Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:180:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 180, 2009. gada 01. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.180.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 180

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 1. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 180/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 167, 18.7.2009.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 180/02

Lieta C-142/05: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums (Luleå tingsrätt, Zviedrija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Åklagaren/Percy Mickelsson, Joakim Roos (Direktīva 94/25/EK — Tiesību aktu tuvināšana — Izpriecu kuģi — Aizliegums izmantot ūdens skuterus ārpus publiskiem ūdensceļiem — EKL 28. un 30. pants — Pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību — Pieeja tirgum — Šķērslis — Vides aizsardzība — Samērīgums)

2

2009/C 180/03

Lieta C-480/06: Tiesas (virspalāta) 2009. gada 9. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 92/50/EEK — Formālas Eiropas publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras atkritumu apstrādes pakalpojumiem neesamība — Sadarbība starp teritoriālām apvienībām)

2

2009/C 180/04

Lieta C-241/07: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums (Riigikohus (Igaunijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (ELVGF — Regula (EK) Nr. 1257/1999 — Kopienas atbalsts lauku attīstībai — Atbalsts agrovides ražošanas praksei)

3

2009/C 180/05

Lieta C-250/07: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 93/38/EEK — Publiskie iepirkumi ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarēs — Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš neizsludinot konkursu — Nosacījumi — Piedāvājuma noraidījuma pamatojuma paziņošana — Termiņš)

3

2009/C 180/06

Lieta C-300/07: Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg (Direktīva 2004/18/EK — Piegāžu un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Valsts slimokases — Publisko tiesību subjekti — Līgumslēdzējas iestādes — Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā — Pacientu vajadzībām individuāli pielāgotu ortopēdisko apavu ražošana un piegāde — Pacientiem sniegtas detalizētas konsultācijas)

4

2009/C 180/07

Lieta C-303/07: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 18. jūnija spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — tiesvedībā, ko ierosinājusi Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy (Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Direktīva 90/435/EEK — Sabiedrību ienākuma nodoklis — Dividenžu izmaksāšana — Nodokļa ieturējums ienākumu gūšanas vietā par dividendēm, kas izmaksātas sabiedrībām nerezidentēm, kuras nav sabiedrības minētās direktīvas nozīmē — Atbrīvojums no nodokļa par dividendēm, kuras izmaksātas sabiedrībām rezidentēm)

5

2009/C 180/08

Lieta C-429/07: Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedums (Gerechtshof te Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Inspecteur van de Belastingdienst/X BV (Konkurences politika — EKL 81. un 82. pants — Regulas (EK) Nr. 1/2003 15. panta 3. punkts — Komisijas iesniegti rakstveida apsvērumi — Process valsts tiesā par iespēju no apliekamās peļņas atskaitīt ar Komisijas lēmumu uzlikto sodanaudu)

5

2009/C 180/09

Lieta C-487/07: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 18. jūnija spriedums (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, kas darbojas ar komercnosaukumu “Honeypot cosmetic & Perfumery Sales”, Starion International Ltd (Direktīva 89/104/EEK — Preču zīmes — 5. panta 1. un 2. punkts — Izmantošana salīdzinošajā reklāmā — Tiesības aizliegt šo izmantošanu — Negodīgas priekšrocības, kas gūtas no reputācijas — Preču zīmes funkciju apdraudējums — Direktīva 84/450/EEK — Salīdzinošā reklāma — 3.a panta 1. punkta g) un h) apakšpunkts — Salīdzinošās reklāmas likumības nosacījumi — Negodīgas priekšrocības, kas gūtas no preču zīmes reputācijas — Preces kā imitācijas vai reprodukcijas attēlojums)

6

2009/C 180/10

Lieta C-521/07: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Nīderlandes Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu — 40. pants — Kapitāla brīva aprite — Diskriminējoša attieksme pret Nīderlandes sabiedrību izmaksātām dividendēm — Nodokļa ieturējums ienākumu gūšanas vietā — Atbrīvojums no nodokļa — Dividenžu saņēmējas sabiedrības, kuras reģistrētas Kopienas dalībvalstīs — Dividenžu saņēmējas sabiedrības, kuras reģistrētas Īslandē vai Norvēģijā)

7

2009/C 180/11

Lieta C-527/07: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 18. jūnija spriedums (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — The Queen, Generics (UK) Ltd/Licensing Authority (kas darbojas ar Medicines and Healthcare products Regulatory Agency starpniecību) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2001/83/EK — Cilvēkiem paredzētas zāles — Tirdzniecības atļauja — Atteikuma pamatojumi — Ģenēriskās zāles — Atsauces (references) zāļu jēdziens)

