Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:267:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 267, 2009. gada 07. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.267.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 267

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 7. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 267/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 256, 24.10.2009.

1

2009/C 267/02

Jauno Eiropas Kopienu Tiesas locekļu zvēresta nodošana

1

2009/C 267/03

Tiesas priekšsēdētaja ievēlēšana

2

2009/C 267/04

Palātu priekšsēdētāju ievēlēšana

2

2009/C 267/05

Pirmā ģenerāladvokāta norīkošana

2

2009/C 267/06

Tiesnešu sadalījums palātās

2

2009/C 267/07

Saraksti iztiesāšanas sastāvu noteikšanai

3

2009/C 267/08

Palātas, kura izskata Tiesas Reglamenta 104.b pantā minētās lietas, norīkošana

5

2009/C 267/09

Jauno Pirmās instances tiesas locekļu zvēresta nodošana

5

2009/C 267/10

Jauna Civildienesta tiesas locekļa zvēresta nodošana

5

 

Pirmās instances tiesa

2009/C 267/11

Palātas priekšsēdētāja ievēlēšana

6

2009/C 267/12

Tiesnešu sadalījums pa palātām

6


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 267/13

Lieta C-242/06: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 17. septembra spriedums (Raad van State (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/T. Sahin (EEK un Turcijas Asociācijas līgums — Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — Nodevas ieviešana, lai saņemtu uzturēšanās atļauju uzņemošajā dalībvalstī — Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/80 13. pantā ietvertās “standstill” klauzulas pārkāpums)

8

2009/C 267/14

Lieta C-411/06: Tiesas (virspalāta) 2009. gada 8. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Regula (EK) Nr. 1013/2006 — Atkritumu pārvadājumi — Juridiskā pamata izvēle — EKL 133. pants un 175. panta 1. punkts)

8

2009/C 267/15

Lieta C-42/07: Tiesas (virspalāta) 2009. gada 8. septembra spriedums (Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, bijusī Baw International Ltd/Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — EKL 49. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumi — Azartspēļu rīkošana internetā)

9

2009/C 267/16

Lieta C-269/07: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — Regula (EEK) Nr. 1612/68 — Pensijas uzkrājuma bonusi — Pienākums maksāt nodokli pilnā apmērā)

9

2009/C 267/17

Lieta C-416/07: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 91/628/EEK un Direktīva 93/119/EK — Regula (EK) Nr. 1/2005 — Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā un to kaušanas vai nonāvēšanas laikā — Kopienas tiesību normu strukturēts un vispārējs pārkāpums)

10

2009/C 267/18

Apvienotās lietas C-445/07 P un C-455/07 P: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Ente per le Ville Vesuviane (C-445/07 P), Ente per le Ville Vesuviane/Eiropas Kopienu Komisija (C-455/07 P) (Apelācija — Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Infrastruktūras attīstīšana tūrisma veicināšanai Kampānijas reģionā (Itālija) — Kopienas finanšu atbalsta slēgšana — Prasības atcelt tiesību aktu — Pieņemamība — Reģionālā vai vietējā iestāde — Akti, kas šo iestādi skar tieši un individuāli)

11

2009/C 267/19

Lieta C-446/07: Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums (Tribunale civile di Modena (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Alberto Severi, kas darbojas savā vārdā, kā arī kā Cavazzuti e figli SpA, kas kļuvusi par Grandi Salumifici Italiani SpA, likumīgais pārstāvis/Regione Emilia-Romagna (Direktīva 2000/13/EK — Pārtikas produktu, ko galapatērētājam ir paredzēts piegādāt bez turpmākas apstrādes, marķējums — Marķējums, kas var maldināt pircēju par pārtikas produkta izcelsmi vai pirmavotu — Nosaukumi, kas ir sugas vārdi Regulas (EEK) Nr. 2081/92 3. panta izpratnē — Ietekme)

11

2009/C 267/20

Lieta C-457/07: Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 28. un 30. pants — Būvizstrādājumi — Valsts atbilstības noteikšanas procedūra — Citās dalībvalstīs izdotu atbilstības sertifikātu neatzīšana — Tiesas spriedums, ar ko tiek atzīta valsts pienākumu neizpilde — Neizpilde — EKL 228. pants — Strīda priekšmets — Noteikšana pirmstiesas procedūras laikā — Vēlāka paplašināšana — Nepieļaujamība)

12

2009/C 267/21

Lieta C-478/07: Tiesas (virspalāta) 2009. gada 8. septembra spriedums (Handelsgericht Wien — (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Budejovicky Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH (Divpusēji līgumi starp dalībvalstīm — Vienas dalībvalsts ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzība citā dalībvalstī — Apzīmējums “Bud” — Preču zīmes “American Bud” izmantošana — EKL 28. un 30. pants — Regula (EK) Nr. 510/2006 — Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu Kopienu aizsardzības sistēma — Čehijas Republikas pievienošanās — Pārejas pasākumi — Regula (EK) Nr. 918/2004 — Kopienas sistēmas piemērošanas joma — Izsmeļošs raksturs)

12

2009/C 267/22

Lieta C-519/07 P: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 17. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Koninklijke FrieslandCampina NV, iepriekš Koninklijke Friesland Foods NV, iepriekš Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV (Apelācija — Valsts atbalsts — Nīderlandes Karalistes īstenota nodokļu atbalsta režīms starptautiskām finanšu operācijām — Lēmums Nr. 2003/515/EK — Nesaderība ar kopējo tirgu — Pārejas noteikums — Pieņemamība — Tiesības celt prasību — Interese celt prasību — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips — Vienlīdzīgas attieksmes princips)

