Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:256:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 256, 2009. gada 24. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.256.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 256

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 24. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 256/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 244, 10.10.2009.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 256/02

Lieta C-535/06 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 3. septembra spriedums — Moser Baer India Ltd/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Kopienu Komisija, Committee of European CD-R and DVD+/-R Manufacturers (CECMA) (Apelācija — Dempings — Indijas izcelsmes ierakstāmo kompaktdisku imports — Regula (EK) Nr. 960/2003 — Kompensējamās subsīdijas apjoma aprēķināšana — Kaitējuma noteikšana — Regulas (EK) Nr. 2026/97 8. panta 7. punkts)

2

2009/C 256/03

Lieta C-166/07: Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 3. septembra spriedums — Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Regula (EK) Nr. 1968/2006 — Kopienas finanšu iemaksas Starptautiskajā Īrijas fondā — Juridiskā pamata izvēle)

2

2009/C 256/04

Lieta C-322/07 P, C-327/07 P un C-338/07 P: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 3. septembra spriedums — Papierfabrik August Koehler AG, Bolloré SA, Distribuidora Vizcaína de Papeles SL/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Paškopējošā papīra tirgus — Neatbilstība starp paziņojumu par iebildumiem un apstrīdēto lēmumu — Tiesību uz aizstāvību pārkāpums — Sekas — Pierādījumu sagrozīšana — Līdzdalība pārkāpumā — Pārkāpuma ilgums — Regula Nr. 17 — 15. panta 2. punkts — Pamatnostādnes naudas sodu apmēra aprēķināšanai — Vienlīdzīgas attieksmes princips — Samērīguma princips — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesvedības Pirmās instances tiesā saprātīgs termiņš)

3

2009/C 256/05

Lieta C-482/07: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 3. septembra spriedums (Rechtbank te ’s-Gravenhage (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — AHP Manufacturing BV/Bureau voor de Industriële Eigendom (Patentu tiesības — Patentētas zāles — Regula (EEK) Nr. 1768/92 un Regula (EK) Nr. 1610/96 — Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm — Nosacījumi attiecībā uz sertifikātu piešķiršanu diviem vai vairākiem ar to pašu produktu saistītu pamatpatentu īpašniekiem — Precizējums saistībā ar izskatīšanas stadijā esošu pieteikumu esamību)

3

2009/C 256/06

Lieta C-489/07: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 3. septembra spriedums (Amtsgericht Lahr (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Pia Messner/Firma Stefan Krüger (Direktīva 97/7/EK — Patērētāju tiesību aizsardzība — Distances līgumi — Patērētāja atteikuma tiesību izmantošana — Pārdevējam maksājamā atlīdzība par lietošanu)

4

2009/C 256/07

Lieta C-498/07 P: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 3. septembra spriedums — Aceites del Sur-Coosur, agrāk Aceites del Sur/Koipe Corporación SL, Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Grafiska preču zīme “La Española” — Sajaukšanas iespējas visaptverošs vērtējums — Izšķirošs elements)

4

2009/C 256/08

Lieta C-534/07 P: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 3. septembra spriedums — Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācijas sūdzība — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas galantērijas preču (adatas) tirgus — Nolīgumi par tirgus sadalījumu — Tiesību uz aizstāvību pārkāpums — Pienākums norādīt pamatojumu — Naudas sods — Pamatnostādnes — Pārkāpuma smagums — Konkrētā ietekme uz tirgu — Aizliegtas vienošanās izpilde)

5

2009/C 256/09

Lieta C-2/08: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 3. septembra spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Amministrazione dell’economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Fallimento Olimpiclub Srl (PVN — Kopienu tiesību pārākums — Valsts tiesību norma, kurā ir paredzēts res judicata princips)

5

2009/C 256/10

Lieta C-457/08: Tiesas (septītā palāta) 2009. gada 3. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2005/14/EK — Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana — Mehāniskie transportlīdzekļi — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

