Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:193:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 193, 2009. gada 15. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.193.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 193

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 15. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 193/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 180, 1.8.2009.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 193/02

Lieta C-165/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Raad van State (Nīderlande) 2009. gada 4. maija rīkojumu — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Trešā persona: RWE Power AG

2

2009/C 193/03

Lieta C-166/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Raad van State (Nīderlande) 2009. gada 11. maija rīkojumu — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollandse, Trešā persona: Electrabel Nederland NV und Burgemeester en Wethouders Rotterdam

3

2009/C 193/04

Lieta C-167/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Rad van State (Nīderlande) 2009. gada 11. maija rīkojumu — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Trešā persona: E.On Benelux und Burgemeester en Wethouders Rotterdam

4

2009/C 193/05

Lieta C-182/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Apvienotā Karaliste) 2009. gada 19. maija rīkojumu — Seaport (NI) Limited/Department of the Environment for Northern Ireland

5

2009/C 193/06

Lieta C-188/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) 2009. gada 28. maija rīkojumu — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

6

2009/C 193/07

Lieta C-191/09 P: Apelācijas sūdzība, ko 2009. gada 29. maijā iesniegusi Eiropas Savienības Padome par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. marta spriedumu lietā T-249/06 Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), iepriekš Nikopolsky Seamless Tubes Plant “Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), iepriekš Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Eiropas Savienības Padome

7

2009/C 193/08

Lieta C-193/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par 2009. gada 25. marta Pirmās instances tiesas (piektā palāta) spriedumu lietā T-402/07 Kaul GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2009. gada 1. jūnijā iesniedzis Bayer AG

8

2009/C 193/09

Lieta C-194/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par 2009. gada 25. marta Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) spriedumu lietā T-332/06 Alcoa Trasformazioni Srl/Eiropas Kopienu Komisija 2009. gada 1. jūnijā iesniegusi Alcoa Trasformazioni Srl

8

2009/C 193/10

Lieta C-195/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (England and Wales) 2009. gada 29. maija rīkojumu — Synthon BV/Merz Pharma Gmbh & Co KG

9

2009/C 193/11

Lieta C-196/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Chambre de recours des Écoles européennes 2009. gada 29. maija rīkojumu — Paul Miles u.c., Robert Watson Mac Donald/Secrétaire général des Écoles européennes

9

2009/C 193/12

Lieta C-199/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Augstākās tiesas Senāta (Latvijas Republika) 2009. gada 4. jūnija rīkojumu — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

10

2009/C 193/13

Lieta C-200/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. marta spriedumu lietā T-249/06 Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), agrāk Nikopolsky Seamless Tubes Plant “Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), agrāk Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Eiropas Savienības Padome 2009. gada 27. maijā iesniegusi Eiropas Kopienu Komisija

10

2009/C 193/14

Lieta C–204/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Bundesverwaltungsgericht (Vācija) 2009. gada 8. jūnija rīkojumu — Flachglas Torgau GmbH/Vācijas Federatīvā Republika

11

2009/C 193/15

Lieta C-208/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Verwaltungsgerichtshof (Austrija) 2009. gada 10. jūnija rīkojumu — Ilonka Sayn-Wittgenstein

12

2009/C 193/16

Lieta C-209/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Korkein hallinto-oikeus (Somija) 2009. gada 10. jūnija rīkojumu — Lahti Energia Oy

12

2009/C 193/17

Lieta C-211/09: Prasība, kas celta 2009. gada 11. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

13

2009/C 193/18

Lieta C-214/09 P: Apelācijas sūdzība, ko 2009. gada 12. jūnijā iesniegusi Anheuser-Busch, Inc. par Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 25. marta spriedumu lietā T-191/07 Anheuser-Busch, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), Budějovický Budvar, národní podnik

13

2009/C 193/19

Lieta C-215/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Markkinaoikeus (Somija) 2009. gada 15. jūnija rīkojumu — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

14

2009/C 193/20

Lieta C-220/09: Prasība, kas celta 2009. gada 16. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Maltas Republika

15

 

