Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:148:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 148, 2010. gada 05. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.148.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 148

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 5. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2010/C 148/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 134, 22.5.2010.

1

2010/C 148/02

Tiesneša, kas aizstāj priekšsēdētāju kā pagaidu noregulējuma tiesnesi, norīkošana

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2010/C 148/03

Lieta C-433/05: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 15. aprīļa spriedums (Handens Tingsrätt (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Lars Sandström (Direktīvas 94/25/EK un 2003/44/EK — Tiesību aktu tuvināšana — Izpriecu kuģi — Aizliegums izmantot ūdens skuterus ārpus publiskiem ūdensceļiem — EKL 28. un 30. pants — Pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību — Pieeja tirgum — Šķērslis — Vides aizsardzība — Samērīgums — Direktīva 98/34/EK — 8. pants — Valsts tiesību aktu grozīšana — Paziņošanas pienākums — Nosacījumi)

2

2010/C 148/04

Lieta C-73/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 13. aprīļa spriedums (Cour constitutionnelle (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Nicolas Bressol, Anthony Wolf, Cédric Helie, Valérie Jabot, Claude Keusterickx, Denis Wilmet, Charlène Meurou, David Bacquart, Ayhar Gabriel Arslan, Yves Busegnies, Serge Clement, Sabine Gelaes, Etienne Dubuisson, Caroline Kinet, Dominique Peeters, Robert Lontie, Yannick Homerin, Isabelle Pochet, Walid Salem, Karin Van Loon, Olivier Leduc, Annick Van Wallendael, Dorothée Van Eecke, Olivier Ducruet, Céline Hinck, Nicole Arpigny, Eric De Gunsch, Thibaut De Mesmaeker, Mikel Ezquer, Constantino Balestra, Philippe Delince, Madeleine Merche, Jean-Pierre Saliez, Véronique de Mahieu, Muriel Alard, Danielle Collard, Pierre Castelein, Dominique De Crits, André Antoine, Christine Antierens, Brigitte Debert, Véronique Leloux, Patrick Parmentier, M. Simon, Céline Chaverot, Marine Guiet, Floriane Poirson, Laura Soumagne, Elodie Hamon, Benjamin Lombardet, Julie Mingant, Anne Simon, Anaïs Serrate, Sandrine Jadaud, Patricia Barbier, Laurence Coulon, Renée Hollestelle, Jacqueline Ghion, Pascale Schmitz, Sophie Thirion, Céline Vandeuren, Isabelle Compagnion/Gouvernement de la Communauté française (Eiropas Savienības pilsonība — LESD 18. un 21. pants — Direktīva 2004/38/EK — 24. panta 1. punkts — Uzturēšanās brīvība — Nediskriminācijas princips — Pieeja augstākajai izglītībai — Studenti, kas ir kādas dalībvalsts pilsoņi un kas ir ieradušies kādā citā dalībvalstī, lai tur mācītos — Studentu, kas nav pastāvīgie iedzīvotāji, reģistrācijai augstākās izglītības studiju programmās sabiedrības veselības jomā noteiktās kvotas — Pamatojums — Samērīgums — Medicīnisko un paramedicīnisko studiju programmu kvalitātes apdraudējuma risks — Diplomēto speciālistu sabiedrības veselības jomas profesijās nepietiekamības risks)

3

2010/C 148/05

Lieta C-91/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 13. aprīļa spriedums (Landgericht Frankfurt am Main (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Wall AG/Frankfurte pie Mainas, Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) (Pakalpojumu koncesija — Piešķiršanas procedūra — Pārskatāmības pienākums — Apakšuzņēmēja vēlāka nomaiņa)

4

2010/C 148/06

Lieta C-96/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 15. aprīļa spriedums (Pest Megyei Bíróság (Ungārijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály (Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Tiešie nodokļi — Arodmācību nodeva — Valsts teritorijā reģistrētajiem uzņēmumiem maksājamās nodevas aprēķina bāze — Citā dalībvalstī reģistrētā filiālē nodarbināto darba ņēmēju algu izmaksu ņemšana vērā — Nodokļu dubulta uzlikšana — Iespēja samazināt nodevas bruto summu)

