Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:295E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 295, 2009. gada 04. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.CE2009.295.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 295E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 4. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

Eiropas Parlaments
2008.—2009. GADA SESIJA
2008. gada 2.—4. septembra sēdes
PIEŅEMTIE TEKSTI
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 275 E, 30.10.2008.

 

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2008. gada 2. septembris

2009/C 295E/01

Zivsaimniecība un akvakultūra Eiropas piekrastes zonu integrētas pārvaldības kontekstāEiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra rezolūcija par zivsaimniecību un akvakultūru Eiropas piekrastes zonu integrētas pārvaldības kontekstā (2008/2014(INI))

1

2009/C 295E/02

Dublinas sistēmas novērtējumsEiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra rezolūcija par Dublinas sistēmas novērtējumu (2007/2262(INI))

4

2009/C 295E/03

Atsevišķi mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas jautājumiEiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra rezolūcija par dažiem mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas jautājumiem (2007/2258(INI))

10

2009/C 295E/04

Koordinēta stratēģija, lai uzlabotu cīņu pret krāpšanu nodokļu jomāEiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra rezolūcija par koordinētu stratēģiju, lai uzlabotu cīņu pret izvairīšanos no krāpšanas nodokļu jomā (2008/2033(INI))

13

2009/C 295E/05

2011. gada pasludināšana par Eiropas brīvprātīgā darba gaduEiropas Parlamenta deklarācija par to, lai 2011. gadu pasludinātu par Eiropas brīvprātīgā darba gadu

19

2009/C 295E/06

Lielāka uzmanība jaunatnes iespēju nodrošināšanai ES politikas jomāsDeklarācija par lielāku uzmanību jaunatnes iespēju nodrošināšanai ES politikas jomās

21

2009/C 295E/07

Ārkārtas sadarbība pazudušu bērnu meklēšanā (rakstiska deklarācija)Eiropas Parlamenta deklarācija par ārkārtas sadarbību pazudušu bērnu meklēšanā

23

 

Trešdiena, 2008. gada 3. septembris

2009/C 295E/08

GruzijaEiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra rezolūcija par stāvokli Gruzijā

26

2009/C 295E/09

Eiropas līgumtiesību modelisEiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra rezolūcija par kopīgu Eiropas līgumtiesību modeli

31

2009/C 295E/10

Eiropas ombuda īpašais ziņojums Eiropas Parlamentam, pamatojoties uz projektu ieteikumam Eiropas Komisijai saistībā ar sūdzību 3453/2005/GGEiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra rezolūcija par Eiropas ombuda īpašo ziņojumu pēc Komisijas ieteikuma projekta saistībā ar sūdzību 3453/2005/GG (2007/2264(INI))

33

2009/C 295E/11

Sieviešu un vīriešu līdztiesībaEiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra rezolūcija par Sieviešu un vīriešu līdztiesību — 2008. gads (2008/2047(INI))

35

2009/C 295E/12

Dzīvnieku klonēšana pārtikas ieguves nolūkāEiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra rezolūcija par dzīvnieku klonēšanu pārtikas ieguves nolūkā

42

2009/C 295E/13

Kā tirdzniecība un reklāma ietekmē sieviešu un vīriešu līdztiesībuEiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra rezolūcija par to, kā tirdzniecība un reklāma ietekmē sieviešu un vīriešu līdztiesību (2008/2038(INI))

43

 

Ceturtdiena, 2008. gada 4. septembris

2009/C 295E/14

Palestīniešu ieslodzītie Izraēlas cietumosEiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra rezolūcija par Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu situāciju

47

2009/C 295E/15

ES sankciju kā daļas no ES rīcības un politikas cilvēktiesību jomā novērtējumsEiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra rezolūcija par ES sankciju izvērtēšanu, kas ir daļa no ES pasākumiem un stratēģijām cilvēktiesību jomā (2008/2031(INI))

49

2009/C 295E/16

Mātes un bērna veselības uzlabošanaEiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra rezolūcija par situāciju attiecībā uz māšu mirstību saistībā ar gaidāmo ANO augsta līmeņa sanāksmi par Tūkstošgades attīstības mērķiem, kas notiks 2008. gada 25. septembrī