Pirmās instances tiesa

2009/C 193/21

Lieta T-259/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — Spānija/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — Izdevumi, kas ir izslēgti no Kopienas finansējuma — Lina šķiedras — Kaņepes — Banāni — OLAF ziņojums — Revīziju palātas ziņojums — Regulas (EK) Nr. 1663/95 8. panta 1. punktā paredzētā divpusējās sarunas — Būtisku formas prasību pārkāpums — Ļaunprātīga rīcība — Mantiska kaitējuma ELVGF esamība)

16

2009/C 193/22

Lieta T-435/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. jūnija spriedums — Danjaq/ITSB — Mission Productions (“Dr. No”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Dr. No” reģistrācijas pieteikums — Apzīmējumu un nereģistrētu preču zīmju “Dr. No” un “Dr. NO” īpašnieka iebildumi — Ar agrākām preču zīmēm saistītā nosacījuma neesamība — Atšķirtspējīgā apzīmējuma, kas izmantots komercdarbībā, neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts, 2. punkta c) apakšpunkts un 4. punkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts, 2. punkta c) apakšpunkts un 4. punkts) — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas (EK) Nr. 40/94 73. pants (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 75. pants))

16

2009/C 193/23

Apvienotās lietas T-273/06 un T-297/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — ISD Polska u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Polijas Republikas tērauda ražotājam piešķirtā pārstrukturēšanas atbalsta shēma — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par daļēji nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzlikts pienākums to atgūt — 8. protokols par Polijas tērauda rūpniecības pārstrukturēšanu — Prasība atcelt tiesību aktu — Tiesības celt prasību — Termiņš prasības celšanai — Pieņemamība — Tiesiskā paļāvība — Regulas (EK) Nr. 659/1999 14. panta 1. punkts — Nesaderīgā atbalsta atmaksai piemērojamā procentu likme — Ciešas sadarbības ar dalībvalsti pienākums — Salikta procentu likme — Regulas (EK) Nr. 794/2004 9. panta 4. punkts un 11. panta 2. punkts)

17

2009/C 193/24

Lieta T-288/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — Regionalny Fundusz Gospodarczy/Komisija (Valsts atbalsts — Polijas Republikas tērauda ražotājam piešķirtā pārstrukturēšanas atbalsta shēma — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par daļēji nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzlikts pienākums to atgūt — 8. protokols par Polijas tērauda rūpniecības pārstrukturēšanu — Nesaderīgā atbalsta atmaksai piemērojamā procentu likme — Ciešas sadarbības ar dalībvalsti pienākums — Regulas (EK) Nr. 794/2004 9. panta 4. punkts un 11. panta 2. punkts)

17

2009/C 193/25

Lieta T-291/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — Operator ARP/Komisija (Valsts atbalsts — Polijas Republikas tērauda ražotājam piešķirtā pārstrukturēšanas atbalsta shēma — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par daļēji nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzlikts pienākums to atgūt — 8. protokols par Polijas tērauda rūpniecības pārstrukturēšanu — Prasība atcelt tiesību aktu — Interese celt prasību — Pieņemamība — Saņēmēja jēdziens — Regulas (EK) Nr. 659/1999 14. panta 1. punkts)

18

2009/C 193/26

Lieta T-24/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — ThyssenKrupp Stainless/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Nerūsējošā tērauda plakanie izstrādājumi — Lēmums, ar kuru, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1/2003, tika konstatēts EOTKL 65. panta pārkāpums pēc EOTK līguma darbības termiņa izbeigšanās — Sakausējuma piemaksa — Komisijas kompetence — Atbildība par prettiesisku rīcību — Res judicata spēks — Tiesības uz aizstāvību — Piekļuve lietas materiāliem — Noilgums — Non bis in idem princips — Sadarbība administratīvajā procedūrā)

18

2009/C 193/27

Apvienotās lietas T-81/07, T-82/07 un T-83/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — KG Holding u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Pārstrukturēšanas atbalsts, ko Nīderlandes iestādes piešķīrušas KG Holding NV — Lēmums, ar kuru atbalstu atzīst par nesaderīgu ar kopējo tirgu un nosaka tā atgūšanu — Prasība atcelt tiesību aktu — Daļēja nepieņemamība — Atbalsta atgūšana no uzņēmumiem saņēmējiem, kas atzīti par bankrotējušiem — Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai)

