Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:087E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 87, 2010. gada 01. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.CE2010.087.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 87E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 1. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments
2008.—2009. GADA SESIJA
2009. gada 10.—12. marts sēde
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 234 E, 29.9.2009.
PIEŅEMTIE TEKSTI

 

Otrdiena, 2009. gada 10. marts

2010/C 087E/01

Nākamie soļi robežu pārvaldībai Eiropas Savienībā un līdzīga pieredze trešās valstīsEiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta rezolūcija par nākamajiem soļiem robežu pārvaldībai Eiropas Savienībā un līdzīgu pieredzi trešās valstīs (2008/2181(INI))

1

2010/C 087E/02

Uzņēmumu mītnesvietas pārrobežu pārvietošanaEiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par uzņēmumu juridiskās adreses pārrobežu pārcelšanu (2008/2196(INI))

5

PIELIKUMS REZOLŪCIJAI

8

2010/C 087E/03

Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas nākotneEiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta rezolūcija par kopējās Eiropas patvēruma sistēmas nākotni (2008/2305(INI))

10

2010/C 087E/04

Komisijas rīcības plāns integrētas iekšējās kontroles struktūras ieviešanaiEiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta rezolūcija par Komisijas rīcības plānu integrētas iekšējās kontroles struktūras ieviešanai (2008/2150(INI)

16

2010/C 087E/05

Sadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietāsEiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta rezolūcija par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (2008/2180(INI))

21

2010/C 087E/06

Direktīvas 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, īstenošanaEiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta rezolūcija par Direktīvas 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, īstenošanu (2008/2247(INI))

23

2010/C 087E/07

Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm un viņu vienādām iespējām izpildītājmākslāEiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta rezolūcija par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm un viņu vienādām iespējām izpildītājmākslā (2008/2182(INI))

27

2010/C 087E/08

Tiešsaistes azartspēļu integritāteEiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta rezolūcija par tiešsaistes azartspēļu integritāti (2008/2215(INI))

30

2010/C 087E/09

Pārtikas kvalitātes nodrošināšana, tostarp standartu saskaņošana vai savstarpēja atzīšanaEiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta rezolūcija par pārtikas kvalitātes nodrošināšanu, tostarp standartu saskaņošanu vai savstarpēju atzīšanu (2008/2220(INI))

35

2010/C 087E/10

Komisijas ziņojumi par konkurences politiku 2006. un 2007. gadāEiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta rezolūcija par ziņojumiem par konkurences politiku 2006. un 2007. gadā (2008/2243(INI))

43

2010/C 087E/11

Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts “Small Business Act”Eiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta rezolūcija par Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu “Small Business Act” (2008/2237(INI))

48

 

Trešdiena, 2009. gada 11. marts

2010/C 087E/12

Romu sociālais stāvoklis un labāka piekļuve ES darba tirgumEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta rezolūcija par romu sociālo stāvokli un labāku piekļuvi ES darba tirgum (2008/2137(INI))

60

2010/C 087E/13

Ar naftu saistīto problēmu risināšanaEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par ar naftu saistīto problēmu risināšanu (2008/2212(INI))

70

2010/C 087E/14

Videi nekaitīgāks transports un ārējo izmaksu internalizācijaEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta rezolūcija par videi nekaitīgāku transportu un ārējo izmaksu internalizāciju (2008/2240(INI))

76

2010/C 087E/15

Ieguldījums Eiropadomes 2009. gada pavasara sanāksmes darbā saistībā ar Lisabonas stratēģijuEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta rezolūcija par ieguldījumu Eiropadomes 2009. gada pavasara sanāksmes darbā saistībā ar Lisabonas stratēģiju

79

2010/C 087E/16

Cīņa pret klimata pārmaiņāmEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta rezolūcija par ES stratēģiju, lai Kopenhāgenas sarunās panāktu visaptverošu nolīgumu par klimata pārmaiņām, un atbilstoša finansējuma nodrošināšanu klimata pārmaiņu politikas īstenošanai

90

2010/C 087E/17

Nodarbinātības politikas pamatnostādnesEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta rezolūcija par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu īstenošanu 2008.–2010. gadā

94

2010/C 087E/18

Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānsEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta rezolūcija par Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu (2008/2334(INI))

98

2010/C 087E/19

Kohēzijas politika: ieguldījumi reālajā ekonomikāEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta rezolūcija par Kohēzijas politiku: ieguldījumu reālajā ekonomikā (2009/2009(INI))

113

 

Ceturtdiena, 2009. gada 12. marts

2010/C 087E/20

Labāka karjera un lielāka mobilitāte: Eiropas partnerība pētniekiemEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par labāku karjeru un lielāku mobilitāti: Eiropas partnerība pētniekiem (2008/2213(INI))