7

2009/C 180/12

Lieta C-529/07: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedums (Oberster Gerichtshof — Austrija lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Franz Hauswirth GmbH (Kopienas trīsdimensiju preču zīmes — Regula (EK) Nr. 40/94 — 51. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Atbilstošie kritēriji, lai novērtētu pieteikuma iesniedzēja “ļaunticību”, iesniedzot Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu)

8

2009/C 180/13

Lieta C-542/07 P: Tiesas (piektā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedums — Imagination Technologies Ltd/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (Apelācijas sūdzība — Kopienas preču zīme — Reģistrācijas atteikums — Regula (EK) Nr. 40/94 — 7. panta 3. punkts — Izmantošanas rezultātā iegūta atšķirtspēja — Izmantošana pēc reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas)

8

2009/C 180/14

Lieta C-560/07: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums (Tallinna Halduskohus (Igaunijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Balbiino AS/Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus (Igaunijas pievienošanās — Pārejas pasākumi — Lauksaimniecības produkti — Cukurs — Liekie krājumi — Regulas (EK) Nr. 1972/2003, Nr. 60/2004 un Nr. 832/2005)

9

2009/C 180/15

Lieta C-561/07: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2001/23/EK — Uzņēmuma īpašnieka maiņa — Darba ņēmēju tiesību saglabāšana — Valsts tiesību akti, kas paredz nepiemērošanu uzņēmumu īpašnieku maiņai “krīzes situācijā”)

10

2009/C 180/16

Lieta C-564/07: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 49. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Patentu pilnvarotie — Pienākums apdrošināt profesionālo atbildību — Pienākums iecelt personu ar dzīves vietu pakalpojumu sniegšanas dalībvalstī)

10

2009/C 180/17

Lieta C-566/07: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 18. jūnija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Staatssecretaris van Financiën/Stadeco BV (Sestā PVN direktīva — 21. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Nodoklis, kas jāmaksā tikai tādēļ, ka tas ir minēts rēķinā — Nepamatoti rēķinā iekļautā nodokļa korekcija — Nepamatota iedzīvošanās)

11

2009/C 180/18

Lieta C-568/07: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 43. un 48. pants — Optiķi — Nosacījumi uzņēmējdarbības veikšanai — Optikas preču veikalu atvēršana un vadīšana — Tiesas sprieduma nepilnīga izpilde — Naudas sods)

11

2009/C 180/19

Lieta C-572/07: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedums (Krajský soud v Ústí nad Labem (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — RLRE Tellmer Property s.r.o./Finanční ředitelství v Ústí nad Labem (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — PVN — Nekustamo īpašumu īres vai nomas atbrīvojums no nodokļa — Ar īri saistītu koplietošanas telpu uzkopšana — Papildpakalpojums)

12

2009/C 180/20

Lieta C-8/08: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums (College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV/Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — EKL 81. panta 1. punkts — “Saskaņoto darbību” jēdziens — Cēloņsakarība starp saskaņošanu un uzņēmumu rīcību tirgū — Vērtējums atbilstoši valsts tiesību normām — Vienas sanāksmes pietiekamība vai ilgstošas un regulāras saskaņošanas nepieciešamība)

12

2009/C 180/21

Lieta C-16/08: Tiesas (sestā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedums (Administratīvās apgabaltiesas (Latvijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests (Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Šķidro kristālu ierīces ar aktīvo matricu)

13

2009/C 180/22

Apvienotās lietas C-22/08 un C-23/08: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums (Sozialgericht Nürnberg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08)/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (Eiropas Savienības pilsonība — Personu brīva pārvietošanās — EKL 12. un 39. pants — Direktīva 2004/38/EK — 24. panta 2. punkts — Spēkā esamības novērtējums — Dalībvalsts pilsoņi — Profesionālā darbība citā dalībvalstī — Darba samaksas apmērs un nodarbinātības ilgums — “Darba ņēmēja” statusa saglabāšana — Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu)

14

2009/C 180/23

Lieta C-33/08: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Agrana Zucker GmbH/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft (Cukurs — Pagaidu shēma cukura rūpniecības restrukturizācijai — Regulas (EK) Nr. 320/2006 11. pants — Restrukturizācijas pagaidu maksājuma aprēķināšana — Kvotas daļas, uz kuru attiecas preventīvā izņemšana no aprites, iekļaušana — Samērīguma princips un nediskriminācijas princips)

14

2009/C 180/24

Lieta C-88/08: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 18. jūnija spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — David Hütter/Technische Universität Graz (Direktīva 2000/78/EK — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — Diskriminācija vecuma dēļ — Valsts līgumdarbinieku darba samaksas noteikšana — Profesionālās pieredzes, kas iegūta līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, izslēgšana)