6

2009/C 256/11

Lieta C-464/08: Tiesas (astotā palāta) 2009. gada 3. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Igaunijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2005/65/EK — Transporta politika — Ostu iekārtu aizsardzība — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

6

2009/C 256/12

Lieta C-527/08: Tiesas (astotā palāta) 2009. gada 3. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2005/65/EK — Transporta politika — Ostu iekārtu aizsardzība — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

7

2009/C 256/13

Lieta C-280/09: Prasība, kas celta 2009. gada 22. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika

7

2009/C 256/14

Lieta C-281/09: Prasība, kas celta 2009. gada 22. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

7

2009/C 256/15

Lieta C-284/09: Prasība, kas celta 2009. gada 23. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

8

2009/C 256/16

Lieta C-288/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) 2009. gada 24. jūlija rīkojumu — British Sky Broadcasting Group plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

9

2009/C 256/17

Lieta C-289/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) 2009. gada 24. jūlija rīkojumu — Pace plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

9

2009/C 256/18

Lieta C-295/09: Prasība, kas celta 2009. gada 28. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

10

2009/C 256/19

Lieta C-302/09: Prasība, kas celta 2009. gada 30. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

10

2009/C 256/20

Lieta C-303/09: Prasība, kas celta 2009. gada 30. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

11

2009/C 256/21

Lieta C-304/09: Prasība, kas celta 2009. gada 30. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

11

2009/C 256/22

Lieta C-305/09: Prasība, kas celta 2009. gada 30. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

11

2009/C 256/23

Lieta C-311/09: Prasība, kas celta 2009. gada 4. augustā — Eiropas Kopienu Komisija/Polijas Republika

12

2009/C 256/24

Lieta C-313/09: Prasība, kas celta 2009. gada 6. augustā — Eiropas Kopienu Komisija/Austrijas Republika

12

2009/C 256/25

Lieta C-315/09: Prasība, kas celta 2009. gada 7. augustā — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste

13

2009/C 256/26

Lieta C-325/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste) 2009. gada 12. augusta rīkojumu — Secretary of State for the Home Department/Maria Dias

13

2009/C 256/27

Lieta C-332/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2009. gada 3. jūnija spriedumu lietā T-189/07 Frosch Touristik GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2009. gada 18. augustā iesniedzis Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

14

2009/C 256/28

Lieta C-333/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Conseil de Prud’hommes de Caen (Francija) 2009. gada 20. augusta rīkojumu — Sophie Noël/SCP Brouard Daude, likvidators Pronuptia Boutiques Province SA un Centre de Gestion et d'Étude AGS (C.G.E.A.) IDF Est likvidācijas procesā tiesas ceļā

15

2009/C 256/29

Lieta C-340/09: Prasība, kas celta 2009. gada 25. augustā — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

15

2009/C 256/30

Lieta C-355/09: Prasība, kas celta 2009. gada 3. septembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija

16

2009/C 256/31

Lieta C-366/09: Prasība, kas celta 2009. gada 11. septembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

16

 

Pirmās instances tiesa

2009/C 256/32

Apvienotās lietas no T-30/01 līdz T-32/01 un no T-86/02 līdz T-88/02: Pirmās instances tiesas 2009. gada 9. septembra spriedums — Diputación Foral de Álava u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Nodokļu priekšrocības, kuras piešķīrusi dalībvalsts teritoriālā vienība — Atbrīvojums no nodokļiem — Lēmumi, ar kuriem valsts atbalsta shēma atzīta par nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzlikts pienākums atgūt piešķirto atbalstu — Jauna atbalsta vai pastāvoša atbalsta kvalificēšana — Atbalsts darbības nodrošināšanai — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips — Tiesiskās drošības princips — Lēmums sākt EKL 88. panta 2. punktā paredzēto formālās izmeklēšanas procedūru — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