19

2009/C 193/28

Lieta T-414/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 2. jūlija spriedums — Euro-Information/ITSB (Rokas, kura tur karti ar trim trīsstūriem, attēls) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes, kas attēlo roku, kura tur karti ar trim trīsstūriem, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

19

2009/C 193/29

Lieta T-419/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — Okalux/ITSB — Messe Düsseldorf (“OKATECH”) (Kopienas preču zīme — Atcelšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “OKATECH” — Daļēja atcelšana — Termiņš prasības celšanai — Regulas (EK) Nr. 40/94 57. un 77.a pants [tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 58. un 80. pants] — Tiesiskās paļāvības aizsardzības un tiesiskās drošības principi — Tiesības tikt uzklausītam)

20

2009/C 193/30

Lieta T-444/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. jūnija spriedums — CPEM/Komisija (ESF — Finanšu atbalsta atcelšana — OLAF ziņojums)

20

2009/C 193/31

Lieta T-16/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — Perfetti Van Melle/ITSB — Cloetta Fazer (“CENTER SHOCK”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “CENTER SHOCK” — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “CENTER” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts [tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts])

20

2009/C 193/32

Lieta T-311/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 2. jūlija spriedums — Fitoussi/ITSB — Loriot (“IBIZA REPUBLIC”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “IBIZA REPUBLIC” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme, kas attēlo aplī ietvertu piecstaru zvaigzni — Absolūts atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

21

2009/C 193/33

Lieta T-258/04: Pirmās instances tiesas 2009. gada 10. jūnija rīkojums — Polija/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Pārejas posma pasākumi, kas jāpieņem sakarā ar jauno dalībvalstu pievienošanos — Regula (EK) Nr. 60/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Nokavējums — Nepieņemamība)

21

2009/C 193/34

Lieta T-524/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 2. jūnija rīkojums — AVLUX/Parlaments (Prasība atcelt tiesību aktu — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Publiskā iepirkuma procedūra par Konrāda Adenauera ēkas Luksemburgā rekonstrukciju un paplašināšanu — Kandidāta piedāvājuma noraidīšana — Publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras atcelšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

22

2009/C 193/35

Lieta T-550/08 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 30. jūnija rīkojums — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Komisija (Pagaidu noregulējums — Komisijas lēmums, ar ko uzlikts naudas sods — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu un pagaidu pasākumu noteikšanu (samaksāta naudas soda atmaksa un bankas garantijas atcelšana) — Fumus boni juris un steidzamības neesamība)

22

2009/C 193/36

Lieta T-173/09 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 8. jūnija rīkojums — Z/Komisija (Pagaidu noregulējums — Ieinteresētas trešas personas piekļuve Komisijas lēmumam, ar kuru tiek noteikts naudas sods un kurš vēl nav publicēts — Pieteikums par pagaidu noregulējumu — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Steidzamības neesamība)

22

2009/C 193/37

Lieta T-184/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. maijā — Grieķijas Republika/Komisija

23

2009/C 193/38

Lieta T-212/09: Prasība, kas celta 2009. gada 2. jūnijā — Dānija/Komisija

23

2009/C 193/39

Lieta T-226/09: Prasība, kas celta 2009. gada 9. jūnijā — British Telecommunications/Komisija

24

2009/C 193/40

Lieta T-227/09: Prasība, kas celta 2009. gada 10. jūnijā — Feng Shen Technology/ITSB — Majtczak (“FS”)

24

2009/C 193/41

Lieta T-230/09: Prasība, kas celta 2009. gada 10. jūnijā — BT Pension Scheme Trustees/Komisija

25

2009/C 193/42

Lieta T-236/09: Prasība, kas celta 2009. gada 8. jūnijā — Evropaïki Dynamiki/Komisija

26

2009/C 193/43

Lieta T-237/09: Prasība, kas celta 2009. gada 17. jūnijā — Région Wallonne/Komisija

27

2009/C 193/44

Lieta T-238/09: Prasība, kas celta 2009. gada 23. jūnijā — Sniace/Komisija

28

2009/C 193/45

Lieta T-239/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2009. gada 31. marta rīkojumu lietā F-146/07 Marcuccio/Komisija 2009. gada 16. jūnijā iesniedzis Luigi Marcuccio