62

2009/C 295E/17

Pakalpojumu tirdzniecībaEiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra rezolūcija par pakalpojumu tirdzniecību (2008/2004(INI))

67

2009/C 295E/18

Eiropas ostu politikaEiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra rezolūcija par Eiropas ostu politiku (2008/2007(INI))

74

2009/C 295E/19

Kravu pārvadājumi EiropāEiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra rezolūcija par kravu pārvadājumiem Eiropā (2008/2008(INI))

79

2009/C 295E/20

Termiņa vidusposma pārskats par Eiropas Vides un veselības rīcības plānu 2004.—2010. gadamEiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra rezolūcija par termiņa vidusposma pārskatu par Eiropas Vides un veselības rīcības plānu 2004.—2010. gadam (2007/2252(INI))

83

2009/C 295E/21

Valsts apvērsums MauritānijāEiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra rezolūcija par valsts apvērsumu Mauritānijā

89

2009/C 295E/22

IrānaEiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra rezolūcija par sodīšanu ar nāvi Irānā

92

2009/C 295E/23

Albīnu slepkavības TanzānijāEiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra rezolūcija par albīnu slepkavībām Tanzānijā

94

 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2008. gada 2. septembris

2009/C 295E/24

Apakškomiteju priekšsēdētāju iesaistīšana (182. panta interpretācija)Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra lēmums par Parlamenta Reglamenta 182. panta interpretāciju par apakškomiteju priekšsēdētāju iesaistīšanu

97

 

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2008. gada 2. septembris

2009/C 295E/25

Programmas “Jaunatne darbībā” izveide laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam ***IEiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1719/2006/EK, ar ko izveido programmu “Jaunatne darbībā” laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam (COM(2008)0056 — C6-0057/2008 — 2008/0023(COD))

98

P6_TC1-COD(2008)0023
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 2. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. … /2008/EK, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1719/2006/EK, ar ko izveido programmu “Jaunatne darbībā” laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam

98

2009/C 295E/26

Programmas “Kultūra” izveide (2007.—2013. gads) ***IEiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1855/2006/EK, ar ko izveido programmu “Kultūra” (2007.—2013. gads) (COM(2008)0057 — C6-0058/2008 — 2008/0024(COD))

99

P6_TC1-COD(2008)0024
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 2. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. …/2008/EK, ar kuru groza Lēmumu 1855/2006/EK, ar ko izveido programmu “Kultūra” (2007.—2013.)

99

2009/C 295E/27

Programmas “Eiropa pilsoņiem” izveide laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību ***IEiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1904/2006/EK, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu “Eiropa pilsoņiem”, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību (COM(2008)0059 — C6-0060/2008 — 2008/0029(COD))

100

P6_TC1-COD(2008)0029
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 2. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. …/2008/EK, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1904/2006/EK, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu “Eiropa pilsoņiem”, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību

100

2009/C 295E/28

Rīcības programmas izveide mūžizglītības jomā ***IEiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1720/2006/EK, ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā (COM(2008)0061 — C6-0064/2008 — 2008/0025(COD))

101

P6_TC1-COD(2008)0025
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 2. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. …/2008/EK, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1720/2006/EK, ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā

101

2009/C 295E/29

Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Uzbekistānu noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES *Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra rezolūcija par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0117 — C6-0213/2008 — 2007/0044(CNS))

102

2009/C 295E/30

Eiropas Kopienas un Kirgizstānas Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES *Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra rezolūcija par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0133 — C6-0228/2008 — 2007/0047(CNS))

102

2009/C 295E/31

Eiropas Kopienas un Tadžikistānas Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos ES *Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra rezolūcija par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0143 — C6-0254/2008 — 2007/0050(CNS))

103

2009/C 295E/32

Melnkalnes atsevišķās saistības attiecībā uz Serbijas un Melnkalnes Savienībai (Bijušajai Dienvidslāvijas Federatīvajai Republikai) piešķirtajiem ilgtermiņa aizdevumiem *Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka atsevišķas saistības Melnkalnei un proporcionāli samazina Serbijas saistības par ilgtermiņa aizdevumiem, ko Kopiena ir piešķīrusi Serbijas un Melnkalnes valstu savienībai (Bijusī Dienvidslāvijas Federatīvā Republika) atbilstīgi Padomes Lēmumam 2001/549/EK un Lēmumam 2002/882/EK (COM(2008)0228 — C6-0221/2008 — 2008/0086(CNS))

