ieteikums Padomei par ES krimināltiesiskuma telpas izveidi (2009/2012(INI))

116

 

ATZINUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2009. gada 5. maija

2010/C 212E/20

Speciālā olimpiāde Eiropas SavienībāEiropas Parlamenta rakstiska deklarācija par atbalstu Speciālajai olimpiādei Eiropas Savienībā

123


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2009. gada 5. maija

2010/C 212E/21

Pieprasījums aizstāvēt deputāta Aldo Patriciello imunitātiEiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Aldo Patriciello imunitāti un privilēģijas (2009/2021(IMM))

124

2010/C 212E/22

Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi imunitāti un privilēģijasEiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi imunitāti un privilēģijas (2009/2020(IMM))

125

 

Trešdiena, 2009. gada 6. maija

2010/C 212E/23

Parlamenta komiteju kompetencesEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija lēmums par pastāvīgo komiteju kompetencēm

126

2010/C 212E/24

Parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās parlamentārajās komitejās, kā arī delegāciju parlamentārajās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaitsEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija lēmums par parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās parlamentārajās komitejās, kā arī delegāciju parlamentārajās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaitu

136

2010/C 212E/25

Lūgumrakstu procedūra (Reglamenta VIII virsraksta grozījums)Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija lēmums par Reglamenta pārskatīšanu attiecībā uz lūgumrakstu procedūru (2006/2209(REG))

140

2010/C 212E/26

Parlamenta Reglamenta vispārēja pārskatīšanaEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija lēmums par Parlamenta Reglamenta vispārēju pārskatīšanu (2007/2124(REG))

145


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2009. gada 5. maija

2010/C 212E/27

Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem *Eiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

162

2010/C 212E/28

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošanaEiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

165

PIELIKUMS

166

2010/C 212E/29

Benzīna tvaiku uztveršana degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu vieglajos automobiļos ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par benzīna tvaiku uztveršanas otro posmu degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu vieglajos automobiļos (COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

168

P6_TC1-COD(2008)0229
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 5. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK par benzīna tvaiku uztveršanas otro pakāpi degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos

168

2010/C 212E/30

Tirdzniecība ar izstrādājumiem, kas iegūti no roņveidīgajiem ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tirdzniecību ar izstrādājumiem, kas iegūti no roņveidīgajiem (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

169

P6_TC1-COD(2008)0160
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 5. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem

169

2010/C 212E/31

Zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzība ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

170

P6_TC1-COD(2008)0211
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 5. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK par zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzību

170

I PIELIKUMS

201

II PIELIKUMS

202

III PIELIKUMS

202

IV PIELIKUMS

203

V PIELIKUMS

219

VI PIELIKUMS

219

VII PIELIKUMS

226

VIII PIELIKUMS

226

IX PIELIKUMS

227

2010/C 212E/32

Kuģu radītais piesārņojums un sankciju ieviešana par pārkāpumiem ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem (COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))

228

P6_TC1-COD(2008)0055
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 5. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK, ar ko groza Direktīvu 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem

229

2010/C 212E/33

Enerģijas etiķetes un standarta informācija par precēm (pārstrādātā versija) ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādātā versija) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

229

P6_TC1-COD(2008)0222
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 5. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādāta versija)

230

I PIELIKUMS

242

II PIELIKUMS

243

2010/C 212E/34

Eiropas Parlamenta 2010. finanšu gada tāmeEiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija rezolūcija par Eiropas Parlamenta 2010. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (2009/2006(BUD))

244

 

Trešdiena, 2009. gada 6. maija

2010/C 212E/35

Vienas direktīvas un 11 novecojušu lēmumu atcelšana kopējās zivsaimniecības politikas jomā *Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko atceļ Direktīvu 83/515/EEK un 11 novecojušus lēmumus kopējās zivsaimniecības politikas jomā (COM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))

249

2010/C 212E/36

14 novecojušu regulu atcelšana kopējās zivsaimniecības politikas jomā *Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko atceļ 14 novecojušas regulas kopējās zivsaimniecības politikas jomā (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

249

2010/C 212E/37

Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) *Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

250

2010/C 212E/38

Budžeta grozījums Nr. 4/2009Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija rezolūcija par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2009 projektu, III iedaļa - Komisija (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

258

2010/C 212E/39

Budžeta grozījums Nr. 5/2009Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija rezolūcija par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2009 projektu, III iedaļa - Komisija (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

259

2010/C 212E/40

Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi, privātās dzīves un patērētāju tiesību aizsardzība ***IIEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0248
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 6. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā

261

PIELIKUMS

261

2010/C 212E/41

Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi ***IIEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0247
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 6. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EK, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu

263

PIELIKUMS

307

2010/C 212E/42

Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde (BEREC) un birojs ***IIEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko izveido Eiropas Telekomunikāciju regulatoru grupu (ETRG) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))

309

P6_TC2-COD(2007)0249
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 6. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju

309

2010/C 212E/43

Mobilo sakaru frekvenču joslas ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 87/372/EEK par frekvenču joslām, kas rezervējamas publisku Viseiropas sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru saskaņotai ieviešanai Kopienā (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