15

2009/C 180/25

Lieta C-102/08: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Finanzamt Düsseldorf-Süd/SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG (Sestā PVN direktīva — 4. panta 5. punkta otrā un ceturtā daļa — Dalībvalstu tiesības uzskatīt publisko tiesību subjektu darbības, kas atbrīvotas atbilstoši Sestās direktīvas 13. un 28. pantam, par darbībām, kurās tie iesaistās kā valsts iestādes — Īstenošanas noteikumi — Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu — Nozīmīgi konkurences traucējumi)

15

2009/C 180/26

Lieta C-109/08: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 28., 43. un 49. pants — Direktīva 98/34/EK — Tehniskie standarti un noteikumi — Valsts tiesiskais regulējums, kas piemērojams elektriskajām, elektromehāniskajām un elektroniskajām datorspēlēm — Tiesas spriedums, ar kuru konstatēta pienākumu neizpilde — Neizpilde — EKL 228. pants — Finansiālas sankcijas)

16

2009/C 180/27

Lieta C-144/08: Tiesas (astotā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Somijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 83/182/EEK — Nodokļu atbrīvojumi — Transprotlīdzekļu pagaidu ievešana — Pastāvīgā dzīvesvieta)

17

2009/C 180/28

Apvienotās lietas C-155/08 un C-157/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — X (C-155/08), E. H. A. Passenheim-van Schoot (C-157/08)/Staatssecretaris van Financiën (Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Kapitāla brīva aprite — Īpašuma nodoklis — Ienākuma nodoklis — Uzkrājumi, kuri atrodas citā dalībvalstī, kas nav dzīvesvietas dalībvalsts — Nedeklarēšana — Uzrēķina termiņš — Uzrēķina termiņa pagarināšana gadījumos, kad uzkrājumi atrodas ārpus dzīvesvietas dalībvalsts — Direktīva 77/799/EEK — Dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēja palīdzība tiešo un netiešo nodokļu jomā — Banku noslēpums)

17

2009/C 180/29

Lieta C-158/08: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums (Commissione Tributaria Regionale di Trieste (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste/Pometon SpA (Kopienas Muitas kodekss — Regula (EK) Nr. 384/96 — Aizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis — Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 — Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzība — Pārstrāde atbilstoši procedūrai “ievešana pārstrādei” — Ļaunprātīgu paņēmienu izmantošana)

18

2009/C 180/30

Lieta C-170/08: Tiesas (piektā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedums (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — H.J. Nijemeisland/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Kopējā lauksaimniecības politika — Liellopu gaļa — Regula (EK) Nr. 795/2004 — 3.a pants — Noteiktu atbalsta shēmu integrētā pārvaldes un kontroles sistēma — Vienreizējs maksājums — Pamatsummas noteikšana — Samazinājumi un izslēgšanas)

18

2009/C 180/31

Lieta C-173/08: Tiesas (piektā palāta) 2009. gada 18. jūnija spriedums (Gerechtshof te Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kloosterboer Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam (Kopējais muitas tarifs — Tarifu pozīcijas — Datoru ventilācijas iekārtu, kas sastāv no dzesētāja un ventilatora, klasifikācija — Klasifikācija Kombinētajā nomenklatūrā)

19

2009/C 180/32

Lieta C-243/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums (Budaörsi Városi Bíróság (Ungārijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Pannon GSM Zrt/Erzsébet Sustikné Győrfi (Direktīva 93/13/EEK — Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos — Negodīga noteikuma juridiski saistoša iedarbība — Valsts tiesas kompetence un pienākums pēc savas ierosmes pārbaudīt piekritības atzīšanas noteikuma negodīgumu — Vērtējuma kritēriji)

19

2009/C 180/33

Lieta C-285/08: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Société Moteurs Leroy Somer/Société Dalkia France, Société Ace Europe (Atbildība par produktiem ar trūkumiem — Direktīva 85/347/EEK — Piemērošanas joma — Kaitējums, kas nodarīts lietai, kura paredzēta lietošanai profesionālām vajadzībām un kura tiek šādām vajadzībām lietota — Valsts tiesību akti, ar kuriem cietušajam tiek ļauts pieprasīt atlīdzību par kaitējumu, ja viņš vienīgi pierāda kaitējumu, preces trūkumu un cēloņsakarību starp attiecīgo trūkumu un kaitējumu — Saderīgums)

20

2009/C 180/34

Lieta C-327/08: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK — Pārsūdzības procedūras publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas jomā — Efektīvas tiesību aizsardzības iespējas garantija — Minimālais laikposms, kas ir jāievēro, starp lēmuma piešķirt līguma slēgšanas tiesības paziņošanu noraidītajiem kandidātiem un pretendentiem un attiecīgā līguma parakstīšanu)