116

2010/C 087E/21

Patērētāju, jo īpaši nepilngadīgo, aizsardzība saistībā ar videospēļu lietošanuEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par patērētāju, jo īpaši nepilngadīgo, aizsardzību saistībā ar videospēļu lietošanu (2008/2173(INI))

122

2010/C 087E/22

Kopējās aviācijas telpas veidošana ar IzraēluEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par kopējās aviācijas telpas veidošanu ar Izraēlu (2008/2136(INI))

126

2010/C 087E/23

Humanitārās situācijas pasliktināšanās ŠrilankāEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par humanitārās situācijas pasliktināšanos Šrilankā

127

2010/C 087E/24

Lauksaimniecības zemes kvalitātes pasliktināšanās ES un it īpaši Dienvideiropā: problēmas risināšana ar ES lauksaimniecības politikas instrumentu palīdzībuEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par lauksaimniecības zemes kvalitātes pasliktināšanos ES un it īpaši Dienvideiropā: problēmas risināšana ar ES lauksaimniecības politikas instrumentu palīdzību (2008/2219(INI))

128

2010/C 087E/25

Darbinieku līdzdalība uzņēmumos ar Eiropas uzņēmuma statūtiemEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par darbinieku piedalīšanos uzņēmumos ar Eiropas statūtu un citu papildu pasākumu palīdzību

133

2010/C 087E/26

Migrantu bērniEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par izcelsmes valstī atstātajiem migrantu bērniem

134

2010/C 087E/27

Horvātijas 2008. gada progresa ziņojumsEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par Horvātijas 2008. gada progresa ziņojumu

135

2010/C 087E/28

Turcijas 2008. gada progresa ziņojumsEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par Turcijas 2008. gada progresa ziņojumu

139

2010/C 087E/29

2008. gada progresa ziņojums par Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas RepublikuEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par 2008. gada progresa ziņojumu par Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku

147

2010/C 087E/30

Starptautiskā bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāla pilnvarasEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta ieteikums Padomei par Starptautiskā bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāla pilnvarām (2008/2290(INI))

153

2010/C 087E/31

5. Pasaules Ūdens forums, kas notiks 2009. gada 16.-22. martā StambulāEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par ūdeni 5. Pasaules Ūdens foruma kontekstā, kas notika Stambulā no 2009. gada 16. līdz 22. martam

157

2010/C 087E/32

EK sniegtais atbalsts veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai Subsahāras ĀfrikāEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par pieeju EK sniegtajam atbalstam veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai Subsahāras Āfrikā

162

2010/C 087E/33

Vienotas euro maksājumu telpas (SEPA) izveideEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par vienotas euro maksājumu telpas (SEPA) izveidi

166

2010/C 087E/34

Eiropas Savienības un Brazīlijas stratēģiskā partnerībaEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta ieteikums Padomei par Eiropas Savienības un Brazīlijas stratēģisko partnerību (2008/2288(INI))

168

2010/C 087E/35

ES un Meksikas stratēģiskā partnerībaEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta ieteikums Padomei par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par ES un Meksikas stratēģisko partnerību (2008/2289(INI))

172

2010/C 087E/36

Tibetas sacelšanās 50. gadadiena un Viņa Svētības Dalailamas un Ķīnas valdības dialogsEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par Tibetas sacelšanās 50. gadadienu un Viņa Svētības Dalailamas un Ķīnas valdības dialogu

177

2010/C 087E/37

Gvineja-BisavaEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par Gvineju-Bisavu

178

2010/C 087E/38

FilipīnasEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par Filipīnām

181

2010/C 087E/39

NVO izraidīšana no DārfūrasEiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par NVO izraidīšanu no Dārfūras

183


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU, STRUKTŪRU, BIROJU UN AĢENTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments
2008.—2009. GADA SESIJA
2009. gada 10.—12. marts sēde
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 234 E, 29.9.2009.
PIEŅEMTIE TEKSTI

 

Trešdiena, 2009. gada 11. marts

2010/C 087E/40

Parlamenta Reglamenta 139. panta piemērojamības pagarināšanaEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta lēmums, ar ko pagarina Parlamenta Reglamenta 139. panta piemērojamību līdz Parlamenta septītā pilnvaru laika beigām

186


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Parlaments
2008.—2009. GADA SESIJA
2009. gada 10.—12. marts sēde
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 234 E, 29.9.2009.
PIEŅEMTIE TEKSTI

 