310

P6_TC1-COD(2008)0214
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 87/372/EEK par frekvenču joslām, kas rezervējamas publisku Viseiropas sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru saskaņotai ieviešanai Kopienā

310

2010/C 212E/44

Vienlīdzība attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā piemērot vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar ko atceļ Direktīvu 86/613/EEK (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

311

P6_TC1-COD(2008)0192
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK par to, kā piemērot vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 86/613/EEK

312

2010/C 212E/45

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

320

P6_TC1-COD(2008)0267
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi

320

2010/C 212E/46

Programma ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

321

P6_TC1-COD(2009)0010
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā

322

PIELIKUMS

322

2010/C 212E/47

Kapitāla pietiekamības prasības: Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvā 2006/48/EK un Direktīvā 2006/49/EK izdara grozījumus attiecībā uz bankām, kas saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

323

P6_TC1-COD(2008)0191
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK, Direktīvu 2006/49/EK un Direktīvu 2007/64/EK attiecībā uz bankām, kuras saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību

323

2010/C 212E/48

Kopienas programma finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Kopienas programmu īpašu pasākumu atbalstam finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

324

P6_TC1-COD(2009)0001
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2009/…/EK, ar ko izveido Kopienas programmu īpašu pasākumu atbalstam finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā

325

PIELIKUMS

325

2010/C 212E/49

Dzīvnieku aizsardzība nonāvēšanas laikā *Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

326

 

Ceturtdiena, 2009. gada 7. maija

2010/C 212E/50

Eiropas Bēgļu fonds 2008.–2013. gadam ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu, attiecībā uz finansējuma apturēšanu noteiktām Kopienas darbībām un to finansējuma ierobežojumu izmaiņām (COM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))

347

2010/C 212E/51

Obligātie standarti patvēruma meklētāju uzņemšanai (pārstrādāta versija)***IEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai (pārstrādāta versija) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))

348

P6_TC1-COD(2008)0244
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 7. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai (pārstrādāta versija)

349

I PIELIKUMS

365

II PIELIKUMS

366

III PIELIKUMS

367

2010/C 212E/52

Starptautiskās aizsardzības pieteikums, ko trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks iesniedzis kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija) ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija) (COM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))

370

P6_TC1-COD(2008)0243
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 7. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta versija)

371

I PIELIKUMS

401

II PIELIKUMS

401

2010/C 212E/53

Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveide (pārstrādāta versija) ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (EK) Nr. […/…] [, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm] (pārstrādāta redakcija) (COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

404

P6_TC1-COD(2008)0242
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 7. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (EK) Nr. […/…] [, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm] (pārstrādāta versija)

405

I PIELIKUMS

426

II PIELIKUMS

426

III PIELIKUMS

426

2010/C 212E/54

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (COM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))

428

P6_TC1-COD(2009)0027
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 7. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju

429

2010/C 212E/55

Divpusēji nolīgumi starp dalībvalstīm un trešām valstīm par nozaru jautājumiem un attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami līgumiskām un ārpuslīgumiskām saistībām ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido procedūru sarunu risināšanai un divpusēju nolīgumu slēgšanai starp dalībvalstīm un trešām valstīm par nozaru jautājumiem un attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami līgumiskām un ārpuslīgumiskām saistībām (COM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

453

P6_TC1-COD(2008)0259
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 7. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar ko izveido procedūru sarunu risināšanai un nolīgumu noslēgšanai starp dalībvalstīm un trešām valstīm par konkrētiem jautājumiem saistībā ar tiesību aktiem, kas piemērojami līgumiskām un ārpuslīgumiskām saistībām

453

2010/C 212E/56

Programma “MEDIA Mundus” sadarbībai audiovizuālajā jomā ar profesionāļiem no trešām valstīm ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido programmu MEDIA Mundus sadarbībai audiovizuālajā jomā ar profesionāļiem no trešām valstīm (COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))

454

P6_TC1-COD(2008)0258
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 7. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. …/2009/EK, ar ko izveido programmu sadarbībai audiovizuālajā jomā ar profesionāļiem no trešām valstīm ( MEDIA Mundus )

454

2010/C 212E/57

Kopīgi noteikumi attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (COM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))

455

P6_TC1-COD(2009)0042
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 7. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostā

455

2010/C 212E/58

Divpusēji nolīgumi starp dalībvalstīm un trešām valstīm par spriedumiem un lēmumiem ģimenes tiesību lietās, vecāku atbildības lietās un uzturēšanas pienākumu lietās *Eiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido procedūru sarunu risināšanai un divpusēju nolīgumu slēgšanai starp dalībvalstīm un trešām valstīm par nozaru jautājumiem un attiecībā uz jurisdikciju, spriedumu un lēmumu atzīšanu un izpildi ģimenes tiesību lietās, vecāku atbildības un uzturēšanas pienākumu lietās un tiesību aktiem, kas piemērojami lietām, kuras saistītas ar uzturēšanas pienākumiem (COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

456


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Politiski grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▐.

Dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts parastā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ║.

LV

 

Top