21

2009/C 180/35

Lieta C-335/08 P: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedums — Transports SchiocchetExcursions SARL/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Regula (EEK) Nr. 517/72 un Regula (EEK) Nr. 684/92 — Starptautiskie pasažieru pārvadājumi, izmantojot starppilsētu un parastās satiksmes autobusus — Nosacījumi, lai iestātos Kopienas ārpuslīgumiskā atbildība — Noilguma termiņš)

21

2009/C 180/36

Lieta C-417/08: Tiesas (piektā palāta) 2009. gada 18. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2004/35/EK — Atbildība vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu — Netranspozīcija)

22

2009/C 180/37

Lieta C-422/08: Tiesas (septītā palāta) 2009. gada 18. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2004/35/EK — Atbildība vides jomā — Videi nodarītā kaitējuma novēršana un atlīdzināšana — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

22

2009/C 180/38

Lieta C-427/08: Tiesas (piektā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2006/100/EK — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

23

2009/C 180/39

Lieta C-546/08: Tiesas (septītā palāta) 2009. gada 11. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2005/60/EK — Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai novēršana — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

23

2009/C 180/40

Lieta C-555/08: Tiesas (septītā palāta) 2009. gada 4. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2005/56/EK — Kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanās — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

24

2009/C 180/41

Lieta C-217/08: Tiesas (septītā palāta) 2009. gada 17. marta rīkojums (Tribunale ordinario di Milano (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Rita Mariano/Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (Tiesas Reglamenta 104. panta 3. punkts — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — EKL 12. un 13. pants — Pabalsta piešķiršana pārdzīvojušajiem — Valsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēta atšķirīga attieksme pret pārdzīvojušo laulāto un pārdzīvojušo dzīvesbiedru)

24

2009/C 180/42

Lieta C-153/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Verwaltungsgericht Schwerin (Vācija) 2009. gada 4. maija rīkojumu — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG/Amt für Landwirtschaft Bützow

25

2009/C 180/43

Lieta C-156/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Bundesfinanzhof (Vācija) 2009. gada 6. maija rīkojumu — Finanzamt Leverkusen/Verigen Transplantation Service International AG

25

2009/C 180/44

Lieta C-157/09: Prasība, kas celta 2009. gada 7. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Nīderlandes Karaliste

25

2009/C 180/45

Lieta C-158/09: Prasība, kas celta 2009. gada 7. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

26

2009/C 180/46

Lieta C-159/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Tribunal de commerce de Bourges (Francija) 2009. gada 8. maija rīkojumu — Lidl SNC/Vierzon Distribution SA

27

2009/C 180/47

Lieta C-163/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar First-tier Tribunal (Tax) (Apvienotā Karaliste) 2009. gada 8. maija rīkojumu — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

27

2009/C 180/48

Lieta C-164/09: Prasība, kas celta 2009. gada 8. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

28

2009/C 180/49

Lieta C-173/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Administrativen sad Sofia — grad (Bulgārija) 2009. gada 14. maija rīkojumu — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna Zdravnoosiguritelna kasa

28

2009/C 180/50

Lieta C-176/09: Prasība, kas celta 2009. gada 15. maijā — Luksemburgas Lielhercogiste/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome

29

2009/C 180/51

Lieta C-177/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Conseil d'État (Beļģija) 2009. gada 15. maija rīkojumu — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, Alix Walsh/Région wallonne

30

2009/C 180/52

Lieta C-178/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Conseil d'État (Beļģija) 2009. gada 15. maija rīkojumu — Action et défense de l'environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne/Région wallonne

31

2009/C 180/53

Lieta C-179/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Conseil d'État (Beļģija) 2009. gada 15. maija rīkojumu — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh/Région wallonne

31

2009/C 180/54

Lieta C-185/09: Prasība, kas celta 2009. gada 26. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste

32

2009/C 180/55

Lieta C-186/09: Prasība, kas celta 2009. gada 26. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

33

2009/C 180/56

Lieta C-189/09: Prasība, kas celta 2009. gada 28. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Austrijas Republika

33

2009/C 180/57

Lieta C-190/09: Prasība, kas celta 2009. gada 28. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Kipras Republika

33

2009/C 180/58

Lieta C-192/09: Prasība, kas celta 2009. gada 28. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Nīderlandes Karaliste

34

2009/C 180/59

Lieta C-203/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Bundesgerichtshof (Vācija) 2009. gada 8. jūnija rīkojumu — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH

34

2009/C 180/60

Lieta C-206/09: Prasība, kas celta 2009. gada 5. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

35

2009/C 180/61

Lieta C-212/09: Prasība, kas celta 2009. gada 11. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika

35

2009/C 180/62

Lieta C-496/07: Tiesas septītās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 6. marta rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Čehijas Republika

36

2009/C 180/63

Lieta C-106/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 24. aprīļa rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

36

2009/C 180/64

Apvienotās lietas C-359/08 līdz C-361/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 2. aprīļa rīkojums (Raad van State (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Stichting Greenpeace Nederland (C-359/08 līdz C-361/08), Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie “VoMiGen” (C-360/08)/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, piedaloties: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH

36

2009/C 180/65

Lieta C-524/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 26. marta rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika

36

 

Pirmās instances tiesa

2009/C 180/66

Lieta T-318/01: Pirmās instances tiesas 2009. gada 11. jūnija spriedums — Othman/Padome un Komisija (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi personām un organizācijām, kas ir saistītas ar Osamu bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban — Līdzekļu iesaldēšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasījumu pielāgošana — Pamattiesības — Tiesības uz īpašumu, tiesības tikt uzklausītam un tiesības uz efektīvu pārbaudi tiesā)

37

2009/C 180/67

Lieta T-292/02: Pirmās instances tiesas 2009. gada 11. jūnija spriedums — Confservizi/Komisija (Valsts atbalsts — Tāda atbalsta shēma, ko Itālijas iestādes piešķīrušas noteiktiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem atbrīvojumu no nodokļiem un aizdevumu ar izdevīgāku procentu likmi formā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Prasība atcelt tiesību aktu — Uzņēmumu apvienība — Individuālas skaršanas neesamība — Nepieņemamība)

37

2009/C 180/68

Lieta T-297/02: Pirmās instances tiesas 2009. gada 11. jūnija spriedums — ACEA/Komisija (Valsts atbalsts — Tāda atbalsta shēma, ko Itālijas iestādes piešķīrušas noteiktiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem atbrīvojumu no nodokļiem un aizdevumu ar izdevīgāku procentu likmi formā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Prasība atcelt tiesību aktu — Individuāla skaršana — Pieņemamība — Pastāvošs atbalsts vai jauns atbalsts — EKL 87. panta 3. punkta c) apakšpunkts)

38

2009/C 180/69

Lieta T-300/02: Pirmās instances tiesas 2009. gada 11. jūnija spriedums — AMGA/Komisija (Valsts atbalsts — Tāda atbalsta shēma, ko Itālijas iestādes piešķīrušas noteiktiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem atbrīvojumu no nodokļiem un aizdevumu ar izdevīgāku procentu likmi formā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Prasība atcelt tiesību aktu — Individuālas skaršanas neesamība — Nepieņemamība)

38

2009/C 180/70

Lieta T-301/02: Pirmās instances tiesas 2009. gada 11. jūnija spriedums — AEM/Komisija (Valsts atbalsts — Tāda atbalsta shēma, ko Itālijas iestādes piešķīrušas noteiktiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem atbrīvojumu no nodokļiem un aizdevumu ar izdevīgāku procentu likmi formā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Prasība atcelt tiesību aktu — Individuāla skaršana — Pieņemamība — Pastāvošs atbalsts vai jauns atbalsts — EKL 87. panta 3. punkta c) apakšpunkts)

39

2009/C 180/71

Lieta T-309/02: Pirmās instances tiesas 2009. gada 11. jūnija spriedums — Acegas/Komisija (Valsts atbalsts — Tāda atbalsta shēma, ko Itālijas iestādes piešķīrušas noteiktiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem atbrīvojumu no nodokļiem un aizdevumu ar izdevīgāku procentu likmi formā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Prasība atcelt tiesību aktu — Individuālas skaršanas neesamība — Nepieņemamība)

39

2009/C 180/72

Lieta T-189/03: Pirmās instances tiesas 2009. gada 11. jūnija spriedums — ASM Brescia/Komisija (Valsts atbalsts — Tāda atbalsta shēma, ko Itālijas iestādes piešķīrušas noteiktiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem atbrīvojumu no nodokļiem un aizdevumu ar izdevīgāku procentu likmi formā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Prasība atcelt tiesību aktu — Individuāla skaršana — Pieņemamība — Pastāvošs atbalsts vai jauns atbalsts — EKL 87. panta 3. punkta c) apakšpunkts — EKL 86. panta 2. punkts)

40

2009/C 180/73

Lieta T-269/03: Pirmās instances tiesas 2009. gada 19. jūnija spriedums — Socratec/Komisija (Konkurence — Koncentrācija — Ceļu telemātikas sistēmu tirgus — Prasītāja, kas tiesvedības laikā atzīta par bankrotējušu — Intereses celt prasību zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