28

2009/C 193/46

Lieta T-244/09: Prasība, kas celta 2009. gada 22. jūnijā — Accenture Global Services/ITSB — Silver Creek Properties (“acsensa”)

29

2009/C 193/47

Lieta T-245/09: Prasība, kas celta 2009. gada 24. jūnijā — Shell Hellas/Komisija

29

2009/C 193/48

Lieta T-246/09: Prasība, kas celta 2009. gada 29. jūnijā — Insula/Komisija

30

2009/C 193/49

Lieta T–250/09: Prasība, kas celta 2009. gada 23. jūnijā — Cesea Group/ITSB — Mangini & C. (“mangiami”)

31

2009/C 193/50

Lieta T-251/09: Prasība, kas celta 2009. gada 26. jūnijā — Société des Pétroles Shell/Komisija

32

2009/C 193/51

Lieta T-255/09: Prasība, kas celta 2009. gada 30. jūnijā — Caixa Geral de Depósitos/ITSB — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (“la Caixa”)

32

2009/C 193/52

Lieta T-218/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 26. jūnija rīkojums — Lemans/ITSB — Turner (“ICON”)

33

2009/C 193/53

Lieta T-389/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 26. jūnija rīkojums — Lemans/ITSB — Turner (“ICON”)

33

2009/C 193/54

Lieta T-435/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 25. jūnija rīkojums — Tokita Management Service/ITSB — Eminent Food (“Tomatoberry”)

33

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2009/C 193/55

Lieta F-39/07: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2009. gada 6. maija spriedums — Campos Valls/Padome (Civildienests — Ierēdņi — Pieņemšana darbā — Iecelšana amatā — Nodaļas vadītāja amats — Prasītāja kandidatūras noraidīšana — Paziņojumā par vakanci prasītie nosacījumi — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

34

2009/C 193/56

Lieta F-137/07: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2009. gada 6. maija spriedums — Sergio u.c./Komisija (Civildienests — Tiesības un pienākumi — Biedrošanās brīvība — Nodomu protokols starp Komisiju un arodbiedrībām un profesionālajām organizācijām — Individuāli lēmumi par norīkojumu/par atbrīvojumu no dienesta uz protokola pamata — Nelabvēlīgs akts — Tiesības celt prasību — Ierēdnis, kas ceļ prasību savā vārdā, nevis arodbiedrības labā — Nepieņemamība — Paziņojums prasītāju advokātam par sūdzības noraidīšanu — Termiņa prasības celšanai sākums)

34

2009/C 193/57

Lieta F-43/08: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 18. jūnija spriedums — Spee/Europol (Civildienests — Eiropola personāls — Amata vakance — Atlases procedūra)

35

2009/C 193/58

Lieta F-72/08: Civildienesta tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 11. jūnija rīkojums — Ketselidis/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Prasība — Iepriekšēja administratīva sūdzība — Pagaidu lēmums — Pieļaujama kļūda — Neesamība — Netieši izteikts lēmums par noraidīšanu — Novēlota sūdzība — Nepieņemamība — Kopienu tiesas spriedums — Būtisks jauns fakts — Neesamība)

35

2009/C 193/59

Lieta F-81/08: Civildienesta tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 11. jūnija rīkojums — Ketselidou/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Prasība — Kopienu tiesas spriedums — Būtisks jauns fakts — Neesamība)

35

2009/C 193/60

Lieta F-61/09: Prasība, kas celta 2009. gada 25. jūnijā — Strack/Komisija

36

2009/C 193/61

Lieta F-62/09: Prasība, kas celta 2009. gada 26. jūnijā — Strack/Komisija

36

2009/C 193/62

Apvienotās lietas F-14/05 un F-20/05: Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — Albert-Bousquet u.c. un Johansson u.c./Komisija

37

2009/C 193/63

Lieta F-21/05: Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — De Geest/Padome

37

2009/C 193/64

Lieta F-38/05: Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — Delplancke un Governatori/Komisija

37

2009/C 193/65

Lieta F-49/05: Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — Bethuyne u.c./Komisija

37

2009/C 193/66

Lieta F-80/05: Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — De Geest/Padome

37


LV

 

Top