5

2010/C 148/07

Lieta C-215/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 15. aprīļa spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — E. Friz GmbH/Carsten von der Heyden (Patērētāju tiesību aizsardzība — Līgumi, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām — Direktīvas 85/577/EEK piemērošanas joma — Pievienošanās slēgtam nekustamo īpašumu fondam, kas izveidots kā personālsabiedrība — Atteikšanās no dalības)

5

2010/C 148/08

Lieta C-485/08 P: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 15. aprīļa spriedums — Claudia Gualtieri/Eiropas Komisija (Apelācija — Norīkots valsts eksperts — Uzturēšanās dienas nauda — Vienlīdzīgas attieksmes princips)

6

2010/C 148/09

Lieta C-511/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 15. aprīļa spriedums (Bundesgerichtshof, Vācija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (Direktīva 97/7/EK — Patērētāju tiesību aizsardzība — Distances līgumi — Atteikuma tiesības — Preču piegādes izmaksu iekasēšana no patērētāja)

6

2010/C 148/10

Lieta C-518/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 15. aprīļa spriedums (Tribunal de grande instance de Paris, Francija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Fundación Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan–Leonardo Bonet Domenech, Eulalia–María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet (Tiesību aktu tuvināšana — Intelektuālais īpašums — Autortiesības un blakustiesības — Tālākpārdošanas tiesības par labu mākslas oriģināldarba autoram — Direktīva 2001/84/EK — Tālākpārdošanas tiesību labuma guvēji pēc darba autora nāves — Jēdziens “tiesīgie mantinieki” — Valsts tiesiskais regulējums, kas saglabā tiesības uz 70 gadiem par labu mantiniekiem, izslēdzot legatārus un tiesību pārņēmējus — Atbilstība Direktīvai 2001/84)

7

2010/C 148/11

Apvienotās lietas C-538/08 un C-33/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 15. aprīļa spriedums (Hoge Raad der Nederlanden, Gerechtshof te Amsterdam (Nīderlande) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën (C-538/08), Oracle Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C-33/09) (Sestā PVN direktīva — Tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu — Valsts tiesiskais regulējums, kas attiecībā uz atsevišķām preču un pakalpojumu kategorijām izslēdz tiesības uz nodokļa atskaitīšanu — Dalībvalstu iespēja saglabāt noteikumus par izslēgšanu no tiesībām uz nodokļa atskaitīšanu, kas pastāv Sestās PVN direktīvas spēkā stāšanās brīdī — Grozīšana pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā)

7

2010/C 148/12

Lieta C-542/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 15. aprīļa spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Friedrich G. Barth/Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Personu brīva pārvietošanās — Darba ņēmēji — Vienlīdzīga attieksme — Valsts tiesiskajā regulējumā, kura nesaderība ar Kopienu tiesībām konstatēta ar Tiesas spriedumu, paredzēta īpaša piemaksa par darba stāžu universitātes profesoriem — Noilguma termiņš — Līdzvērtības un efektivitātes principi)

8

2010/C 148/13

Lieta C-38/09 P: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 15. aprīļa spriedums — Ralf Schräder/Kopienas Augu šķirņu birojs (KAŠB) (Apelācija — Pārbaude Tiesā — Regulas (EK) Nr. 2100/94 un Nr. 1239/95 — Lauksaimniecība — Kopienas augu šķirņu aizsardzība — Reģistrācijai pieteiktās augu šķirnes atšķirtspēja — Šķirnes atpazīstamība — Pierādījumi — Augu šķirne “SUMCOL 01”)

9

2010/C 148/14

Lieta C-64/09: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 15. aprīļa spriedums — Eiropas Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2000/53/EK — 5. panta 3. un 4. punkts, 6. panta 3. punkts, kā arī 7. panta 1. punkts — Neatbilstoša transponēšana)

9

2010/C 148/15

Lieta C-294/09: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 15. aprīļa spriedums — Eiropas Komisija/Īrija (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2006/43/EK — Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas — Pilnīgas transponēšanas noteiktajā termiņā neesamība — Transponēšanas pasākumu nepaziņošana)