104

2009/C 295E/33

Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana *Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (COM(2008)0314 — C6-0219/2008 — 2008/0097(CNS))

104

2009/C 295E/34

Zveja Indijas okeāna dienvidu daļā *Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Nolīgumu par zveju Indijas okeāna dienvidu daļā (COM(2007)0831 — C6-0047/2008 — 2007/0285(CNS))

105

2009/C 295E/35

2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2008 projektsEiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra rezolūcija par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2008 projektu, III iedaļa — Komisija (11571/2008 — C6-0294/2008 — 2008/2161(BUD))

106

2009/C 295E/36

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls *Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes Lēmumu par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu (5620/2008 — C6-0074/2008 — 2008/0802(CNS))

107

2009/C 295E/37

Spriedumu savstarpējas atzīšanas principa piemērošana *Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes Pamatlēmumu par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu izpildi un grozījumiem Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm, Padomes Pamatlēmumā 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām, Padomes Pamatlēmumā 2006/783/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem un Pamatlēmumā 2008/…/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā (5598/2008 — C6-0075/2008 — 2008/0803(CNS))

120

2009/C 295E/38

Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošana Šengenas Robežu kodeksa ietvaros ***IEiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošanu Šengenas Robežu kodeksa ietvaros (COM(2008)0101 — C6-0086/2008 — 2008/0041(COD))

148

P6_TC1-COD(2008)0041
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 2. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošanu Šengenas Robežu kodeksa ietvaros

148

2009/C 295E/39

Eurojust stiprināšana un Lēmuma 2002/187/TI grozīšana *Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija, ņemot vērā Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosmi, lai pieņemtu Padomes Lēmumu par Eurojust stiprināšanu, un ar ko groza Lēmumu 2002/187/TI (5613/2008 — C6-0076/2008 — 2008/0804(CNS))

149

 

Trešdiena, 2008. gada 3. septembris

2009/C 295E/40

Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana ***IEiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (COM(2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121(COD))

163

P6_TC1-COD(2007)0121
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 3. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK, un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

163

2009/C 295E/41

Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (Direktīvu76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK un 2000/53/EK, 2002/96/EK, 2004/42/EK pielāgošana) ***IEiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK un Direktīvu 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2004/42/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) Nr. … par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (COM(2007)0611 — C6-0347/2007 — 2007/0212(COD))

164

P6_TC1-COD(2007)0212
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 3. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/ …/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2004/42/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) Nr. … par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

164

2009/C 295E/42

Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (Regulas (EK) Nr. 648/2004 pielāgošana) ***IEiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 648/2004, lai pielāgotu to Regulai (EK) Nr. … par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (COM(2007)0613 — C6-0349/2007 — 2007/0213(COD))

165

2009/C 295E/43

Tipa apstiprinājums ar ūdeņradi darbināmiem transportlīdzekļiem ***IEiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (COM(2007)0593 — C6-0342/2007 — 2007/0214(COD))

165

P6_TC1-COD(2007)0214
Eiropas parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 3. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2008, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK

166

 

Ceturtdiena, 2008. gada 4. septembris

2009/C 295E/44

Rīcības kodekss attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām ***IEiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām (COM(2007)0709 — C6-0418/2007 — 2007/0243(COD))

167

P6_TC1-COD(2007)0243
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 4. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2008 par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2299/89

167

2009/C 295E/45

Vidusāzijas valstu atbilstība saskaņā ar Padomes Lēmumu 2006/1016/EK *Eiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Vidusāzijas valstu atbilstību saskaņā ar Padomes Lēmumu 2006/1016/EK, ar ko Eiropas Investīciju bankai paredz Kopienas garantiju attiecībā uz zaudējumiem, ko var radīt ārpus Kopienas īstenotiem projektiem piešķirti aizdevumi un aizdevumu garantijas (COM(2008)0172 — C6-0182/2008 — 2008/0067(CNS))

168


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Politiski grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▐.

Dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts parastā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ║.

LV

 

Top