18

2009/C 256/33

Apvienotās lietas no T-227/01 līdz T-229/01, T-265/01, T-266/01 un T-270/01: Pirmās instances tiesas 2009. gada 9. septembra spriedums — ddd/Komisija (Valsts atbalsts — Nodokļu priekšrocības, kuras piešķīrusi dalībvalsts teritoriālā vienība — Nodokļa atlaide 45 % apmērā no ieguldījumu summas — Lēmumi, ar kuriem valsts atbalsta shēma atzīta par nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzlikts pienākums atgūt piešķirto atbalstu — Profesionāla apvienība — Pieņemamība — Jauna atbalsta vai pastāvoša atbalsta kvalificēšana — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips — Tiesiskās drošības princips — Samērīguma princips)

19

2009/C 256/34

Apvienotās lietas T-230/01 līdz T-232/01 un T-267/07 līdz T-269/01: Pirmās instances tiesas 2009. gada 9. septembra spriedums — Diputación Foral de Álava u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Dalībvalsts teritoriālas iestādes piešķirtas finanšu priekšrocības — Ar sabiedrību ienākuma nodokli apliekamās bāzes samazināšana — Lēmumi, ar kuriem valsts atbalsta shēmas ir atzītas par nesaderīgām ar kopējo tirgu un ar kuriem tiek prasīts atgūt izmaksātos atbalstus — Profesionāla apvienība — Pieņemamība — Izvirzītā pamata atsaukšana — Kvalificēšana par jaunu atbalstu vai par pastāvošu atbalstu — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips — Tiesiskās drošības princips — Samērīguma princips)

20

2009/C 256/35

Lieta T-301/04: Pirmās instances tiesas 2009. gada 9. septembra spriedums — Clearstream/Komisija (Konkurence — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Finanšu pakalpojumi — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 82. panta pārkāpums — Atteikums sniegt pārrobežu klīringa un norēķinu pakalpojumus — Diskriminējošas cenas — Konkrētais tirgus — Pārkāpjošo darbību attiecināmība)

21

2009/C 256/36

Lieta T-211/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 4. septembra spriedums — Itālija/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsta shēma, kuru Itālijas valsts iestādes ir piešķīrušas uzņēmumiem, kuri nesen ir iekļauti biržas sarakstā — Lēmums, ar kuru atbalsts ir atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un ir likts to atdot — Pienākums norādīt pamatojumu — Selektīvs raksturs — Ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm — Konkurences apdraudējums)

21

2009/C 256/37

Lieta T-303/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 8. septembra spriedums — AceaElectrabel/Komisija (Valsts atbalsts — Enerģētikas nozare — Investīciju atbalsts pilsētas siltumtīkla izbūvei — Lēmums par atbalsta atzīšanu par saderīgu ar kopējo tirgu — Uzņēmuma — saņēmēja pienākums iepriekš atmaksāt agrāko atbalstu, kas ir atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu — Ekonomiskās vienības jēdziens)

21

2009/C 256/38

Lieta T-368/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 4. septembra spriedums — Austrija/Komisija (ELVGF — “Garantiju” nodaļa — Izdevumi, kas izslēgti no Kopienas finansējuma — Piemaksa par liellopiem — Piemaksa par zīdītājgovi — Ekstensifikācijas maksājums — Galveno komponentu kontrole — Pienākums izmantot elektronisku ģeogrāfiskās informācijas sistēmu — Alpīno lopbarībai paredzēto platību kontrole — Pienākums sadarboties — Pienākums norādīt pamatojumu — Piemērotās finanšu korekcijas veids — Pārkāpumu konstatēšanas ekstrapolācija)

22

2009/C 256/39

Lieta T-437/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 9. septembra spriedums — Brink's Security Luxembourg/Komisija (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Kopienas konkursa procedūra — Komisijas nekustamā īpašuma drošība un uzraudzība Luksemburgā — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Vienlīdzīga attieksme — Piekļuve dokumentiem — Efektīva tiesību aizsardzība tiesā — Pienākums norādīt pamatojumu — Uzņēmuma īpašnieka maiņa — Prasība par zaudējumu atlīdzību)

