Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:167:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 167, 2009. gada 18. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.167.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 167

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 18. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 167/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 153, 4.7.2009.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 167/02

Lieta C-214/08 P: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 20. maija spriedums — Philippe Guigard/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Kopienas līgumiskās un ārpuslīgumiskās atbildības iestāšanās nosacījumi — Ceturtās Lomes konvencijas ar grozījumiem, kas izdarīti ar līgumu, kas parakstīts Maurīcijā, 313. panta 2. punkta k) apakšpunkts, 314. pants un 317. panta a) punkts)

2

2009/C 167/03

Lieta C-535/08: Tiesas (sestā palāta) 2009. gada 26. marta rīkojums (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Maria Catena Rita Pignataro/Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso (Ievēlēšanas nosacījumi reģionālajās vēlēšanās — Prasība par dzīvesvietu attiecīgajā reģionā — EKL 17. un 18. pants — Pamattiesības — Saistības ar Kopienu tiesībām neesamība — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība)

2

2009/C 167/04

Lieta C-148/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. februāra spriedumu lietā T-388/03 Deutsche Post AG un DHL International/Eiropas Kopienu Komisija 2009. gada 24. aprīlī (2009. gada 22. aprīļa fakss) iesniegusi Beļģijas Karaliste

3

2009/C 167/05

Lieta C-151/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spānija) 2009. gada 28. aprīļa rīkojumu — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe y otros y Ministerio Fiscal

3

2009/C 167/06

Lieta C-152/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Verwaltungsgericht Schwerin (Vācija) 2009. gada 4. maija rīkojumu — André Groote/Amt für Landwirtschaft Parchim

4

2009/C 167/07

Lieta C-155/09: Prasība, kas celta 2009. gada 4. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

4

2009/C 167/08

Lieta C-168/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Tribunale di Milano (Itālija) 2009. gada 12. maija rīkojumu — Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA

5

2009/C 167/09

Lieta C-172/09: Prasība, kas celta 2009. gada 13. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Polijas Republika

5

2009/C 167/10

Lieta C-174/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Polijas Republika

6

2009/C 167/11

Lieta C-183/09: Prasība, kas celta 2009. gada 26. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

6

2009/C 167/12

Lieta C-184/09: Prasība, kas celta 2009. gada 26. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

6

2009/C 167/13

Lieta C-187/09: Prasība, kas celta 2009. gada 26. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

7

2009/C 167/14

Lieta C-202/09: Prasība, kas celta 2009. gada 5. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija

7

2009/C 167/15

Lieta C-312/08: Tiesas piektās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 2. aprīļa rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

7

2009/C 167/16

Lieta C-374/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 8. aprīļa rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Ungārijas Republika

8

2009/C 167/17

Lieta C-418/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 27. marta rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija

8

 

Pirmās instances tiesa

2009/C 167/18

Lieta T-152/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 9. jūnija spriedums — NDSHT/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Regula (EK) Nr. 659/1999 — Konkurenta sūdzība — Komisijas vēstules sūdzības iesniedzējam — Pastāvošs atbalsts — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība)

9

2009/C 167/19

Lieta T-179/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 3. jūnija spriedums — Komisija/Burie Onderzoek en Advies (Šķīrējklauzula — Līgumi, kas ir noslēgti programmas RACE II ietvaros un īpašas programmas ietvaros kopīgas intereses telemātikas lietojumu jomā — Samaksātā avansa maksājuma daļēja atmaksāšana — Pirmās instances tiesas kompetence — Daļēja nepieņemamība — Labas pārvaldības princips — Pretprasība)

9

2009/C 167/20

Lieta T-189/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 3. jūnija spriedums — Frosch Touristik/ITSB — DSR touristik (“FLUGBÖRSE”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “FLUGBÖRSE” — Atbilstošais datums absolūta spēkā neesamības pamata pārbaudei — Regulas (EK) Nr. 40/94 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts))

10

2009/C 167/21

Lieta T-22/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 14. maija rīkojums — US Steel Košice/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Pievienošanās akts — Atbalsta saņēmējam noteiktais nosacījums ierobežot savus plākšņu produktu pārdevumus “paplašinātā Savienībā” — Komisijas vēstule, kurā ir interpretēts, ka nosacījums ir piemērojams Bulgārijas un Rumānijas tirgiem no to pievienošanās datuma — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība)

10

2009/C 167/22

Lieta T-372/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 20. aprīļa rīkojums — Murnauer Markenvertrieb/ITSB — Fitne Gesundheit und Wellness (“Notfall Bonbons”) (Kopienas preču zīme — Pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

11

2009/C 167/23

Lieta T-383/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 23. aprīļa rīkojums — New Europe/Komisija (Prasības pieteikuma formāla nepieņemamība — Prasītāja apzīmējums — Privāto tiesību juridiska persona — Pilnvara — Acīmredzama nepieņemamīa Irrecevabilité manifeste — Iestāšanās lietā)

11

2009/C 167/24

Lieta T-462/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 21. aprīļa rīkojums — Winzer Pharma/ITSB — Alcon (“OFTAL CUSI”) (Kopienas preču zīme — Apelāciju padomes lēmuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

11

2009/C 167/25

Lieta T-159/09 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 25. maija rīkojums — Biofrescos/Komisija (Pieteikums par pagaidu noregulējumu — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Pieteikuma iesniegšana — Nepieņemamība — Finansiāls zaudējums — Steidzamības neesamība)