10

2010/C 148/16

Lieta C-80/09: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 5. februāra rīkojums — Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill, Andreas Herden/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (Apelācijas sūdzība — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Reģistrācijas atteikums — Vārdiska preču zīme “Patentconsult” — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Apelācijas sūdzība, kura ir daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota)

10

2010/C 148/17

Lieta C-282/09 P: Tiesas 2010. gada 18. marta rīkojums — Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE)/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (Apelācija — Reglamenta 119. pants — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts — Reģistrācijas atteikums — Vispārējs novērtējums saistībā ar precēm un pakalpojumiem, uz kurām attiecas reģistrācijas pieteikums — Preces un pakalpojumi, kas veido homogēnas grupas — Apelācijas sūdzība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota)

11

2010/C 148/18

Lieta C-550/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 29. decembrī iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) — Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof/E un F

11

2010/C 148/19

Lieta C-81/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. novembra spriedumu apvienotajās lietās T-427/04 un T-17/05 Francijas Republika un France Télécom/Komisija 2010. gada 12. februārī iesniedza France Télécom SA

12

2010/C 148/20

Lieta C-120/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. martā iesniedza Conseil d'État (Beļģija) — European Air Transport SA/Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

13

2010/C 148/21

Lieta C-123/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 8. martā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt

14

2010/C 148/22

Lieta C-131/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 12. martā iesniedza Tribunal de première instance de Bruxelles (Beļģija) — Corman SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

14

2010/C 148/23

Lieta C-133/10: Prasība, kas celta 2010. gada 15. martā — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

15

2010/C 148/24

Lieta C-137/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. martā iesniedza Conseil d'État (Beļģija) — Eiropas Kopiena/Région de Bruxelles-Capitale

15

2010/C 148/25

Lieta C-138/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. martā iesniedza Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) — DP Grup EOOD/Direktor na Agentsia “Mitnitsi”

16

2010/C 148/26

Lieta C-144/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 18. martā iesniedza Kammergerichts Berlin (Vācija) — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch

17

2010/C 148/27

Lieta C-145/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 22. martā iesniedza Handelsgericht Wien (Austrija) — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

17

2010/C 148/28

Lieta C-146/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. martā — Eiropas Komisija/Austrijas Republika

18

2010/C 148/29

Lieta C-147/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 29. martā iesniedza High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division — British Sugar plc/Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

19

2010/C 148/30

Lieta C-149/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 29. martā iesniedza Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grieķija) — Zoi Chatzi/Ypourgos Oikonomikon (Finanšu ministrija)

20

2010/C 148/31

Lieta C-152/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 31. martā iesniedza Højesteret (Dānija) — Unomedical A/S/Skatteministeriet

20

2010/C 148/32

Lieta C-156/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 21. janvāra spriedumu lietā T-34/07 Karen Goncharov/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), cits lietas dalībnieks ITSB Apelāciju padomē: DSB, 2010. gada 6. aprīlī iesniedza Karen Goncharov

21

2010/C 148/33

Lieta C-161/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 6. aprīlī iesniedza Tribunal de grande instance de Paris (Francija) — Olivier Martinez, Robert Martinez/Sabiedrība MGN Ltd.

21

2010/C 148/34

Lieta C-307/08: Tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 19. marta rīkojums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

22

2010/C 148/35

Lieta C-450/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 12. marta rīkojums (Landgericht Tübingen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — FGK Gesellschaft für Antriebsmechanik mbH/Notar Gerhard Schwenkel, piedaloties Präsidentin des Landgericht Tübingen

22

2010/C 148/36

Lieta C-26/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 5. marta rīkojums (Court of Appeal (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — The Motor Insurers' Bureau/Helphire (UK) Limited, Angel Assistance Limited

22

2010/C 148/37

Lieta C-172/09: Tiesas sestās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 10. marta rīkojums — Eiropas Komisija/Polijas Republika

23

2010/C 148/38

Lieta C-223/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 11. marta rīkojums — Eiropas Komisija/Polijas Republika

23

2010/C 148/39

Lieta C-370/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 26. februāra rīkojums — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