13

2009/C 267/23

Lieta C-520/07 P: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 17. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/MTU Friedrichshafen GmbH (Apelācijas sūdzība — Pārstrukturēšanas atbalsts — Lēmums, ar kuru uzdod atgūt ar kopējo tirgu nesaderīgu atbalstu — Regulas (EK) Nr. 659/1999 13. panta 1. punkts — Solidāra atbildība)

14

2009/C 267/24

Lieta C-573/07: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa (Publiskā iepirkuma līgumi — Piešķiršanas procedūra — Publiskā iepirkuma līgumi par sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un likvidēšanas pakalpojumiem — Piešķiršana bez paziņojuma par konkursu — Piešķiršana akciju sabiedrībai ar pilnībā pašvaldībām piederošu kapitālu, bet kuras statūtos ir paredzēta iespēja privātā kapitāla līdzdalībai)

14

2009/C 267/25

Lieta C-37/08: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 3. septembra spriedums (VAT and Duties Tribunal, London (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — RCI Europe/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (Sestā PVN direktīva — Nodokļu piesaiste — Ar nekustamo īpašumu saistītu pakalpojumu sniegšana — Brīvdienu nekustamā īpašuma lietojuma tiesību apmaiņas veicināšanas pakalpojumi)

15

2009/C 267/26

Lieta C-44/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums (Korkein oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a./Fujitsu Siemens Computers Oy (Prejudiciāla nolēmuma tiesvedība — Direktīva 98/59/EK — Dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana attiecībā uz kolektīvo atlaišanu — 2. pants — Darba ņēmēju aizsardzība — Darbinieku informēšana un uzklausīšana — Uzņēmumu grupa — Mātes sabiedrība — Meitas sabiedrība)

15

2009/C 267/27

Lieta C-76/08: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Maltas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Pieņemamība — Savvaļas putnu aizsardzība — Direktīva 79/409/EEK — Pavasara medības — Aizliegums — Atkāpe no aizsardzības sistēmas — Nosacījums par cita pieņemama risinājuma neesamību — Tiesiskā paļāvība)

16

2009/C 267/28

Lieta C-97/08 P: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums — Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — EKL 81. panta 1. punkts — EEZ līguma 53. panta 1. punkts — Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punkts — Uzņēmumu grupa — Vainojamība pārkāpumos — Mātes sabiedrības atbildība par tās meitas sabiedrību izdarītiem konkurences noteikumu pārkāpumiem — Mātes sabiedrības izšķiroša ietekme — Prezumpcija simtprocentīgas līdzdalības gadījumā)

17

2009/C 267/29

Lieta C-100/08: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 28. un 30. pants — Savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzība — Tiesiskais regulējums par nebrīvē dzimušu un audzētu putnu īpatņu, kas likumīgi laisti tirgū citās dalībvalstīs, turēšanu un tirdzniecību)

17

2009/C 267/30

Lieta C-128/08: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums (Tribunal de première instance de Liège (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Jacques Damseaux/État belge (Kapitāla brīva aprite — Nodokļa uzlikšana ienākumiem no kustamas mantas — Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu — Dalībvalstu pienākums atbilstoši EKL 293. pantam)

18

2009/C 267/31

Lieta C-182/08: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 17. septembra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Glaxo Wellcome GmbH & Co./Finanzamt München II (Brīvība veikt uzņēmējdarbību un kapitāla brīva aprite — Sabiedrību ienākuma nodoklis — Kapitālsabiedrības kapitāla daļu iegūšana — Nosacījumi, saskaņā ar kuriem, nosakot kapitāla daļu ieguvēja nodokļu bāzi, ņem vērā kapitāla daļu vērtības samazināšanos sakarā ar dividenžu izmaksāšanu)

18

2009/C 267/32

Lieta C-199/08: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Dr. Erhard Eschig/UNIQA Sachversicherung AG (Juridisko izdevumu apdrošināšana — Direktīva 87/344/EEK — 4. panta 1. punkts — Apdrošinājuma ņēmēja tiesības brīvi izvēlēties advokātu — Līgumisks ierobežojums — Vairāki viena notikuma rezultātā cietušie apdrošinātie — Apdrošinātāja izdarīta juridiskā pārstāvja izvēle)

19

2009/C 267/33

Lieta C-201/08: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums (Hessisches Finanzgericht, Kassel (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Plantanol GmbH & Co.KG/Hauptzollamt Darmstadt (Direktīva 2003/30/EK — Biodegvielas un citu atjaunojamo veidu degvielas izmantošanas veicināšana transportā — Direktīva 2003/96/EK — Kopienas noteikumi par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai — Augu eļļas, piemaisījumu un degvielas maisījums — Biodegviela — Valsts tiesiskais regulējums — Atbrīvojums no nodokļiem — Atbrīvojuma aizstāšana ar pienākumu ievērot minimālo biodegvielas daļu degvielā — Atbilstība Direktīvai 2003/30/EK un Direktīvai 2003/96/EK — Vispārējie tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principi)