40

2009/C 180/74

Lieta T-48/04: Pirmās instances tiesas 2009. gada 19. jūnija spriedums — Qualcomm/Komisija (Konkurence — Koncentrācija — Ceļu telemātisko sistēmu tirgus — Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu — Saistības — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Pienākums norādīt pamatojumu)

41

2009/C 180/75

Lieta T-222/04: Pirmās instances tiesas 2009. gada 11. jūnija spriedums — Itālija/Komisija (Valsts atbalsts — Tāda atbalsta shēma, ko Itālijas iestādes piešķīrušas noteiktiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem atbrīvojumu no nodokļiem un aizdevumu ar izdevīgāku procentu likmi formā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Pastāvošs atbalsts vai jauns atbalsts — EKL 86. panta 2. punkts)

41

2009/C 180/76

Lieta T-257/04: Pirmās instances tiesas 2009. gada 10. jūnija spriedums — Polija/Komisija (Lauksaimniecība — Tirgu kopīgā organizācija — Pārejas posma pasākumi, kas jānosaka jaunu dalībvalstu pievienošanās dēļ — Regula (EK) Nr. 1972/2003, kurā noteikti pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirdzniecību — Prasība atcelt tiesību aktu — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Nokavējums — Regulas normas grozīšana — Prasības par šo normu un par visām normām, kuras ar to veido kopumu, izskatīšanas atsākšana — Daļēja pieņemamība — Samērīgums — Nediskriminācijas princips — Tiesiskā paļāvība — Pamatojums)

42

2009/C 180/77

Lieta T-498/04: Pirmās instances tiesas 2009. gada 17. jūnija spriedums — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Padome (Dempings — Ķīnas izcelsmes glifosāta imports — Uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statuss — Regulas (EK) Nr. 384/96 2. panta 7. punkta b) un c) apakšpunkts)

42

2009/C 180/78

Lieta T-369/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 19. jūnija spriedums — Spānija/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — Izdevumi, kas izslēgti no Kopienas finansējuma — Atbalsts pārveidošanai un pārstrukturēšanai vīna nozarē — Atbalsts medus ražošanas un tirdzniecības uzlabošanai — Ienākumu zaudējuma plāna ieviešanas ietvaros jēdziens — Regulas (EK) Nr. 1493/1999 13. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Intervences nolūkā stabilizēt lauksaimniecības tirgu jēdziens — Regulas (EK) Nr. 1258/1999 2. panta 2. punkts)

43

2009/C 180/79

apvienotās lietas T-396/05 un T-397/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 10. jūnija spriedums — ArchiMEDES/Komisija (Ššķīrējklauzula — Līgums par pilsētas nekustamā īpašuma kompleksa remontu — Avansa summas daļas atmaksa — Prasība piespriest Komisijai samaksāt atlikumu — Komisijas pretprasība — Prasība atcelt tiesību aktu — Lēmums par piedziņu — Paziņojums par parādu — Līgumiska rakstura akti — Nepieņemamība — Prasījumu ieskaits)

43

2009/C 180/80

Lieta T-204/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 10. jūnija spriedums — Vivartia/ITSB — Kraft Foods Schweiz (“milko ΔΕΛΤΑ”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “milko ΔΕΛΤΑ” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “MILKA” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

44

2009/C 180/81

Lieta T-33/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 11. jūnija spriedums — Grieķija/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — Izdevumi, kas ir izslēgti no Kopienas finansējuma — Olīveļļa, kokvilna, žāvētas vīnogas un citrusaugi — Maksājumu termiņu neievērošana — 24 mēnešu termiņš — Izslēdzamo izdevumu novērtējums — Galvenie kontroles mehānismi — Ne bis in idem princips — Pārkāpumu konstatēšanas ekstrapolācija)

44

2009/C 180/82

Lieta T-50/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 17. jūnija spriedums — Portugāle/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — Izdevumi, kas izslēgti no Kopienas finansējuma — Laukaugi — Cietie kvieši — 24 mēnešu termiņš — Regulas (EK) Nr. 1663/95 8. panta 1. punktā paredzētais pirmais paziņojums — Pārbaudes uz vietas — Attālā uzrāde — Pārbaužu efektivitāte — Pārbaužu rezultāti — Koriģējošie pasākumi, kas jāveic attiecīgajai dalībvalstij — ELVGF finanšu zaudējumu pastāvēšana)