22

2009/C 256/40

Lieta T-369/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 9. septembra spriedums — Holland Malt/Komisija (Valsts atbalsts — Iesala ražošana — Atbalsts ieguldījumam — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Konkurences apdraudējums — Ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm — Pienākums norādīt pamatojumu — Pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē)

23

2009/C 256/41

Lieta T-404/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 8. septembra spriedums — EIF/Landgren (Apelācija — Civildienests — Pagaidu darbinieki — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Lēmums par darba ņēmēja atlaišanu — Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. panta c) apakšpunkta i) daļa — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Neierobežota kompetence — Naudas kompensācija)

23

2009/C 256/42

Apvienotās lietas T-37/07 un T-323/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 2. septembra spriedums — El Morabit/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi terorisma apkarošanas nolūkā — Līdzekļu iesaldēšana — Personu, grupu un organizāciju saraksts — Prasība atcelt tiesību aktu)

23

2009/C 256/43

Lieta T-152/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 14. septembra spriedums — Lange Uhren/ITSB (Ģeometriskas figūras uz rokas pulksteņa ciparnīcas) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Ģeometriskas figūras uz rokas pulksteņa ciparnīcas — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts [tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts] — Izmantošanas rezultātā iegūtas atšķirtspējas neesamība — Regulas Nr. 40/94 7. panta 3. punkts (tagad — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts)

24

2009/C 256/44

Lieta T-326/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 3. septembra spriedums — Cheminova u.c./Komisija (Augu aizsardzības līdzekļi — Aktīvā viela “malations” — Neiekļaušana Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā — Prasība atcelt tiesību aktu — Tiesības celt prasību — Pieņemamība — Novērtējuma procedūra — Novērtēšana, ko veic EPNI — Iebilde par prettiesiskumu — Regulas (EK) Nr. 1490/2002 20. pants — Jaunu pētījumu iesniegšana — Regulas (EK) Nr. 451/2000 8. panta 2. un 5. punkts — Tiesiskā paļāvība — Samērīgums — Vienlīdzīga attieksme — Labas pārvaldības princips — Tiesības uz aizstāvību — Subsidiaritātes princips — EKL 95. panta 3. punkts, Direktīvas 91/414 4. panta 1. punkts un 5. panta 1. punkts)

24

2009/C 256/45

Lieta T-446/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 15. septembra spriedums — Royal Appliance International/ITSB — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (“Centrixx”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Centrixx” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrāka vārdiska preču zīme“sensixx” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts [tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

25

2009/C 256/46

Lieta T-471/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 15. septembra spriedums — Wella/ITSB (“TAME IT”) (Kopienas preču zīme — Starptautiskā reģistrācija — Pieprasījums attiecināt aizsardzību uz plašāku teritoriju — Vārdiska preču zīme “TAME IT” — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

25

2009/C 256/47

Lieta T-308/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 15. septembra spriedums — Parfums Christian Dior/ITSB — Consolidated Artists (“MANGO adorably”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskās preču zīmes “MANGO adorably” reģistrācijas pieteikums — Agrākās valsts un starptautiskās vārdiskās preču zīmes “J’ADORE” un “ADIORABLE” — Relatīvi atteikuma pamatojumi — Sajaukšanas iespēja — Netaisnīga labuma gūšanas no agrāko preču zīmju reputācijas risks — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 5. punkta [tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 5. punkta] pārkāpums)

26

2009/C 256/48

Lieta T-174/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 4. septembra rīkojums — Inalca un Cremonini/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Izmeklēšana, ko veic OLAF par pārkāpumiem saistībā ar eksporta kompensācijām par liellopu un teļa gaļas eksportu uz Jordāniju — Informācijas par faktiem, kas var būt par pamatu krimināllietas ierosināšanai, paziņošana valsts iestādēm — Valsts lēmums atgūt izmaksātās kompensācijas — Garantiju nodrošināšana — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Noilguma termiņš — Kaitējuma ilgstošais raksturs — Daļēja nepieņemamība — Cēloņsakarība)