19

2009/C 267/34

Lieta C-206/08: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums (Thüringer Oberlandesgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (Publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs — Dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu attīrīšanas sabiedriskie pakalpojumi — Pakalpojumu koncesija — Jēdziens — Ar attiecīgo pakalpojumu saistītā uzņēmējdarbības riska novirzīšana uz līgumslēdzēju)

20

2009/C 267/35

Lieta C-277/08: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums (Juzgado de lo Social de Madrid (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad SA (Direktīva 2003/88/EK — Darba laika organizēšana — Tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu — Slimības atvaļinājums — Ikgadējais atvaļinājums, kas laika ziņā sakrīt ar slimības atvaļinājumu — Tiesības ikgadējo atvaļinājumu izmantot citā laikā)

20

2009/C 267/36

Lieta C-286/08: Tiesas (piektā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Direktīva 2006/12/EK un Direktīva 91/689/EEK — Bīstamie atkritumi — Pienākums izstrādāt un pieņemt bīstamo atkritumu apsaimniekošanas plānu — Pienākums izveidot integrētu un atbilstošu bīstamo atkritumu apglabāšanas iekārtu tīklu — Direktīva 1999/31/EK — Atkritumu poligoni — Bīstamo atkritumu apglabāšana)

21

2009/C 267/37

Lieta C-292/08: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — German Graphics Graphische Maschinen GmbH/Alice van der Schee, kas rīkojas kā Holland Binding BV maksātnespējas procesa administratore (Maksātnespēja — Procesa uzsākšanas dalībvalsts tiesību aktu piemērošana — Īpašuma tiesību paturēšana — Lietas atrašanās vieta)

22

2009/C 267/38

Lieta C-347/08: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 17. septembra spriedums (Landesgericht Feldkirch (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG (Regula (EK) Nr. 44/2001 — 9. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 11. panta 2. punkts — Jurisdikcija apdrošināšanas jomā — Ceļu satiksmes negadījums — Ceļu satiksmes negadījumā cietušās personas prasījumu likumīga cesija sociālās apdrošināšanas iestādei — Regresa prasība pret iespējamās vainīgās personas apdrošinātāju — Mērķis aizsargāt vājāko lietas dalībnieku)

22

2009/C 267/39

Lieta C-366/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums (Oberlandesgericht München (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Adolf Darbo AG (Tiesību aktu saskaņošana — Direktīva 95/2/EK — III pielikuma A daļa — Direktīva 2001/113/EK — I pielikuma II daļas otrā sadaļa — Augstākā labuma džems, kurā šķīstošās sausnas saturs ir 58 % un kurš satur potaša sorbātu (E 202) kā konservantu — Jēdziens “džems ar samazinātu cukura daudzumu”)

23

2009/C 267/40

Lieta C-498/08 P: Tiesas 2009. gada 9. jūlija rīkojums — Fornaci Laterizi Danesi SpA/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācijas sūdzība — Prasība atcelt tiesību aktu — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Nepieņemamība nokavējuma dēļ — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

23

2009/C 267/41

Lieta C-225/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2008. gada 12. marta spriedumu lietā T-443/07 Nuova Agricast Srl/Eiropas Kopienu Komisija 2008. gada 23. maijā iesniegusi Nuova Agricast Srl

24

2009/C 267/42

Lieta C-295/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2008. gada 15. aprīļa spriedumu lietā T-478/07 Cofra srl/Eiropas Kopienu Komisija 2008. gada 3. jūlijā iesniegusi Cofra srl

24

2009/C 267/43

Lieta C-580/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (sestā palāta) 2008. gada 3. novembra spriedumu lietā T-196/08 Srinivasan/Ombuds 2008. gada 24. decembrī iesniedzis Devrajan Srinivasan

24

2009/C 267/44

Lieta C-29/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (sestā palāta) 2008. gada 5. novembra spriedumu lietā T-213/08 Marinova/Université Libre de Bruxelles un Komisija 2009. gada 21. janvārī iesniegusi Daniela Marinova

24

2009/C 267/45

Lieta C-59/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (sestā palāta) lēmumu, kas ietverts 2008. gada 22. septembra vēstulē, lietā T-472/07 Enercon/ITSB 2008. gada 9. decembrī iesniegusi Hasbro, Inc.

24

2009/C 267/46

Lieta C-262/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Finanzgerichts Köln (Vācija) 2009. gada 13. jūlija rīkojumu — Wienand Meilicke, Frau Heidi Christa Weyde un Marina Stöffler/Finanzamt Bonn-Innenstadt

25

2009/C 267/47

Lieta C-266/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) 2009. gada 10. jūnija rīkojumu — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Mileudefensie un Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,citi lietas dalībnieki: Bayer CropScience BV un Nederlandse Stichting voor Fytopharmacie

26

2009/C 267/48

Lieta C-270/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Court of Session (Skotija), Edinburga (Apvienotā Karaliste) 2009. gada 14. jūlija lēmumu — Macdonald Resorts Limited/The Commisioners for Her Magesty's Revenue and Customs

26

2009/C 267/49

Lieta C-273/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Rechtbank Haarlem (Nīderlande) 2009. gada 16. jūlija rīkojumu — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Rotterdam Laan op Zuid

27

2009/C 267/50

Lieta C-274/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Oberlandesgericht München (Vācija) 2009. gada 20. jūlija rīkojumu — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler/Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau — Piedaloties: Malteser Hilfsdienst e.V. un Bayerisches Rotes Kreuz

