Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:271E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 271, 2009. gada 12. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.CE2009.271.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 271E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 12. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

Eiropas Parlaments
2008.—2009. GADA SESIJA
2008. gada 8. maija sēde
PIEŅEMTIE TEKSTI
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 168 E, 3.7.2008.

 

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments

 

Ceturtdiena, 2008. gada 8. maijs

2009/C 271E/01

Transatlantiskā ekonomikas padomeEiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija normatīvā rezolūcija par Transatlantisko ekonomikas padomi

1

2009/C 271E/02

Cilvēktiesības pasaulē 2007. gadā un ES politika šajā jomāEiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija rezolūcija par gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 2007. gadā un ES politiku šajā jomā (2007/2274(INI))

7

2009/C 271E/03

ES vēlēšanu novērošanas misijasEiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija rezolūcija par ES vēlēšanu novērošanas misijām — mērķi, prakse un uzdevumi nākotnē (2007/2217(INI))

31

2009/C 271E/04

Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Dienvidaustrumāzijas valstīm (ASEAN)Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija rezolūcija par tirdzniecību un ekonomiskajām attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN) (2007/2265(INI))

38

2009/C 271E/05

Dziļjūras zivju krājumu pārvaldībaEiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija rezolūcija par dziļjūras zivju krājumu pārvaldību (2007/2110(INI))

45

2009/C 271E/06

Pamatsistēma interešu pārstāvju (lobētāju) darbības reglamentēšanai Eiropas Savienības iestādēsEiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija rezolūcija par pamatsistēmas izstrādi interešu pārstāvju (lobētāju) darbības reglamentēšanai Eiropas Savienības iestādēs (2007/2115(INI))

48

2009/C 271E/07

Baltā grāmata par sportuEiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija rezolūcija par Balto grāmatu par sportu (2007/2261(INI))

51

2009/C 271E/08

MikrokredītsEiropas Parlamenta deklarācija par mikrokredītu

67

 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Ceturtdiena, 2008. gada 8. maijs

2009/C 271E/09

Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtībaEiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija lēmums par Iestāžu nolīguma slēgšanu starp Eiropas Parlamentu un Komisiju par īstenošanas procedūrām Padomes Lēmumam 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību un kas grozīts ar Lēmumu 2006/512/EK (C6-0009/2008 — 2008/2002(ACI))

70

2009/C 271E/10

Eiropas Parlamenta Reglamenta 81. panta grozīšanaEiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 81. panta par īstenošanas pasākumiem grozīšanu (2008/2027(REG))

76

 

 

Eiropas Parlaments

 

Ceturtdiena, 2008. gada 8. maijs

2009/C 271E/11

Grozījumi attiecībā uz zvejas iespējām un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīgumā *Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par tāda nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā noslēgšanu, kas paredz izdarīt grozījumus protokolā, ar kuru laika posmam no 2005. gada 18. janvāra līdz 2011. gada 17. janvārim nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīgumā (COM(2007)0664 — C6-0430/2007 — 2007/0232(CNS))

78

2009/C 271E/12

Akcīzes nodoklis Madeiras alum *Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot pazeminātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma alum Madeiras autonomajā apgabalā (COM(2007)0772 — C6-0012/2008 — 2007/0273(CNS))

80

2009/C 271E/13

Atbalsta shēmas lauksaimniekiem (atbalsts attiecībā uz kokvilnu) *Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem attiecībā uz kokvilnas atbalsta shēmu (COM(2007)0701 — C6-0447/2007 — 2007/0242(CNS))

80


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Politiski grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▐.

Dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts parastā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ║.

LV

 

Top