Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:296:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 296, 2009. gada 05. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.296.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 296

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 5. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Padome

2009/C 296/01

Padomes rezolūcija (2009. gada 30. novembris) par apmaiņu ar DNS analīžu rezultātiem

1

 

IETEIKUMI

 

Padome

2009/C 296/02

Padomes Ieteikums (2009. gada 30. novembris) attiecībā uz vidi bez tabakas dūmiem

4


 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2009/C 296/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5691 – Mubadala/Veolia Eau/Azaliya) (1)

15


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2009/C 296/04

Euro maiņas kurss

16

2009/C 296/05

Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos savā 2009. gada 18. septembra sanāksmē par lēmuma projektu lietā COMP/C.39129 – Spēka transformatori (1) – Ziņotājs: Luksemburga

17

2009/C 296/06

Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos savā 2009. gada 2. oktobra sanāksmē par lēmuma projektu lietā COMP/C.39129 – Spēka transformatori (2) – Ziņotājs: Luksemburga

18

2009/C 296/07

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/C.39129 – Spēka transformatori (Saskaņā ar 15. un 16. pantu Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumā (2001/462/EK, EOTK) par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci – OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp.)

19

2009/C 296/08

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2009. gada 7. oktobris) par procedūru saskaņā ar EK līguma 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu (lieta COMP/C.39129 – Spēka transformatori) (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7601)  (1)

21

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2009/C 296/09

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (1)

23

2009/C 296/10

Paziņojums par pieteikumu, lai saņemtu šķidro un gāzveida ogļūdeņražu meklēšanas atļauju ar nosaukumu “Biancavilla” – Itālijas Republika – Sicīlijas reģions – Reģionālais Rūpniecības ģenerāldirektorāts – Reģionālais rūpniecības un kalnrūpniecības departaments – Reģionālais ogļūdeņražu un ģeotermijas birojs (U.R.I.G.)

28


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2009/C 296/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5659 – Daimler AG/IPIC/Brawn GP) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

30


 

Labojumi

2009/C 296/12

Labojums dokumentā “Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu”(OV C 275, 14.11.2009.)

31

2009/C 296/13

Labojums dokumentā “Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu”(OV C 275, 14.11.2009.)

31

2009/C 296/14

Labojums Komisijas paziņojumā, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. marta Direktīvu 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (OV C 293, 2.12.2009.)

31


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top