28

2009/C 267/51

Lieta C-275/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Raad van State (Beļģija) 2009. gada 21. jūlija rīkojumu — Brussels Hoofdstedelijk Gewest u.c./Vlaamse Gewest. Persona, kas iesaistījusies lietā: Brussels International Airport Company NV, šobrīd The Brussels Airport Company NV

28

2009/C 267/52

Lieta C-276/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) 2009. gada 20. jūlija rīkojumu — T Mobile (UK) Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

29

2009/C 267/53

Lieta C-277/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Court of Session (Scotland), Edinburgh (Apvienotā Karaliste) 2009. gada 21. jūlija rīkojumu — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH

30

2009/C 267/54

Lieta C-279/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Kammergericht Berlin (Vācija) 2009. gada 22. jūlija rīkojumu — DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH/Vācijas Federatīvā Republika

31

2009/C 267/55

Lieta C-285/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Bundesgerichtshof (Vācija) 2009. gada 24. jūlija rīkojumu — kriminālprocess pret R

31

2009/C 267/56

Lieta C-291/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Rechtbank van Koophandel te Brussel (Beļģija) 2009. gada 27. jūlija rīkojumu — Francesco Guarnieri & Cie/Vandevelde Eddy VOF

31

2009/C 267/57

Lieta C-296/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Hof van Cassatie van België (Beļģija) 2009. gada 29. jūlijā rīkojumu — Vlaamse Gemeenschap/M. Baesen

31

2009/C 267/58

Lieta C-298/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (Ungārija) 2009. gada 29. jūlija rīkojumu — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft.

32

2009/C 267/59

Lieta C-299/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Nejvyšším správním soudem (Čehijas Republika) 2009. gada 30. jūlija rīkojumu — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

32

2009/C 267/60

Lieta C-300/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Raad van State (Nīderlande) 2009. gada 30. jūlija rīkojumu — Staatssecretaris van Justitie/F. Toprak

33

2009/C 267/61

Lieta C-301/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Raad van State (Nīderlande) 2009. gada 30. jūlija rīkojumu — Staatssecretaris van Justitie/I. Oguz

33

2009/C 267/62

Lieta C-307/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Raad van State (Nīderlande) 2009. gada 3. augusta rīkojumu — Vicoplus SC PUH/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/63

Lieta C-308/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Raad van State (Nīderlande) 2009. gada 3. augusta rīkojumu — B.A.M. Vermeer Contracting sp. zoo/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/64

Lieta C-309/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Raad van State (Nīderlande) 2009. gada 3. augusta rīkojumu — Olbek Industrial Services sp. zoo/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/65

Lieta C-314/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Oberster Gerichtshof (Austrija) 2009. gada 7. augusta rīkojumu — Stadt Graz/Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH

35

2009/C 267/66

Lieta C-316/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Bundesgerichtshof (Vācija) 2009. gada 10. augusta rīkojumu — MSD Sharp & Dohme GmbH/Merckle GmbH

35

2009/C 267/67

Lieta C-317/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2009. gada 10. jūnija spriedumu apvienotajās lietās T-396/05 un T-397/05 ArchiMEDES/Komisija 2009. gada 10. augustā iesniegusi ArchiMEDES

36

2009/C 267/68

Lieta C-318/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (astotā palāta paplašinātā sastāvā) 2009. gada 11. jūnija spriedumu lietā T-189/03 ASM Brescia SpA/Eiropas Kopienu Komisija 2009. gada 11. augustā iesniegusi A2A SpA, iepriekš ASM Brescia SpA

37

2009/C 267/69

Lieta C-319/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (astotā palāta paplašinātā sastāvā) 2009. gada 11. jūnija spriedumu lietā T-297/02 ACEA S.p.A./Eiropas Kopienu Komisija 2009. gada 11. augustā iesniegusi ACEA SpA

38

2009/C 267/70

Lieta C-320/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (astotā palāta paplašinātā sastāvā) 2009. gada 11. jūnija spriedumu lietā T-301/02 AEM/Komisija 2009. gada 11. augustā iesniegusi A2A SpA, iepriekš ASM Brescia SpA

39

2009/C 267/71

Lieta C-324/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division 2009. gada 12. augusta rīkojumu — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Limited/eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi

40

2009/C 267/72

Lieta C-329/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (astotā palāta paplašinātā sastāvā) 2009. gada 11. jūnija spriedumu lietā T-300/02 AMGA/Komisija 2009. gada 17. augustā iesniegusi Iride SpA, iepriekš AMGA SpA

41

2009/C 267/73

Lieta C-334/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Verwaltungsgericht Meiningen (Vācija) 2009. gada 24. augusta rīkojumu — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis

42

2009/C 267/74

Lieta C-341/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (astotā palāta paplašinātā sastāvā) 2009. gada 11. jūnija spriedumu lietā T-309/02 Acegas/Komisija 2009. gada 21. augustā iesniegusi Acegas-APS SpA, iepriekš Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas)

42

2009/C 267/75

Lieta C-342/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (astotā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedumu lietā T-151/08 Guedes — Indústria e Comércio/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Consorci de l'Espai Rural de Gallecs 2009. gada 26. augustā iesniegusi Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA

43

2009/C 267/76

Lieta C-343/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) 2009. gada 26. augusta rīkojumu — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport

