EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:082:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 82, 2010. gada 30. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.082.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 82

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 30. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU, STRUKTŪRU, BIROJU UN AĢENTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 082/01

Komisijas paziņojums – Sīki izstrādātas pamatnostādnes par cilvēkiem paredzēto zāļu klīniskās izpētes atļaujas pieprasīšanu kompetentajām iestādēm, būtisku grozījumu paziņošanu un izpētes beigu deklarāciju (CT-1)

1

2010/C 082/02

Komisijas paziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu dažām nolīgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām apdrošināšanas nozarē (1)

20

2010/C 082/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5762 – InnoLux/Chi Mei/TPO) (1)

24

2010/C 082/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5721 – Otto/Primondo Assets) (1)

24


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU, STRUKTŪRU, BIROJU UN AĢENTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 082/05

Euro maiņas kurss

25

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2010/C 082/06

To uzturēšanās atļauju saraksta (OV C 247, 13.10.2006., 1. lpp.; OV C 153, 6.7.2007., 5. lpp.; OV C 192, 18.8.2007., 11. lpp.; OV C 271, 14.11.2007., 14. lpp.; OV C 57, 1.3.2008., 31. lpp.; OV C 134, 31.5.2008., 14. lpp.; OV C 207, 14.8.2008., 12. lpp.; OV C 331, 21.12.2008., 13. lpp.; OV C 3, 8.1.2009., 5. lpp.; OV C 64, 19.3.2009., 15. lpp.; OV C 239, 6.10.2009., 2. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

26


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top