45

2009/C 180/83

apvienotās lietas T-114/07 un T-115/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 11. jūnija spriedums — Last Minute Network/ITSB — Last Minute Tour (“LAST MINUTE TOUR”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiska preču zīme “LAST MINUTE TOUR” — Agrāka nereģistrēta valsts preču zīme “LASTMINUTE.COM” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Atsauce uz agrākajai preču zīmei piemērojamām valsts tiesībām — Common law prasības par no apzīmējuma izrietošo tiesību pārkāpumu (action for passing off) regulējums — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 4. punkts un 52. panta 1. punkta c) apakšpunkts (kļuvuši attiecīgi par Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punktu un 53. panta 1. punkta c) apakšpunktu))

45

2009/C 180/84

Lieta T-418/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 18. jūnija spriedums — LIBRO Handelsgesellschaft mbH/ITSB — Dagmar Causley (“LiBRO”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “LiBRO” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “LIBERO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Daļējs reģistrācijas atteikums — Personas, kas iestājusies lietā, iesniegts pieteikums par atcelšanu — Pirmās instances tiesas Reglamenta 134. panta 3. punkts — Raksta, kurā ir norādīts Apelāciju padomē iesniegtās apelācijas sūdzības pamatojums, parakstīšana — Apelācijas sūdzības Apelāciju padomē pieņemamība)

46

2009/C 180/85

Lieta T-450/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 12. jūnija spriedums — Harwin International/ITSB — Cuadrado (“Pickwick COLOUR GROUP”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiska preču zīme “Pickwick COLOUR GROUP” — Agrākas valsts preču zīmes “PicK OuiC” un “PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA” — Lūgums sniegt pierādījumus par izmantošanu — Regulas (EK) Nr. 40/94 56. panta 2. un 3. punkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 57. panta 2. un 3. punkts))

46

2009/C 180/86

Lieta T-464/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 17. jūnija spriedums — Korsch/ITSB (“PharmaResearch”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “PharmaResearch” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) — Preču zīmes reģistrācijas pieteikumā norādīto preču ierobežojums)

47

2009/C 180/87

Lieta T-33/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 11. jūnija spriedums — Bastos Viegas/ITSB — Fabre médicament (“OPDREX”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “OPDREX” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “OPTREX” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

47

2009/C 180/88

Lieta T-67/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 11. jūnija spriedums — Hedgefund Intelligence/ITSB — Hedge Invest (“InvestHedge”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “InvestHedge” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “HEDGE INVEST” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

48

2009/C 180/89

Lieta T-78/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 11. jūnija spriedums — Baldesberger/ITSB (Pincetes forma) (Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīme — Pincetes forma — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

48

2009/C 180/90

Lieta T-132/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 11. jūnija spriedums — ERNI Electronics/ITSB (“MaxiBridge”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “MaxiBridge” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Preču zīmes reģistrācijas pieteikumā aptverto preču funkciju aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts [tagad Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts])

48

2009/C 180/91

Lieta T-151/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 11. jūnija spriedums — Guedes — Indústria e Comércio/ITSB — Espai Rural de Gallecs (“Gallecs”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Gallecs” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un valsts grafiskas preču zīmes “GALLO”, “GALLO AZEITE NOVO”, “GALLO AZEITE” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts [tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts])

49

2009/C 180/92

Lieta T-572/08 P: Pirmās instances tiesas 2009. gada 18. jūnija spriedums — Komisija/Traore (Apelācijas sūdzība — Civildienests — Ierēdņi — Pieņemšana darbā — Paziņojums par vakanci — Iecelšana Komisijas delegācijas Tanzānijā darbības vadītāja amatā — Vakantā amata līmeņa noteikšana — Pakāpes un pienākumu nošķiršanas princips)

49

2009/C 180/93

Lieta T-251/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 19. maija rīkojums — Meyer-Falk/Komisija (Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti par organizētās noziedzības apkarošanu un tieslietu sistēmas reformu Bulgārijā — Piekļuves atteikums — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

50

2009/C 180/94

Lieta T-4/09: Pirmās instances tiesas 2009. gada 4. jūnija rīkojums — UniCredit/ITSB — Union Investment Privatfonds (“UniCredit”) (Kopienas preču zīme — Iebildumi — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

50

2009/C 180/95

Lieta T-95/09 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 28. aprīļa rīkojums — United Phosphorus/Komisija (Pagaidu noregulējums — Direktīva 91/414/EEK — Lēmums par napropamīda neiekļaušanu Direktīvas 91/414 I pielikumā — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu un pagaidu pasākumu noteikšanu — Fumus boni juris — Steidzamība — Interešu līdzsvars)