44

2009/C 267/77

Lieta C-351/09: Prasība, kas celta 2009. gada 28. augustā — Eiropas Kopienu Komisija/Maltas Republika

45

2009/C 267/78

Lieta C-353/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (astotā palāta) 2009. gada 1. jūlija spriedumu lietā T-16/08 Perfetti Van Melle SpA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), Cloetta Fazer AB 2009. gada 2. septembrī iesniegusi Perfetti Van Melle SpA

45

2009/C 267/79

Lieta C–357/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) 2009. gada 7. septembra rīkojumu — Saïd Shamilovich Kadzoev/Ministerstvo na vatreshnite raboti

46

2009/C 267/80

Lieta C-363/09: Prasība, kas celta 2009. gada 11. septembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

48

2009/C 267/81

Lieta C-364/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (astotā palāta) 2009. gada 8. jūlija spriedumu lietā T-226/08 Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), otrai lietas dalībniecei esot Schwarzbräu GmbH, 2009. gada 14. septembrī iesniegusi Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH

48

2009/C 267/82

Lieta C-365/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (astotā palāta) 2009. gada 8. jūlija spriedumu lietā T-225/08 Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi); cita lietas dalībniece: Schwarzbräu GmbH, 2009. gada 14. septembrī iesniegusi Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH

49

2009/C 267/83

Lieta C-370/09: Prasība, kas celta 2009. gada 15. septembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

50

2009/C 267/84

Lieta C-371/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division 2009. gada 14. septembra rīkojumu — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Isaac International Limited

50

2009/C 267/85

Lieta C-376/09: Prasība, kas celta 2009. gada 22. septembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Maltas Republika

51

2009/C 267/86

Lieta C-547/07: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 29. jūnija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Polijas Republika

52

2009/C 267/87

Lieta C–72/08: Tiesas astotās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 1. jūlija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/République de Pologne

52

2009/C 267/88

Lieta C-129/08: Tiesas septītās palātas priekšsēdētāja rīkojums 2009. gada 4. jūnijā (Rechtbank van eerste aanleg te Brugge lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Carlos Cloet, Jacqueline Cloet/Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI)

52

 

Pirmās instances tiesa

2009/C 267/89

Lieta T-341/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 23. septembra spriedums — Spānijas Karaliste/Komisija (Lauksaimniecība — Piena un piena produktu tirgus kopīgā organizācija — Eksporta kompensāciju atcelšana piena produktiem no Keutas [Ceuta] un Melillas [Melilla]-Nosacījumi — Nediskriminācijas princips — Samērīgums)

53

2009/C 267/90

Lieta T-385/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 23. septembra spriedums — Transnáutica/Komisija (Muitas savienība — Kopienas ārējais tranzīts — Etilspirta un tabakas pārvadājumi uz ārvalstīm — Krāpšana — Pieteikums par ievedmuitas nodokļa atlaišanu — Regulas (EEK) Nr. 2913/92 239. pants — Regulas (EEK) Nr. 2454/93 905. pants — Taisnīguma klauzula — Īpašas situācijas esamība — Kopējā garantija)

53

2009/C 267/91

Lieta T-99/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 23. septembra spriedums — Phildar/ITSB — Comercial Jacinto Parera “FILDOR” (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “FILDOR” reģistrāvijas pieteikums — Valsts agrāka daļēji grafiska preču zīme “PHILDAR” — Valsts agrāka vārdiska preču zīme “FILDOR” — Starptautiska agrāka vārdiska un starptautiska agrāka daļēji grafiska preču zīme “PHILDAR” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 62. un 73. pants (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8.panta 1. punkta b) apakšpunkts, 64. un 75. pants)

54

2009/C 267/92

Lieta T-221/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 16. septembra spriedums — Hipp & Co/ITSB — Laboratorios Ordesa (“Bebimil”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Bebimil” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiskas un agrāka Kopienas vārdiska preču zīmes “BLEMIL 1” — Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Sajaukšanas iespēja)

54

2009/C 267/93

Lieta T-296/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 23. septembra spriedums — Dongguan Nanzha Leco Stationery/Padome (Dempings — Ķīnas izcelsmes arkveidīgo piespiešanas mehānismu imports — Dempinga starpības noteikšana — Uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikā, statuss — Salīdzinājums starp parasto vērtību un eksporta vērtību — Tādas metodes piemērošana, kas atšķiras no sākotnējā izmeklēšanā izmantotās — Regulas (EK) Nr. 348/96 2. panta 7. punkta a) apakšpunkts un 10 pants)

55

2009/C 267/94

Lieta T-391/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 23. septembra spriedums — Arcandor/ITSB — dm drogerie markt (“S-HE”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “S-HE” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “SHE”, agrāka valsts grafiska preču zīme “She” un agrāka starptautiska grafiska preču zīme “She” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

55

2009/C 267/95

Lieta T-400/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 16. septembra spriedums — Zero Industry/ITSB — zero Germany (“zerorh+”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “zerorh+” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska un agrāka valsts vārdiska preču zīme “zero” — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Preču līdzība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. panta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. panta b) apakšpunkts)

56

2009/C 267/96

Lieta T-80/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 16. septembra spriedums — JanSport Apparel/ITSB (“BUILT TO RESIST”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskās preču zīmes “BUILT TO RESIST” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