23

2010/C 148/40

Apvienotās lietas no C-411/09 līdz C-420/09: Tiesas 2010. gada 19. marta rīkojums (Tribunal de grande instance de Nanterre (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Tereos, Vermandoise Industries SA, Sucreries de Toury et Usines annexes SA, Roquette Frères SA, Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA, Cristal Union, Lesaffre Frères SA, Sucrerie Bourdon, SAFBA, Sucreries du Marquenterre SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

23

 

Vispārējā tiesa

2010/C 148/41

Lieta T-446/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. aprīļa spriedums — Amann & Söhne un Cousin Filterie/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Rūpniecisko diegu Eiropas tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Vienota pārkāpuma jēdziens — Tirgus definīcija — Naudas sodi — Naudas soda augstākā robeža — Pārkāpuma smagums un ilgums — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Sadarbība — Samērīgums — Vienlīdzīga attieksme — Tiesības uz aizstāvību — Pamatnostādnes naudas soda apmēra aprēķināšanai)

24

2010/C 148/42

Lieta T-448/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. aprīļa spriedums — Oxley Threads/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Transportlīdzekļu rūpniecības tirgum paredzētu vītņu Eiropas tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Naudas sodi — Pārkāpuma smagums — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Sadarbība — Samērīgums — Vienlīdzīga attieksme — Pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai)

24

2010/C 148/43

Lieta T-452/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. aprīļa spriedums — BST/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Rūpniecisko diegu Eiropas tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Naudas sodi — Pārkāpuma smagums — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Sadarbība — Ārpuslīgumiskā atbildība — Konfidenciālas informācijas izpaušana — Zaudējumi — Cēloņsakarība)

25

2010/C 148/44

Apvienotās lietas T-456 un T-457/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. aprīļa spriedums — Gütermann un Zwicky/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas rūpniecisko diegu tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Naudas sods — Pārkāpuma smagums — Konkrētā ietekme uz tirgu — Pārkāpuma ilgums — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Sadarbība administratīvajā procesā — Samērīgums — Pamatnostādnes naudas sodu apmēra aprēķināšanai)

25

2010/C 148/45

Lieta T-103/06: Vispārējās tiesas 2010. gada 13. aprīļa spriedums — Esotrade/ITSB — Segura Sánchez (“YoKaNa”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “YoKaNa” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un valsts grafiskas preču zīmes “YOKONO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

26

2010/C 148/46

Lieta T-488/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 15. aprīļa spriedums — Cabel Hall Citrus/ITSB — Casur (“EGLÉFRUIT”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “EGLÉFRUIT” — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “UGL” un agrāka valsts grafiska preču zīme “UGLI Fruit — but the affliction is only skin deep” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts))

26

2010/C 148/47

Lieta T-187/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 20. aprīļa spriedums — Rodd & Gunn Australia/ITSB (suņa attēls) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiska preču zīme, kurā attēlots suns — Preču zīmes izslēgšana no reģistra pēc reģistrācijas izbeigšanās — Pieteikums par preču zīmes atjaunošanu — Pieteikums par restitutio in integrum — Regulas (EK) Nr. 40/94 78. pants (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 81. pants))

27

2010/C 148/48

Lieta T-249/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 21. aprīļa spriedums — Coin/ITSB — Dynamiki Zoi (“Fitcoin”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Fitcoin” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts, starptautiskā un Kopienas preču zīmes “coin” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Konkrētā sabiedrības daļa — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

27

2010/C 148/49

Lietas T-274/08 un T-275/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 22. aprīļa spriedums — Itālija/Komisija (ELGF — Dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošana attiecībā uz ELGF finansētajiem izdevumiem — Summas, kuras ir jāatgūst no Itālijas Republikas sakarā ar to, ka paredzētajos termiņos nav veikta atgūšana — Finansiālo seku jēdziens — Procentu iekļaušana — Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 5. punkts)

28

2010/C 148/50

Lieta T-361/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 21. aprīļa spriedums — Peek & Cloppenburg un van Graaf/ITSB — Queen Sirikit Institute of Sericulture (“Thai Silk”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Thai Silk” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme, kas attēlo putnu — Prasības pieņemamība — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

