EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:284:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 284, 2009. gada 25. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.284.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 284

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 25. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2009/C 284/01

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2009. gada 5. novembris) par ieteikumiem Padomes lēmumiem par Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Vatikāna Pilsētvalsti un Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Sanmarīno Republiku (CON/2009/91)

1

2009/C 284/02

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2009. gada 16. novembris) par priekšlikumu Padomes regulai par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām (CON/2009/95)

6


 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2009/C 284/03

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

11

2009/C 284/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5663 – AVIO/SECI-E/JV) (1)

16


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2009/C 284/05

Euro maiņas kurss

17

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2009/C 284/06

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (1)

18

2009/C 284/07

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (1)

23


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2009/C 284/08

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saistībā ar 2010. gada darba programmu “Cilvēki”, kura iekļauta EK Septītajā pamatprogrammā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem

28

2009/C 284/09

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus programmai attiecībā uz Euratom Septīto pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem

29

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2009/C 284/10

Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kas piemērojami Korejas Republikas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru importam

30

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2009/C 284/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5699 – Adecco/MPS Group) (1)

32

2009/C 284/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5720 – BayernLB/LBLux) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

33


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top