56

2009/C 267/97

Lieta T-103/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 23. septembra spriedums — Fratex Indústria e Comércio/ITSB — USA Track & Field (“TRACK & FIELD USA”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “TRACK & FIELD USA” reģistrācijas pieteikums — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

56

2009/C 267/98

Lieta T-162/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 16. septembra spriedums — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Padome un Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Muitas savienība — Pierādījums par jūras zvejas produktu Kopienas izcelsmi — Nespēja kā pierādījumu uzrādīt atsevišķus dokumentus — Pietiekami būtisks tiesību normas, kas piešķir tiesības privātpersonām, pārkāpums — Kopienas atbildība, nepastāvot tās iestāžu prettiesiskai rīcībai)

57

2009/C 267/99

Lieta T-180/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 16. septembra spriedums — Promomadrid/ITSB (“MADRIDEXPORTA”) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes “MADRIDEXPORTA” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamatojumi — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

57

2009/C 267/00

Lieta T-183/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 23. septembra spriedums — Polija/Komisija (Vide — Direktīva 2003/87/EK — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma — Polijas emisijas kvotu valsts sadales plāns par laikposmu no 2008. līdz 2012. gadam — Trīs mēnešu termiņš — Dalībvalstu un Komisijas pilnvaras — Vienlīdzīga attieksme — Pienākums norādīt pamatojumu — Direktīvas 2003/87 9. panta 1. un 3. punkts un 11. panta 2. punkts)

58

2009/C 267/01

Apvienotās lietas T-225/07 un T-364/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 29. septembra spriedums — Thomson Sales Europe/Komisija (Muitas savienība — Taizemē ražotu krāsu televizoru imports — Ievedmuitas nodokļu atlaišana — Rupja neuzmanība — Ievedmuitas nodokļa vēlāka nepiedzīšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Nelabvēlīgs akts — Nepieņemamība)

58

2009/C 267/02

Lieta T–263/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 23. septembra spriedums — Igaunija/Komisija (Vide — Direktīva 2003/87/EK — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma — Igaunijas emisijas kvotu valsts sadales plāns laikposmam no 2008. līdz 2012. gadam — Dalībvalstu un Komisijas pilnvaras — Vienlīdzīga attieksme — Direktīvas 2003/87 9. panta 1. un 3. punkts un 11. panta 2. punkts)

59

2009/C 267/03

Lieta T-291/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 23. septembra spriedums — Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/ITSB — Byass (“ALFONSO”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “ALFONSO” reģistrācijas pieteikums — Kopienas agrāka vārdiska un valsts agrāka vārdiska preču zīme “PRINCIPE ALFONSO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Apjoms, kādā Apelāciju padome veic pārbaudi — Pienākums lemt par visu apelācijas sūdzību — Regulas Nr. 40/94 62. panta 1. punkts (tagad — Regulas Nr. 207/2009 64. panta 1. punkts)

59

2009/C 267/04

Apvienotās lietas T–305/07 un T–306/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 16. septembra spriedums — Offshore Legends/ITSB — Acteon (“OFFSHORE LEGENDS” melnā un baltā krāsā un “OFFSHORE LEGENDS” zilā, melnā un zaļa krāsā) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Divu Kopienas grafisku preču zīmju “OFFSHORE LEGENDS”, no kurām viena ir melnā un baltā krāsā un otra — zilā, melnā un zaļa krāsā, reģistrācijas pieteikums — Valsts agrāka grafiska preču zīme “OFFSHORE 1” — Relatīvi atteikuma pamatojumi — Sajaukšanas iespēja — Preču un apzīmējumu līdzība — Lūguma sniegt agrākās preču zīmes faktiskas izmantošanas pierādījumu neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts [tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšunkts] — Regulas Nr. 40/94 43 panta 2. un 3. punkts, lasot to kopsakarā ar Regulas Nr. 40/94 15. panta 2. punkta b) apakšpunktu [tagad — Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts un 15. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts)

60

2009/C 267/05

Lieta T-391/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 16. septembra spriedums — Alber/ITSB (“Roktura daļa”) (Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Roktura daļa — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 40/94 73. pants (tagad — Regulas Nr. 207/2009 75. pants) — Pārbaudes pēc paša iniciatīvas princips — Regulas Nr. 40/94 74. panta 1. punkts (tagad — Regulas Nr. 207/2009 76. panta 1. punkts)

60

2009/C 267/06

Lieta T-396/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 23. septembra spriedums — France Télécom/ITSB (“UNIQUE”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “UNIQUE” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 2007/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

60

2009/C 267/07

Lieta T-409/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 23. septembra spriedums — Cohausz/ITSB — Izquierdo Faces (“acopat”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiska preču zīme “acopat” — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “COPAT” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Agrāku preču zīmju faktiskas izmantošanas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 56. panta 2. un 3. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 57. panta 2. un 3. punkts)

61

2009/C 267/08

Lieta T-458/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 16. septembra spriedums — Dominio de la Vega/ITSB — Ambrosio Velasco (“DOMINIO DE LA VEGA”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “DOMINIO DE LA VEGA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “PALACIO DE LA VEGA” — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

61

2009/C 267/09

Lietas T-493, T-26/08 un T-27/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 23. septembra spriedums — GlaxoSmithkline j.c./ITSB — Serono Genetics Institute (“FAMOXIN”) (Kopienas preču zīme — Spēkā esamības process — Kopienas vārdiska preču zīme “FAMOXIN” — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “LANOXIN” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr.207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 53. panta 1.punkta a) apakšpunkts) — Izmantošanas pierādījums — Regulas Nr. 40/94 56. panta 2. un 3. punkts (tagad — Regulas Nr. 207/2009 57. panta 2. un 3. punkts)