12

2009/C 167/26

Lieta T-127/09: Prasība, kas celta 2009. gada 15. aprīlī — Abdulrahim/Padome un Komisija

12

2009/C 167/27

Lieta T-160/09: Prasība, kas celta 2009. gada 20. aprīlī — Winzer Pharma/ITSB — Alcon (“OFTAL CUSI”)

13

2009/C 167/28

Lieta T-162/09: Prasība, kas celta 2009. gada 24. aprīlī — Würth un Fasteners (Shenyang)/Padome

13

2009/C 167/29

Lieta T-167/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2009. gada 17. februāra spriedumu lietā F-38/08 Liotti/Komisija 2009. gada 24. aprīlī iesniegusi Eiropas Kopienu Komisija

14

2009/C 167/30

Lieta T-173/09: Prasība, kas celta 2009. gada 5. maijā — Z/Komisija

15

2009/C 167/31

Lieta T-175/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2009. gada 17. februāra spriedumu lietā F-51/08 Stols/Padome 2009. gada 27. aprīlī iesniegusi Eiropas Savienības Padome

15

2009/C 167/32

Lieta T-179/09: Prasība, kas celta 2009. gada 28. aprīlī — Dunamenti Erőmű/Komisija

16

2009/C 167/33

Lieta T-189/09: Prasība, kas celta 2009. gada 12. maijā — Poloplast/ITSB — Polypipe Building Products (“P”)

17

2009/C 167/34

Lieta T-190/09: Prasība, kas celta 2009. gada 13. maijā — Longevity Health Products/ITSB — Performing Science (“5 HTP”)

17

2009/C 167/35

Lieta T-192/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. maijā — Amen Corner/ITSB — Comercio Electrónico Ojal (“SEVE TROPHY”)

18

2009/C 167/36

Lieta T-194/09: Prasība, kas celta 2009. gada 13. maijā — Lan Airlines/ITSB — Air Nostrum (“LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM”)

18

2009/C 167/37

Lieta T-196/09: Prasība, kas celta 2009. gada 25. maijā — TerreStar Europe/Komisija

19

2009/C 167/38

Lieta T-198/09: Prasība, kas celta 2009. gada 20. maijā — UOP/Komisija

19

2009/C 167/39

Lieta T-200/09: Prasība, kas celta 2009. gada 25. maijā — Abertis Infraestructuras/Komisija

20

2009/C 167/40

Lieta T-204/09: Prasība, kas celta 2009. gada 25. maijā — Olymp Bezner/ITSB — Bellido (“Olymp”)

20

2009/C 167/41

Lieta T-204/09: Prasība, kas celta 2009. gada 25. maijā — Olymp Bezner/ITSB — Bellido (“OLYMP”)

21

2009/C 167/42

Lieta T-207/09: Prasība, kas celta 2009. gada 25. maijā — El Jirari Bouzekri/ITSB — Nike International (“NC NICKOL”)

21

2009/C 167/43

Lieta T-208/09: Prasība, kas celta 2009. gada 26. maijā — Mars/ITSB — Marc (“MARC Marlon Abela Restaurant Corporation”)

22

2009/C 167/44

Lieta T-210/09: Prasība, kas celta 2009. gada 26. maijā — Formenti Seleco/Komisija

22

2009/C 167/45

Lieta T-216/09: Prasība, kas celta 2009. gada 27. maijā — Astrim un Elyo Italia/Komisija

23

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2009/C 167/46

Lieta F-27/09: Prasība, kas celta 2009. gada 27. martā — Ingo Hanschmann/Eiropols

25

2009/C 167/47

Lieta F-28/09: Prasība, kas celta 2009. gada 27. martā — Kipp/Eiropols

25

2009/C 167/48

Lieta F-34/09: Prasība, kas celta 2009. gada 2. aprīlī — Sluiter/Eiropols

25

2009/C 167/49

Lieta F-35/09: Prasība, kas celta 2009. gada 2. aprīlī — Visser-Fornt Raya/Eiropols

26

2009/C 167/50

Lieta F-36/09: Prasība, kas celta 2009. gada 2. aprīlī — Armitage-Wilson/Eiropols

26

2009/C 167/51

Lieta F-37/09: Prasība, kas celta 2009. gada 2. aprīlī — Doyle/Eiropols

26

2009/C 167/52

Lieta F-38/09: Prasība, kas celta 2009. gada 2. aprīlī — Breige Martin/Eiropols

26

2009/C 167/53

Lieta F-39/09: Prasība, kas celta 2009. gada 2. aprīlī — Goddijn/Eiropols

27

2009/C 167/54

Lieta F-49/09: Prasība, kas celta 2009. gada 12. maijā — Wendler/Komisija

27

2009/C 167/55

Lieta F-50/09: Prasība, kas celta 2009. gada 12. maijā — Missir Mamachi di Lusignano/Komisija

27

2009/C 167/56

Lieta F-54/09: Prasība, kas celta 2009. gada 20. maijā — Lebedef/Komisija

28


 

Labojumi

2009/C 167/57

Paziņojuma Oficiālajā Vēstnesī lietā T-475/08 P labojums (OV C 69, 21.3.2009., 40. lpp.)

29


LV

 

Top