26

2009/C 256/49

Lieta T-367/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 27. augusta rīkojums — Abouchar/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — EAF — Kredītu piešķiršanas un kontroles nosacījumi dārzeņkopības izmantošanas projektam Senegālā — Noilgums — Nepieņemamība)

27

2009/C 256/50

Lieta T-296/09: Prasība, kas celta 2009. gada 30. jūlijā — EFIM/Komisija

27

2009/C 256/51

Lieta T-299/09: Prasība, kas celta 2009. gada 29. jūlijā — Gühring/ITSB (irbuleņu dzeltenās un sudrabpelēkās krāsas kombinācija)

27

2009/C 256/52

Lieta T-300/09: Prasība, kas celta 2009. gada 29. jūlijā — Gühring/ITSB (Okera dzeltenas un sudrabpelēkas krāsas kombinācija)

28

2009/C 256/53

Lieta T-323/09: Prasība, kas celta 2009. gada 18. augustā — Komisija/Irish Electricity Generating

28

2009/C 256/54

Lieta T-324/09: Prasība, kas celta 2009. gada 18. augustā — J & F Participações/ITSB — Fribo Foods (“Friboi”)

29

2009/C 256/55

Lieta T-325/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2009 gada 4. jūnija spriedumu apvienotajās lietās F-134/07 Adjemian u.c./Komisija un F-8/08 Renier/Komisija 2009. gada 17. augustā iesnieguši Vahan Adjemian u.c.

30

2009/C 256/56

Lieta T-326/09: Prasība, kas celta 2009. gada 10. augustā — E/Parlaments

32

2009/C 256/57

Lieta T-336/09: Prasība, kas celta 2009. gada 25. augustā — Häfele/ITSB — Topcom Europe (“Topcom”)

32

2009/C 256/58

Lieta T-337/09: Prasība, kas celta 2009. gada 24. augustā — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia/Komisija

32

2009/C 256/59

Lieta T-341/09: Prasība, kas celta 2009. gada 27. augustā — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava u.c./ITSB (“TXAKOLI”)

33

2009/C 256/60

Lieta T-342/09: Prasība, kas celta 2009. gada 28. augustā — Bard/ITSB — Braun Melsungen (“PERFIX”)

33

2009/C 256/61

Lieta T-344/09: Prasība, kas celta 2009. gada 31. augustā — Hearst Communications/ITSB — Vida Estética (“COSMOBELLEZA”)

34

2009/C 256/62

Lieta T-345/09: Prasība, kas celta 2009. gada 28. augustā — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/ITSB — Unión de Cosecheros de Labastida (“PUERTA DE LABASTIDA”)

35

2009/C 256/63

Lieta T-346/09: Prasība, kas celta 2009. gada 1. septembrī — Winzer Pharma/ITSB — Alcon (“BAÑOFTAL”)

35

2009/C 256/64

Lieta T-351/09: Prasība, kas celta 2009. gada 4. septembrī — Acetificio Marcello de Nigris/Komisija

36

2009/C 256/65

Lieta T-429/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 7. septembra rīkojums — Grain Millers/ITSB — Grain Millers (“GRAIN MILLERS”)

37

2009/C 256/66

Lieta T-569/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 27. jūlija rīkojums — Visonic/ITSB — Sedea Electronique (“VISIONIC”)

37

2009/C 256/67

Lieta T-107/09: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. septembra rīkojums — Apvienotā Karaliste/Komisija

37

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2009/C 256/68

Lieta F-72/09: Prasība, kas celta 2009. gada 17. augustā — Simone Daake/ITSB

38


LV

 

Top