62

2009/C 267/10

Apvienotās lietas T-20/08 un T-21/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 23. septembra spriedums — Evets/ITSB (“DANELECTRO” un “QWIK TUNE”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiska preču zīme “DANELECTRO” un Kopienas grafiska preču zīme “QWIK TUNE” — Preču zīmju pagarināšanas pieteikuma iesniegšanai noteiktā termiņa neievērošana — Lūgums par restitutio in integrum — Reformatio in pejus — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības tikt uzklausītam — Regulas (EK) Nr. 40/94 61. panta 2. punkts, 73. panta otrais teikums un 78. pants (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 63. panta 2. punkts, 75. panta otrais teikums un 81. pants)

62

2009/C 267/11

Lieta T-130/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 16. septembra spriedums — Gres La Sagra/ITSB — Ceramicalcora (“VENATTO MARBLE STONE”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “VENATTO MARBLE STONE” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts grafiskas preču zīmes “VENETO CERÁMICAS” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

62

2009/C 267/12

Lieta T-139/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 29. septembra spriedums — The Smiley Company/ITSB (puses no smiley smaida attēlojums) (Kopienas preču zīme — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Kopienu — Grafiska preču zīme, kas attēlo pusi no smiley smaida — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 146. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 151. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

63

2009/C 267/13

Lieta T-271/08 P: Pirmās instances tiesas 2009. gada 16. septembra spriedums — Boudova u.c./Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Bijušie palīgdarbinieki — Iecelšana amatā — Klasificēšana pakāpē — Konkurss, kas publicēts pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā — Citas iestādes veikta šo ierēdņu pārklasificēšana — Pārklasificēšanas atteikums — Vienlīdzīgas attieksmes princips — Prasība atcelt tiesību aktu — Nepārsūdzams akts — Apstiprinošs akts — Jaunu un būtisku faktu neesamību — Atvainojamas maldības neesamība — Nepieņemamība)

63

2009/C 267/14

Lieta T-57/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 2. septembra rīkojums — E.ON Ruhrgas un E.ON Földgáz Trade/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Konkurence — Koncentrācija — Lēmums, kurā koncentrācija atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Saistības — Komisijas vēstules par saistībām — Nepārsūdzami akti — Nepieņemamība)

64

2009/C 267/15

Lieta T-139/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 4. septembra rīkojums — Pioneer Hi-Bred International/Komisija (Tiesību aktu tuvināšana — Ģenētiski modificētu organismu apzināta izplatīšana vidē — Atļaujas laist tirgū izsniegšanas procedūra — Pasākumu projekta neiesniegšana regulatīvajai komitejai, kurā vainojama Komisija — Prasība sakarā ar bezdarbību — Prāvas priekšmeta izzušana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

64

2009/C 267/16

Lieta T-186/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 7. septembra rīkojums — LPN/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu un par zaudējumu atlīdzību — Vide — Direktīva 92/43/EEK — Sūdzības izskatīšanas izbeigšana — Valsts pienākumu neizpildes procesa neuzsākšana — Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Acīmredzama nepieņemamība — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

64

2009/C 267/17

Lieta T-375/08 P: Pirmās instances tiesas 2009. gada 9. septembra rīkojums — Nijs/Revīzijas palāta (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Revīzijas palātas lēmums atjaunot tās ģenerālsekretāra pilnvaras — Lēmums prasītāju nepaaugstināt amatā 2004. gadā — Apelācijas sūdzība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota)

65

2009/C 267/18

Lieta T-309/09: Prasība, kas celta 2009. gada 4. augustā — Sanyō Denki/ITSB — Telefónica O2 Germany (“eneloop”)

65

2009/C 267/19

Lieta T–315/09: Prasība, kas celta 2009. gada 10. augustā — Hoelzer/ITSB (“SAFELOAD”)

66

2009/C 267/20

Lieta T-317/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. augustā — Concord Power Nordal/Komisija

66

2009/C 267/21

Lieta T-318/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. augustā — Audi un Volkswagen/ITSB (“TDI”)

67

2009/C 267/22

Lieta T-320/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. augustā — Planet/Komisija

67

2009/C 267/23

Lieta T-321/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. augustā — skytron energy/ITSB (“arraybox”)

68

2009/C 267/24

Lieta T-327/09: Prasība, kas celta 2009. gada 18. augustā — Connefroy u.c./Komisija

68

2009/C 267/25

Lieta T-328/09: Prasība, kas celta 2009. gada 19. augustā — Producteurs de Légumes de France/Komisija

69

2009/C 267/26

Lieta T-329/09: Prasība, kas celta 2009. gada 24. augustā — Fédération Internationale des Logis/ITSB (Kastaņbrūns izliekts četrstūris)

69

2009/C 267/27

Lieta T-330/09: Prasība, kas celta 2009. gada 19. augustā — RapidEye/Komisija

69

2009/C 267/28

Lieta T-331/09: Prasība, kas celta 2009. gada 25. augustā — Novartis/ITSB — Sanochemia Pharmazeutika (“TOLPOSAN”)