51

2009/C 180/96

Lieta T-149/09 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 8. jūnija rīkojums — Dover/Parlaments (Pagaidu noregulējums — Parlamentārās palīdzības izmaksas sedzošo piemaksu atgūšana — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Nepieņemamība — Steidzamības neesamība)

51

2009/C 180/97

Lieta T-182/09: Prasība, kas celta 2009. gada 4. maijā — Budapesti Erőmű/Komisija

52

2009/C 180/98

Lieta T-188/09: Prasība, kas celta 2009. gada 12. maijā — Galileo International Technology/ITSB — Residencias Universitarias (“GALILEO”)

53

2009/C 180/99

Lieta T-191/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. maijā — HIT Trading un Berkman Forwarding/Komisija

53

2009/C 180/00

Lieta T-195/09: Prasība, kas celta 2009. gada 19. maijā — Matkompaniet/ITSB — DF World of Spices (“KATOZ”)

54

2009/C 180/01

Lieta T-197/09: Prasība, kas celta 2009. gada 20. maijā — Slovēnija/Komisija

54

2009/C 180/02

Lieta T-201/09: Prasība, kas celta 2009. gada 22. maijā — Rügen Fisch/ITSB — Schwaaner Fischwaren (“SCOMBER MIX”)

55

2009/C 180/03

Lieta T–202/09: Prasība, kas celta 2009. gada 25. maijā — Deichmann–Schuhe/ITSB (leņķveidīgas loksnes ar raustītām līnijām attēlojums)

55

2009/C 180/04

Lieta T-209/09: Prasība, kas celta 2009. gada 27. maijā — Alder Capital/ITSB — Halder Holdings (“ALDER CAPITAL”)

56

2009/C 180/05

Lieta T–213/09: Prasība, kas celta 2009. gada 28. maijā — Yorma’s/ITSB — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (“YORMA’S y”)

57

2009/C 180/06

Lieta T-214/09: Prasība, kas celta 2009. gada 26. maijā — COR Sitzmöbel Helmut Lübke/ITSB — El Corte Inglés (“COR”)

57

2009/C 180/07

Lieta T-215/09: Prasība, kas celta 2009. gada 3. jūnijā — Freistaat Sachsen/Komisija

58

2009/C 180/08

Lieta T-217/09: Prasība, kas celta 2009. gada 3. jūnijā — Mitteldeutsche Flughafen un Flughafen Dresden/Komisija

58

2009/C 180/09

Lieta T-218/09: Prasība, kas celta 2009. gada 28. maijā — Itālija/Komisija un EPSO

59

2009/C 180/10

Lieta T-220/09: Prasība, kas celta 2009. gada 3. jūnijā — ERGO Versicherungsgruppe/ITSB — Société de Développement et de Recherche Industrielle (“ERGO”)

60

2009/C 180/11

Lieta T-221/09: Prasība, kas celta 2009. gada 3. jūnijā — ERGO Versicherungsgruppe/ITSB — Société de Développement et de Recherche Industrielle (“ERGO Group”)

60

2009/C 180/12

Lieta T-222/09: Prasība, kas celta 2009. gada 1. jūnijā — INEOS Healthcare/ITSB — Teva Pharmaceutical Industries (“ALPHAREN”)

61

2009/C 180/13

Lieta T-225/09: Prasība, kas celta 2009. gada 8. jūnijā — CLARO/ITSB — Telefónica (“Claro”)

61

2009/C 180/14

Lieta T-228/09: Prasība, kas celta 2009. gada 11. jūnijā — United States Polo Association/ITSB — Textiles CMG (“U.S. POLO ASSN.”)

62

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2009/C 180/15

Lieta F-41/09: Prasība, kas celta 2009. gada 7. aprīlī — Roumimper/Europol

63

2009/C 180/16

Lieta F-42/09: Prasība, kas celta 2009. gada 9. aprīlī — Esneau-Kappé/Europol

63

2009/C 180/17

Lieta F-43/09: Prasība, kas celta 2009. gada 15. aprīlī — van Heuckelom/Europol

63

2009/C 180/18

Lieta F-44/09: Prasība, kas celta 2009. gada 17. aprīlī — Knöll/Europol

64

2009/C 180/19

Lieta F-53/09: Prasība, kas celta 2009. gada 20. maijā — J/Komisija

64

2009/C 180/20

Lieta F-55/09: Prasība, kas celta 2009. gada 26. maijā — Maxwell/Komisija

64

2009/C 180/21

Lieta F-57/09: Prasība, kas celta 2009. gada 2. jūnijā — Dionisio Galao/Reģionu komiteja

65

2009/C 180/22

Lieta F-58/09: Prasība, kas celta 2009. gada 10. jūnijā — Pascual García/Komisija

65


LV

 

Top