EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:103:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 103, 2010. gada 22. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.103.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 103

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 22. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2010/C 103/01

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2010. gada 31. marts) par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 479/2009 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā (CON/2010/28)

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 103/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5835 – Cucina/Brakes/Menigo) (1)

6


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 103/03

Euro maiņas kurss

7

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2010/C 103/04

To uzturēšanās atļauju saraksta atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV C 247, 13.10.2006., 1. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 5. lpp., OV C 192, 18.8.2007., 11. lpp., OV C 271, 14.11.2007., 14. lpp., OV C 57, 1.3.2008., 31. lpp., OV C 134, 31.5.2008., 14. lpp., OV C 207, 14.8.2008., 12. lpp., OV C 331, 21.12.2008., 13. lpp., OV C 3, 8.1.2009., 5. lpp., OV C 64, 19.3.2009., 15. lpp., OV C 239, 6.10.2009., 2. lpp., OV C 298, 8.12.2009., 15. lpp., OV C 308, 18.12.2009., 20. lpp., OV C 35, 12.2.2010., 5. lpp., OV C 74, 24.3.2010., 13. lpp., OV C 82, 30.3.2010., 26. lpp.)

8


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2010/C 103/05

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

12

2010/C 103/06

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV) (1)

13

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2010/C 103/07

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 8. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām

14

2010/C 103/08

Informatīvs paziņojums – Sabiedriskā apspriešana – Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuras iesniegušas Kolumbija un Peru

20


 

Labojumi

2010/C 103/09

Labojums reģistrācijas pieteikuma publikācijā saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (OV C 162, 15.7.2009.)

23


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top