Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:028:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 28, 2010. gada 04. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.028.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 28

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 4. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU, STRUKTŪRU, BIROJU UN AĢENTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 028/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

1

2010/C 028/02

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar 107. un 108. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

4

2010/C 028/03

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar 107. un 108. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

8

2010/C 028/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5759 – Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) (1)

12

2010/C 028/05

Monetārais nolīgums starp Eiropas Savienību un Vatikāna Pilsētvalsti

13


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU, STRUKTŪRU, BIROJU UN AĢENTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 028/06

Euro maiņas kurss

19

2010/C 028/07

Paziņojums par kopienas labas prakses rokasgrāmatām

20

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2010/C 028/08

Atzīto starpnozaru organizāciju saraksts tabakas sektorā

21

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

Eiropas Komisija

2010/C 028/09

Grozījumi nolīgumā starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi

23

2010/C 028/10

Īslandes un Norvēģijas dabisko minerālūdeņu saraksts saskaņā ar 1. pantu Padomes Direktīvā 80/777/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dabisko minerālūdeņu ieguvi un realizāciju (Anulē un aizstāj OV C 23, 29.1.2009., 11. lpp. un EEZ pielikumā Nr. 4, 29.1.2009., 1. lpp. publicēto tekstu)

24


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2010/C 028/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5768 – Klöckner/Becker) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

25

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2010/C 028/12

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

26


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top