Otrdiena, 2009. gada 10. marts

2010/C 087E/41

Eiropas Kopienas un Armēnijas nolīgums: gaisa satiksmes pakalpojumi *Eiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Armēnijas Republiku par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem (COM(2007)0729 – C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS))

188

2010/C 087E/42

Nolīgums starp EK un Izraēlu par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem *Eiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (COM(2008)0178 – C6-0520/2008 – 2008/0068(CNS))

188

2010/C 087E/43

Papildprotokols tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumam starp EK un Dienvidāfriku, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES ***Eiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par papildprotokola noslēgšanu Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (16447/2008 (COM(2008)0749 – C6-0017/2009 – 2008/0212(AVC))

189

2010/C 087E/44

Tipa apstiprinājuma prasības attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

190

P6_TC1-COD(2008)0100
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 10. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību

190

2010/C 087E/45

Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija) (COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

191

P6_TC1-COD(2007)0286
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 10. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija)

192

I PIELIKUMS

232

II PIELIKUMS

236

III PIELIKUMS

237

IV PIELIKUMS

238

V PIELIKUMS

239

VI PIELIKUMS

244

VII PIELIKUMS

255

VIII PIELIKUMS

265

PIELIKUMS

266

X PIELIKUMS

268

2010/C 087E/46

Eiropas privātā uzņēmuma statūti *Eiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas privātā uzņēmuma statūtiem (COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))

300

2010/C 087E/47

2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnes – III iedaļa, “Komisija”Eiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta rezolūcija par 2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm – III iedaļa – “Komisija”(2009/2005(BUD))

321

2010/C 087E/48

2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnes - I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX iedaļasEiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta rezolūcija par 2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm - I iedaļa – Eiropas Parlaments, II iedaļa – Padome, IV iedaļa – Tiesa, V iedaļa – Revīzijas palāta, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa – Reģionu komiteja, VIII iedaļa – Tiesībsargs, IX nodaļa– Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (2009/2004(BUD))

327

 

Trešdiena, 2009. gada 11. marts

2010/C 087E/49

Atbrīvošana no pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo ievešanu *Eiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, kas nosaka Direktīvas 2006/112/EK 143. panta b) un c) punkta darbības jomu attiecībā uz atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo ievešanu (kodificēta versija) (COM(2008)0575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

332

2010/C 087E/50

Eiropola darbinieki: pamatalgu un pabalstu koriģēšana *Eiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par Francijas Republikas iniciatīvu, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus (14479/2008 – C6-0038/2009 – 2009/0804(CNS))

333

2010/C 087E/51

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda līdzekļu izmantošanaEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2009)0023 – C6-0040/2009 – 2009/2007(ACI))

334

PIELIKUMS

334

2010/C 087E/52

Budžeta grozījumi Nr. 1/2009: plūdi RumānijāEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta rezolūcija par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2009 projektu, III iedaļa - Komisija (6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD))

335

2010/C 087E/53

Kopīgie noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā ***IIIEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (pārstrādāta redakcija) (PE-CONS 3719/2008 – C6-0042/2009 – 2005/0237A(COD))

337

2010/C 087E/54

Kopīgie noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus ***IIIEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādātā redakcija) (PE-CONS 3720/2008 – C6-0043/2009 – 2005/0237B(COD))

338

2010/C 087E/55

Ostas valsts kontrole ***IIIEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas valsts kontroli (pārstrādāta redakcija) (PE-CONS 3721/2008 – C6-0044/2009 – 2005/0238(COD))

339

2010/C 087E/56

Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma ***IIIEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009 – 2005/0239(COD))

340

2010/C 087E/57

Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē ***IIIEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Direktīvas 1999/35/EK un 2002/59/EK (PE-CONS 3723/2008 – C6-0046/2009 – 2005/0240(COD))

341

2010/C 087E/58

Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras ***IIIEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

342

2010/C 087E/59

Kuģu īpašnieku apdrošināšana pret jūras prasībām ***IIEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām (14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD))

343

2010/C 087E/60

Karoga valstij noteikto prasību ievērošana ***IIEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par karoga valstij noteikto prasību ievērošanu (14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD))

344

2010/C 087E/61

Lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (COM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD))

345

P6_TC1-COD(2008)0147
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem

345

PIELIKUMS

360

2010/C 087E/62

Publiska piekļuve Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ***IPriekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (pārstrādāta versija) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

362

P6_TC1-COD(2008)0069
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. …/2009 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (pārstrādāta versija)

363

PIELIKUMS

380

2010/C 087E/63

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes *Eiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS))

381

 

Ceturtdiena, 2009. gada 12. marts

2010/C 087E/64

Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošana *Eiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā (COM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS))

381


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Politiski grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▐.

Dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts parastā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ║.

LV

 

Top