70

2009/C 267/29

Lieta T-332/09: Prasība, kas celta 2009. gada 20. augustā — Electrabel/Komisija

71

2009/C 267/30

Lieta T-333/09: Prasība, kas celta 2009. gada 20. augustā — Polija/Komisija

71

2009/C 267/31

Lieta T-335/09: Prasība, kas celta 2009. gada 24. augustā — Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção/Komisija

72

2009/C 267/32

Lieta T-338/09: Prasība, kas celta 2009. gada 27. augustā — Müller-Boré & Partner/ITSB — Popp u.c. (“MBP”)

73

2009/C 267/33

Lieta T-340/09: Prasība, kas celta 2009. gada 19. augustā — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Eiropas Savienības Publikāciju birojs

73

2009/C 267/34

Lieta T-343/09: Prasība, kas celta 2009. gada 1. septembrī — Amecke Fruchtsaft/ITSB — Beate Uhse (“69 Sex up”)

75

2009/C 267/35

Lieta T-347/09: Prasība, kas celta 2009. gada 31. augustā — Vācija/Komisija

75

2009/C 267/36

Lieta T-349/09: Prasība, kas celta 2009. gada 3. septembrī — PAGO International/ITSB — Tirol Milch (“Pago”)

76

2009/C 267/37

Lieta T-350/09: Prasība, kas celta 2009. gada 4. septembrī — ICO Satellite/Komisija

76

2009/C 267/38

Lieta T-352/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. septembrī — Novácke chemické závody/Komisija

77

2009/C 267/39

Lieta T-356/09: Prasība, kas celta 2009. gada 16. septembrī — Komisija/Association Fédération Club B2A

78

2009/C 267/40

Lieta T-357/09: Prasība, kas celta 2009. gada 15. septembrī — Pucci International/ITSB — El Corte Inglés (“Emidio Tucci”)

78

2009/C 267/41

Lieta T-358/09: Prasība, kas celta 2009. gada 16. septembrī — Sociedad Agricola Requingua/ITSB — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (“TORO DE PIEDRA”)

79

2009/C 267/42

Lieta T-359/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. septembrī — Jurašinović/Padome

80

2009/C 267/43

Lieta T-363/09: Prasība, kas celta 2009. gada 17. septembrī — Longevity Health Products/ITSB — Gruppo Lepetit (“RESVEROL”)

80

2009/C 267/44

Lieta T-365/09: Prasība, kas celta 2009. gada 17. septembrī — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki/ITSB — Free (“FREE”)

81

2009/C 267/45

Lieta T-367/09: Prasība, kas celta 2009. gada 18. septembrī — Tecnoprocess/Komisija un Eiropas Komisijas delegācija Nigērijas Republikā

82

2009/C 267/46

Lieta T-113/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 22. septembra rīkojums — Fjord Seafood Norway u.c./Padome

82

2009/C 267/47

Lieta T-404/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 21. septembra rīkojums — Ryanair/Komisija

82

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2009/C 267/48

Lieta F-37/05: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 24. septembra spriedums — Brown/Komisija (Civildienests — Iestādes iekšējs konkurss — Pielaišanas nosacījumi — Palīgdarbinieki — Kandidatūras noraidīšana)

83

2009/C 267/49

Lieta F-139/07: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums — Van Arum/Parlaments (Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Novērtējuma ziņojums — Prasījuma būtība, kas izriet no Civildienesta noteikumu 90. panta satura)

83

2009/C 267/50

Lieta F-9/08: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums — Rosenbaum/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana amatā — Klasificēšana pakāpē — Pārklasificēšanas prasījums — Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 13. panta piemērošanas joma — Profesionālās pieredzes ņemšana vērā — Pieņemšana darbā atbilstoši konkursa pakāpei — Civildienesta noteikumu 31. pants — Nediskriminācijas princips — Darba ņēmēju brīva pārvietošanās)

83

2009/C 267/51

Lieta F-36/08: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 24. septembra spriedums — Schell/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — Ģenerāldirektoru piešķirtie prioritātes punkti — 2007. gada paaugstināšana amatā)

84

2009/C 267/52

Lieta F-141/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 15. septembra rīkojums — Hartwig/Komisija (Iecelšana amatā — Pagaidu darbinieku iecelšana par ierēdņiem — Kandidāti, kuri ir iekļauti tāda konkursa rezerves sarakstā, kurš ir publicēts pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā — Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas, mazāk labvēlīgas, normas — Pārejas pasākumi Civildienesta noteikumu XIII pielikumā)

84

2009/C 267/53

Lieta F-73/09: Prasība, kas celta 2009. gada 10. septembrī — Sukup/Komisija

84

2009/C 267/54

Lieta F-74/09: Prasība, kas celta 2009. gada 10. septembrī — Gowitzke/Europol

85

2009/C 267/55

Lieta F-75/09: Prasība, kas celta 2009. gada 11. septembrī — Wenig/Komisija

85

2009/C 267/56

Lieta F-32/05: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 15. septembra rīkojums — Perez Santander/Padome

85

2009/C 267/57

Lieta F-38/07: Civildienesta tiesas 2009. gada 25. septembra rīkojums — Caleprico/Komisija

86

2009/C 267/58

Lieta F-58/08: Civildienesta tiesas 2009. gada 25. septembra rīkojums — Avogadri u.c./Komisija

86


LV

 

Top