28

2010/C 148/51

Lieta T-514/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 14. aprīļa spriedums — Laboratorios Byly/ITSB — Ginis (“BILLY'S Products”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “BILLY’S Products” reģistrācijas pieteikums — Kopienu vārdiskas preču zīmes “BYLY” un “byly” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

29

2010/C 148/52

Lieta T-7/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 21. aprīļa spriedums — Schunk/ITSB (cilindrveida iespiedpatronas posms) (Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes, kurā attēlots cilindrveida iespiedpatronas posms ar trim rievām, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 3. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 3. punkts))

29

2010/C 148/53

Lieta T-225/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. aprīļa spriedums — Claro/ITSB — Telefónica (“Claro”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes “Claro” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “CLARO” — Apelāciju padomē iesniegtas apelācijas sūdzības nepieņemamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 59. un 62. pants (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 60. un 64. pants) — Regulas (EK) Nr. 2868/95 49. noteikuma 1. punkts)

30

2010/C 148/54

Apvienotās lietas no T-529/08 līdz T-531/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 13. aprīļa rīkojums — Diputación Foral de Álava u.c./Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Nodokļu priekšrocības — Par nelikumīgu atzīta valsts atbalsta atgūšana — Salikto procentu kārtības piemērošana — Apstiprinošs akts — Nepieņemamība)

30

2010/C 148/55

Lieta T-16/09 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 23. marta rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Prasības par zaudējumu atlīdzību iesniegšana saprātīgā termiņā — Nokavējums — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

31

2010/C 148/56

Lieta T-527/09: Prasība, kas celta 2010. gada 6. aprīlī — Ayadi/Komisija

31

2010/C 148/57

Lieta T-117/10: Prasība, kas celta 2010. gada 5. martā — Itālija/Komisija

32

2010/C 148/58

Lieta T-122/10: Prasība, kas celta 2010. gada 10. martā — USFSPEI u.c./Padome

33

2010/C 148/59

Lieta T-125/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. martā — Amecke Fruchtsaft/ITSB — Uhse (“69 Sex up”)

34

2010/C 148/60

Lieta T-131/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. martā — Saupiquet/Komisija

34

2010/C 148/61

Lieta T-132/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. martā — Communauté de communes de Lacq/Komisija

35

2010/C 148/62

Lieta T-134/10: Prasība, kas celta 2010. gada 19. martā — FESI/Padome

36

2010/C 148/63

Lieta T-136/10: Prasība, kas celta 2010. gada 16. martā — M/EMEA

37

2010/C 148/64

Lieta T-137/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. martā — CBI/Komisija

38

2010/C 148/65

Lieta T-139/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. martā — Milux/ITSB (“REFLUXCONTROL”)

39

2010/C 148/66

Lieta T-140/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. martā — Hans Günter Söns/ITSB — Settimio (“GREAT CHINA WALL”)

39

2010/C 148/67

Lieta T-145/10: Prasība, kas celta 2010. gada 24. martā — Solae/ITSB — Délitaste (“alpha taste”)

40

2010/C 148/68

Lieta T-147/10: Prasība, kas celta 2010. gada 30. martā — Meda Pharma/ITSB — Nycomed (“ALLERNIL”)

40

2010/C 148/69

Lieta T-148/10: Prasība, kas celta 2010. gada 25. martā — Hynix Semiconductor/Komisija

41

2010/C 148/70

Lieta T-149/10: Prasība, kas celta 2010. gada 25. martā — Hynix Semiconductor/Komisija

42

2010/C 148/71

Lieta T-150/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. martā — Telefónica O2 Germany/ITSB — Loopia (“LOOPIA”)

43

2010/C 148/72

Lieta T-151/10: Prasība, kas celta 2010. gada 1. aprīlī — Bank Nederlandse Gemeenten/Komisija

43

2010/C 148/73

Lieta T-152/10: Prasība, kas celta 2010. gada 30. martā — El Corte Inglés/ITSB — Azzedine Alaïa (“ALIA”)

44

2010/C 148/74

Lieta T-153/10: Prasība, kas celta 2010. gada 6. aprīlī — Schneider España de Informática/Komisija

45

2010/C 148/75

Lieta T-156/10: Prasība, kas celta 2010. gada 6. aprīlī — Confederación de Cooperativas Agrarias de España un CEPES/Komisija

46

2010/C 148/76

Lieta T-157/10: Prasība, kas celta 2010. gada 8. aprīlī — Barilla/ITSB — Brauerei Schlösser (“ALIXIR”)

47

2010/C 148/77

Lieta T-161/10: Prasība, kas celta 2010. gada 8. aprīlī — Longevity Health Products/ITSB — Tecnifar (“E-PLEX”)

47

2010/C 148/78

Lieta T-165/10: Prasība, kas celta 2010. gada 12. aprīlī — Grupo Osborne/ITSB — Confecciones Sanfertús (“TORO”)

48

2010/C 148/79

Lieta T-169/10: Prasība, kas celta 2010. gada 14. aprīlī — Grupo Osborne/ITSB — Industria Licorera Quezalteca (“TORO XL”)

49

2010/C 148/80

Lieta T-171/10: Prasība, kas celta 2010. gada 15. aprīlī — Slovak Telekom/Komisija

49

2010/C 148/81

Lieta T-279/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 23. marta rīkojums — Francija/Komisija

50

2010/C 148/82

Lieta T-289/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 23. marta rīkojums — Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance/Komisija

50

2010/C 148/83

Lieta T-345/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 23. marta rīkojums — Banque Postale/Komisija

51

2010/C 148/84

Lieta T-431/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 12. aprīļa rīkojums — Bulur Giyim Sanayi ve Ticaret Sirketi/ITSB — Denim (“VIGOSS”)

51

2010/C 148/85

Lieta T-527/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 26. marta rīkojums — Komisija/TMT Pragma

51

2010/C 148/86

Lieta T-533/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. marta rīkojums — Telekomunikacja Polska/Komisija

51

2010/C 148/87

Lieta T-45/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 22. marta rīkojums — Al Barakaat International Foundation/Komisija

51

2010/C 148/88

Lieta T-256/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 12. aprīļa rīkojums — Aecops/Komisija

51

2010/C 148/89

Lieta T-257/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 12. aprīļa rīkojums — Aecops/Komisija

51

2010/C 148/90

Lieta T-26/10: Vispārējās tiesas 2010. gada 15. aprīļa rīkojums — Alibaba Group/ITSB — allpay.net (“ALIPAY”)

51

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2010/C 148/91

Lieta F-2/07: Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 15. aprīļa rīkojums — Matos Martins/Komisija (Civildienests — Līgumdarbinieki — Aicinājums izrādīt interesi — Atlases procedūra — Iepriekšējās atlases testi — Piekļuve dokumentiem)

52

2010/C 148/92

Lieta F-104/08: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 15. aprīļa spriedums — Angelidis/Parlaments (Civildienests — Ierēdņi — Amata vakance — Sprieduma, ar ko atcelts lēmums par iecelšanu amatā, izpilde — Jauns paziņojums par vakanci — Tiesiskā paļāvība — Ierēdņu tiesību veidot karjeru princips — Vienlīdzīga attieksme — Labas pārvaldības princips — Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Pilnvaru nepareiza izmantošana)

52

2010/C 148/93

Lieta F-4/09: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 15. aprīļa spriedums — de Britto Patricio-Dias/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana amatā — Atkārtota iecelšana amatā — Dienesta intereses — Pakāpes un amata saskaņotība — Tiesības uz aizstāvību — Pamatojums)

53

2010/C 148/94

Lieta F-102/08: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 25. marta rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Prasītāja personīgo lietu pārvešana — Prasība par kaitējuma atlīdzību — Acīmredzami nepieņemama prasība — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība — Reglamenta 94. pants)

53

2010/C 148/95

Lieta F-96/09: Prasība, kas celta 2010. gada 26. martā — Cuallado Martorell/Komisija

54

2010/C 148/96

Lieta F-22/10: Prasība, kas celta 2010. gada 1. aprīlī — Bombín Bombín/Komisija

54


LV

 

Top